Vystomojo bendradarbiavimo projektas „Šalčininkai – kaip Šalčia!“

Autorius: Data: 2011-07-20 , 12:00 Spausdinti

Vystomojo bendradarbiavimo projektas „Šalčininkai – kaip Šalčia!“

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO projektas

Šalčininkai – kaip Šalčia!“

skirtas pasitikti ir pagerbti Šalčininkų vardo pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 700-metį

(projekto įgyvendinimo sutartis nr. 203-11-VBPDD, Vilnius, 2011-06-15)

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla sėkmingai įgyvendino LR Užsienio reikalų ministerijos finansuotą vystomojo bendradarbiavimo projektą „Šalčininkai – kaip Šalčia!“, skirtą Baltarusijos ir Lietuvos 15-19 metų jaunimui ir juos ugdantiems mokytojams bei švietimo ir vietos savivaldos institucijų darbuotojams, įprasminusį istorines abiejų valstybių sąsajas, sujungusį abiejų šalių atstovų bendruomenes bendro istorinio paveldo puoselėjimo, kultūrinio bendradarbiavimo, pasienio regionų ryšių vystymo, jaunimo istorinio švietimo, jaunimo iniciatyvumo stiprinimo idėjomis. Projektas įgyvendintas dviem susijusiomis iniciatyvomis – tarptautine jaunimo stovykla ir jubiliejiniu renginiu.

Apie stovyklą

2011 m. birželio 27 d.–liepos 3 d. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla organizavo tarptautinę stovyklą „Šalčininkai – kaip Šalčia!“, skirtą Šalčininkų vardo 700 metinėms.

Stovykla yra vystomojo bendradarbiavimo projekto „Šalčininkai – kaip Šalčia!“ esminė dalis. Projektą finansuoja Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų Mininsterija.

Stovykloje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš Vidžių valstybinio technikos profesinio koledžo (Baltarusija), Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusija), Lydos visuomeninės organizacijos „Rūta“, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šalčininkų J. Sniadeckio gimnazijos, Čiužiakampio pagrindinės mokyklos, Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos, Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos, Varėnos kultūros namų ansamlio merginos kartu su vadove, Varėnos kultūros centro vyr. specialiste etnografe Lina Būdiene.

Veikla stovyklos metu vyko taip, kad partneriai iš Baltarusijos ir Lietuvos jaunimo bei jų ugdytojų komandos galėtų susipažinti su bendraistoriniais LDK objektais (Dieveniškių apylinkėse, Šalčininkų rajone, maršrute Dieveniškės-Panemunės pilys-Palanga-Klaipėdos uostas-Trakai-Kernavė-Vilnius), su piešinių ir rašinių konkurso „Upytėlė teka, upytėlė plaukia… Valstybingumo gyvasties šaltiniai“, dedikuoto minėti Šalčininkų vardo 700-ąsias metines, dalyvių ir nugalėtojų darbais, skirtais įprasminti kultūrinį bei gamtinį senųjų etninių lietuvių žemių ir LDK paveldą. Jaunimas ir jų vadovai įsijungė į Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos bazėje surengtus mokymus, kūrybines dailiųjų amatų bei taikomojo meno, tradicijų dirbtuves, ekskursijas, kurios sustiprino dalyvių bendradarbiavimo ir susikalbėjimo įgūdžius, padėjo suvokti paveldėtų tradicijų ir kultūros panašumų bei skirtumų įtaką ir reikšmę praeities, dabarties ir ateities įvykiams, žadino iniciatyvumą, pilietiškumą bei tiesioginį įsitraukimą į europietiškai tradicijai būdingą taikų ir demokratišką konfliktinių situacijų sprendimą.

Stovyklos dienoraštis

Pagrindiniai bendros veiklos projektaujant principai, kurių laikytis pratinosi kiekvienas dalyvis buvo šie: lygiavertiškumas, aktyvumas, saugumas. Pagrindinis įvairių kompetencijų įgijimo būdas – patyriminis. Metodika – neformalaus ugdymo.

Stovyklos metu abiejų šalių jauni žmonės buvo skatinami plėtoti bendradarbiavimo idėją ir susidaryti bei lavinti bendravimo įgūdžius bei puoselėti tarpkultūrinio susivokimą. Suburtas Lietuvos bei Baltarusijos jaunimas buvo supažindintas su abiejų šalių istorija, baltiškąja kultūra, papročiais bei apeigomis, pramokta kalbų, atrasti skirtumai bei panašumai. Praktinėje veikloje įgytais įgūdžiais projektautojai turėjo pasinaudoti organizuodami ir įgyvendindami inscenizuotas Rasas – Kupolines liepos 1-ąją bei kulminacinį stovyklos renginį – liepos 2-osios eitynes ir konferenciją.

Pirmąją stovyklos dieną dalyviai pažindinosi, mokėsi susitelkti ir susikalbėti dalyvaudami mokomosiose veiklose – „Lapas ant galvos“, „Atminties gyvatė“, „Domino“, „Stebuklinga lazdelė“. Besiruošiant Rasų ciklo uždarymui – Kupolinių šventei – vakare vyko tradicinių šokių pamoka, kurią nuotaikingai vedė folklorinis ansamblis „Laukis“ (vadovė Lijana Šarkaitė-Vilums).

Lauko diena Norviliškių pilies komplekse – antroji stovyklos diena. Kartu su dalykinėmis grupės glaudinimo ir bendradarbiavimo veiklomis („Kalkuliatoriumi“, „Kėdėmis“), pilyje vyko amatų ir tradicijų dirbtuvės, kurias vedė Technologijų ir verslo mokyklos dailės mokytoja Renata Bartkevič. Kiekvienas dalyvis pramoko rišti pinikus, pasigamino apyrankes, gavo savarankiško darbo poromis užduotį – nusirišti diržą – juostą. Vakare vėl skambėjo „Laukio“ vedamos tradicinės kupolių dainos, ratelių ir šokių ritmuose švietė šypsenos ir aidėjo juokas. Baltųjų birželio naktų sutemas vėlyvą vakaro metą varstė ir šiuolaikinės muzikos diskotekoje sąskambiai. Nenuilstantys stovyklautojai derino tradicijų mokymąsi su šiuolaikinio jaunimo kultūra, todėl tiek Lietuvos, tiek Baltarusijos atstovai noriai organizavo jiems įprastas laisvalaikio leidimo formas – šokius, žaidimus.

Trečiąją ir ketvirtąją stovyklos dienas stovyklautojai praleido „mokykloje ant ratu“. Kelionės autobusu maršrutu Dieveniškės-Panemunės pilys-Palanga-Klaipėdos uostas-Trakai-Kernavė-Vilnius metu projekto dalyviai susipažino su LDK paveldo objektais – Raudondvario Tiškevičių rūmai, Palemono kalnas, Belvederio dvaras, Gedimino kapo piliakalnis, Veliuonos dvaro sodyba, Raudonės pilis, Panemunės pilis. Taip pat aplankė Palangą ir Gintaro muziejų, Klaipėdos uostą ir Jūrų muziejų, Trakų pilį, Kernavę, Gedimino pilį. Per visą pažintinę kelionę vyko tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo interaktyvios pamokos, diskutuojama tema „Paveldas ir tradicijos“. Amatų ir tradicijų dirbtuvių metu dalyviai nusirišo juostas, toliau mokėsi kupolinių dainų. Pamokoms pasirinktos tokios vietos kaip piliakalniai ar pilių papėdės kūrė autentiškumo atmosferą ir leido įsijausti į stovyklos temą – LDK paveldo pažinimą, tradicijų gyvinimą.

Po turiningos dviejų dienų kelionės, penktąją stovyklos dieną jaunimas aktyviai dalyvavo tarptautinėje spartakiadoje smiginio, krepšinio, maišų nešimo rungtyje. O po pietų, kartu su asociacijos „Matrūnėlė“ lietuvių tradicinės kultūros stovyklos „Pažink Save“ dalyviais, vadovaujami Vilniaus etnografinio ansamblio „Laukis“ ir ekspertės etnologės Nijolės Balčiūnienės mokydamiesi šventė senovinę Rasos – Kupolių šventę pievoje prie Gaujos upės. Inscenizuotoje šventėje dalyvavo humanitarinių mokslų daktaras, kalbininkas Kazimieras Garšva, Poškonių ir Dieveniškių „Ryto“ mokyklų bendruomenės.

Šeštoji diena, liepos 2-oji, buvo apdovanota saule eitynių metu, palydėta žaibais ir griausmais konferencijai vykstant, gausia ir ilga liūtimi renginiui pasibaigus. Vėliau – „Nemiego“, šokių pasivaikščiojimų ir atradimų naktis. Apie renginį „Šalčininkai – kaip Šalčia!“ išsamiai paskaitysite:

http://www.voruta.lt/didziausia-lietuvos-trispalve-apjuose-salcinininku-700-meti/

http://alkas.lt/2011/07/02/salcininku-700-metis-minetas-lietuviskai/#more-25634

http://dieveniskes.info/2011/07/03/salcininku-700-metis-minetas-lietuviskai/#more-560

Septintoji diena, baigiamoji, daugumai dalyvių verkė lietaus ašaromis. Prie Moko akmens buvo „paaukota“ padėka už „Šalčininkai – kaip Šalčia!“ stovykloje įgytą patyrimą, įveiktas „Voratinklis“ – vartai iš projektinio pasaulio į kiekvieno dalyvio įprastą kasdieninę aplinką.

Baltica‘2011“ festivalio koncertas Vilniaus Kongresų rūmuose ir pasivaikščiojimas senamiesčiu jau išsigiedrijusiame Vilniuje – tai baigiamosios bendros akimirkos į projekto pradžią dėl vizų režimo vėlavusiems dalyviams iš Vidžių.

Aštuntoji diena pradėta dalykiniais pusryčiais Norviliškių pilyje, o užbaigta pokalbiu Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcijoje. Ji buvo skirta bendradarbiavimo tarp Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos bei Vidžių valstybinio profesinio technikos koledžo perspektyvoms įžvelgti ir apibendrinti.

Liepos 2-oji – jubiliejinis renginys Šalčininkuose

Liepos 2 d. Šalčininkuose – paminėtas šio miesto vietovardžio paminėjimo 700-ųjų metų jubiliejus. Ši šventė buvo baigiamasis ir kulminacinis vystomojo bendradarbiavimo projekto „Šalčininkai – kaip Šalčia!“ renginys. Dvi dalys – eitynės ir konferencija – Lietuvos valstybingumui svarbią datą garsino bendromis projekto organizatorių, dalyvių, projekto idėją supratusių ir palaikiusių institucijų, pavienių pareigūnų bei piliečių jėgomis. Tiek eitynes, tiek konferenciją organizuoti drauge su projekto „Šalčininkai – kaip Šalčia!“ sumanytojais – Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos komandai vadovavusia direktore Ilona Šediene – ėmėsi ir, pasidalinę atsakomybę, įgyvendino Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius Vidmantas Žilius bei jaunųjų šaulių Šalčininkų rajone globėjas Eimantas Tamulynas. Idėja suvienijo ne tik jame tiesiogiai dalyvavusiuosius, bet ir tuos, kurie neabejingi istorinei tiesai, buvusios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės, dabartinės Lietuvos – o joje ir Šalčininkų krašto – kalbiniam ir kultūriniam paveldui, baltiškosioms tradicijoms, Tėvynės, krašto ateičiai bei klestėjimui. Be to šio sumanymo įgyvendinimas – tai įrodymas, kad nors ir negausi, tačiau darni, susitelkusi bei ryžtinga iniciatyvių žmonių grupė gali tapti darbinga ir vaisinga jėga, pritraukiančia minias pasekėjų. Kartu šis sėkmingas sambūris – tai įrodymas ir viltis, kad būtina Lietuvos valstybingumui tvirtinti pilietinė santalka Šalčininkų rajone įmanoma bei artimoje ateityje galima pakartoti vienijantis į kitų – tautinių, bendruomeninių ir pan. – iniciatyvų įgyvendinimą.

Šventę garsino lietuvių ir baltarusių kalba, puošė tautiniai lietuvių bei baltarusių kostiumai. Šiais simboliais įtvirtinta projekto mintis apie dviejų tautų nedalomą indėlį į Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės klestėjimą ir stiprybę, apie išlikusį bei išsaugotą baltiškosios kultūros paveldą etniniame LDK areale.

Šventės dalyvius konferencijoje sveikino LR užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis, Seimo nariai Rytas Kupčinskas ir Kazimieras Uoka, Šalčininkų rajono savivaldybės vicemeras Andžej Andriuškevič, Vitebsko apskrities Breslaujos rajono Vidžių valstybinio profesinio technikos koledžo direktorius Michail Smirnov, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys Gediminas Žukauskas, Julius Panka (Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos pirmininkas), atsargos pulkininkas Arūnas Dudavičius, Šalčininkų rajono Vilnijos draugijos skyriaus pirmininkas Vidmantas Žilius ir Jaunųjų šaulių atstovas Eimantas Tamulynas.

Konferencijos diskusijai pranešimus parengė ir auditorijai pritaikė Tomas Baranauskas, istorikas, lektorius, publicistas (http://alkas.lt/2011/07/02/salcininku-istorijos-pradzia-%E2%80%93-laisves-kovos/#more-25616), Gintaras Songaila, LR Seimo narys, tautininkas (http://alkas.lt/2011/07/05/g-songaila-bukime-verti-savo-proteviu-kasdieniniame-gyvenime/), Kazimieras Garšva, profesorius, habilituotas mokslų daktaras, kalbininkas.

LR Seimo narys R. Kupčinskas, sąjūdietis, globojo į minėjimą susiruošusius kitų rajonų ir Kauno delegatus. Didžiausią Lietuvoje valstybinę vėliavą šalčininkiečiams jubiliejaus šventei perdavė Anykščių Antano Vienuolio gimnazija. Konferenciją apibendrino humanitarinių mokslų daktaras Romas Batūra. Eitynes ir konferenciją daina spalvino svečiai: folklorinis ansamblis „Raskila“, liaudies dainų grupė „Gija“, Lietuvai pagražinti draugijos folkloro ansamblis „Giedra“, Vilniaus „Gabijos“ gimnazijos pirmokučių ir jų draugų ansamblis, Vilniaus miesto etnografinis ansamblis „Laukis“ ir Varėnos kultūros centro folklorinis merginų ansamblis, Kultūros rėmimo fondo finansuotos Poškonių bendruomenės „Matrūnėlė“ organizuotos etnokultūros stovyklos „Pažink Save“ dalyviai. Konferencijoje skambėjo konkurso „Upytėlė teka, upytėlė plaukia… – Valstybingumo gyvasties šaltiniai“ nominantų eilės ir ištraukos iš rašinių atspindintys jaunųjų Šalčininkų rajono gyventojų pilietinį susivokimą, etnokultūrinį tapatumą.

Bendraminčius burti padėjo ir projektą globojo „Vilnijos“ draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva, „Vilnijos“ draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, informacinius vartus atvėrė www.alkas.lt, www.voruta.lt, http://www.etnokultura.lt/, www.salcininkai.lt.

Į jubiliejaus šventės organizacinius darbus įsiliejo jaunieji Dieveniškių krašto patriotai – Dieveniškių „Ryto“ vidurinės mokyklos 15 laidos abiturientai, visa Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė.

Dėkingi esame projektą palaikiusiems: UAB Pakruojo parkai (patalpos), VSAT Dieveniškių užkardai (transportas), Šalčininkų rajono savivaldybės Kultūros centrui (patalpos), LR Seimui (transportas), LR užsienio reikalų ministerijai, Vystomojo bendradarbiavimo skyriui, Lietuvos ambasadai Baltarusijoje (vizų projekto dalyviams išdavimas skubos tvarka), Anykščių rajono savivaldybei (transportas), Anykščių Antano Vienuolio gimnazijai (vėliava), Šalčininkų policijos komisariatui (eismo tvarkos užtikrinimas)

Plačiai renginį aprašo ir nuotraukomis iliustruoja:

http://www.voruta.lt/didziausia-lietuvos-trispalve-apjuose-salcinininku-700-meti

http://alkas.lt/2011/07/02/salcininku-700-metis-minetas-lietuviskai/#more-25634:

http://dieveniskes.info/2011/07/03/salcininku-700-metis-minetas-lietuviskai/#more-560

Nuotraukose:

1. Kupolės Dieveniškėse – Rasų pabaigtuvės. Kairėje: prof. K. Garšva 

2. Nuo Raudonės pilies bokšto – LDK etninių žemių didybė

3. Tradicinio dainavimo pamoka Kernavėje

4. Dieveniškių Moka akmuo klausosi stovyklautojų padėkų

5. Veliuonoje – gyva pamoka – ant piliakalnio rišamos juostas

6. Didžiausios vėliavos nešimas visus sujungė

 Voruta. – 2011, rugpj. 6, nr. 15 (729), p. 6.

Rytų Lietuva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra