Pagrindinis puslapis Kultūra 14-oji lietuviško žodžio šventė

14-oji lietuviško žodžio šventė

Emilija Algaudė BUKONTIENĖ, Uljanovo (Kraupiško) vidurinės mokyklos mokytoja

Į Černiachovsko (Įsruties) pedagoginį institutą rinkosi Kaliningrado srities (Karaliaučiaus krašto) 14-osios lietuvių kalbos olimpiados dalyviai. Iš viso dalyvavo 64 moksleiviai iš mokyklų, kur yra lietuviškos klasės arba veikia lietuvių kalbos ir etnokultūros fakultatyvas.

Ši olimpiada skirta Kristijono Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms ir K. Donelaičio metams. Renginį organizavo Kaliningrado regioninė lietuvių kalbos mokytojų asociacija, Kaliningrado srities pedagoginis institutas. Olimpiados tikslas – ugdyti teigiamą požiūrį į lietuvių kalbą, žadinti norą kalbėti lietuviškai ir, žinoma, patikrinti moksleivių kalbėjimo, skaitymo ir gramatikos įgūdžius.

Skambėjo Rusijos Federacijos ir Lietuvos Respublikos himnai. Susirinkusieji klausėsi ir stebėjo įspūdingą meninę choreografinę kompoziciją, paruoštą pagal K. Donelaičio poemą „Metai“. Rusų kalba ištraukas iš visų keturių poemos dalių išraiškingai skaitė Pedagoginio instituto studentai, klausėmės aktoriaus Rolando Kazlo skaitomų tekstų.

Kaliningrado srities švietimo ministerijos profesinio mokymo skyriaus vadovas Aleksandras Kačkovas olimpiados dalyviams linkėjo sėkmės, gražaus bendravimo ir susirasti naujų draugų. Černiachovsko pedagoginio instituto direktorė Elena Komarnickaja pasidžiaugė, kad olimpiada vyksta jų institute. Tokie renginiai skatina daugiau sužinoti, išbandyti savo jėgas, nes kalbos mokėjimas turtina žmogų. Direktorė padėkojo mokytojams, kurie ruošė moksleivius olimpiadai, sakė, kad malonu matyti pažįstamus veidus.

Černiachovsko miesto savivaldybės viršininkas Anatolijus Vachoninas pasidžiaugė, kad jų miestą su Lietuva sieja glaudūs ryšiai: bendradarbiauja su Marijampole, Šakiais, Telšiais, Lietuvos mokslo įstaigomis. Jų mieste gyvna įvairių tautybių žmonių.

Kaliningrado srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas pasveikino visus atvykusius: moksleivius, studentus, mokytojus, svečius ir linkėjo parodyti geras lietuvių kalbos žinias.

Lietuvos Respublikos generalinio konsulato Kaliningrade kultūros atašė Romanas Senapėdis perdavė nuoširdžius generalinio konsulo Vaclovo Stankevičiaus sveikinimus, priminė olimpinį principą, kad svarbiausia dalyvauti.

Lietuvos Respublikos Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto biuro vedėjas Kęstutis Kaminskas pasveikino susirinkusius 14-osios olimpiados dalyvius.

Daiva Žemgulienė, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausioji specialistė kalbėjo, kad tai tradicinė olimpiada, kurioje puiki proga pasidalinti tuo, ką sukaupė per metus. P. Daiva padėkojo olimpiados šeimininkams ir organizatoriams ir jubiliejaus proga įteikė mokytojų asociacijos pirmininkui Aleksui Bartnikui Švietimo ministro Padėkos raštą.

Vilniaus universiteto profesorius Bonifacas Stundžia į susirinkusius kreipėsi kalbomis, kuriomis kalbėjo tame krašte, priminė, kad lietuvių kalba yra archaiškiausia iš visų indoeuropiečių kalbų ir linkėjo jos mokytis. Profesorė lituanistė Meilutė Ramonienė iš Vilniaus universiteto, lietuvių kalbos vadovėlių autorė, sakė, kad kalba – tai saitas, jungiantis visų tautų žmones.

Olimpiados dalyvius sveikino ir linkėjo sėkmės Jūratė Slavinienė, Kauno Antano Smetonos gimnazijos mokytoja ekspertė, Kauno lietuvių kalbos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, ir Ilona Vitkauskienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriaus Formaliojo švietimo poskyrio vyriausioji specialistė. Jos buvo pakviestos vertinti olimpiados dalyvių darbų.

Buvo sudarytos 4 grupės, jų darbus vertino dvi komisijos. 1-os ir 2-os grupių moksleiviai, t.y. 2-6 klasių, skaitė pasirinkto lietuvių poeto eilėraštį ar prozos kūrinio ištrauką. Vertinant meninį skaitymą buvo atsižvelgta į taisyklingą tarimą, kirčiavimą ir intonacinę raišką.

