Žurnalui „Ateitis“ – 100

Autorius: Data: 2011-03-07, 10:56 Spausdinti

Maloniai kviečiame į parodos, skirtos krikščioniškojo jaunimo „Ateities“ žurnalo šimtmečiui, atidarymą, kuris vyks 2011 m. kovo 10 d. 14 val. Lietuvos mokslų akademijos  Vrublevskių bibliotekoje (Žygimantų g. 1/8, Vilnius).

Parodą pristatys: bibliotekos direktorius  dr. Sigitas Narbutas, Senosios periodikos sektoriaus vadovė Aida Grybienė, „Ateities“ redaktorė Reda Sopranaitė, žurnalo bendradarbė JAV Ramunė Kubiliūtė.

Bus demonstruojamos ištraukos iš dokumentinio filmo „Šimtas Ateities metų“ (autoriai Juozas Matonis, Vytautas Damaševičius)

***

„Ateitis“ – jaunimo žurnalas, 1911–1940 m. leistas Kaune, 1946–1949 m. Vakarų Vokietijoje, 1950–1997 m. JAV – Čikagoje, Brukline, nuo 2001 m. Vilniuje.

1909–1910 m. lietuvių studentų bei gimnazijų moksleivių tarpe Kaune, Leuvene (Belgija), Maskvoje iškilo naujas sąjūdis (vėliau nuo žurnalo „Ateitis“ pavadintas ateitininkais), siekęs sujungti moksleivius, universitetų studentus bei aukštuosius mokslus jau baigusius lietuvius katalikus į organizaciją, deklaruojančią ištikimybę Dievui, tautai, krikščioniškai kultūrai. Minėto sąjūdžio narių – Prano Dovydaičio, Kazimiero Bizausko, Eliziejaus Draugelio ir kitų, sumanymu, 1911 m. vasario mėnesį Kaune pradėtas leisti „Ateities“ žurnalas. Tai buvo mėnesinis priedas prie prelato Aleksandro Dambrausko–Adomo Jakšto redaguotos „Draugijos“ (1907–1914), 1913 m. pradėjęs eiti kaip savarankiškas žurnalas. Pradžioje „Ateitį“ redagavo Pranas Dovydaitis, Adomas Jakštas, vėliau Stasys Dabušis, Jonas Grinius, Juozas Ambrazevičius (Brazaitis), Antanas Maceina, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Zupka, Kazys Bradūnas, Bronius Krivickas ir kiti.

„Ateitis“ spausdino katalikišką pasaulėžiūrą populiarinančius, poleminius straipsnius, žurnalo skaitytojų korespondencijas, pradedančiųjų literatų kūrybą, moksleivių surinktą tautosaką. „Ateityje“ pirmuosius eilė-raščius, sonetus, himnus paskelbė Vincas Mykolaitis-Putinas, debiutavo Salomėja Nėris, Juozas Paukštelis, Antanas Vaičiulaitis. XX a. 4-ajame dešimtmetyje „Ateitis“ sutelkė didelį būrį jaunų rašytojų spausdindama Kazio Bradūno, Henriko Nagio, Vytauto Mačernio, Antano Nykos-Niliūno, Aloyzo Barono, Vytauto Volerto, Pauliaus Drevinio, Eugenijaus Matuzevičiaus, Julijos Švabaitės, Kazio Žirgulio, Leono Žitkevičiaus, Kotrynos Grigaitytės, Pauliaus Jurkaus kūrybą. Pasaulėžiūrinius, poleminius straipsnius žurnale publikavo Pranas Dovydaitis, Adomas Jakštas, Vytautas Endziulaitis, Juozas Ambrazevičius (Brazaitis), Adolfas Damušis, Juozas Keliuotis, Jonas Grinius, Bronius Krivickas ir kiti.

Žurnalo istorijoje būta sudėtingų, kritinių laikotarpių. Kilus I pasauliniam karui, „Ateitis“ nebuvo leidžiama 1915 m. balandžio–1916 m. birželio mėn., dėl leidybos perorganizavimo neišėjo 1919 m. kovo–gegužės mėn., 1998–2000 m. Dėl sovietinės okupacijos „Ateities“ žurnalas buvo uždarytas 1940 m. birželio mėn., vėliau pusę amžiaus praleido tremtyje – atgaivintas 1946 m. lietuvių pabėgėlių Vakarų Vokietijoje, 1950 m. persikėlė į JAV. 1997 m. Ateitininkų federacijai iš Čikagos sugrįžus į Lietuvą, žurnalo leidyba vėl atnaujinta 2001 m. Vilniuje.

Žurnalas 1911–1914 m. buvo leidžiamas su priedu „Mūsų tautinės tvėrybos žiedai“, kuriame spausdinta moksleivių surinkta tautosaka, 1916 m. spalio–1917 m. gruodžio mėn. (Nr. 1–12) Petrapilyje ir 1917 m. spalio–1918 m. gegužės mėn. Voroneže Rusijoje (Nr. 13–20) ėjo mėnesinis literatūros, mokslo ir visuomenės laikraštis, skirtas moksleiviams ateitininkams, pavadintas „Ateities spinduliai“, Juozo Keliuočio atgaivintas 1929 m. Tai buvo jaunesniųjų moksleivių ateitininkų žurnalas. 1932–1940 m. „Ateities spindulius“ redagavo poetas Bernardas Brazdžionis. 1947–1948 m. Hanau stovykloje, Vokietijoje, moksleiviai ateitininkai leido rotoriumi spausdintą „Ateities spindulių“ laikraštėlį, kurį redagavo Aldona Baužinskaitė. JAV leidžiamame žurnale „Ateities spinduliai“ spausdinami ne atskiru leidiniu, bet kaip skyrius, skirtas jaunųjų žurnalo bendradarbių kūrybai. 1930–1937 m. prie „Ateities“ ir „Kosmos“ žurnalų buvo leidžiamas „Gamtos draugas“. Šis populiarus gamtos mokslų žurnalas buvo spausdinamas atskirai ir tik įdedamas į „Ateitį“.

„Ateities“ 100-mečiui skirtoje parodoje eksponuojami spaudiniai bei rankraštiniai dokumentai, saugomi Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje – atskleidžiami svarbiausieji žurnalo raidos etapai, „Ateities“ redaktoriaus prof. Prano Dovydaičio, prelato Aleksandro Dambrausko (Adomo Jakšto), kitų lietuvių kultūros bei visuomenės veikėjų indėlis į žurnalo leidimo istoriją.

Parengė: Aida Grybienė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus Senosios periodikos sektoriaus vadovė, tel.( 8~5) 240 48 34

Organizatoriai: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, VšĮ „Ateities leidybos centras“

Paroda bibliotekos fojė veiks iki š. m. kovo 21 d.

„Krikščioniškam žurnalui „Ateitis“ – 100“ žr. nuorodą: Paroda Ateitis

Kviečiame dalyvauti!

Nuotraukose: Pirmasis žurnalo numeris 1911 m.

Parodos , , , , , , , , , , ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra