Pagrindinis puslapis Europa Seinų - Punsko kraštas „Tautiška giesmė“ buvo giedama ir Seinuose

„Tautiška giesmė“ buvo giedama ir Seinuose

Seinuose prie vysk. Antano Baranausko paminklo – Lietuvos valstybės dieną – 2012 m. Liepos 6-ąją susirinko nemažai žmonių, nešinų gėlėmis ir vėliavėlėmis.

Susibūrė ansamblis „Intro“, bažnytinis choras, vaidintojų grupė, prisijungė „Lietuvių namuose“ tą dieną apsistoję, mūsų apylinkę lankę kretingiškiai, vedami Gražinos Banienės, daug miesto žmonių.

Vadovaujami Juozo Pilecko 20 val. sugiedojo su viso pasaulio lietuviais Lietuvos himną.

Po to dar buvo giedamos ir dainuojamos kitos giesmės, dainos. Graži tradicija. Lai kitais metais susiburia dar didesnė grupė lietuvių.

www.punskas.pl

Nuotraukoje: „Tautiška giesmė“ giedama Seinuose 2009 m. (archyvinė nuotr.)