Pagrindinis puslapis Uncategorized 2015 metų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė – dr.doc. Dalia Urbanavičienė

2015 metų Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė – dr.doc. Dalia Urbanavičienė

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 metų Valstybinę Jono Basanavičiaus premiją paskyrė dr. doc. Daliai Urbanavičienei už reikšmingą visuomeninę veiklą etninės kultūros srityje, tradicinių šokių tyrinėjimą, puoselėjimą ir sklaidą.

1992 m. Kultūros ministerijos įsteigta Valstybinė Jono Basanavičiaus premija skiriama kasmet už reikšmingus pastarųjų penkerių metų Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, ugdymu ir tyrinėjimu, taip pat kūrybinę ir mokslinę veiklą etninės kultūros srityje. 500 bazinių socialinių išmokų dydžio premija skiriama iki lapkričio 15 d., o įteikiama J. Basanavičiaus gimimo dienos, lapkričio 23-iosios, proga Lietuvos nacionaliniame muziejuje.

Humanitarinių mokslų daktarė Dalia Urbanavičienė, etnomuzikologė, Lietuvos etninės kultūros draugijos pirmininkė, etninės kultūros srities įstatymų rengimo iniciatorė ir rengėja, tradicinių šokių klubo steigėja.

D.Urbanavičienė Lietuvoje yra bene ryškiausia etnochoreologijos tyrinėtoja, aktyviai dalyvaujanti tarptautinėse šios srities organizacijose ir jų veikloje. Jos mokslinių tyrimų sritys – etnochoreologijos raida, apeiginiai šokiai, žaidimai ir veiksmai, šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės, tradicinio šokio raida ir nūdiena Lietuvoje, šokio užrašymo metodika ir notacijos sistemos, choreografinio folkloro klasifikavimas ir analizė, muzikinio folkloro rinkimo ir folkoro archyvų darbo metodika. Šiomis temomis D.Urbanavičienė paskelbė per 50 mokslo straipsnių tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose, dvi monografijas (baigia rengti trečią), pateikė per 70 pranešimų konferencijose užsienyje ir Lietuvoje, skaitė paskaitas mokytojams bei kultūros darbuotojams ir plačiai visuomenei.

D.Urbanavičienė buvo viena iš pagrindinių Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos steigimo iniciatorių, o 2014 m. buvo išrinkta šios sąjungos  pirmininko pavaduotoja.  D.Urbanavičienės iniciatyva Lietuvos etninės kultūros draugija Vilniuje nuolat organizuoja Tradicinių šokių klubo renginius, kuriuose derinami šokių mokymas su socialinės tradicinių šokių funkcijos populiarinimu bei kasmetines tarptautines tradicinių šokių vasaros stovyklas. Nuo 2013 m. stovyklose įgyvendinama D.Urbanavičienės idėja pažinti atskirų Lietuvos etnografinių regionų choreografinio folkloro ypatumus. 2015-aisiais ji atsispindi ir klube įgyvendinant D.Urbanavičienės vadovaujamą projektą ,,Etnografinių regionų choreografinio folkloro sklaida Vilniaus tradicinių šokių klubo veikloje”.

D.Urbanavičienė nuo 2000 m. yra Etninės kultūros globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo narė.

lrkm.lt inform.