Žalgirio pergalės parke – dedikacinės salvės 609-osioms Žalgirio mūšio metinėms

Autorius: Data: 2019-07-26 , 11:12 Spausdinti

Žalgirio pergalės parke – dedikacinės salvės 609-osioms Žalgirio mūšio metinėms

Organizatorių nuotraukos

Aleksandras VITKUS, Gintautas TAMULAITIS, Kaunas, www.voruta.lt

Šiemet kaip niekada Lietuvoje apstu daugybę kultūrinio šurmulio, šventinių bei politinių įvykių: tai koncertai, miestų dienos, jubiliejiniai renginiai, Lietuvos Prezidento rinkimai, jo inauguracija, Lietuvos atstovų rinkimai į Europos sąjungos parlamentą ir t.t.

Šventė veja šventę, koncertas po koncerto. Viena iš šių atmintinų švenčių buvo organizuota ir Žalgirio pergalės parke. Tai garbingos Žalgirio mūšio pergalės prieš 609 metus paminėjimas.

 

Kalba Kauno rajono tarybos narys Jonas Mačiulis

Kaip visada dalis Lietuvos entuziastų išvyko paminėti šios pergalės į Lenkiją. Šie metai taip pat ne išimtis. Liepos 14 d., sekmadienį, į Žalgirio pergalės parką, esantį Babtų seniūnijoje, ties Cinkiškiais rinkosi ne tik klubo „Žalgirio pergalės parkas“ nariai, bet ir garbūs svečiai. Į šventę atvyko 1990 m. Kovo 11-osios akto signataras Leonas Milčius, Lietuvos šaulių sąjungos atstovai, Lietuvos Vytautų klubo atstovai, Babtų seniūnas Jonas Praškevičius, Kauno rajono savivaldybės tarybos ir kultūros atstovai, Panevėžiuko bendruomenės vadovas, Babtų bendruomenė, 1918 m. vasario 16-osios Akto signatarų keletas giminaičių, atvyko pilnas autobusiukas iš Kybartų miesto bendruomenės, Kauno Keliautojų kultūros klubo, šauliai ir kiti.

Kalba sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga

Su švente pasveikinti atvyko ir LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga. Šioje iškilmingoje vietoje – Žalgirio parke – kaip ir kiekvienais metais tradiciškai suplevėsavo pulkas vėliavų. Šventė prasidėjo muzikiniu kūriniu fleita, kurį padovanojo Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Alytaus ulonų bataliono orkestro fleitininkas Algirdas Tamulaitis.

Šventinę ugnį uždegs L.Milčius ir G.Tamulaitis

Po kūrinio šventės vedančioji Alma Pauželienė paskelbė garbingo istorinio Lietuvos įvykio Žalgirio mūšio pergalės 609 – ųjų metų minėjimo pradžią pabrėždama, kad „Kaip svarbu šiandien šiuolaikinėje Europoje, šiuolaikinėje Lietuvoje švęsti didingiausią to meto pergalę. Neįveikiamas, galingas priešas – kryžiuočių ordinas – buvo nugalėtas.

 

Dedikacines salves atlieka Lietuvos Šaulių Garbės sargybos kuopa

Pergalės žinia – kaip pati garsiausia žinia pasklido po Europą skelbdama visiems, kad galybė neamžina. Vienybė, valia, drąsa ,ryžtas, karinė išmintis gali padaryti stebuklus. O kryžiuočių ordino neįveikiamumas – tik mitas. Verta šią dieną – liepos 15-ąją minėti kaip pergalės dieną – mūsų pasitikėjimo savo jėgomis, mūsų stiprybės šaltinį. Tad švęskime šiandien su didžiausia pagarba karžygiams, su didžiausiu džiaugsmu ir tvirčiausiu tikėjimu savo valstybės ateitimi“.

Pirmininko Gintauto Tamulaičio kalba

Garbės sargybon prie Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos stogastulpių stojo klubo narys, šaulys Juozas Klimkevičius ir LR Sveikatos apsaugos ministras, šaulys Aurelijus Veryga. Jau tapusi tradicija, kad šventinė ugnis kasmet atgabenama nuo Nežinomo kareivio kapo iš Kauno į Žalgirio pergalė parką. Šiemet ugnį atgabeno Lietuvos šaulių sąjungos šauliai, o uždegtas Žalgirio pergalės parke šventinis aukuras, tam, būtų sudvasinta ir sujungta Žalgirio mūšio pergalė su kitomis Lietuvos nepriklausomybės kovomis.

 

Ugnį neša Lietuvos šaulių sąjungos garbės sargybos kuopos šaulys

Aukurą uždegė Lietuvos nepriklausomybės Kovo 11-osios Akto signataras Leonas Milčius ir parko pirmininkas Gintautas Tamulaitis. Renginio vedėja pristatė klubo ,,Žalgirio pergalės parkas“ aktyvą – tai jos valdybą, kuri ne tik dalyvauja, bet ir kuria bei dirba visuomeniniais pagrindais parko kūrimo procese: pirmininkas Gintautas Tamulaitis, valdybos nariai: Vytautas Kamblevičius, prof. Aleksandras Vitkus, Algimantas Danauskas, Nikalojus Valiūnas, Lionginas Urbonavičius, Juozas Klimkevičius.

 

Koncertuoja-„Gilės“

Vedėja pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Tautišką giesmę – Lietuvos himną, kurią giedojo visi susirinkusieji. Buvo priminta, kad vienas didžiausių ir įsimintiniausių epochos mūšių, 1410 m. liepos 15 d sudrebinusių Europą, be abejo, buvo vadovaujamas išskirtinių karžygių – vadų Vytauto Didžiojo ir Lenkijos karaliaus Jogailos. Tai narsūs, dideliais žygiais pasižymėję riteriai-kariai, didvyriai, herojai. Buvo padėtos gėlės prie šių karžygių stogastulpių.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Kovo 11-osios akto signataras Leonas Milčius. Jis atkreipė visų dėmesį, kad jaunimas nesusimąstydamas kartais šneka, kad mūsų Tėvynė yra Europos Sąjunga, tačiau juk mūsų, kad ir nedaug, bet mūsų tėvynė – Lietuva, mūsų žemė, mūsų kalba. LR Sveikatos ministras A. Veryga pažymėjo, kad drąsa ir garbė leidžia įveikti priešą, tačiau svarbiausia kuo užpildomas tarp jų turinys.

Tinkamas turinys suteikia tą pasiaukojimą mirti už Tėvynę, kuo ir pasižymėjo ne vienuose kovose lietuviai.Kauno raj. savivaldybės atstovas Jonas Mačiulis kalbėjo, kad tik praeities supratimas padeda ateičiai, todėl paveldą visada reikia puoselėti.Kauno rajono kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Ona Adamonienė pasidžiaugė nuostabiu parku, jos nariais, kurie tiek metų gražina parką nuostabiais akcentais.

 

 

Koncertuoja ir jaunoji karta

Klubo „Žalgirio pergalės parkas“ pirmininkas Gintautas Tamulaitis tylos minute pagerbė žuvusiųjų už Lietuvos Laisvę atminimą. Klubo „Žalgirio perga;lės parkas“ pirmininkas visus pasveikino su švente ir papasakojo apie parke nuveiktus darbus ir jos perspektyvą. „Žalgirio pergalės parkas laiko tėkmėje auga, bujoja, pasipildo vis naujais akcentais”, – kalbėjo pirmininkas. – “Dar neseniai atstatėme Kauno vietininko Sungailos skulptūrą.

Renovavome karvedžių stogastulpius. Praeitais metais rudenį švenčiant Lietuvos valstybės šimtmetį įrengta 1918 m. Vasario 16-osios akto Signatarų alėją. Alėją sodino sukviesti 1918 m. signatarų giminės. Tai buvo didi ir graži šventė. Kiekvienais metais parke organizuojame talkas. Vasaros metu reikia ir su parko žole susitvarkyti, ačiū tai Babtų seniūnijai. O visa kita gula ant parko Valdybos pečių.

 

 

Koncertuoja kapelija „Gilės“

Ne paslaptis veikiame tik asociacijos pagrindu, tai savanoriška ne pelno siekianti organizacija ir gauti paramos iš valstybinių įstaigų, savivaldybių sudėtinga, galima parama tik asmenų iš 2 proc. nuo GPM ar kitos asmeninės aukos. O darbų parke daug. Štai stovi jau 19 metų pamatai, ant kurių turėtų atsirasti Gedimino stulpai. Šio projekto sąmata didžiulė, o dar reikia paruošti ir pateikti projektą, laimėti konkursą ir surasti 30-40 proc. projektinių lėšų.

Norime parke įamžinti ir Lietuvos partizaninę kovą, tačiau visur yra kliūčių, rasti tinkami akmenys randasi miškuose, ar regioniniuose parkuose iš kur pargabenti neleidžia gamtą saugantys įstatymai, o karjeruose (kaip siūloma) jau visi dideli akmenys išrinkti. Šiemet yra rengiamas projektas – tai prie įvažiavimo STENDAS-SU PARKO VIZIJOS IŠDĖSTYMU., patobulinimu „Signatarų alėjos“ projektui, gale skulptūra, suoliukai, šiukšliadėžės, prie karvedžių stogastulpių turi būti lentelės su aprašymais.

 

 

Koncertuoja kapelija „Griežlė“

Taip pat prie parke pasodintų 22 eilių lentelės su užrašais. Jau parengtas projektas „Pirmasis Lietuvos karalius Mindaugas ir Morta bei sūnus Vaišvilkas“ – laukiame LKT konkursui šaukimo projektams. Daug dar laukia darbų” Pabaigoje klubo pirmininkas išsakė susirinkusiems linkėjimus. ”Gerbiamieji juk čia yra visų Jūsų, Jūsų vaikų ir anūkų parkas. Saugokime visi tai kas jau sukurta.

Užsukite dažniau, parymokite, prisiminkite Lietuvos istoriją. Kurkime šį nuostabų neturintį analogo Lietuvoje ir Europoje istorinį Žalgirio pergalės parką visi kartu. Noriu visiems padėkoti, kurie prisideda ne tik savo lėšomis įgyvendinant projektus, ir kuria ši parką”.

 

 

Su „Gilės“ kolektyvu

Šventines tris dedikacines salves atliko Lietuvos šaulių sąjungos Garbės sargybos kuopa: „Už Lietuvos kariuomenę, savanorius, partizanus – žuvusius už Lietuvos laisvę“, „Už Lietuvos valstybę“ ir „Už Žalgirio mūšio pergalę“. Šventę tęsė Babtų kultūros centro Vandžiogalos laisvalaikio salės folkloro ansamblis ir tradicinė kapelija ,,Griežlė“ – vadovas Andrius Morkūnas ir Lietuvos sporto muziejaus vokalinis kolektyvas ,,Gilės“ – vadovas Lionginas Urbonavičius.

 

 

G. Tamulaičio pokalbis su jaunąją kapelijos atlikėja

Po bendro padainavimo, pasišokimo, visi paragavę kareiviškos košės dar negreitai skirstėsi namo.Babtų kultūros centro kultūrinio darbo organizatorė Vilma Maročkienė organizavo trumpa proto mankštelę – viktoriną apie Žalgirio parką, Babtų istoriją, lankytinas seniūnijos vietas. Pirmą kartą parke buvo demonstruojamas dokumentinio filmo ,,Žalgirio mūšis“ fragmentai bei kiti istoriniai dokumentai.

 

 

Mažieji ilsisi

Tai pati įdomiausia istorijos pamoka kiekvienam lietuviui. Moderni istorinė dokumentika, parodanti Vokiečių Ordino bei Lietuvos ir Lenkijos valstybių istoriją kaip masyvų strateginį žaidimą, kuriame konkuruoja skirtingos vertybės, susikerta įvairios žmogiškos emocijos ir visa tai atskleidžiama įtaigia kino kalba. Vieni ėjo pažiūrėti parko stogastulpius, kiti nuskubėjo į Signatarų alėja, o jaunimas patraukė į varžybos ,,Bendruomenės jaunimo taiklioji akis“, kurią šaudymą iš pneumatinio šautuvo organizavo klubo valdybos narys, šaulys Juozas Klimkevičius.

 

 

Šokame kartu

Kitais metais, švęsime 610–ąsias Žalgirio mūšio pergalės metines. Kad jubiliejinė šventė būtų iškilmingesnė, tikimės ne tik klubo valdybos narių pastangų, bet ir Kauno rajono savivaldybės, bei kitų organizacijų paramos.

 

 

Žiūrovai atidžiai klausosi muzikos

Šventės šokių sūkuryje

Renginiai , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra