Pagrindinis puslapis Sena Voruta „Vilnijos“ draugijos 20-metis

„Vilnijos“ draugijos 20-metis

Vilniaus krašto lietuvių sąjunga, Centro valdyba
Nuoširdžiai sveikiname visus „Vilnijos“ vadovus, narius ir talkininkus, mininčius 20-ies metų veiklos sukaktį. Žavimės visų Jūsų ištverme ir valia dirbant nelengvą darbą, gaivinant lietuvybę Rytų Lietuvoje bei lietuviškose salose už Lietuvos ribų.
Prisimename pirmuosius susitikimus Vilniuje Kultūros fondo patalpose. Tai buvo džiaugsmo – euforijos laikotarpis, atgavus Lietuvos nepriklausomybę. Tai buvo ir „Vilnijos“ ilgo ir ne visada dėkingo darbo pradžia. Ne visuomet teko kovoti vien tik su svetimtaučiais, kurie nenorėjo suprasti to darbo prasmės ir tikslo, todėl Jūsų veikla buvo bei tebėra dar sunkesnė. Mes, Vilniaus krašto lietuvių sąjunga išeivijoje, supratome Jūsų siekius ir visada buvome su Jumis. Mūsų gretos jau retėja, bet stengsimės, kudirkiškai tariant, kad dirva nebūtų apleista.
Tikime, kad ir mažiausi Jūsų darbai, gal ir ne tuojau pat, bet tikrai duos gerų vaisių Lietuvos ateičiai, labiausiai nuskriausto krašto žmonėms. Linkime „Vilnijos“ organizacijai ilgų kūrybingų veiklos metų, geros sveikatos bei stiprybės visiems jos nariams.