Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam A.A. Povilas Pilipavičius – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga

A.A. Povilas Pilipavičius – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga

A.A. Povilas Pilipavičius – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga

 

www.voruta.lt

2021 m. rugsėjo 3 d., eidamas 98-uosius metus, Amžinybėn iškeliavo Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, dimisijos kapitonas Povilas Pilipavičius.

Povilas Pilipavičius gimė 1924 m. birželio 29d. Pasvalio rajono Žvirgždžiūnų kaime, mokėsi Linkuvos gimnazijoje, vėliau Panevėžyje.
1944 m. pavasarį įstojo į generolo Povilo Plechavičiaus Vietinę rinktinę.

Baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą dirbo gydytoju chirurgu-traumatologu Vilniaus ligoninėse, operuodavo žmones, patekusius į automobilių avarijas.

Sausio 13-osios naktį dirbo Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje įrengtame pirmosios medicinos pagalbos punkte.
Tarnavo Savanoriškosios krašto apsaugos tarnybos Vilniaus apskrities teritorinės gynybos štabe gydytoju.
Su a.a. žmona LOR gydytoja Rūta Alma Pilipavičiene (Žemaitaityte) (1936-05-19 — 2021-08-25) išaugino dukrą Rasą, sūnus Gediminą ir Vytautą (1973 — 2014).

Buvo Vilniaus vietinės rinktinės karių apygardos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos narys.
Apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2001 m.).

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie

Nuoširdi užuojauta artimiesiems ir bendražygiams

LKKSS VAS valdyba

Atsisveikinimas su velioniu rugsėjo 18 d. nuo 9:00 Vilniaus laidotuvių namuose „Nutrūkusi styga“ (Ąžuolyno g. 10, Vilnius).
Urna išnešama 15:30. Laidotuvės Vilniaus Sudervės kapinėse Vietinės rinktinės karių savanorių memoriale.