Pagrindinis puslapis Europa 2012-ieji Europos metai – ypač svarbūs gerinant vyresnių žmonių aktyvumo sąlygas Lietuvoje

2012-ieji Europos metai – ypač svarbūs gerinant vyresnių žmonių aktyvumo sąlygas Lietuvoje

2012-aisiais – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais buvo siekiama suteikti daugiau informacijos visuomenei šia tema ir paskatinti imtis priemonių, sukuriančių daugiau geresnių galimybių vyresniems žmonėms išlikti aktyviais ir nepriklausomais. Europos metų organizatoriai taip pat turėjo ambicijų prisidėti prie tikro abipusio kartų solidarumo.

ES užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties komisaras László Andor pateikė savo asmeninį 2012-ųjų Europos metų įvertinimą ES baigiamojoje konferencijoje, kuri įvyko gruodžio 10 dieną Nikosijoje (Kipras): „Šiais metais mums pavyko pakeisti požiūrį į vyresnius žmones ir jų įnašą į ūkį bei visuomenę. Jei anksčiau vyresnių žmonių skaičiaus didėjimą matydavome kaip problemą, dabar galime į tai žiūrėti kaip į sprendimo dalį. Europos metai pakeitė patį kalbėjimo apie vyresnius žmones būdą ir daugelyje šalių išpopuliarino vyresnių žmonių aktyvumo sąvoką. Įvairios suinteresuotosios šalys ir atskiri asmenys, seni ir jauni, buvo paskatinti imtis atitinkamų veiksmų. Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis pradėta tūkstančiai naujų iniciatyvų ir renginių. Be to, šie metai suteikė postūmį tam tikroms politinėms iniciatyvoms.“

Lietuvoje 2012-ieji Europos metai taip pat smarkiai mobilizavo viešąsias institucijas, miestus ir regionus, pilietines vyresnių žmonių organizacijas ir kitas pilietinės visuomenės organizacijas. Buvo imtasi įvairių iniciatyvų, organizuota daug renginių. Įvyko Europos metų atidarymo konferencija, buvo organizuoti su „generations@school“ projektu susiję renginiai, atvedę vyresnius žmones į mokyklų klases, kur jie kartu su moksleiviais svarstė, kaip kurti geresnę visuomenę seniems ir jauniems, taip pat buvo organizuota 2012-ųjų Europos metų apdovanojimų ceremonija, kurios metu buvo pagerbtos vyresnių žmonių aktyvumą didinančios organizacijos bei atskiri asmenys, įvyko „Seniorforce Day“ renginys, padėjęs ieškoti naujų būdų, kaip į savanorišką veiklą įtraukti vyresnius žmones ir kuo geriau išnaudoti jų patirtį, ir galiausiai gruodžio 17 d. įvyko baigiamoji konferencija..

2012-ųjų Europos metų nacionalinis koordinatorius Tomas Milevičius, baigiamojoje konferencijoje Lietuvoje pristatęs per metus įvykdytas iniciatyvas bei veiklą, teigė: „Europos metai suteikė puikią galimybę Lietuvoje paskatinti diskusiją vyresnių žmonių aktyvumo tema.“

Lietuva, pasinaudojusi 2012-ųjų Europos metų nulemtu politiniu postūmiu, išleido „Vyresnių žmonių dalyvavimą darbo rinkoje ir įvairių rūšių paslaugų (socialinių, sveikatos) teikimą vyresniems žmonėms veikiančios aplinkos (teisinės, socialinės, kultūrinės, edukacinės) analizės“ ataskaitą. Šią ataskaitą parengė speciali darbo grupė, kurią sudarė vyresnių žmonių pilietinių asociacijų atstovai, mokslininkai, žurnalistai, atitinkamų ministerijų atstovai, o grupės veiklą koordinavo Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Analizės ataskaitoje supažindama su vyresnių žmonių situacija pajamų, užimtumo, sveikatos, socialinių paslaugų, švietimo, kultūros ir visuomeninio dalyvavimo srityse. Kiekviename skyriuje pateiktos išvados apie tai, kokių priemonių turi būti imtasi kiekvienoje srityje. Ši ataskaita turėtų tapti atspirties tašku rengiant kitą Nacionalinę gyventojų senėjimopasekmių įveikimo strategiją, nes dabartinė strategija baigiasi 2013 metais.

Nuo šiol bus svarbu remtis 2012-ųjų Europos metų laimėjimais ir toliau dėti visas pastangas remti vyresnių žmonių aktyvumą.

ES valstybės narės kartu su Europos Komisija parengė „Vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo pagrindinius principus“, kuriuos 2012 m. gruodžio 6 d. patvirtino ES socialinių reikalų ministrai. Šiais principais turėtų vadovautis nacionalinės valdžios institucijos ir kitos suinteresuotosios šalys, siekdamos nustatyti, ko reikia vyresnių žmonių aktyvumui skatinti ir kokių priemonių imtis susidūrus su konkrečiais iššūkiais.

Dar vienas 2012-ųjų Europos metų pasiekimas – Vyresnių žmonių aktyvumo indeksas (AAI), pirmą kartą pristatytas ES lygmeniu baigiamojoje konferencijoje Nikosijoje. Vyresnių žmonių aktyvumo indekso viršūnėje atsiduria Švedija, Suomija ir Danija, paskui eina Nyderlandai, Airija bei Jungtinė Karalystė. Šis indeksas politikams padės įžvelgti vyresnių žmonių iššūkius bei nerealizuotas galimybes ir stebėti vyresnių žmonių aktyvumo raidą. AAI buvo parengtas vykdant bendrą Europos Komisijos ir Jungtinių Tautų ekonomikos komisijos Europai (UNECE) bei Europos socialinės gerovės politikos ir mokslo tyrimų centro (Viena) projektą.

Daugiau informacijos:

Nacionalinė metų svetainė: http://www.socmin.lt/index.php?-126818384

Oficialioji metų svetainė: http://europa.eu/ey2012/

Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo pagrindiniai principai

Vyresnių žmonių aktyvumo indeksas

Publikacijos:

ES įnašas į vyresnių žmonių aktyvumą ir kartų solidarumą

Eurostato brošiūra – Vyresnių žmonių aktyvumas ir kartų solidarumas – 2012 m. Europos Sąjungos statistinė apžvalga

Kaip paskatinti vyresnių žmonių aktyvumą Europoje – ES parama vietiniams ir regioniniams veikėjams

2012-ieji – Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metai

Join the European Year’s Media Network: http://registration.eyaa-medianetwork.eu/

To unsubscribe please send an email to eyaa@icwe.eu

www.swankpets.com nuotr.