Pagrindinis puslapis Lietuva In memoriam A†A kunigas Arūnas Kazlauskas (1971-1995-2014)

A†A kunigas Arūnas Kazlauskas (1971-1995-2014)

Kaišiadorių vyskupijos kurija informuoja, kad šį pirmadienį, liepos 28 d. staiga mirė kunigas Arūnas Kazlauskas, Skudutiškio ir Suginčių parapijų klebonas.

Arūnas Kazlauskas gimė 1971 m. Vytautavos parapijoje, Kaišiadorių vyskupijoje. 1989 m. pradėjo studijas Kauno kunigų seminarijoje. 1995 m. rugpjūčio 31 d. buvo įšventintas kunigu. Tarnavo Perlojos, Nedzingės, Čiobiškio, Molėtų, Skudutiškio, Suginčių parapijose. Neilgas Arūno Kazlausko kunigystės kelias buvo paženklintas rūpesčiu Bažnyčios reikalais ir silpna sveikata. Pastaruoju metu progresuojanti cukraligė ir įvairios širdies ligos vis dažniau apsunkindavo kunigišką tarnystę.

Kunigas bus pašarvotas Skudutiškio parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Mišios – liepos 30 d. 12 val. Skudutiškio bažnyčioje. Po jų žemiškieji kunigo palaikai atguls Skudutiškio bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vatikano radijas