Vyskupas G. Grušas. Sieksime įvertinti 10 metų patirtį

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje vyskupo šventimus priėmė ilgametis Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinis sekretorius, monsinjoras Gintaras Grušas, kuris Vatikano skyrimu nuo šiol vadovaus Lietuvos karių sielovadai. „Bernardinai.lt“ skaitytojams siūlome trumpą interviu su naujuoju Lietuvos kariuomenės ordinaru.

Po studijų JAV ir Romoje atvykęs į Lietuvą ne vienus metus dirbote Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriumi. Kaip galėtumėte apibūdinti savo darbą LVK, ką Jums davė ši tarnystė?

Darbas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi suteikė ypatingą progą susipažinti su įvairiausiais Lietuvos Bažnyčios gyvenimo aspektais. Tai ir pastoracijos situacija, liturginių tekstų rengimas, katalikiška žiniasklaida, ryšiai su visuomene ir valdžios atstovais. Turėjau progą iš arčiau pažvelgti į Bažnyčios gyvenimą įvairiose vyskupijose, ir ne tik Lietuvoje, bet ir kituose kraštuose, ypač Europoje.

Manau, kad ši patirtis bus labai naudinga mano naujose pareigose, nes turiu bendrą supratimą apie sielovados būklę visose vyskupijose, o  kariuomenės ordinariato ganomųjų yra visoje Lietuvoje. Be to, daugelį metų artimai bendrauju su visais vyskupais.

Atlikdamas naujas pareigas turėsiu palaikyti ryšius taip pat ir su kariuomenės ordinariatais kituose kraštuose, ypač Europos šalyse ir kitose NATO valstybėse.

Pagal pareigas esu tiesiogiai priklausomas nuo Šventojo Sosto, iš kurio gavau paskyrimą. Esu atsakingas popiežiui per vyskupų kongregaciją, kuri koordinuoja visų kariuomenės ordinariatų veiklą.

Kokia dvasia priėmėte šį paskyrimą? Ką Jums reiškia vyskupo tarnystė?

Man atrodo, kad kiekvienas žmogus gavęs pašaukimą iš Dievo, jaučia tą patį –  dėkingumą už pasitikėjimą, kurį Dievas jam rodo. Nesvarbu, ar tai šeimos tėvas ar motina, kunigas ar kokio nors kito darbo besiimantis žmogus.

Pašaukdamas į vyskupus Dievas kviečia plėsti Jo karalystę. Tad greta nuostabos, kokią įsivaizduoju turėjus pirmuosius apaštalus, ir greta džiaugsmo, kad tas, kuris mus pakviečia, taip pat ir globoja, kviečia artimai bendradarbiauti kuriant Dievo karalystę, itin pajunti ir žmogišką savo trapumą. Labai gerai supranti, kad be Dievo pagalbos, žmogus nėra pajėgus įvykdyti misijos, kurią Dievas jam numato. Tikrai jaučiu, koks būtinas ir svarbus yra maldos gyvenimas, vykdant šią misiją. Kokia būtina malda už mane. Nuo pat paskyrimo dienos daug žmonių meldžiasi ir užtaria, ir aš tikrai jaučiu tos maldos galią – ji padrąsina.

Kas Jums yra gero vyskupo pavyzdys?

Pirmasis pavyzdys kiekvienam vyskupui ir kunigui yra Kristus, Žmogus ir Dievas. Bažnyčios istorijoje matome daugybę asmenybių, galinčių būti gero vyskupo pavyzdžiu, bet šiomis dienomis man ypač artimas yra Jonas Paulius II.

Atvykau į Lietuvą, kai čia visi ruošėmės popiežiaus viešnagei mūsų krašte ir teko pačiam nemažai prie to vizito prisidėti. Vyskupo šventimus priėmiau Vilniaus arkikatedroje kaip tik tą dieną, kai minėjome 17 metų sukaktį nuo istorinio popiežiaus susitikimo su Lietuvos dvasininkija.

Visas mano kunigystės kelias ėjo kartu su Jono Pauliaus II pontifikatu – mačiau, kaip jis sugebėjo įvairiais aspektais išryškinti mintį, kad žmogus yra Dievo plano centras. Su šio Popiežiaus asmeniu susijusios ir mano studijos: baigiau Bažnytinę teisę, tad teko studijuoti jo valia 1983 m. išleistą Bažnyčios teisės kodeksą.

Galiu sakyti, kad jo, kaip Bažnyčios ganytojo, vaidmuo mane labai stipriai lydi gyvenimo keliu.

Turbūt mažai kas žino, ką reiškia titulas „kariuomenės ordinaras“? Kuo ypatinga būtent ši specifinė vyskupo tarnystė?

Kariuomenės ordinariatai, kaip institucija, yra naujausių laikų reiškinys. Visada kunigai patarnaudavo visiems jiems pavestiems žmonėms, taigi ir kariams, tačiau prieš 20 metų popiežius Jonas Paulius II paragino įkurti struktūras, tolygias vyskupijoms, kurios vyskupo vadovaujamos rūpintųsi kariuomenės sielovada.

Kariams ir jų šeimoms sielovados pagalba itin reikalinga, turint omenyje specifinę jų vykdomą tarnystę. Kad galėtų pasišvęsti ir pasiaukoti tėvynės labui, jiems reikalinga stipri dvasia. Todėl Bažnyčia, valstybei sutikus, rūpinasi karių sielovada.

Lietuvos karinis ordinariatas buvo įsteigtas prieš 10 metų pagal dvišalę Šv. Sosto ir Lietuvos valstybės sutartį. Šią struktūrą įsteigęs Šv. Sostas, vadovu paskyrė Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį, iš kurio šią vietą dabar perėmiau.

Ši tarnystė ypatinga tuo, kad kapelionai yra pasirengę vykti net ir į karinių operacijų vietas. Pavyzdžiui, šiuo metu vienas mūsų kapelionas yra Afganistane. Jie padeda kariams, taip pat ir jų šeimoms turėti tvirtą krikščionišką pamatą. Parengimas, kurį įgyja karo kapelionai, be abejo, vėliau praverčia ir pačiam kraštui taikos sąlygomis. Kunigai, kurie yra parengti teikti sielovadą krizinėse situacijose, yra pasirengę padėti, pavyzdžiui, kraštą ištikus stichinei ar kitai didelei nelaimei.

Šiuo metu Lietuvoje yra 14 kapelionų, tarnaujančių kariuomenės ordinariate. Tai vyskupijų kunigai, kurie įgiję specialų pasiruošimą, nustatytą laiką atlieką šią tarnystę.

Kokie Jūsų artimiausi planai pradėjus eiti naująsias pareigas?

Pirmiausiai – susipažinti su vyskupija, su ordinariatu, įsigilinti, kaip viskas veikia. Dar prieš užimdamas pareigas, spėjau pasikalbėti beveik su visais kapelionais – norėjau su kiekvienu jų užmegzti asmenišką ryšį.

Vienas iš dalykų, kurį būtinai norisi padaryti prabėgus 10 metų po ordinariato įsteigimo, tai pažvelgti atgal ir įvertinti situaciją. Kaip kiekvienas žmogus jubiliejaus proga atsigręžia atgal pažiūrėti, koks buvo nugyventas laikas, taip ir mes pasižiūrėsime, kaip praėjo tie 10 metų, kaip veikia Statutas, kokios jo stipresnės ir silpnesnės vietos. Manau, turėsime galimybę patobulinti, ką reiktų tobulinti, ir pasidžiaugti ten, kur darbas sėkmingai vyko ir vyksta.

Kalbėjosi Saulena Žiugždaitė

www.bernardinai.lt

Nuotraukoje: Vyskupo G. Grušo šventimai Vilniuje rugsėjo 4 dieną

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra