Vida Endriukaitytė. Žymūs Šakių miesto žydai

Autorius: Data: 2021-01-27 , 17:11 Spausdinti

Vida Endriukaitytė. Žymūs Šakių miesto žydai

Arono Frydmano publikacija laikraštyje „Žydų kantorius“ („Der judische Kantor“). XX a. 3 dešimt. Skaitmeninio vaizdo autorinės teisės – nežinomos.

Vida Endriukaitytė, Zanavykų muziejaus muziejininkė, www.voruta.lt

Nuo pat įsikūrimo XVIII a. antroje pusėje žydų bendruomenė Šakiuose sudarė gausią ir reikšmingą miesto gyventojų dalį. Nenuostabu, jog skaitlinga bendruomenė išaugino ne vieną žymią asmenybę, darbais pasižymėjusią savo krašte, bei toli už Lietuvos ribų. Pristatomų asmenybių gyvenimai į tekstą sugulė apibendrinus oficialiai prieinamą informaciją, kitų tyrėjų įžvalgas, o taip pat praskleidus likusių gyvų giminaičių šeimų archyvus.

Aronas Frydmanas (Aron Friedmann) – Lietuvos žydų kilmės kantorius, kompozitorius, muzikos teoretikas.  A. Friedmanas gimė 1855 m. rugpjūčio 22 d. Šakiuose[1] . Apie šios asmenybės biografiją daugiau sužinoma iš 1929 m. išleistų paties A. Frydmano atsiminimų. Kompozitorius prisimena, jog vaikystėje muzikinį ir religinį išsilavinimą gavo iš tėvo. A. Frydmano tėvas buvo bendruomenės maldos vadovas ir visada norėjo savo sūnų leisti tobulinti kantoriaus gebėjimų į Vokietiją. 1877 – 1878 m. A. Frydmanas atvyksta į Berlyną.  Mokosi Judaizmo mokslo kolegijoje, kur sutinka modernaus judaizmo teoretiką Leopoldą Zunzą (Leopold Zunz) ir žymų sinagogų muzikos kūrėją Luisą Lewandowski (Louis Lewandowski), kurio mokiniu vėliau tapo.

1882 m. sausio 1 d. svarbi A. Frydmano biografijoje. Šią dieną A. Frydmanas pradeda beveik 40 metų trukusią tarnystę Berlyno žydų bendruomenei, – pradeda eiti Naujosios sinagogos kantoriaus pareigas. Šalia kantoriaus pareigų A. Frydmanas imasi dainavimo ir kompozicijos studijų Šterno konservatorijoje. Baigęs mokslus dėsto Šterno konservatorijoje ir Karališkoje dailės akademijoje. A. Frydmanas yra gavęs ypatingą šios akademijos apdovanojimą (kaip ir jo mokytojas Luisas Lewandowskis) – „Karališkojo muzikos vadovo“ titulą, skiriamą už 25-erių metų dėstymo akademijoje sukaktį.  Berlyno sinagogos kantoriaus pareigose A. Frydmanas išbuvo 40 metų. 1923 m. išėjo į pensiją[2].

Šalia kompozitoriaus ir kantoriaus pareigų A. Frydmanas publikavo straipsnius laikraščiuose. Išlikę jo tekstai leidinyje „Žydų kantorius“ („Der judische Kantor“). Yra išleista akademinių A. Frydmano veikalų apie sinagogų muziką, jos storiją. A. Frydmano knyga „Garsių kantorių gyvenimo paveikslai“ („Lebensbilder beruhmter Kantoren […]“, Berlin: Boas, 1918-1927) yra vienas svarbiausių šios srities veikalų, nagrinėjamas ir mūsų dienomis[3].

A.Frydmano kūryboje yra daugybė psalmių, religinio turinio eilėraščių. Jis vienas pirmųjų žinomų kompozitorių, dirbusių su tradicinėmis aškenazių melodijomis, o apie sinagogų muziką pats yra rašęs, jog „Malda be giedojimo yra tarsi kūnas be sielos[4].

Muzikologai, tyrinėję A. Frydmano kūrybinį palikimą pažymi, jog kompozitorius buvo savo laikmečio žmogus, tačiau jo kūryba buvo tarytum slenkstis, lemtingai žymėjęs XIX ir XX amžių sandūros judaizmo tradicijas muzikoje. O pats A. Frydmanas tapo tarsi tarpininkas tarp ortodoksų ir liberalų, sugebėjęs nepaisant įtampų, pabrėžti bendrą judaizmo tradicijos pagrindą[5].

A. Frydmanas minė 1936 m. birželio 9 d. Berlyne.

 

Volfas Pinchas Reizelis (Wolf Pinchas Zeev Reisel) – didžiosios Amsterdamo sinagogos vyriausiasis kantorius.

V.P. Reizelis gimė Šakiuose, 1881 m. lapkričio 28 d. Išvyko studijuoti į Berlyną 1906 m., pas kitą žymų to meto kantorių ir kompozitorių Aroną Friedmaną (Aron Friedmann), kuris taip pat buvo kilęs iš Šakių. V. P. Reizelis Amsterdame kantoriaus pareigas ėjo iki Antrojo pasaulinio karo.  1943 m. buvo nužudytas Sobiboro naikinimo stovykloje[6] kartu su žmona Sonie.

Volfas Pinchas Reizelis (Wolf Pinchas Zeev Reisel) su žmona Sonie. Iš asmeninio  Micha Reisel šeimos archyvo

Borisas Dovas Goldbergas (Boris Dov Goldberg) – inžinierius, chemikas, stambus verslininkas, tarptautinio sionistų judėjimo Chovevei Zion[7] aktyvus veikėjas. B. D. Goldbergas gimė 1866 m. lapkričio 12d. (?) Šakiuose. Studijavo Berlyno ir Hannoverio universitetuose.  Nuo 1898 m. gyveno Vilniuje. Kartu su broliu Icchaku Leiba Goldbergu įsitraukė į sionistų organizacijos Chovevei Zion judėjimą ir tapo vienu iš Vilniaus gubernijos sionistų vadovu. Dėl savo veiklos ne kartą kalintas kalėjime. 1905 m. su bendraminčiais įkūrė  Rusijos sionistų centro komitetą. Paryžiaus taikos konferencijoje (kurioje buvo pasirašomos taikos sutartys tarp Pirmojo pasaulinio karo laimėtojų ir pralaimėjusiųjų) B. D. Goldbergas atstovavo Rusijos žydų organizacijas.

1920 m. tampa Pasaulinės sionistų organizacijos Prekybos ir pramonės skyriaus direktorius. Su kolegomis įkuria organizacijos finansų centrą.

Mirė 1922  07 07 (?), palaidotas Tel Avive[8].

 

Icchakas Leibas Goldbergas (Icchak Leib Goldberg) – verslininkas, filantropas, svarbus sionstų judėjimo Chovevei Zion veikėjas. Gimė 1860 m. vasario 7 d. (?) Šakiuose. Nuo 1900 m. ėjo sionistų atstovo Vilniuje pareigas. Kartu su broliu Borisu Dovu Goldbergu įsitraukė į sionistų judėjimą ir 1900 m. tapo organizacijos atstovu Vilniuje. Nuo 1920 m. apsigyveno Palestinoje. Čia gyvendamas aktyviai dalyvavo kuriant žemės ūkio ir pramonės įmones.

Nuo 1916 m. B. D. Goldbergas rėmė Jeruzalės žydų universitetą,  prisidėjo steigiant laikraštį ha Arec. Savo lėšomis palaikė Žydų nacionalinį fondą. Po mirties pusę savo turto paliko Žydų literatūros ir kultūros fondui įkurti.

Mirė 1935 09 14 Šveicarijoje. Palaidotas Tel Avive[9].

 

Jokūbas Oleiskis – pasaulinės  ORT organizacijos generalinis direktorius, sionistas.

J. Oleiskis gimė 1899 m., manoma Šakiuose. 1925 m. Halės universitete baigė agronomijos studijas, po dviejų metų, 1927 m., ten pat įgijo išsilavinimą chemijos srityje. 1928 – 1929 m. vadovavo žydų žemės ūkio mokyklai. Nuo 1929 m. pradėjo eiti ORT mokyklos Kaune direktoriaus pareigas.

ORT amatų mokykla – tai 1880 m. carinės Rusijos teritorijoje įkurta draugija, kurios išsikeltas tikslas buvo skleisti amatų ir žemės ūkio žinias žydų tarpe. Lietuvai tapus Nepriklausoma valstybės ORT draugijos veikla įteisinta 1921 metų įstatais. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui – uždaryta, po karo atkurta. Iki šiol aktyviai veikia „World ORT“ vardu. Šiuo metu yra viena didžiausių nevyriausybinių švietimo ir mokymo organizacijų pasaulyje.

Jokūbas Oleiskis – pasaulinės  ORT organizacijos generalinis direktorius. Žr.: Parengti gyvenimui. ORT Lietuvoje. Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013, p. 20.

Nacių okupacijos metu J. Oleiskis pateko į Kauno getą. Suprasdamas, kaip svarbu įgyti profesiją ir žinių, net  geto sąlygomis sugebėjo organizuoti amatų kursus jaunuoliams.

J. Oleiskis išgyveno Antrojo pasaulinio karo tragediją, ištvėrė nacių lagerius. Nepaisant karo sunkumų, toliau nuoširdžiai tikėjo sionistinio judėjimo idėjomis. Karo metų patirtys ir silpnėjanti sveikata nesutrukdė aktyviai įsitraukti į darbus, skirtus atkurti ORT mokyklų tinklą.

J. Oleiskis persikėlė gyventi į Izraelį. Čia gyvendamas ėjo ORT organizacijos generalinio direktoriaus ir „Word ORT“ valdybos nario pareigas. Įnešė didžiulį indėlį plečiant ORT mokyklų tinklą bei didinant mokinių skaičių[10].

Mirė sulaukęs 80 metų, tačiau iki pat gyvenimo pabaigos daug dirbo. Po mirties J. Oleiskio pareigas ORT organizacijoje perėmė kitas litvakas Josephas Harmatzas, kuris apie J. Oleiskį yra pasakęs: „Oleiskis buvo ir lieka kūrybiškumo simbolis, išmintingas, gilaus mąstymo, aštraus intelekto žmogus, turintis ypatingą teisingumo ir teisėtumo jausmą[11]“.

Ir pabaigai, svarbu paminėti, jog pažinus žymiausias Šakių žydų asmenybes, labai svarbu ir toliau ieškoti žydiškojo paveldo pėdsakų Šakių istorijoje. Taip ne tik galėtų būti papildytos žinomų asmenybių biografijos, tačiau neabejotinai atsiskleistų naujos istorinės detalės, atidengiančios pilnesnį Šakių žydų gyvenimo vaizdą.

Straipsnio rengimą parėmė Lietuvos kultūros taryba.

[1] Aron Friedman. Skaitmeninė prieiga: https://www.encyclopedia.com/religion/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/friedmann-aron

[2] Friedmann Aron, Der synagogale Gesang. Žr. Arndt Rebecca, Aron Friedmann, Hochschule fur Musik Theater und Medien Hannover. Skaitmeninė prieiga: https://www.ezjm.hmtm-hannover.de/en/library/biographical-sketches/aron-friedmann/

[3] Su išlikusiais A. Frydmano veikalais galima susipažinti skaitmeninio ES kultūros paveldo platformoje „Europeana“.

Skaitmeninė prieiga:  https://www.europeana.eu/eu/item/233/urn_nbn_de_hebis_30_1_131829

[4] Ten pat.

[5] Ten pat.

[6] Iš susirašinėjimo su Volfo Pincho Reizel anūku. 2020 m.

[7] Sionizmo judėjimo išsikeltas tikslas – žydų sugrįžimas į Palestiną ir susivienijimas į tautinę valstybę. Žodis sionizmas kilo nuo Biblijoje minimo Siono kalno Jeruzalėje. Sionizmas  rėmėsi Biblijos tekstais , jog atėjus laikui žydai sugrįš į pažadėtąją žemę – Izraelį. Terminą sionizmas  pirmą kartą pavartojo Austrijos žydų filosofas N. Birnbaumas 1890 m.

Viena Europoje veikusių tarptautinių sionistų organizacijų Chovevei Zion (Mylintys Sioną) įkurta 1884 m. Katowicuose. Šioje organizacijoje  svarbias pareigas ėjo broliai Borisas Dovas ir Icchakas Leibas  Goldbergai  Žr.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Skaitmeninė prieiga: https://www.vle.lt/straipsnis/sionizmas/

[8] Boris Dov Goldberg.  Žr.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Skaitmeninė prieiga: https://www.vle.lt/straipsnis/boris-dov-goldberg/

[9] Icchak Leib Goldberg.  Žr.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. Skaitmeninė prieiga: https://www.vle.lt/straipsnis/icchak-leib-goldberg/

[10] Parengti gyvenimui. ORT Lietuvoje. Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013. Skaitmeninė prieiga: https://www.jmuseum.lt/uploads/userfiles/bylos_atsisiuntimui/katalogas-SPAUDAI.pdfd305(2).pdf

[11] In Memoriam of the late Jacob Oleiski by Joseph Harmatz. In: ORT – the magazine of the World ORT Union. Vol. 1. No. 3, May.      Žr. leidinyje Parengti gyvenimui. ORT Lietuvoje. Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2013, p. 20.  Skaitmeninė prieiga: https://www.jmuseum.lt/uploads/userfiles/bylos_atsisiuntimui/katalogas-SPAUDAI.pdfd305(2).pdf  P. 20.

Kultūra Lietuva Muziejai Pasaulis Žydai , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra