Pagrindinis puslapis Sena Voruta „Vorutos“ rėmėjai

„Vorutos“ rėmėjai

Tautos fondas JAV; Lietuvių katalikų religinė šalpa JAV; JAV lietuvių fondas; Kanados lietuvių katalikų centras; Kanados lietuvių fondas; Tadas Stomma JAV; Marija Remienė JAV; Gražutė Šlapelytė-Sirutienė JAV; Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje (Bronius Saplys ir Eugenija Bulotienė); Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie LR Vyriausybės; AB “Spauda”; “Vilnijos” draugija

Naujienos iš interneto