Vietinio ir išvykstamojo turizmo statistika

Autorius: Data: 2011-03-25, 08:23 Spausdinti

Vietinių turistų kelionių po Lietuvą 2010 m. padaugėjo vienu procentu.

Statistikos departamento vietinio turizmo tyrimo išankstiniais duomenimis, vietinių turistų kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius 2010 m., palyginti su 2009 m., padidėjo 1 procentu, o vienadienių lankytojų kelionių sumažėjo 17,2 procento. Vietinių turistų kelionių su viena ir daugiau nakvynių buvo 2453,5 tūkst. (2009 m. – 2430,6 tūkst.), o vienadienių lankytojų – 11,9 mln. (2009 m. – 14,4 mln.).

2010 m. ketvirtąjį ketvirtį, palyginti su tuo pačiu 2009 m. ketvirčiu, kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius padidėjo 5,2 procento (2010 m. IV ketv. – 533,3 tūkst., 2009 m. IV ketv. – 506,8 tūkst.), o vienadienių lankytojų kelionių sumažėjo 12,5 procento (2010 m. IV ketv. – 2972,8 tūkst., 2009 m. IV ketv. – 3396,7 tūkst.).

2010 m. vietinio turisto kelionė šalyje vidutiniškai truko 3 nakvynes. Vienos kelionės metu turistas išleido vidutiniškai 151 litą (2009 m. – 147 Lt). Mažiausiai pinigų turistai išleido vykdami į savo sodą ar sodybą bei lankyti draugų ir giminių – atitinkamai 90 ir 96 litus, o daugiausia – vykdami sveikatingumo tikslais ir apsipirkti – atitinkamai 418 ir 306 litus. Kelionių skaičius tarp moterų ir vyrų pasiskirstė beveik tolygiai – atitinkamai 51 % ir 49 %.

Daugiausia (43 %) vietinių turistų kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė draugų ir giminių lankymą, mažiausiai keliavo apsipirkti (1 %) ir sveikatingumo tikslais (3 %). Atostogas ir poilsį kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė 28 procentai, verslo ir profesinius interesus – 12, savo sodo ar sodybos lankymą – 8, kitus tikslus – 5 procentai vietinių turistų.

Kelionės metu 49 procentai vietinių turistų apsistojo pas gimines ir draugus, 21 – viešbučiuose ar poilsio namuose, 18 – kitur, 9 – savo sodo namelyje ar sodyboje, 3 procentai – sveikatinimo įstaigose.

Populiariausias kelionės transportas buvo lengvasis automobilis – juo keliavo 85 procentai turistų, autobusu keliavo 11 procentų, traukiniu – 3 procentai.

Vietiniai turistai dažniausiai lankėsi Klaipėdos (22 %), Vilniaus (17 %), Kauno (15 %), Alytaus (12 %), Utenos (10 %) ir Šiaulių (8 %) apskrityse, o rečiausiai – Panevėžio (6 %), Marijampolės (4 %), Tauragės ir Telšių (po 3 %) apskrityse.

Dauguma keliavusiųjų po Lietuvą kelionę vertino labai gerai ir gerai (96 %), 4 procentai – patenkinamai.

Keliauti po šalį Lietuvos gyventojai nevyko dėl nepakankamų pajamų (29 %), didelio užimtumo (22 %), sveikatos problemų (15 %), šeiminių įsipareigojimų (6 %), nenoro keliauti (3 %). 25 procentai gyventojų nevykimo priežasčių nenurodė.

2010 m. Lietuvos gyventojai į vienadienes keliones vyko 5 kartus dažniau negu į keliones su nakvyne. Vienadienių lankytojų kelionės pas draugus ir gimines sudarė 26, laisvalaikio ir poilsio tikslais – 21, apsipirkti – 22, verslo ir profesiniais interesais – 14, kitais tikslais – 8, lankyti savo sodo ar sodybos – 5, sveikatingumo tikslais – 4 procentus. Daugiau negu pusė (58 %) vienadienių lankytojų buvo jaunesni nei 45 metų amžiaus. 25 procentai vienadienių lankytojų lankėsi Vilniaus apskrityje, 21 procentas – Kauno, po 10 procentų – Klaipėdos ir Šiaulių, 8 procentai – Panevėžio apskrityje.

1 lentelė. Vietinių vienadienių lankytojų ir turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius 2010 m.

IV ketv. padidėjimas, sumažė­­ji­mas (-), 2010 m., palyginti su 2009 m., proc. padidėjimas, suma­žė-­ji­mas (-), 2010 m. IV ketv., palyginti su 2009 m. IV ketv., proc.

Vienadienių lankytojų skaičius1 iš viso, tūkst. -1546,0–10,9

Vyrai – 758,8-2,4

Moterys – 787,2–20,8

Vienadienių lankytojų kelionių skaičius iš viso, tūkst. 11920,52972,8-17,2-12,5

Vyrai 5971,91490,2-14,4-1,4

Moterys 5948,51482,6-19,8-21,4

Turistų skaičius1 iš viso, tūkst. – 477,9-8,5

Vyrai – 240,4-8,6

Moterys – 237,5-8,3

Kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius

iš viso, tūkst. 2453,5533,30,95,2

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 2148,4442,9-0,7-0,2

Poilsis, atostogos 689,4110,93,57,6

Sveikatingumo tikslais 58,314,82,831,3

Draugų ir giminių lankymas 1052,6249,5-2,8-5,8

Savo sodo namelio ar sodybos lankymas 195,329,0-5,4-2,6

Apsipirkti 23,35,119,223,8

Kita 129,633,6-2,49,2

Verslo tikslais 305,090,514,543,5

Kelionės su 1–3 nakvynėmis 2027,4426,52,612,0

Kelionės su 4 ir daugiau nakvynių 426,1106,8-6,2-15,3

Nakvynės iš viso, tūkst. 6472,71596,90,54,1

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 5795,51375,1-1,4-3,1

Poilsis, atostogos 2031,7321,55,826,7

Sveikatingumo tikslais 619,9166,1-3,17,2

Draugų ir giminių lankymas 2282,2724,5-6,9-16,3

Savo sodo namelio ar sodybos lankymas 549,190,02,012,2

Apsipirkti 33,49,23,3121,8

Kita 279,263,9-4,55,4

Verslo tikslais 677,2221,819,593,1

Vidutinė vienos kelionės trukmė, nakv. 2,642,99-0,5-1,1

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 2,703,11-0,6-2,9

Poilsis, atostogos 2,952,902,217,7

Sveikatingumo tikslais 10,6411,26-5,7-18,4

Draugų ir giminių lankymas 2,172,90-4,3-11,2

Savo sodo namelio ar sodybos lankymas 2,813,107,915,2

Apsipirkti 1,441,79-13,379,1

Kita 2,151,90-2,1-3,4

Verslo tikslais 2,222,454,434,6

Išlaidos iš viso, mln. Lt 369,776,33,38,3

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 323,465,83,37,2

Poilsis, atostogos 149,324,10,95,1

Sveikatingumo tikslais 24,48,230,0113,6

Draugų ir giminių lankymas 100,823,51,1-9,7

Savo sodo namelio ar sodybos lankymas 17,52,12,41,2

Apsipirkti 7,12,110,837,6

Kita 24,35,84,716,5

Verslo tikslais 46,210,53,415,3

1 Jei tas pats turistas ar vienadienis lankytojas per metus keliavo kelis ketvirčius, jis kaip turistas ar vienadienis lankytojas skaičiuojamas tik vieną kartą.

Kelionių su viena ir daugiau nakvynių skaičius

2010 m. išvykstančių turistų kelionių skaičius padidėjo 9,5 procento

Išankstiniais Statistikos departamento išvykstamojo turizmo tyrimo duomenimis, per 2010 metus į užsienį išvyko 1,2 mln. turistų, arba 8 procentais daugiau nei 2009 metais. 53 procentus į užsienio keliones išvykusių turistų sudarė vyrai, 47 procentus – moterys. 51 procentas išvykusių turistų nurodė, kad buvo apsistoję pas gimines, draugus ar privačiajame sektoriuje, 41 procentas – viešbučiuose ir moteliuose.

Kelionių skaičius 2010 metais, palyginti su 2009 metais, padidėjo 9,5 procento, o per ketvirtąjį ketvirtį – 8,5 procento. Per 2010 metus Lietuvos turistai buvo išvykę į 1,4 mln. kelionių, iš jų 198,7 tūkst. (14,1 %, arba 11,2 % mažiau nei 2009 m.) sudarė kelionės su turizmo paslaugų paketu, įsigytu įmonėse, teikiančiose turizmo paslaugas.

2010 metais poilsį ar atostogas kaip pagrindinį kelionės tikslą nurodė 79,5 procento išvykusių Lietuvos turistų, kiti vyko verslo ar profesiniais interesais. Į užsienio keliones atostogauti ir ilsėtis 2010 metais vyko 6,3 procento daugiau Lietuvos gyventojų negu 2009 metais, o kelionių verslo reikalais skaičius padidėjo 23,9 procento.

Po užsienio šalis keliavę turistai iš Lietuvos 2010 metais išleido 2,2 mlrd. litų – 19 procentų daugiau nei 2009 m.

2010 metais kelionėje vienas Lietuvos turistas vidutiniškai išleido 1,5 tūkst. litų, vidutinė kelionės trukmė buvo 7 nakvynės (pernai per tą patį laikotarpį kelionės išlaidos sudarė 1,4 tūkst. litų, o vidutinė kelionės trukmė išliko nepakitusi).

2010 m. daugiausia keliautojų vyko į Baltarusiją (202,9 tūkst., arba 14,4 %), Latviją (164,3 tūkst., arba 11,6 %), Lenkiją (125,9 tūkst., arba 8,9 %), Vokietiją (122,3 tūkst., arba 8,7 %), Jungtinę Karalystę (106,3 tūkst., arba 7,5 %) ir Rusiją (101,0 tūkst., arba 7,2 %). 

2 lentelė. Išvykusių Lietuvos turistų, jų kelionių ir nakvynių skaičius 2010 m.

2010 m.

IV ketv. padidėjimas, 2010 m., palyginti su 2009 m., proc. padidėjimas, sumažėjimas (-), 2010 m. IV ketv., palyginti su 2009 m. IV ketv., proc.

Turistų skaičius, tūkst.

Iš viso 1206,7250,28,06,6

Vyrai 640,2137,74,90,5

Moterys 566,5112,511,915,2

Kelionių skaičius, tūkst.   

Iš viso 1410,9304,49,58,5

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 1122,0238,46,36,5

Verslo tikslais 288,965,923,916,4

Kelionės pagal nakvynių skaičių, tūkst.    

Kelionės su 1–3 nakvynėmis 540,3129,34,617,6

Kelionės su 4 ir daugiau nakvynių 870,6175,012,82,6

Nakvynių skaičius, tūkst.   

Iš viso 9849,91992,29,6-1,6

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 7747,11593,810,51,2

Verslo tikslais 2102,8398, 46,3-11,3

Išlaidos, mln. Lt   

Iš viso 2178,3445,419,012,4

Poilsio, atostogų, laisvalaikio tikslais 1666,2333,918,220,7

Verslo tikslais 512,2111,621,7-6,8

Pastaba. Lentelėse galimi nukrypimai dėl skaičių apvalinimo.

Sąvokos

Vietinis turizmas apima Lietuvos gyventojų, keliaujančių į savo šalies vietoves, esančias už jų įprastinės gyvenamosios aplinkos ribų, ir laikinai jose apsistojančių, keliones.

Išvykstamasis turizmas apima Lietuvos gyventojų, keliaujančių į užsienį ir laikinai ten apsistojančių, keliones.

2011 m. pirmojo ketvirčio vietinio ir išvykstamojo turizmo išankstiniai rodikliai bus skelbiami 2011 m. birželio 23 d.

Generalinio direktoriaus pavaduotoja Dalia Ambrozaitienė

Pasiteirauti: Zita Serafinienė, Transporto ir paslaugų statistikos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 236 4616, el. p. zita.serafiniene@stat.gov.lt, www.stat.gov.lt

© Statistikos departamentas

Daugiau informacijos šia tema rasite Rodiklių duomenų bazėje

Lietuva ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra