Vievyje vėl aidi chorų festivalis „Mūsų dainose“

Autorius: Data: 2015-06-03 , 08:53 Spausdinti

Vievy gaudžia varpų sena šneka,

Vievy sodai pražys kaip visada.

Tu esi mūsų dainose – mūsų širdys

Sveikina ir vėl Tave!

Tai festivalio “Mūsų dainose“ himno žodžiai. Himno, kurį prieš keletą metų šiai didžiulei chorų fiestai sukūrė Dainius Pulauskas ir Jolanta Milišauskaitė-Pulauskienė. 2015-ųjų Vievio kultūros centro buvo parengtas ir įgyvendinamas projektas Chorų festivalis „Mūsų dainose“, kurį iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir kurį rėmė Elektrėnų savivaldybės administracija, jau devintasis.

Šių eilučių autorei nuolatos nedavė ramybės mintis, kaip įamžinti mylimos mokytojos, garsios Lietuvos chorvedės, visų gerbiamos vievietės Aldonos Pulauskienės atminimą. 2007 m. įvyko pirmasis chorų festivalis, kuriame dalyvavo Elektrėnų savivaldybės vaikų ir suaugusiųjų chorai. Renginys pavyko, todėl Vievio kultūros centro kolektyvas nusprendė jį organizuoti kasmet. Festivalis populiarėja – vis daugiau chorų atvyksta į Vievį, o finaliniuose koncertuose mielai dalyvauja ir tautinių šokių kolektyvai, ir liaudiškos muzikos kapelos, ir pučiamųjų orkestrai. Daugelis iš jų – Lietuvos dainų švenčių dalyviai, kiti – norintys jais tapti. Juk vienas iš projekto tikslų yra populiarinti ir skleisti Lietuvos dainų švenčių tradiciją.

Devintojo chorų festivalio „Mūsų dainose“ veiklos plačios ir įvairios. Festivalis jau seniai nebetelpa į vienos dienos renginio rėmus.

Seminaras chorų vadovams

Balandžio pabaigoje chorų vadovai iš įvairių šalies vietų rinkosi į seminarą „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų chorų vokalo formavimo metodika. Šiuolaikiniai vadybos principai mėgėjų meno kolektyvuose“. Lektorė – VU akademinio mišraus choro „Gaudeamus“, mišraus choro „Pro musica“, merginų choro „Virgo“ vadovė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė Rasa Gelgotienė. Kad seminaro metu pateikta teorinė medžiaga aktuali, o praktinės pratybos buvo išties naudingos rodo tai, kad dalyviai – chorų vadovai iš Raseinių, Prienų, Kauno, Kaišiadorių, Širvintų, Elektrėnų, Vievio ir kitų miestų bei rajonų – seminarui pasibaigus, dar ilgai nesiskirstė, aptardami gautą informaciją, dalindamiesi savąja patirtimi ir diskutuodami.

Mėgėjų dailės paroda

Ar galima dainą išreikšti vizualiai? Tai pabandė padaryti  kitos meno šakos – vaizduojamojo meno – atstovai. Vienuolika dienų vykusioje parodoje „Mano dainų spalvos“ dalyvavo Vilniaus regiono meno mokyklų, kultūros centrų, kitų organizacijų menininkai mėgėjai – vaikai ir suaugusieji. Kokiomis spalvomis galima „nuspalvinti“ dainą, kokią „formą“ jai galima suteikti parodos lankytojams demonstravo Elektrėnų, Trakų ir Širvintų meno mokyklų dailės skyrių, Vievio meno mokyklos dailės skyriaus ir tradicinių amatų centro įvairių amžiaus grupių mokiniai, Vievio kultūros centro floristikos būrelio nariai, Vilniaus dienos užimtumo centro neįgaliesiems „Mažoji guboja“ lankytojai. Paroda išties buvo įvairiapusė – lankytojai žavėjosi tapybos, grafikos, skulptūros, batikos, tapybos ant šilko, papjė mašė, floristikos, fotografijos darbais, kurių kūrybinė idėja – vizualiai atskleisti muzikos išraiškingumą.

Festivalio koncertai seniūnijose

Festivalis beveik kasmet sulaukia svečių – užsienio chorų. „Mūsų dainose“ jau dainavo kolektyvai iš Latvijos, Lenkijos, Suomijos. Šiemet festivalio svečias – Pernu Rama Valter pradinės mokyklos ir Raekulla bendruomenės centro jungtinis berniukų choras ir šio centro berniukų tautinių šokių grupė „Mini Viisuke“.  Jaunieji estai surengė koncertą Vievio bendruomenei, koncertavo Kietaviškių seniūnijoje, baigiamojo koncerto metu atliko atskirą programą, jungtiniame vaikų chore dainavo lietuviškas dainas.

Festivalio dienomis individualius koncertus Kazokiškėse surengė Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos – daugiafunkcio centro choras „Gimtinė“ (vadovas Rimantas Vaičekonis), Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras (vadovė Judita Taučaitė), Kietaviškėse – Vievio kultūros centro kamerinis choras „Con moto“, Vievyje – Vilniaus vyrų choras „Skliautai“ (vadovas Gintaras Skapas).

 

Vaikų ir jaunimo chorų diena

Gegužės 16-ąją nuo ryto Vievio gimnazijoje aidėjo vaikų klegesys – chorai ruošėsi konkursui. Varžytis dėl Dainiaus Pulausko įsteigto prizo panoro vaikų ir jaunimo chorai iš Širvintų, Prienų, Kruonio, Vilniaus, Vievio, svečiai iš Estijos. Choristai greta laisvai pasirinkto repertuaro privalėjo atlikti bent vieną dainą iš bet kurios buvusios Lietuvos dainų šventės repertuaro. Vertinimo komisijai – Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojai ekspertei Natalija Krupavičiūtei, Kauno berniukų choro „Varpelis“ chormeisterei Renatai Mišeikienei ir džiazo muzikantui ir kompozitoriui Dainiui Pulauskui – buvo tikrai nelengva išrinkti nugalėtoją. Pirmą vietą laimėjo Prienų „Žiburio“ gimnazijos mišrus jaunimo choras (vadovė Roma Ruočkienė), o Dainiaus Pulausko prizą pelnė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos neformalaus ugdymo skyriaus vaikų choras „Ugnelė“ (vadovė Valerija Skapienė). Daug vertinimo komisijos komplimentų sulaukė Širvintų meno mokyklos jaunučių choras „Garsiukai“ (vadovė Julija Jadzevičienė). Visi konkurse dalyvavę chorai pelnė apdovanojimus atskirose nominacijose.

Baigiamasis vaikų dienos koncertas vyko Vievio miesto aikštėje. Jau populiariu tapęs Elektrėnų meno mokyklos pučiamųjų orkestras (vadovas Valdas Stanaitis, dirigentas Evaldas Petkevičius) drauge su Vievio pradinės mokyklos mergaičių šokių grupe „Boružėlės“ (vadovė Dijana Petkevičienė) smagiais kūriniais pasveikino žiūrovus. O kaipgi be festivalio himno? Jį šįkart atliko mažoji Vievio kultūros centro solistė Austėja Pažėraitė. Vienas po kito dainavo chorai: nuo pačių mažiausių nuoširdumu pavergusių Raudondvario kultūros centro ikimokyklinio amžiaus vaikučių iki brandžių balsų Prienų jaunimo, gebančio kokybiškai ir įtaigiai atlikti sudėtingą repertuarą. Aikštėje sukosi smagūs šokėjai – Trakų meno mokyklos „Žvaigždūnė“ (vadovė Birutė Mažrimienė), Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos „Šermukšnėlė“ (vadovė Raminta Maslinskienė). O šventės kulminacija – jungtinio vaikų ir jaunimo choro koncertas, kurio metu skambėjo dainos iš buvusios Lietuvos dainų šventės ir būsimos Lietuvos moksleivių dainų šventės repertuaro. Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais, festivalio suvenyrais, o verslininkas Edvinas Virpša vaišino vaikus ledais. Ir nesvarbu, kad žvarbus oras ir vis grasinantis lietus tądien neleido choristams pasipuošti vasariniais koncertiniais drabužiais – jaunųjų festivalio dalyvių šventine  nuotaika užsikrėtė visi žiūrovai.

Suaugusiųjų chorų diena

Gegužės 24–ąją Vievio gimnazijos salėje konkurse varžėsi chorai iš Raseinių, Kretingos, Kaišiadorių, Vilniaus, Ukmergės, Šakių, Pakertų, Elektrėnų, Raudondvario. Chorus vertino komisija – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius Jurijus Kalcas, Kauno choro „Leliumai“ vadovas, daugelio dainų švenčių vyr. dirigentas Albinas Petrauskas, muzikai Dainius ir Jolanta Pulauskai. III vietą konkurse laimėjo Raseinių rajono kultūros centro mišrus choras „Šatrija“ (vadovas Gražvydas Jegnoras), II-ąją – Kaišiadorių kultūros centro moterų choras „Do-diez“ (vadovė Jurgita Jašauskienė), I-ąją – Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristale“. Konkurso Didįjį – Dainiaus Pulausko įsteigtą – prizą išsivežė Šakių kultūros centro mišrus choras, vadovaujamas Deivido Kerevičiaus.

Visi konkurse dalyvavę chorai pelnė apdovanojimus atskirose nominacijose, sulaukė daug  vertinimo komisijos komplimentų, pagyrimų ir padrąsinančių patarimų.

Popietę ilga šventinė festivalio dalyvių eisena nusidriekė Vievio gatvėmis, tarytum kviesdama į baigiamąjį koncertą miesto aikštėje. Trumpas keleto minučių stabtelėjimas prie Vievio kultūros centro,  jausmingi žodžiai iš Juozo Stepankevičiaus lūpų, visų eisenos dalyvių atlikta „Kur giria žaliuoja“ – tai nuoširdi pagarba Šviesaus Atminimo Aldonai Pulauskienei…

O tada – džiugesio pilnas baigiamasis festivalio koncertas. Ant chorų pakylos stojo 22 suaugusiųjų chorai iš Prienų, Radviliškio, Raseinių, Vilkaviškio, Kretingos, Šakių, Kaišiadorių, Pakertų, Vilniaus, Kauno, Ukmergės, Elektrėnų, Vievio… Skambėjo dainos iš Lietuvos dainų švenčių „aukso fondo“, jungtiniam kelių šimtų dainininkų chorui dirigavo festivalyje dalyvavusių chorų vadovai. Sukosi Vievio „Verpstės“ moterys (vadovė Nijolė Leonavičienė), Grigiškių kultūros centro merginos (vadovė Vilma Abrytutė), Aukštadvario „Navos“ šokėjai (vadovė Rimutė Blikertienė), prisimindami praeitos Lietuvos dainų šventės šokių pynes ir ratelius. O kur dar festivalio kulminacinio koncerto svečių – Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro, vadovaujamo Ričardo Kukulskio ir Remigijaus Termino – koncertinė programa!.. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis visiems chorų festivalio „Mūsų dainose“ dalyviams įteikė Padėkos raštus, linkėdamas chorams vėl ir vėl grįžti į Vievį – miestą su senomis chorinio dainavimo tradicijomis. O dovanos – festivalio suvenyrai – chorams primins ne tik apie šį renginį, Vievį, bet ir neleis pamiršti to stebuklingo jausmo, kuris aplanko kiekvieną bendroje dainoje…

Susitiksime kitąmet Vievyje, jubiliejiniame – dešimtajame – chorų festivalyje „Mūsų dainose“.

Audronė Stepankevičiūtė, Vievio kultūros centro direktorė, projekto Chorų festivalis „Mūsų dainose“ vadovė

Mykolo Krasnicko nuotr.

Nuotraukose: Festivalio akimirkos

Uncategorized , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra