Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo pristatymas regioniniams žurnalistams susitikime su IAE generaliniu direktoriumi Osvaldu Čiukšiu

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Prieš sustabdant, elektrinėje veikė du energetiniai blokai su RBMK-1500 tipo (elektrinė galia – 1 500 MW) reaktoriais, suprojektuotais VNIPIET (Sankt Peterburge esantis Rusijos energetinių technologijų projektavimo ir mokslinis tiriamasis institutas). Pirmasis blokas pradėtas eksploatuoti 1983 m. gruodį, antrasis – 1987 m. rugpjūtį.
 
Tai, kad Ignalinos atominė elektrinė turėjo būti sustabdyta, lėmė keletas veiksnių. Pirmiausiai, neramino tai, kad Ignalinos elektrinėje veikė to paties tipo reaktoriai, kaip ir Černobylio atominėje elektrinėje. Imta baimintis, kad nelaimė gali pasikartoti ir Lietuvoje, mat RBMK tipo reaktorių technologija iš tiesų buvo nepakankamai saugi. Tiesa, buvo imtasi priemonių IAE saugai padidinti, buvo modernizuotos jos saugumo sistemos, tačiau tai neišsklaidė ES šalių nuogąstavimų dėl saugios IAE eksploatacijos ir Lietuvai stojant į Europos Sąjungą teko įsipareigoti jėgainę uždaryti. 1999 m. spalio 5 d. Seimo nutarimu „Dėl Lietuvos energetikos strategijos pavirtinimo“ Lietuva įsipareigojo sustabdyti pirmąjį IAE bloką 2004 gruodžio 31 d., o antrąjį – 2009 m. gruodžio 31d.
 
Galutinis IAE eksploatacijos nutraukimo planas (GENP) buvo patvirtintas 2005 m. liepos 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu. GENP buvo išdėstyta nedelstino išmontavimo strategija ( tai būdas, kai praktiškai iškart po to, kai buvo nutrauktas reaktoriaus darbas ir iš įrangos buvo pašalintos radioaktyviosios medžiagos, yra išmontuojama įranga), siekiant iki 2029 m. sutvarkyti elektrinės aplinką teritorijos rekultivavimui, išsaugant naudotinus pastatus ir infrastruktūrą (pasiekti „rudojo lauko“ stadiją).
 
Lėšos elektrinės sustabdymui valstybės įmonės Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo fonde (ENF) pradėtos kaupti nuo 1995 m., tačiau nusprendus elektrinę sustabdyti anksčiau laiko ir remiantis Lietuvos stojimo į ES sutartimi (Lietuvos stojimo į ES sutarties protokolo Nr. 4 „Dėl Ignalinos atominės elektrinės Lietuvoje“ 6 str. nurodyta, kad turi būti dedamos visos pastangos tęsti bendro finansavimo praktiką, teikiant paramą Lietuvai, kol ji nutrauks Ignalinos AE eksploatavimą, pritraukti bendrą finansavimą iš kitų šaltinių) papildomų lėšų skiria Europos Sąjunga (ES) ir šalys donorės – Austrija, Belgija, Danija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Ispanija, Švedija, Šveicarija. Lėšos pervedamos į šalių donorių įkurtą Tarptautinį Ignalinos eksploatavimo nutraukimo rėmimo fondą (TIENRF), administruojamą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB).
 
Iš viso IAE eksploatacijos nutraukimui 1999-2013 m. skirtos lėšos sudaro 1 588,5 mln. eurų. Lietuvos Respublikos nacionalinio eksploatacijos nutraukimo lėšos – tik 188, 6 mln. eurų.
 
 
Metai
Europos Sąjungos lėšos
(PHARE + Ignalinos programa)
Dvišaliai donorai
LR Nacionalinis eksploatacijos nutraukimo fondas
administruojama
CPVA
administruojama
ERPB
(TIENRF)
1999-2009
231,6
643,9
32,9
82,8
2010-2013
planuojamos
471,5
20,0
0,0
105,8
IŠ VISO
703,1
696,8
188,6
 
IŠ VISO
1 588,5 mln. eurų
 
Pradėjus įgyvendinti IAE eksploatavimo nutraukimo projektus, mes išsikėlėme labai aiškius tikslus. Vienas jų – tapti pripažintais pasaulyje saugaus ir efektyvaus atominės elektrinės energijos blokų su RBMK tipo reaktoriais eksploatacijos nutraukimo lyderiais ir ekspertais. Iki mūsų pasaulyje dar niekas to nėra daręs, todėl IAE darbuotojai įgys naujos unikalios, labai vertingos patirties ir žinių, kurias galės pritaikyti kituose branduolinės energetikos objektuose.
 
Siekdami šio tikslo turime išplėtoti aukščiausio lygio žmogiškųjų išteklių, laiko, lėšų ir procesų valdymo, projektų vadybos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sistemą. Mes sieksime efektyviai ir skaidriai įgyvendinti eksploatacijos nutraukimo projektus, eksploatavimo nutraukimo metu išsaugoti pagrindinį personalą, atliekant darbus savomis jėgomis ir maksimaliai panaudoti darbuotojų žinias ir įgūdžius, tuo pačiu suteikiant galimybę jiems įgyti naujos unikalios patirties. Visiems šiems aspektams yra skiriamas ypatingas dėmesys.
 
Kalbant apie eksploatacijos nutraukimo darbus, jau ankstyvojoje eksploatacijos nutraukimo planavimo stadijoje buvo identifikuoti pagrindiniai eksploatacijos nutraukimo projektai:
        B1 Laikinoji panaudoto branduolinio kuro saugykla (toliau – LPBKS) (papildomai prie IAE jau esančios sauso saugojimo saugyklos, kuri jau yra visiškai užpildyta)
o       vertė 193 mln EUR
o        talpa 200 konteinerių, 18 tūkst. Branduolinio kuro rinklių
o        numatomas atidavimas eksploatuoti – 2011 m. liepa (vėlavimas 3 m.)
        B2/3/4 Kietųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (toliau – KRATSK);
o       vertė 123 mln EUR
o        numatomas pridavimas:
    – B34 – 2012 m. rugsėjis (vėlavimas 3 m.)
    – B2 – 2013 m. liepa (vėlavimas 4 m.)
        B19 Trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų “Landfill” tipo kapinynas (toliau – Landfill);
        B25 Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo paviršinis kapinynas (toliau – paviršinis kapinynas).
        UP01 1-o ir 2-o blokų reaktorių dezaktyvavimas ir išmontavimas. UP01 inicijuotas kaip vidinis projektas, kurį įgyvendinant bus įmanoma pilnai panaudoti IAE personalą ir jų žinias. Ketiname bendradarbiauti su įvairiomis mokslo įstaigomis. Inicijuodami tarptautinį grafito tvarkymo projektą pateikėme paraišką ir TATENAI (Tarptautinė atominės energetikos agentūra).
 
LPBKS ir KRATSK statybos projektų įgyvendinimas smarkiai vėluoja. Abu objektai jau turėjo būti eksploatuojami, tačiau mažai tikėtina, kad jie bus perduoti eksploatacijai anksčiau nei 2011 m. (LPBKS) ir 2013 m. (KRATSK). LPBKS nebuvimas labai įtakoja kuro iškrovimo iš reaktorių grafiką. Landfil ir paviršinio kapinyno statyba atliekama etapais: šiuo metu vykdomas abiejų projektų pirmas etapas, skirtas statinių projektavimui, Landfill atveju tai apima ir buferinės saugyklos statybą. Šių projektų įgyvendinimas taip pat vėluoja, tačiau tai didesnės įtakos bendram eksploatacijos nutraukimo projektų įgyvendinimo grafikui neturi.
 
Pagrindinės eksploatacijos nutraukimo projektų vėlavimo priežastys yra kelios. Pirmiausiai – pasirašant darbų sutartis ir pradėjus projektų įgyvendinimą užsakovui stigo atsakingumo ir reiklumo. Nemažai prie gaišaties prisidėjo ir komplikuota eksploatacijos nutraukimo (EN) projektų finansavimo tvarka – keistina yra sutartis su ERPB, o sutartys su didžiausius EN projektus – B1 ir B234 – įgyvendinančiu generaliniu rangovu sudarytos pagal Anglijos teisę. Prieš pasirašant šias sutartis nebuvo atlikta užsakovo teises užtikrinanti juridinė sutarčių analizė. Dar labiau situaciją apsunkino patirties tarptautinių projektų valdyme trūkumas, viešumo ir skaidrumo įgyvendinant EN projektus stoka.
 
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, naujoji IAE vadovybė ėmėsi priemonių padėčiai keisti. Imta sistemingai prižiūrėti darbų vykdymą ir reikalauti darbus baigti laiku, griežtai fiksuoti bet kokius sutartinius neatitikimus ar grėsmes savalaikiam projektų įgyvendinimui. Naujus mokėjimus imta griežtai sieti su darbų grafikais.
 
Norėdama sustiprinti savo pozicijas generalinio rangovo atžvilgiu, IAE pasamdė teisinę britų firmą „Taylor Wessing“ sutartims dėl B1 ir B234 išanalizuoti. IAE vadovybė tikisi, kad „Taylor Wessing“ specialistų pateiktos B1 ir B234 projektų sutarčių vertinimo išvados padės užtikrinti tinkamą tolesnį šių projektų įgyvendinimą.
 
IAE vadovybė Europos Komisiją, ERPB ir šalis donores reguliariai informuoja apie EN projektų įgyvendinimo eigą, siekiame šiais klausimais sistemingai informuoti ir visuomenę.
 
Siekdami optimizuoti veiklą įmonės viduje, stengiamės užtikrinti ūkinės veiklos ir viešųjų pirkimų skaidrumą, todėl buvo pakeista dalis įmonės darbuotojų ir įmonės procedūros, o norint atpiginti EN procesą, kuo daugiau projektų stengiamasi atlikti savo jėgomis. Peržiūrimas energetinių išteklių naudojimas, atskiriamos nebūdingos veiklos, atkuriami savarankiškai įmonės veiklai vykdyti reikalingi padaliniai, vietoje griežtai hierarchinio, vertikalaus valdymo modelio diegiamas projektinis, horizontalus valdymas.
 
Faktai apie IAE:
 
         1974 m. pradėtas pasiruošimas statybai
 
          statyba užtruko 11 metų: 1983 m. pradėjo veikti 1-as blokas, 1987 m. – 2-as
 
          buvo planuojama 4 RBMK-1 500 reaktorių statyba
 
          apie 6 000 darbuotojų (1989 m.), 2 029 darbuotojai (2010 m.)
 
          per 27 eksploatacijos metus pagaminta 308 mlrd. kWh elektros
 
          IAE specialistai pirmieji pradėjo naudoti kure sudegantį priedą – erbį
 
          2004-2006 m. buvo atliktas unikalus projektas atominės energetikos istorijoje – nepilnai panaudoto kuro pervežimas iš 1-o į 2-ą bloką
 
Nuotraukoje: Ignalinos atominė elektrinė

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra