Pagrindinis puslapis Istorija 15 amžiaus bylos – jau skaitmeninėje skaitykloje

15 amžiaus bylos – jau skaitmeninėje skaitykloje

www.voruta.lt

Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis pasiekiama Lietuvos valstybės istorijos archyvo 669-ojo fondo dokumentų dalis (3158 apskaitos vienetai, 920 000 vaizdų) – gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos, veiklos dokumentai, kunigų asmens bylos, apimančios 1467—1959 metų laikotarpį.

669 fondui priklauso Telšių (Žemaičių) Romos katalikų vyskupijos dvasinės konsistorijos sudaryti dokumentai.

Žemaičių (tuo metu – Medininkų) vyskupija įkurta 1417 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto aktu. 1421 m. tai patvirtino popiežius Martynas V. Vyskupija priklausė Gniezno metropolijai, o nuo 1795 m. – Mogiliovo arkivyskupijai. Įstaiga atliko patariamąją vyskupo administracijos ir teismo funkciją – nagrinėjo kunigų bei vienuolių civilines ir baudžiamąsias bylas, fundacijų išeikvojimo bylas, tikinčiųjų skyrybų bylas, sprendė bažnyčių ir vienuolynų steigimo bei statybos klausimus, kontroliavo, kaip parapijose vedamos metrikų knygos. Apie 1915 m. konsistorijos funkcijas perėmė Telšių (Žemaičių) Romos katalikų metropolijos kurija.

„699 fondui priklausančios knygos apima labai platų laikotarpį – kone 4 amžius. Tai įvairiakalbis fondas, jame galima rasti prancūzų, lotynų, lietuvių, latvių, lenkų, rumunų, rusų, senąja (slavų) kalbomis rašytų dokumentų. Bažnyčios metrikų knygos – nepamainomas informacijos šaltinis šeimų istorijų tyrėjams, gimimo, mirties faktą patvirtinančių dokumentų paieškoms. Tai vienas populiariausių Lietuvos valstybės istorijos archyvo fondų. Tikrai patogu, kad šie dokumentai Skaitmeninės skaityklos lankytojams taps lengviau pasiekiami,” – pasakoja projekto „Elektroninės paslaugos EAIS „Skaitmeninė skaitykla“ sukūrimas“ vadovas Andrius Zilnys.

 Agnė Vilkišienė, www.archyvai.lt