3-oji grupė – tai 8-9 klasių moksleiviai, 4-oji – 10-11 klasių moksleiviai ir studentai. Jiems iš anksto reikėjo sukurti kūrybos darbą „Laiškas Donelaičiui“ ir olimpiados metu jį pristatyti. Kūrybinių rašto darbų turinys turėjo atitikti nurodytai temai, parašyti dailyraščiu, pasižymėti taisyklinga rašyba ir kūryba, žodyno turtingumu, originalumu.

Geriausių rezultatų pasiekė 1 grupėje (2-4 klasės) šie moksleiviai: 1-oji vieta skirta J. Bogdanova (Nemano 2-oji vid. m-kla, mokytoja Vida Martišauskienė), 2-oji vieta – A. Jegorovai ir E. Gavrilovai (Gurjevsko gimnazija ir Sovetsko 10-asis licėjus, mokytojos Irena Tiriuba  ir Tatjana Pavlova) 3-oji vieta – O. Pugač (Nemano 2-oji vid. m-kla, mokytoja Vida Martišauskienė).

2-ojoje grupėje (5-6 kl.) 1-osios vietos laimėtojai: T. Vilkotskaja (Černiachovsko 4-oji vid. m-kla, mokytoja Ona Druseikaitė) 2-osios vietos – V. Belkevičiūtė (Pobedinskaja vid. m-kla, mokytoja Tatjana Rodenko). 3-osios vietos – A. Makrušina ir R. Preimonis (Gusevo 5-oji vid. m-kla, mokytoja Gražina Koliago ir Jasnoje vid., mokytoja Aldona Bursteikienė).

3-ojoje grupėje (7-8 klasės) nugalėjo A. Šapkina (Sovetsko 3-oji pagrindinė m-kla, mokytoja Vita Kovalenko), V. Riabova (Sovetsko 3-oji pagrindinė m-kla, mokytoja Vita Kovalenko) ir F. Solovjov (Kaliningrado licėjus, mokytojas Algirdas Karmilavičius).

4-osios grupės (9-11 kl. mokiniai ir studentai) laimėtojai: A. Soltis ir A. Parasiuk (I. Kanto Baltijos federalinis universitetas, dėstytoja Violeta Lopetienė), V. Lukošiutė ir A. Malinovskaja (Černiachovsko pedagoginis institutas ir Kaliningrado licėjus, dėstytoja Ona Druseikaitė ir mokytojas Algirdas Karmilavičius), L. Mankutė (Uljanovo vid. m-kla, mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė), V. Oleško ir V. Vovcenko (I. Kanto Baltijos federalinis universitetas, dėstytoja Violeta Lopetienė).

Olimpiados laimėtojai apdovanoti organizacinio komiteto ir Pedagoginio instituto diplomais, organizacinio komiteto bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos prizais. Kol olimpiados dalyviai varžėsi viktorinoje „Pažįstamas ir nepažįstamas Donelaitis“, su mokytojais buvo aptarti aktualūs darbo klausimai: pasiruošimas dainų šventei „Čia mano namai“, mokytojų atrankos konkursas, darbo sutarčių pratęsimas, aprūpinimas vadovėliais ir pratybų sąsiuviniais, vizų gavimas.

Kitais metais bus jubiliejinė – 15-oji olimpiada. Mūsų mokytojai ir moksleiviai norėtų, kad ji būtų šventė. Gal netikslinga kasmet skirti prizines vietas, nes sunku tiksliai įvertinti mokinių žinias. Sunku lyginti kaimo mokyklų moksleivių žinias, kur dirbama vieną kartą savaitėje, su didžiųjų miestų mokyklomis, kur yra ne lietuvių kalbos fakultatyvas, bet klasė arba su universiteto ar instituto studentais. Daug problemų sudaro mokinių atvežimas į olimpiadą, sunku surasti transportą, moksleiviai gyvena skirtingose vietose.

Džiaugiamės, kad mūsų moksleiviai nori mokytis lietuvių kalbos, kad mokyklų vadovai sudaro sąlygas lietuvių kalbos mokymui.

Asociacijos pirmininkas A. Bartnikas dėkojo už finansinę, organizacinę ir informacinę paramą Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ir Švietimo ir mokslo ministerijoms, Kaliningrado srities Švietimo ministerijai, Pedagoginiam institutui ir visiems prisidėjusiems prie šios olimpiados organizavimo.

Nuotraukose:

Bendra olimpiados dalyvių, mokytojų ir sevčių nuotrauka;

Kalba mokytojų asociacijos pirmininkas Aleksas Bartnikas;

Olimpiados svečiai Kęstutis Kaminskas, Lietuvos Respublikos konsulato Kaliningrade kultūros atašė Romanas Senapėdis Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiji specialistė Daiva Žemgulienė ir VU prof. Bonifacas Stundža;

Uljanovo vid. M-klos moksleiviai 140-joje lietuvių kalbos olimpiadoje.