Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Š. m. rugsėjo 9 dieną, šeštadienį, vyko Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena „Quo vadis?“ („Kur eini?“). Jaunimas iš visų arkivyskupijos vietovių ir parapijų nuo Aušros Vartų patraukė į piligriminį žygį pagarbinti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, pakeliui sustodamas Lentvaryje. Renginio organizatoriai — savanorių padedamas Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC). Pagrindinis renginio tikslas — sutelkti krikščionišką Vilniaus arkivyskupijos jaunimą piligriminei kelionei, kurioje žengdamas iššūkių kasdienybei ir tikėjimui kupinu keliu jis naujai išgyventų tikėjimą.
Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienos tema – piligrimystė
Piligrimystė yra puiki proga susimąstyti apie gyvenimo prasmę. Renginio tema „Quo vadis?“ laisva valia atsisakiusiam patogumų ir pasirengusiam išbandymams jaunimui leido atsigręžti į save bei apmąstyti gyvenimo kelius. Nutraukdamas ryšius su rutina jaunimas patraukė pėsčiomis į daug fizinių jėgų pareikalavusią kelionę, keičiančią įprastą gyvenimo ritmą bei padedančią pajusti gilią bendrystę su bendrakeleiviais. Susipažindami su ypatinga, bet šiomis dienomis mažai pažįstama, piligrimystės traukos vieta – Trakų Dievo Motinos paveikslu – žygio dalyviai turėjo galimybę įgyti autentišką piligrimystės tradicijos patirtį. Kartu išgyventa pergalė prieš iššūkius ir sunkumus suartino jaunus žmones iš visų arkivyskupijos kampelių bei leido geriau pažinti įvairių jaunimo organizacijų ir iniciatyvų veiklą, skatino į jas įsijungti, visada pasiruošę padėti savanoriai skleidė tarnystės dvasią. Ši jaunų žmonių atsakomybę ir iniciatyvumą ugdanti graži arkivyskupijos šventė davė jaunimui impulsą plėsti bei stiprinti savo veiklą tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.
Vyko jau ketvirtąjį kartą
Jaunimo dienos, pradėtos Šv. Tėvo Jono Pauliaus II, 1984 – aisiais metais  pritraukia gausybę jaunimo iš daugiau nei 150 šalių, Pasaulio jaunimo dienos  kas dvejus-trejus metus švenčiamos vis kitoje šalyje. Tarpiniais metais jos minimos visose vyskupijose. Lietuvoje kiekviena vyskupija pasirenka jaunimo dienos laiką pati.
Praeityje dalyvavusiai tiek Pasaulio, tiek Lietuvos jaunimo dienose Vilniaus jėzuitų alumnų asociacijos savanorei Gintei, talkinančiai organizatoriams, tai dar viena galybė praleisti laiką smagiai, bet krikščioniškai.
Šiemetinė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena, kaip ir ankstesnės, buvo surengta antrąjį rugsėjo savaitgalį. Ji jau ketvirtoji ir ypatinga. Nuo I-osios jaunimo dienos „Tūkstantmetis kaip viena diena“ (1999), II-osios — „Misija įmanoma“ (2001) bei III-osios — „O kuo jūs mane laikote?“ (2003) šiemetinė skyrėsi ne tik tuo kad tai buvo piligriminis žygis į Trakus, bet ir tuo, jog vyko dvi dienas — rugsėjo 9 ir 10.
 Ypatinga, bet dar mažai pažįstama piligrimystė
„Quo vadis?“ piligriminis žygis teikė progą išgyventi savo tikėjimą ne kaip tolygų ar statišką, bet kaip nuolatinį ieškojimą. Piligrimas yra atviras susitikimui su kitu, nebijo rizikuoti: atsargumas ir netikėtumai, išmintingumas ir rizika lydėjo kiekvieną piligrimą šioje kelionėje ieškant Dievo. Piligrimyste galima pavadinti didžiąją tikėjimo ir gyvenimo mokyklą, kurią patikrino istorija ir ilgaamžės Bažnyčios tradicijos, o šiuolaikiniam žmogui — proga suvokti gyvenimo prasmę, atrasti ją naujai, nes kiekviena piligriminė kelionė yra autentiška ir išgyvenama tik vieną kartą.
Jaunimo dienų tema – eilutė iš Jono Evangelijos – „Kur eini?“ – piligriminę kelionę sieja su visu žmogaus gyvenimu. Tai ilgas ėjimas Pažadėtosios Žemės link, kurią kiekvienam iš mūsų Dievas yra paruošęs. Piligriminė kelionė — tai kelionė „ dėl“: tai ėjimas, važiavimas, keliavimas tam, kad žmogus susitiktų su Dievu. „Kur eini?“ – tai aktualus klausimas kiekvienam žmogui, o ypač jaunam, kuris ieško savo gyvenimo kelio prasmes ir tikslo. Jėzus atsako į šį klausima savo gyvenimu. Jis gerai žino, kur eina. Jėzus grįžta pas Tėvą kryžiaus keliu. 
Tikrasis piligrimas yra tas, kuris trokšta keisti savo širdį. Jis laisva valia atsisako patogumų ir leidžiasi i kelionę, prisiimdamas riziką, sunkumus, nuovargį tam, kad susitiktų su Dievu, iškentėtus fizinius ir dvasinius skausmus iškeistų į dvasines malones: atleidimą, atpirkimą, Dievo artumo išgyvenimą.
Tikroji piligriminė kelionė — ėjimas pėsčiomis. Tuo piligrimai išreiškia savo atsidavimą ir ištikimybę Dievui, dėl kurio nebijo ir nevengia aukotis sunkumams ir nuovargiui. Viso šito prasmė – asmeninio susitikimo su Dievu kaina ir gilus bendrystės išgyvenimas su tais, kurie keliauja kartu. Piligrimai nesirinka bendrakeleivių, jie priima ir toleruoja kiekvieną.
Šių metų Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienos piligriminės kelionės maršrutas nuo Aušros Vartų Gailestingumo Motinos į Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, šventovė turi senas tradicijas. Pirmąją tokią maldingą kelionę iš Vilniaus į Trakus 1604 m. surengė Vilniaus jėzuitai. Aplankę legendomis apipintą Trakų Dievo Motinos paveikslą, savo maldose jie prašė Dievo Motinos užtarimo, kad ši atitolintų krašte siaučiantį marą ir badą. 1718 m. garsus malonėmis Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo vainikuotas auksinėmis Popiežiaus Klemenso XI dovanotomis karūnomis. Tai pirmasis Marijos paveikslas Lietuvoje, Šv. Sosto pagerbtas regimais valdovės ženklais. Maldingų kelionių tradicija į Trakus vos išliko iki šių dienų, nes okupacinės valdžios šiame piligrimystės traukos centre įžvelgė ypatingą grėsmę pasipriešinimui — lietuviško sąmoningumo palaikymui dėl šio Dievo Motinos paveikslo Lietuvos globėjos titulo.
Programa
Vienuolijos noriai atsiliepė į organizatorių sielovadinės pagalbos kreipimąsi ir sutiko vadovauti piligriminio žygio kolonoms. Kiekvienoje piligrimų kolonoje, vedamoje vienos iš vienuolijų, buvo inicijuotos maldos, giesmės, dvasiniai mąstymai. Dalyvauti šioje piligriminėje kelionėje buvo galima ne tik pėsčiomis, bet ir dviračiais.
 Ankstyvą šeštadienio rytą savo kelią nuo Vilniaus Aušros Vartų pradėję šlovinimo giesmėmis, J.E. Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio malda ir palaiminimu, jaunieji piligrimai į Trakus patraukė Kauno, Mindaugo, Žemųjų Panerių gatvėmis, Savanorių prospektu. Šis kelias — džiaugsmingas ėjimas, laikas jaunųjų piligrimų susipažinimui, bendravimui ir šlovinimui. Dalyviams kelią rodė žygio kolonos priekyje nešamas kardinolo įduotas kryžius. Žengiančiam Senųjų Trakų keliu jaunimui prisijungę kunigai vedė katechezės mokymus. Giedojimas padėjo įveikti šią dinamišką, aktyvią bei bendruomenišką kelionės atkarpą iki Lentvario.
Stabtelėję poilsiui bei Susitaikinimo pamaldoms Lentvaryje, žygio dalyviai tyloje ir susikaupime pajudėjo į galutinį žygio tikslą — Trakus. Šioje kelionės dalyje jauni žmonės eidami galėjo priimti Susitaikymo sakramentą. Priėję išpažinties gavo ėjimą simbolizuojančią ir tikėjimą išreiškiančią pėdutę, kurioje įrašyta Biblijos citata padės geriau apmąstyti Dievo Žodį. 
Lydimi šlovintojų, priešakinę žygio koloną papuošę palmių šakomis, džiugiai su giesmėmis ir vėliavomis įžengę į Trakus, piligrimai vietos bažnyčioje pagarbino Dievo Motiną bei ant altoriaus laiptelių išdėliojo popierines pėdutes, kuriose eidami buvo surašę savo intencijas. Šeštadienio vakaro programa pasibaigė koncertu, kuriame dalyvauvo Jurga Šeduikytė ir krikščioniškos muzikos atlikėjai „Gyvai“, „The Vineyard Youth“ ir reperis Tomas Bieliūnas.
Sekmadienio programa prasidėjo Gospel choro „Sounds „n G“ vedamu džiaugsmingu šlovinimu, prie kurio prisijungė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriaus kun. R. Šalaševičius mokymu renginio tema. Jaunimo dienos renginius vainikavo Šv. Mišios aukojamos J.E. Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio. 
Piligriminės kelionės organizatoriai ir rėmėjai
Renginio organizatorius —Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras- Vajc- rūpinasi jaunimo pastoracijos plėtra Vilniaus arkivyskupijoje. Sėkmingas bendradarbiavimas ir tamprūs kontaktai su dvasiškiais, parapijų jaunimo lyderiais, krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovais bei savanoriais VAJC įgalina rengti tokį plataus mąsto renginį kaip jaunimo diena.
Kodėl merginos ir vaikinai noriai tampa renginio savanoriais? Ar juos skatina galimybė giliau išgyventi tikėjimą, bendrauti ir susirasti naujų draugų? „Savanorystė — tai ne davimas, o dalinimasis, — mano savanorė Joana, — nes duodantis žmogus gauna, ir jį supa džiaugsmingi aplinkiniai, kuriems jis suteikė laimę ir tikėjimą“. Vilniečiui studentui Tadui, savanorystė jaunimo dienoje — „galimybė padėti kitiems ir sau bei šansas sutikti daugiau bendraminčių“.
 Įtraukdamas jaunus žmones savanoriais į pasirengimą Jaunimo dienoms, VAJC skatina jų iniciatyvumą bei ugdo atsakomybę, ir taip stiprina Vilniaus arkivyskupijoje veikiančias jaunimo organizacijas ir grupes. Jaunimo diena nebūtų įvykusi ir be rėmėjų paramos. VAJD 2006 parėmė: Vilniaus arkivyskupas, Lietuvių katalikų religinė šalpa, ŽŪB „Nematekas“, UAB „Skanėja“, UAB „Elmenhorster“, UAB „Gerovė“, UAB „Plastus“ ir UAB „Lukas“.
Danos Buinickaitės nuotraukos

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra