Pagrindinis puslapis Sena Voruta „Vorutai“ 20–mečio proga

„Vorutai“ 20–mečio proga

Lietuvos istorijos laikraščio „Vorutos“ 20–mečio sukakties proga sveikinu laikraščio leidėją ir redaktorių p. Juozą Vercinkevičių, laikraščio bendradarbius, skaitytojus ir autorius.
 
Garbingo atminimo kardinolas Vincentas Sladkevičius buvo pasirinkęs savo kaip vyskupo šūkį „Viešpatie, padaryk mane gerumo ženklu!“.
 
Gerbiamas Redaktoriau,
 
Jūsų pasišventimas „Vorutos“ leidybai ypač pradiniais metais pareikalavo iš Jūsų daug kūrybingumo ir drąsos, bet viską nugalėjo Jūsų meilė Tėvynei bei ištikimybė istorinei tiesai.
 
Pažvelgus į Jūsų ištvermingai kilnų kūrybinį darbą, labai Jums tiktų šūkis – „Tau Tėvyne mano kūryba ir visos mano jėgos“.
 
Dievo palaimos Jūsų tolimesniuose darbuose linki Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis

Nuotraukoje: Vysk. J. Matulaitis Onuškyje 2009 m. rugpjūčio mėnesį (iš kairės)

Voruta. – 2009, lapkr. 7, nr. 21 (687), p. 1.

Naujienos iš interneto