Pagrindinis puslapis Sena Voruta „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ ir „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ pristatymai

„Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ ir „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ pristatymai

2009 metais šalis šventė Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimą. Praėjusių metų rudenį išleistas leidinys „100 iškiliausių Lietuvos žmonių“ taip pat skirtas Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras drauge su Lietuvos mokslų akademija iš daugiau kaip 300 kandidatų (buvo siūlomi tik mirusieji) atrinko šimtą žymiausių ir labiausiai Lietuvai nusipelniusių asmenų biografijų. Leidinyje aprašomų asmenų šimtuką sudaro tūkstantmečio įvairių epochų asmenybės nuo XIII iki XX amžiaus. Tarp atrinktųjų yra Lietuvos valstybės veikėjai pradedant Lietuvos karaliumi Mindaugu, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiaisiais kuni­gaikščiais ir baigiant Lietuvos Respublikos prezidentais, taip pat žymiausi visuomenės, Bažnyčios veikėjai, mokslininkai, menininkai, savo veikla ar kūryba labiausiai nusipelnę Lietuvai ir garsinę jos vardą pasaulyje.

Kiekvienam aprašomam asmeniui skirti du leidinio puslapiai: viename puslapyje pateikiama trumpa biografija, veiklos, kūrybos apibūdinimas, nuopelnai Lietuvos valstybei, indėlis į Lietuvos ir pasaulio kultūrą, mokslą, meną, kitame – aprašomo asmens nuotraukos ir su juo susijusios iliustracijos (gyvenimo ir veiklos vietų, kūrinių, atminimo įamžinimo ir kitos nuotraukos). Kiekviena biografija pateikiama ir iliustruojama skirtingai, taip siekiama perteikti epochos, kurioje gyveno aprašomas asmuo, dvasią ir nuotaiką.

Nors renkant labiausiai nusipelniusių Lietuvai asmenų šimtuką vadovautasi akademiniais kriterijais, originalus ir turtingas iliustracijomis leidinys neabejotinai pritrauks skaitytojų dėmesį. Juo siekiama ne tik pirmą kartą vienoje knygoje populiariai pristatyti žymiausius praeities veikėjus, bet ir per jų biografijas išryškinti esminius Lietuvos istorijos, visuomenės, kultūros raidos momentus.

Išleistas paskutinis, ketvirtasis „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ tomas

Jau išleistas paskutinis, ketvirtasis „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (MLE) tomas. Prie enciklopedijos beveik penkiolika metų dirbo Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengimo grupė, įkurta Mokslo ir enciklopedijų leidybos institute (nuo šių metų tai Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras).

MLE – tai išeivijos ir Lietuvos specialistų rengta pirmoji pasaulyje enciklopedija, skirta Karaliaučiaus ir Klaipėdos kraštų istorijai ir kultūrai. Išskirtinė šio leidinio svarba – galimybė įamžinti nykstantį ar jau prarastą lietuvininkų, prūsų kultūros paveldą, turintį neįkainojamą vertę ne tik lietuvių, baltų, bet ir visos Europos kultūrai. Tai originali universalioji regioninė enciklopedija, skiriama visiems skaitytojams, kurie domisi Mažąja Lietuva, ypač akademiniam jaunimui.

Mintį leisti „Mažosios Lietuvos enciklopediją“ iškėlė Mažosios Lietuvos fondo pirmininkas kalbininkas prof. Vilius Pėteraitis (1914–2008), 1996 m. vasarą viešėdamas Lietuvoje. Tų pačių metų pabaigoje anuometinė Mokslo ir enciklopedijų leidykla pradėjo MLE parengiamuosius darbus.

Aktyviausi MLE rėmėjai ir talkininkai – Pasaulio Mažosios Lietuvos fondas (JAV, Kanada), Mažosios Lietuvos rezistencinis sąjūdis, išeivijoje gyvenantys Mažosios Lietuvos autochtonai lietuvininkai, kiti lietuvybės puoselėtojai.

Keturiuose MLE tomuose (kiekvienas po 75 leidybos lankų) išspausdinta daugiau kaip 10 000 straipsnių, paskelbta keli tūkstančiai iliustracijų (tarp jų daug retų archyvinių nuotraukų). 2000 m. išleistas I tomas (A–Kar), 2003 m. II tomas (Kas–Maž), 2006 m. III tomas (Mec–Rag), 2009 m. pabaigoje pasirodė IV tomas (Rahn–Žvižežeris).


Kviečiame aplankyti Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (MELC) renginius:


Vasario 18 d. (ketvirtadienį) 12 val. – prie MELC stendo (5 salė, 5.D15)

Susitikimas su Mažosios Lietuvos enciklopedijos autoriais ir rengėjais.


Vasario 18 d. (ketvirtadienį) 1
6 val. – FORUME (I aukštas, 3 salė)

Leidinio 100 iškiliausių Lietuvos žmonių pristatymas.

Dalyvauja: prof. habil. dr. Veronika Vasiliauskienė, prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, prof. habil. dr. Zenonas Rokus Rudzikas, prof. habil. dr. Antanas Tyla, prof. habil. dr. Vytautas Sirvydis ir Antanas Račis.


Vasario 21 d. (sekmadienį) 11 val. – Konferencijų sal ėje 5.1 (II aukštas, 5 salė)

Zigmanto Gudžinsko knygos Tradiciniai Lietuvos darželių augalai pristatymas.

Dalyvauja knygos autorius, sudarytojai.

Koncertuoja Lietuvos mokslų akademijos folkloro ansamblis „Dijūta“ (vadovė Rūta Žarskienė).


Vasario 21 d. (sekmadienį) 12 val. – FORUME (I aukštas, 3 salė)

Knygos Ukraina: Lietuvos epocha, 1320–1569 pristatymas.

Dalyvauja: istorikai prof. Alfredas Bumblauskas ir dr. Genutė Kirkienė, Kovo 11-osios akto signataras, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje Algirdas Kumža, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis pasiuntinys Lietuvoje Ihoris Prokopčukas, Ukrainos leidyklos „Baltia-Druk“ vyriausiasis redaktorius Virginijus Strolia, Rimantas Kareckas.

www.melc.lt

www.bernardinai.lt

Nuotraukoje: 4 „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ tomai

Naujienos iš interneto