Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo kreipimasis dėl Lietuvos Respublikos jaunimo tarnybos Lietuvos kariuomenėje

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Lietuvos Respublikos Prezidentui V. Adamkui, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Č. Juršėnui, Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G. Kirkilui, Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos Ministrui J. Olekui, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Pirmininkei Reginai Narušienei

Kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis pagal Konstituciją turi teisę ir privalo ginti valstybę bet kokios grėsmės atveju.

Valstybės gynimo taryba 2008 06 17 nutarė  didinti profesionalių karių skaičių Lietuvos kariuomenėje. Pasak Krašto apsaugos ministro J. Oleko iš maždaug 15 000 karių ne profesionalų yra mažiau nei 2 000.

NATO dokumentuose yra sakoma, kad užpuolimo atveju bus ginama kiekviena valstybė. Tačiau nereikia pamiršti, kad  kiekviena valstybė privalės pirmiausiai  pati gintis. Kyla klausimas ar Lietuva yra pasiruošusi ir ar ruošiasi masiškam valstybės gynimui.

Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas konstatuoja, kad  valdžios institucijos nesilaiko valstybės gynimo reikalavimų, žemina ir nevertina šimtų tūkstančių žmonių gyvybių sudėtų ant Nepriklausomybės aukuro.

Daugeliui žinoma, kad 10 metų (nuo 1944 m.) su sovietais kovojo apie 70 tūkstančių partizanų ir jų rėmėjų, iš kurių apie 25 tūkstančius žuvo, daugelis jų buvo ištremta.

Niekam ne paslaptis, kad kai kurios politinės partijos ir organizacijos propaguoja sovietinius – komunistinius idealus ir komunizmo restauravimą bei sugrįžimą į SSSR sudėtį. Į Lietuvą yra nukreipta daugelis nedraugiškų rusiškų masinės informacijos priemonių šaltinių.

Susidaro įspūdis, kad Lietuvos gynyba  aukščiausiu politiniu lygmeniu griaunama iš vidaus ir nuo viršaus. Vilniaus sąjūdininkų susirinkimas 2008 04 30 Tamstoms apie Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų ateities perspektyvą rašė (laiškas pridedamas), tačiau apie Jūsų nuostatas šiais klausimais dar nežinome.                         

Pereinant prie profesionalios kariuomenės, padidinamas karių efektyvumas tarnybai. Likusieji jauni piliečiai lieka „už borto“ t. y. mobilizacijos arba būtinos piliečių ginties atveju daugelis nemokės elgtis.
Todėl  Vilniaus miesto sąjūdininkų susirinkimas ragina, kuriant profesionalią kariuomenę, gausinti Krašto apsaugos Savanorių pajėgas, neatsisakyti privalomosios tarnybos ir siūlo:

Kviesti į artimiausius karinius dalinius vienai dienai visus jaunuolius, kuriems tais metais sukako arba sukaks 18-ka metų. Tą dieną jie būtų supažindinami su Lietuvos Respublikos kariuomene. Ši diena turi būti numatyta Vyriausybės nutarimu metų viduryje (birželio–rugpjūčio mėn.), nedarant išimčių nė vienam to amžiaus jaunuoliui.

Visi jaunuoliai (Lietuvos Respublikos piliečiai) turi atlikti privalomąją karinę tarnybą Lietuvos kariuomenėje, kurios trukmė būtų 2 mėnesiai. Vienas mėnuo skiriamas jaunojo kario kursui, po kurio karys prisiekia Lietuvos Respublikai, o antrą mėnesį atlieka tikrąją karo tarnybą.

Jaunuoliai – pacifistai taipogi atlieka tokios pat trukmės tarnybą kariniuose daliniuose tiktai be ginklo. (Tvarko artimą ir tolimą teritoriją,  užsiima gamtosauginiais klausimais, tvarko apleistas kapines, istorines vietoves ir istorinius paminklus, padeda našlaičiams, pagyvenusiems, varguoliams, dirba ūkinius darbus ir t. t.).

Vilniaus miesto sąjūdininkų  įsitikinimu jaunuoliai, atlikę tokią dviejų mėnesių karo tarnybą  bus paruošti Tėvynės gynybai, o taip pat žinos kaip elgtis renginiuose,  atliekant valstybės himną, užeinant į šventyklas, kapines, bus parengti kaip turėtų  elgtis galimų sambrūzdžių, riaušių metu bei pažeidus viešėją tvarką , rimtį ir pan ; galės pretenduoti į profesionalią kariuomenę.

Susirinkimo pirmininkas L. Kerosierius
Sekretorius A. Budriūnas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, +370  673 95837 

L. Kerosierius  +370 5 231 81 11, 
P. Rutkauskas + 370  699 37691

El. paštas: vilnius@sajudis.com
Internetinė svetainė: http://www.sajudis.com

Lietuvos Respublikos Prezidentui V.Adamkui
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Č.Juršėnui
Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui G.Kirkilui
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos Ministrui J. Olekui 

Vilniaus sąjūdininkų susirinkimo 

K R E I P I M A S I S

Dėl Krašto apsaugos Savanorių Pajėgų ateities perspektyvų
Vilnius                                                                                2008 04 30

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 skirsnio 3 straipsnį: niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Kitaip tariant, kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis pagal konstituciją turi teisę ginti valstybę bet kokios grėsmės atveju. Iš to seka loginė išvada, kad jam turi būti sudarytos sąlygos rengtis šios konstitucinės teisės įgyvendinimui.

Tačiau, mūsų manymu, šis Lietuvos Respublikos Konstitucijos straipsnis yra pažeistas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu: Dėl Krašto Apsaugos Sistemos plėtros programos patvirtinimo, 2006 m. Liepos 4d. Nr. X-743, 18.2 punktas, pagal kurį yra apribotas iki 6500 Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgų (KASP) karių – savanorių skaičius. Tuo remdamiesi Lietuvos kariuomenės vadovybė ir KAM ministerija išleido eilę dokumentų ir įsakymų. Pavyzdžiui, pagal KAM ministro patvirtintas Transformacijos gaires bei kitus įsakymus Krašto Apsaugos Savanorių Pajėgų savanorių skaičius yra ribojamas iki 6 500. Kitais žodžiais tariant, iš Lietuvos Respublikos piliečių atimama teisė ginti savo valstybę grėsmės atveju. Kariuomenė gali suteikti galimybę ruoštis tik 6 500 Lietuvos Respublikos piliečių  pasipriešinimui grėsmės atveju. Likusieji (3,4 milijono) lieka be šios teisės, tai yra pagal Konstituciją jie turi teisę priešintis, tačiau Lietuvos Respublikos seimo nutarimas bei  KAM įsakymai nesuteikia jokios galimybės ruoštis šios teisės įgyvendinimui.

Kitos alternatyvos kaip ruošti piliečius pasipriešinimui Lietuvoje nėra. Žinoma, galima paminėti Šaulių Sąjungą, tačiau ši visuomeninė organizacija  neturi pakankamai materialinių ir žmogiškųjų resursų, kad galėtų vykdyti rimtą piliečių ruošimą pasipriešinimui,  ji gali būti naudojama tik kaip priedas prie pagrindinio ruošėjo KASP.

Lietuvos Sąjūdžio ir kitų patriotinių organizacijų įsitikinimu savanorių skaičiaus Lietuvos Respublikos seimo nutarime ir visuose KAM dokumentuose apribojimas iki 6 500 turėtų būti atšauktas, o vietoje jo turėtų atsirasti nuostata – pagal poreikį, tai yra sudaryta teisė visiems norintiems Lietuvos Respublikos piliečiams gauti įvairaus intensyvumo (intensyvumas būtų pritaikomas prie piliečių užimtumo ir galimybių) kovinį parengimą – galimybę rengtis konstitucinės teisės įgyvendinimui reikalui esant.
Žinoma, keliant šį klausimą gali būti sakoma, kad įstojus į NATO ir ES pasikeitė prioritetai ir todėl gynybai skirtos lėšos buvo perskirstytos, o savanorių skaičius ribojamas. Tačiau, mūsų nuomone, net ir skurdžiais resursais KASP privalo turėti galimybę didinti karių skaičių kiek tik reikia. Resursus galima būtų balansuoti didinant arba mažinant karių – savanorių rengimo intensyvumą. Pavyzdžiui, 90 procentų savanorių gautų žemo intensyvumo rengimą (2-3 dienos per metus), o likusieji, kurie gali ir turi laiko  – aukšto intensyvumo rengimą (10 ir daugiau dienų per metus), taip kaip Skandinavijos valstybių modelyje Home Guard (analogai mūsų KASP-ui). Pavyzdžiui, Norvegijos Home Guard pajėgas sudaro apie 80 000 savanorių. Šios valstybės gyventojų skaičius yra artimas Lietuvai, ji taip pat priklauso NATO. Tuo tarpu Lietuva, turinti 6 000 savanorių ribą, turi tik apie 5000 savanorių, nors iki 2004 metų turėjo apie 15 000 karių savanorių.

Prašome Jūsų atkreipti dėmesį, kad minėti apribojimai pažeidžia 3-ojo Konstitucijos straipsnio nuostatas (piliečių teisę pasiruošti ginti valstybę).

Susirinkimo pirmininkai: L. Kerosierius, H. Martinkėnas, P. Rutkauskas

Pasiteiravimui: A. Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, tel. +370  673 95837, P. Rutkauskas, tel. + 370  699 37691, L. Kerosierius, tel. +370 5 231 81 11,  el. paštas: vilnius@sajudis.com; Internetinė svetainė: http://www.sajudis.com

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra