Trylikos mėnesių gyvybės ratas

Autorius: Data: 2011-03-29, 16:10 Spausdinti

13 mėnesių kalendorius

Kaip oras yra kūno, taip laikas yra minčių terpė. Jei laikas, kuriame gyvename, suskirstytas į nevienodus mėnesius ir dienas, kurios nevalingai yra įspraustos į minutes ir valandas, tai mūsų mintys tampa nedarnios ir nevalingos.

Visko pradžia yra mintis. Tačiau mūsų mintys dėl gyvenimo tempo kasdien vis labiau užteršiamos, o žmogus kaip didžiausią bėdą įvardija laiko stygių. Frazė „man trūksta laiko“ tampa mūsų kasdienybės dalimi. Kam priklauso tavo laikas, tam priklauso ir tavo mintys. Kai pats valdai savo laiką, tavo mintys padeda pažinti patį save.

Jose and Lloidine Arguelles

Apokalipsės metas

Grigaliaus kalendoriaus paslapties atskleidimas

13 Mėnulių majų kalendorius

1. Įsivaizduoti neįsivaizduojamą

Yra daug neištirtų prielaidų ir požymių, kuriais mes, planetos gyventojai, grindžiame bei matuojame savo kasdienį gyvenimą, bet didžiausia ir visiškai neginčytina yra pati priemonė, kuria naudojamės bei kurią vadiname Grigaliaus kalendoriumi.

Visų kalendorių užduotis yra padalyti laiką į mažesnius laiko vienetus. Taip diena tampa mažiausiu kalendoriaus vienetu, o Saulės metai ilgesnio laikotarpio vienetu.

Saulės metai trunka 365,242199 dienos. Grigaliaus kalendoriuje šis laikotarpis yra suskirstytas į dvylika nevienodų mėnesių: 4 mėnesiai po 30 dienų, 7 po 31, 1 mėnuo turi 28 dienas. Ketvirčio dienos uždavinys yra išsprendžiamas kas ketverius metus pridėjus vieną vasario mėnesio dieną. Tada vasaris turi 29 dienas. Bet tai nėra pats protingiausiausias ir vienintelis būdas, kaip galima išspręsti ketvirčio pailgėjimo viena diena klausimą.

30 dienų turi balandis, birželis, rugsėjis ir lapkritis.

31 dieną turi visi kiti mėnesiai, išskyrus vasarį, kuris turi 28 dienas.

Angliškai tai gerai skambantis eilėraštukas, pabrėžiantis skirtingą dienų skaičių per mėnesį. Daug lengvesnis ir paprastesnis būdas padalyti Saulės metus į mėnesius būtų imti 13 mėnesių po 28 dienas, pridėjus per metus vieną dieną, nepriklausančią laikui, – laisvadienį.

Grigaliaus kalendoriuje nėra jokio aiškaus ar mokslu pagrįsto ryšio tarp metų ilgio ir metų padalijimo į nevienodus mėnesius.

Tačiau Grigaliaus kalendorius laikomas geriausia priemone laikui matuoti. Visame pasaulyje jis yra naudojamas kaip pripažinta taisyklė. Nors Mėnuliu pagrįsti islamo, indų, žydų ir kinų kalendoriai dar yra naudojami tikėjimo ir apeigų tikslams, kasdieniame ūkiniame ir valstybiniame gyvenime pasaulyje vyrauja Grigaliaus kalendorius. Kaip ir kodėl taip atsitiko? Kas yra Grigaliaus kalendorius ir iš kur jis atsirado? Kodėl jį vis dar vartojame? Ir apskritai, koks yra ryšys tarp kalendoriaus ir žmogaus elgsenos?

Jei bandysime ieškoti kalendoriaus apibrėžimo, 80 proc. duomenų bus apie Grigaliaus kalendorių. Tai liudija nesvarstytiną jo reikšmę. Kuo ji remiasi?

Grigaliaus kalendorius yra ištikimas vėlyvųjų viduramžių krikščioniškam laiko matavimui. Aukščiausia valdžia šiuo atveju yra rankose Vatikano, geografiškai mažiausios politinės valstybės, kurią palaiko didžiosios Vakarų valstybės – vadinamasis 7G: JAV, Kanada, JK, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Japonija.

1572 m. popiežius Grigalius išleido, o 1582 m. spalio 5–15 dienomis patvirtino popiežiaus bulę (Papal Bill). Labai svarbų vaidmenį suvaidino tuometinė istorinė padėtis, kuri ir lėmė, kad šis kalendorius taptų visuotine taisykle. Iš vienos pusės tai buvo Europos galia, paskatinta nenumaldomo noro grobti. Iš kitos – bažnyčios noras surinkti visas sielas po vienu kryžiumi ir taip praktiškai apglėbti visą pasaulį. Niekas negavo krikščioniško palaiminimo, nepriėmęs Grigaliaus kalendoriaus.

Pačioje Europoje Grigaliaus kalendorius įsitvirtino tada, kai buvo mechanizuotas laikas. 1600 m. 12 mėnesių metai ir 60 minučių valanda tapo visuotinai privaloma laiko taisykle.

Taigi, nebuvo net abejojama materialistine mokslo samprata paremtu 12:60 laiko dažniu.

Bet tokia nuostata, kai yra laikomasi viduramžių taisyklių, nuvertina šiuolaikinį mokslą ir visuomenę, gyvenančią pagal jos dėsnius. Grigaliaus kalendorius yra kaip įtaigūs burtai, slepiantys neišsprendžiamus (o gal nesprendžiamus???) istorijos klausimus, vadovaujantis netaisyklinga dienų, savaičių, mėnesių ir metų seka. Šis kalendorius šiandien mus veda į tą vietą, kur jau visi esame – Apokalipsės metą, kai dėl proto užtvarų daromos didžiausios klaidos, dėl kurių vyksta siaubingos pasaulinės nelaimės.

Apokalipsinės nelaimės kartojasi dėl to, kad negalime išsivaduoti iš viduramžių jungo. Tokiu būdu Sarajevas 1914 m. tapo pirmojo pasaulinio karo židiniu, o 1992 m. ištisu mūšio lauku. Galime teigti, kad šis viduramžių antspaudas platesniu mastu yra palietęs Babiloną istorijos pradžioje ir šių laikų Iraką istorijos pabaigoje.

Priimtas 1750 m. Europos ir JAV bendrijos sutarimu, Grigaliaus kalendorius tapo puikiu pretekstu atsirasti posakiui „laikas – pinigai“, pagal kurį yra vertinamas, o tiksliau, nuvertinamas visas šiuolaikinis gyvenimas. Bankai ir visa mokesčių sistema remiasi netiksliu Grigaliaus kalendoriumi: visomis spragomis naudojasi tie, kurių rankose yra pinigai ir jėga, o visa kita yra tik tam, kad klaidintų visuomenę.

Istorija nėra demokratiška, o ir pati demokratija yra tik apgaulė, sukurianti jėgos ir saugumo prielaidą. Niekas net nesidomi Grigaliaus kalendoriumi. Taigi, jis yra naudojamas kaip vienintelė priemonė laikui matuoti.

Niekas nesvarsto laiko dažnio ar standartų, kuriais vadovaudamiesi gyvename. Nesvarstome „kas, jeigu?“ Kas būtų, jei turėtume kitokį laikmatį? Paklauskite Australijos aborigenų, Amazonės miškų gyventojų, vietinių amerikiečių iš rezervatų, kas atsitiko jų laikui, ir tada jums pasidarys aišku, kokią naudą iš to gauna G7 ir kodėl turime būti Vatikano valdžioje.

Taigi, noras suprasti Grigaliaus kalendorių reiškia norą įsivaizduoti neįsivaizduojama. Bet jei to nesuprasime dabar, galime prarasti vienintelę tikimybę, kurią dar turime.

2. Apie Mėnulį, majus ir 13 mėnesių kalendorių

Didžiąją dalį savo 26 000 m. istorijos homo sapiens stebėjo Mėnulį ir naudojosi Mėnulio kalendoriumi. Mėnulis yra nepastovus ir netolygus. Jis yra skirtingas ir sunkiai suvokiamas. Manoma, kad jis apsisuka apie savo ašį per 29,5 dienos. Tai sinodinis Mėnulio mėnuo, todėl visada matome tik vieną Mėnulio pusę.

29,5 dienos – tai tik vienas iš Mėnulio virsmų, matomų iš Žemės. Pagal šį virsmą galima daryti Mėnulio mėnesio apskaičiavimus. Per 27,33 dienos Mėnulis grįžta į tam tikrą tašką danguje. 27,32 dienos – tai tropinis Mėnulio virsmas. 27,2 dienos – tai drakoniškas jo virsmas.

Iki XX a. – ikiagrokultūrinio žmonijos gyvavimo laikotarpio, buvo laikomasi nepastovaus Mėnulio kalendoriaus. Saulės metai turi 13 mėnesių. Skaičiaus 13 tabu, matyt, atsirado iš paslaptingo trylikto Mėnulio. Saulės metuose yra 365,242199 dienos, o 12 pilnų sinodinių Mėnulio mėnesių trunka  354,36706 dienos. Susidaro 11 dienų neatitikimas. Per 13 sinodinių Mėnulio mėnesių dienų skaičius padidėja iki 383,5 dienos – 18,25 dienos skirtumas palyginti su Saulės metais.

Šis Saulės metų ir Mėnulio mėnesių virsmo neatitikimas yra problemiškas tik šiuolaikiniam vyrui. Moterys natūraliai išlaikė trylikos mėnesinių per metus ratą, trunkantį 27,5 dienos. 28 dienų Mėnulio virsmas per 13 mėnesių – tai 364 dienos, ir tai 1 diena mažiau nei vidutiniai Saulės metai.

Kai mūsų planetos dalyje, žinomoje kaip Vidurio Rytai, išsivystė žemės ūkis, vyrai dvasininkai neteko valdžios. Atsirado poreikis turėti kalendorių kaip jėgos priemonę. Vyrų jėga buvo lyginama su Saule, o moterų – su Mėnuliu. Buvo sukurtas kalendorius, kuris remiasi Saulės metais. Egiptiečiai padalijo 360 laipsnių į 12 dalių po 30 laipsnių, suteikdami vyrams dvasininkams Egipte ir Mesopotamijoje aukščiausią valdžią dangiškoje vyriškos Saulės galioje. Tai įvyko prieš 5 tūkst. metų, – 3000 metais prieš Kristų.

Šitokiu būdu Babilone ir Egipte gimė 12 Žvėrinių rato ženklų (tradicinė Vakarų astrologija) ir 12 mėnesių kalendorius. Kadangi 12 mėnesių po 30 dienų trunka 360 dienų, buvo papildomai pridėtos 5 dienos iki pilnų Saulės metų. Pagrindinis Babilono dvasininkų uždavinys buvo suderinti Mėnulio virsmą ir Saulės metus. 1500 m. prieš Kristų 360 laipsnių virsmo sistema, padalyta į 12 apytikrių ar net, galima sakyti, panaikintų Mėnulio mėnesio virsmų, išplito Indijoje ir Kinijoje. Į 12 dalių buvo padalyta erdvė – virsmas, o ne laikas, kurį sudaro 13 Mėnulio mėnesių.

Iš Babilono ir Egipto „Saulės valdžia“ su dvylika virsmų išplito į Graikiją, o iš ten į Romą. Romos karalius Priscijus Tarkvinas (Priscius Tarquinus), (616–579 m. prieš Kristų) daug padirbėjo dėl kalendoriaus, kuriuo vėliau pasinaudojo popiežius Grigalius. Grigaliaus kalendoriuje lotyniški mėnesių pavadinimai yra paimti iš šio romėnų kalendoriaus.

50–1000 mūsų eros metais susikūrus krikščioniškai bažnyčiai, buvo priimtas romėnų 12 mėnesių kalendorius su nevienodu dienų skaičiumi, neatsižvelgus į Mėnulio mėnesius. Nukariavimų amžiaus pradžioje – 1500 m. jis buvo žinomas kaip Julijaus kalendorius ir rėmėsi 365,25 dienos sinodiniais metais. Grigaliaus kalendorius remiasi 365,242199 dienos tropiniais metais.

Nors ir mažas, bet yra skirtumas tarp sinodinių ir tropinių metų. Grigaliaus kalendoriuje nevienodas ir nelogiškas dienų suskirstymas į skirtingus mėnesius remiasi vyrų dvasininkų tradicija nuo Babilono civilizacijos laikų. Pagal šią tradiciją remiamasi egiptietišku virsmo dalijimu, kai daloma erdvė, o ne laikas. Taip atsiranda skaičiaus 13 tabu.

Skaičiaus 13 jėga yra siejama su raganomis arba velniu, su kuriais susidūrė europiečiai, atvykę į Naująjį pasaulį, kur buvo laikomasi tikslesnio laiko ir papročių nei Europoje, ir tai buvo susiję su skaičiumi 13. Turime omenyje majų kalendorių ir jų matematikos sistemą, kuria rėmėsi visa Mesoamerikos (Meksikos ir Centrinės Amerikos) civilizacija.

Krikščionių dvasininkai ir jiems atsidavę kareiviai nebendravo su vietiniais gyventojais. Priešingai, buvo žudomi mokslo vyrai, deginamos bibliotekos. Taip pasaulis sunaikino laiko sampratą, kuri rėmėsi ne erdviniu virsmo padalijimu, o 13 mėnesių Mėnulio galaktikos jėga.

Dėl su įtaiga sietinos Grigaliaus kalendoriaus kerų galios nekyla jokių ginčų apie majų laiko suvokimą, kurį lygiai taip pat aiškina net Britų enciklopedija (Encyclopedia Britannica). Žmonės užmiršo apie majų laikmatį. Jei taip ir toliau liksime užburti Grigaliaus kalendoriaus ir nekreipsime dėmesio į majų laikmatį, tikrai pralaimėsime.

Majų laiko dažnis yra 13:20, o ne 12:60. 13 šiuo atveju reiškia 13 galaktinių virsmų ar galių, kurios yra užkoduotos 13 kasmetinių Mėnulio mėnesių. 20 – tai 20 Saulės dažnių, užkoduotų 20 ikonų arba Saulės antspaudų. Šiuo laiko dažniu yra paremtas tzolkin arba 260 stočių (majų – kin) Šventasis kalendorius.

Suderintas su 365 dienų Saulės virsmu, tzolkin davė majams fraktalinį matą, pagal kurį jie sudarinėjo kalendorius ir laikmačius, kurie atspindėjo Saulės sistemos ir visos galaktikos darną ir tvarką. Tokiu būdu majai sukūrė labai tikslų Mėnulio kalendorių, tiksliai nurodydami visus jo užtemimus.

Kadangi majai rėmėsi 260 stočių (kin tzolkin), o ne 360 laipsnių virsmu, jiems nereikėjo derinti Mėnulio mėnesio virsmo su Saulės metais, todėl jiems ir negimė su tikrove nesusijęs supratimas apie Mėnulį. Majų matematika remiasi labai grakščia ir tobula taškų bei brūkšnelių sistema, kuri yra vigesimalinė, o ne decimalinė, – pagrįsta skaičiumi 20, o ne 10. Tai suteikė majų matematinei sistemai fraktalinį eksponentinį (proporcingai didėjantį) lankstumą, kurio nėra decimalinėje ar decodecimalinėje (12) sistemoje, kuria remiasi Grigaliaus kalendorius.

Vietoj mėnesių majų Saulės metai yra padalyti į 18–20 dienų laikotarpius, vadinamus vinalais. 18 vinalų plius 5 dienos (vayeb) sieja Saulės metus su 13:20 (tzolkin).

Sudėtingas majų kalendorius ilgai buvo mįslingas Vakarų archeologams ir net buvo laikomas nenormaliu reiškiniu, nepaklūstančiu šiuolaikiniam mokslui. O viso nesusišnekėjimo priežastis slypėjo ir vis tebeslypi 12:60 tikrovės sampratoje.

Esmė yra ta, kad majų kalendorius remiasi keturmačiu laiko suvokimu, o šiuolaikinis mokslas yra paskendęs trimatėje Grigaliaus kalendoriaus laiko sampratoje. Majų mokslas remiasi 13:20 laiko dažniu, todėl ir buvo sukurtas 13 mėnesių kalendorius.

Pralaužę užtvaras, išsivaduosime iš istorijos žabangų

Norėdami pajusti 12:60 trijų matavimų ir 13:20 keturių matavimų laiko skirtumą, turime sulaužyti užtvaras materialistinio tikrovės suvokimo, kuris yra užvaldęs visą mūsų planetą.

Suskirstęs erdvę į 12 dalių, nepaisydamas 13 Mėnulių laiko galios, Grigaliaus kalendorius teigia tikrovės vientisumą ir trimatį fizinės tikrovės plokštumos būvį. Čia ir slypi daugiagalvė materializmo hidra, kuri įkalino žmones materialiose technologijose, sumažino planetos erdvę, atėmė viltį rasti kitokį gyvenimo būdą.

Atmetus aklą tikėjimą trimačiu laiku ir netiksliu Grigaliaus kalendoriumi, galima panaikinti istoriškai susiklosčiusias užtvaras ir paleisti žmones į natūralią aplinką. Šiai didžiulei užduočiai atlikti reikia tvirto ryžto atsiribojant nuo Grigaliaus kalendoriaus ir pereinant prie 13 mėnesių kalendoriaus. 13 – tai majų atrastas galaktikos kodų raktas į ketvirtąjį matmenį, į kasmetį 13 mėnesių virsmą, kuris Žemei rodo Saulės taką.

Saulės metai yra nuosekliai dalijami į 13 28 dienas turinčių mėnesių, pridedant 1 papildomą arba laisvą dieną. Augustas Komtė (Auguste Comte) (1798–1857), Raudonas Galaktikos Drakonas, prancūzų filosofas ir sociologas, loginio pozityvizmo mokyklos pradininkas, pirmasis pasiūlė 13 mėnesių po 28 dienas kalendorių. 365 dieną jis vadino Metų diena, kurią siūlė įvesti tarp gruodžio 28 ir sausio 1 d. 1930 m. 13 mėnesių kalendorius turėjo daug šalininkų. Tačiau II pasaulinis karas viską sugriovė.

Dabar vėl atėjo metas, kai likimo valanda kviečia žmoniją atsisakyti visokiausių prietarų ir netikrų papročių priklausomybės, jei ji nori išlikti. Nuoseklus 13 mėnesių kalendorius grįžta į tikrovę. Šis kalendorius remiasi majų keturmačio laiko samprata.

Ši samprata padeda suprasti laiko pagrindus, visuomenės persitvarkymo būdus tam, kad būtų išsaugota Žemė, kad visiems būtų užtikrinta lygybė ir palaima. Todėl turime steigti planetos kalendoriaus tarybas, skleisti žinias apie trylika Mėnulių. Visi kartu galime pasiruošti naujam laikui. Pradėkime dabar.

13 mėnesių kalendorius suvienys planetą

13 mėnesių kalendoriaus tikslas yra pakeisti trimatį materializmą į keturmatę svajonę.

Tik priėmę 13 mėnesių kalendorių, visos pasaulio tautos 2013 metais galės plaukti Žemės laiko laivu. 13 mėnesių kalendorius garantuos vienalaikį visų tautų virsmą į vieną organizmą, palaikantį ryšį visoje planetoje.

Jei atsisakysime 12:60 ir perimsime 13:20 santykį, kaip dovaną gausime 13 mėnesių kalendorių, kuris yra raktas į išsvajotą kelionę, kurioje 13 mėnesių banga nugalės visas kliūtis ir Žemės laiko laivui atsivers 260 galaktikos kelių.

13 mėnesių po 28 dienas. Kiekvienas mėnuo – tai puikus kito mėnesio atspindys, turintis vieną iš 13 galaktikos virsmų.

Būties knyga (Dreamspell)

1. 13 mėnesių kalendorius ir laiko sąvoka

Sveiki atvykę į ketvirtąjį laikmatį. Įdomu tai, kad jūs čia visą laiką ir buvote, tik to nežinojote. Laikrodžiai ir 12 mėnesių kalendorius užblokavo jūsų laiko suvokimą. Laikui matuoti laikrodžiais naudojamas trimatis erdvės suvokimas, todėl 12 mėnesių Grigaliaus kalendorius yra netikslus ir nenuoseklus bandymas dienoms skaičiuoti.

Erdvė – tai įvairios atomų ir molekulinių dalelių grupės ir lygiai, o laikas – tai Visatos laiko (gr. holon) grupės ir lygiai.

Kaip atomas yra pagrindinis erdvės vienetas, taip visuma (gr. holon) yra pagrindinis laiko vienetas. Erdvė yra trijų matmenų, o laikas yra ketvirtasis matmuo.

Pagrindinis visumos (gr. holon) vienetas yra „puikusis 5“. Tai keturbriaunė piramidė (tetrahedronas) ir jos nematomas centro taškas – g jėgos ašis. G jėga – tai paslaptingoji penktoji jėga, kurios ašis yra visada dabartyje. Visumos piramidę (tetrahedroną) sudaro 13 virpesių banga. Kosmologija paremta ketvirtojo mato 13 virpesių bangomis.

Keturi matomi Visumos piramidės (holoninio tetrahedrono) taškai sudaro 2 vartus ir 2 bangų bokštus: magnetiniai vartai (pirmasis virpesys), virštoninis bokštas (penktasis virpesys), Saulės bokštas (devintasis virpesys), kosminiai vartai (tryliktasis virpesys). Kitos 9 virpesių padėtys sukuria 9 bangos kameras.

Banga – tai ketvirtojo matmens žymė, kuri gali padidėti arba sumažėti.

Tai priklauso nuo stoties (majų – kin) lygmens dėsnio.

Stotis (majų – kin) – tai ketvirtojo matmens vienetas. Kiekviena banga iš 13 virpesių yra lygi 1 stočiai (majų – kin). Banga gali trukti 13 dienų, kur 1 stotis (majų – kin) sudaro 1 metus ir kt.

13 mėnesių – tai taip pat banga, kur 1 stotis (majų – kin) lygi 28 dienų mėnesiui. Kiekvienas 28 dienų mėnuo –  tai puikus 4 savaičių rinkinys. Kiekvienas toks rinkinys 13 mėnesių kalendoriuje sukuria bendrą darną. Šios darnos 4 stočių (majų – kin) vienetas yra mažiausias iš 260 stočių (majų – kin) galaktikos rate (apsisukimas).

13 mėnesių kalendoriaus tikslas yra suderinti Saulės ir Mėnulio metus: 13 mėnesių po 28 dienas, 52 savaitės po 7 dienas plius Žalioji diena (diena, nepriklausanti laikui) ir 260 stočių (majų – kin) galaktikos apsisukimas. Šis 260 stočių (majų – kin) galaktikos apsisukimas – tai nuolatinis spiralinis laiko sūkurys, kuris derinasi su 13 mėnesių metais kas 52 metus.

Galaktika apsisuka per 20 13 stočių (majų – kin) bangų. Tos bangos – tai 5 komplektai po 4 bangas. Kiekvienas 4 bangų komplektas yra pažymėtas tam tikra spalva: raudona, balta, mėlyna, geltona.

Pagal 13 mėnesių kalendorių 13 dienų bangos spalva nuolat kartojasi kaip uždanga ant 4 savaičių mėnesio.

2. 13 mėnesių kalendorius kaip išsilaisvinimo priemonė

13 mėnesių kalendorius – tai 13 virpesių kosminės bangos pripažinimas. Banga – tai laikmatis. Kadangi laike egzistuoja visa gyvybė, galima kalbėti apie biologijos rūšis: laiko, galaktinę ir kosminę. Banga – tai keturmatė gyvybės forma, kuri gali turėti gyvos būtybės savybių.

Kalendoriaus 13 mėnesių banga – tai visos planetos išsilaisvinimo ir nušvitimo priemonė. 13 mėnesių kalendorius – tai tokia priemonė, kuri gali savaime ir vienu metu įvesti kiekvieną Žemės gyventoją į naują galaktikos kultūros laiką.

Naujas 13 mėnesių  laikas – tai naujas gyvenimo kelias Žemės planetoje vienodai geras visiems, be išnaudojimo ir užpuolimo. Tame kelyje laikas sujungia visus žmones vieną su kitu ir su visa planeta. Tame kelyje ateina palaima ir išsilaisvinimas iš baimės ir nežinojimo. Kaip tai įvyks?

13 mėnesių kalendoriuje ryškinama dabartis, kuri neturi istorijos. Tikras laikas yra dabar ir nušvitimas galimas tik dabar. Dabar – tai taip paprasta kaip oro gurkšnis arba taip sudėtinga, kad tik giliausio susikaupimo metu (meditacija) galime tai suvokti.

Galaktikos federacija siūlo šį kalendorių tam, kad kiekvienas žmogus patirtų nušvitimą ir taptų planetos bangos dalimi. Banga – tai gyvas galaktikos laiko vienetas. Tai kosmobiologinis aukštesnio lygio būties stimulas. Ištobulėjusi siauresnio laikmačio būtis gali patirti galaktinį nušvitimą.

Kasmetė planetos banga pagal 13 mėnesių kalendorių – tai įrodymas, kad Žemė galaktikos platybėse yra saugi planeta. Tai tobulas būdas išsivaduoti iš nesusipratimo ir nežinios jau dabar, o tai ir yra nušvitimas.

3. Naudodami 13 mėnesių kalendorių, tapsime planetos stoties (arba majų – kin) dalimi

13 mėnesių kelias – tai kelias į naują laiko pasaulį: bangų, virpesių ir virštoninių virpesių pasaulį. Eidami šiuo keliu, pateksime į vientisą šviesos ir žvaigždžių sistemos sukimąsi. Turėsime kasdien mokytis gyventi keturmačiuose visumos susikirtimuose. Taip tapsime savo planetos dalimi (stotimi – kin).

Planetos stotis (majų – kin) – tai galaktikos žymuo, einantis per visą Žemės laiko bangą. 13 mėnesių yra puikiai užkoduotas 260 stočių (majų – kin) žvaigždžių sistemos apsisukimas. Tai pripažinęs, žmogus tampa stoties (majų – kin) dalimi. 260 stočių (majų – kin) – tai galaktikos laikmačio būties žymenys. Supratę laikmačio būties prigimtį, būdami planetos stoties (majų – kin) dalimi, laisvi ir lygūs tarp lygių, pagreitinsime galaktikos vystymąsi, todėl ateis visuotinis nušvitimas.

Teisingas ketvirtojo laikmačio suvokimas padeda suprasti mirties nežinomybę ir panaikina mirties baimę, kuri yra atsiradusi iš trimačio laiko suvokimo. Nugalėjus mirties baimę, bus išgydytas proto sąstingis, atsiradęs beatodairiškai pasitikint besivystančiomis technologijomis, kurioms padedant, bandomi spręsti įvairūs klausimai. Žmogus ištrūks iš civilizacijos materialios aplinkos varžtų ir, padedamas savivokos (telepatijos), taps neatskiriamai susijęs su visu tuo, kas gyva.

Planetos banga padeda suvokti šį perėjimo virsmą kaip savaiminį ir visiškai suprantamą. Tai lengva padaryti naudojant 13 mėnesių kalendorių ir ketvirtąjį laikmatį.

4. 13 mėnesių kalendorius ir planetos banga

13 virpesių 13 mėnesių bangos visuma (gr. holon) pasireiškia virpėjimu ir virštoniniu virpėjimu.

Darnus virpesys – tai ketvirtoji darna. Virštoninis virpesys – tai chromatinė penktoji paskirtis. Bangoje telpa keturi virpesio gūsiai ir penki virštoniniai virpesiai. Virpesiai suteikia bangai griaučių išvaizdą, o virštoninis virpesys suteikia jai judėjimo galią.

Planetos banga atsiranda iš virpesio ir virštoninio virpesio sąveikos. Šios bangos padedami, planetos gyventojai kasmet gali pasitelkti stotis (majų – kin), kad jų tikslai ir veiksmai buvo skirti savo pačių ir Žemės gerovei.

13 mėnesių pavadinimai (virpesių seka):

1. Magnetinis.

2. Mėnulio.

3. Elektros.

4. Savaiminis.

5. Virštoninis.

6. Ritminis.

7. Atgarsinis.

8. Galaktinis.

9. Saulės.

10. Planetos.

11. Spalvinis.

12. Kristalinis.

13. Kosminis.

13 mėnesių bangos 4 virpesių seka:

Virpesiai Mėnesiai Veiksmų seka
Ketvirtojo laikmačio virpesys 1, 5, 9, 13 Nuspręsk ir įvykdyk
Pirmojo laikmačio gyvybės virpesys 2, 6, 10 Surask ir įveik iššūkius
Antrojo laikmačio jausmų virpesys 3, 7, 11 Surask ir padaryk paslaugą
Trečiojo laikmačio proto virpesys 4, 8, 12 Suvok ir išgrynink būtį

13 mėnesių bangos 5 virštoninio virpesio seka:

Virštoninio virpesiai – vr Mėnesiai Žymenų jungimas
1. Magnetinio laiko vr 1, 6, 11 4–ą 1–ą 3–ą
2. Mėnulio gyvenimo vr 2, 7, 12 1–ą 2–ą 3–ą
3. Elekros jausmo vr 3, 8, 13 2–ą 3–ą 4–ą
4. Proto laiko vr 4, 9 3–ą 4–ą
5. Gyvybės laiko vr 5, 10 4–ą 1–ą

Žinant persipynusius metinius virpesius ir veiksmų seką, galima siekti bendrų planetos tikslų.

Gyvendami vienovėje su planetos bangos virpesiais ir virštoniniais virpesiais, galime pasiekti neįsivaizduojamo dydžio jėgą, kuri išgelbėtų Žemę ir visa, kas gyva.

5. 13 mėnesių bangos darna – tai galaktinės kultūros darnos atspindys

Saulės metai susideda iš: 13 mėnesių po 28 dienas. Tai 364 dienos.

28 dienų su 13 dienų bangomis. Tai stotis (majų – kin).

52 savaičių po 7 dienas. Tai 364 dienos.

Pridėjus Žaliąją dieną (diena, neprikausanti laikui), arba kitaip, Galaktikos laisvės dieną – liepos 25 d., kuri neįeina į 7 dienų savaitę, susidaro 365 dienos.

Taigi, Saulės metai turi 365 dienas.

Vienas galaktikos apsisukimas – tai 260 stočių (majų – kin).

Vienas galaktinis Saulės virsmas – tai 52 metai arba 18 980 dienų;

– tai 73 galaktiniai apsisukimai arba 18 980 stočių (majų – kin).

Kas 52 metus susikaupia 13 dienų (dabar prisideda papildoma viena diena kas ketverius metus), kurios sukuria galaktikos jubiliejinę bangą, kuri kaip ir Žalioji diena švenčiama kas 52 metus ir šių dienų nėra kalendoriuje.

Žalioji diena – tai „plius 1“ veiksnys. Šis veiksnys padeda keturmačiam laikui kas 365 dienas pereiti į naują lygmenį. Per spalvinį virsmą g jėga (matmenų skystis) tęsia nepaliaujamą judėjimą 13 mėnesių Žemės laiko bangų kūne.

Žemės laiko banga – tai keturmatis dydis. Žmogaus organizmas, judėdamas kartu su 13 mėnesių banga, pats tampa visumos dalimi.

Judėdama kartu su šia banga, žmonija sukuria g jėgą, kurią gali panaudoti savo pačios gerovei.

Aštuoni Saulės metų spalvų pavadinimai:

Spalva Spalvų pavadinimai Metai
1. Mėlyna kosminė audra 1992–07–28  –  1993–07–25
2. Geltona magnetinė sėkla 1993–07–28  –  1994–07–25
3. Raudona mėnesio Mėnulis 1994–07–28  –  1995–07–25
4. Balta elektros išminčius 1995–07–28  –  1996–07–25
5. Mėlyna savaiminė audra 1996–07–28  –  1997–07–25
6. Geltona virštoninė sėkla 1997–07–28  –  1998–07–25
7. Raudona ritmiškas Mėnulis 1998–07–28  –  1999–07–25
8. Balta atgarsio išminčius 1999–07–28  –  2000–07–25

Kalendoriaus būtinybė

Galaktinė kultūra vyrauja ketvirtajame matmenyje – laike. Dar turime laiko šiam kalendoriui išnagrinėti, kad galėtume perimti galaktinę kultūrą.

Kritinis aštuonerių metų laikotarpis prasidėjo mėlynaisiais kosminės audros metais – 1993–07–26

7. 13 mėnesių kalendoriaus prasmė – savęs pažinimas

Eidami trylikos mėnesių keliu, brendame į jau tekančią srovę. Tai keturmatė galaktinė tikrovė. Tik įbridus bus aišku, kad kito kelio nėra. Dabar turime išmokti tai padaryti.

Susiradę savo gimimo dieną šiame kalendoriuje, galime sužinoti savo Mėnulio dienos numerį, savaitės dieną, bangą ir stoties (majų – kin) numerį. Kiekvienais metais kiekvieno gimtadienis bus tą pačią savaitės dieną, bus toks pat Mėnulis, keisis tik banga ir stoties (majų – kin) numeris. Taigi, kas 28 dienas turėsite savo dieną ir galėsite švęsti ją kiekvieną mėnesį.

Mėnesių pavadinimai ir jų reikšmė:

Pavadinimai Reikšmė
1. Tikslas Šikšnosparnis parodo tikslą
2. Iššūkis Skorpionas paskatina iššūkį
3. Tarnavimas Elnias verčia tarnauti
4. Būdas Pelėda nurodo būdą
5. Nurodymas Povas duoda nurodymus
6. Lygybė Driežas palaiko lygybę
7. Prisijungimas Beždžionė skatina prisijungti
8. Vientisumas Sakalas kuria vientisumą
9. Ketinimas Jaguaras įvykdo ketinimus
10. Pareiškimas Šuo ištobulina pareiškimus
11. Išsilavinimas Gyvatė duoda išsilavinimą
12. Susivienijimas Triušis kviečia susivienyti
13. Buvimas Vėžlys ištveria buvimą

Kiekviena savaitė funkcionuoja kaip augimo vienovė, kuri turi savo paskirtį:

Savaitė Dienos Paskirtis
1 1–7 Pradėti
2 8–14 Išgryninti
3 15–21 Keisti
4 22–28 Prinokti

Moters mėnesinių virsmas yra 28 dienos. Mėnulio virsmas – 29,20 dienos. Per 8 metus būna 100 mėnesių po 29.20 dienos ir 104 mėnesiai po 28 dienas. 8 metų virsmas yra vadinamas Mėnulio oktava.

Vieną galaktinį apsisukimą sudaro 20 bangų. Bangų spalvų pavadinimai nekinta: raudona, balta, mėlyna, geltona. Vyrauja 5 rinkiniai po 4 bangas. Toks rinkinys vadinamas pilimi. Turime  5 bangų pilis:

Pilis Banga
Raudona rytų posūkio pilis 1–4
Balta  šiaurės perėjimo pilis 5–8
Mėlyna vakarų ugnies pilis 9–12
Geltona pietų duoties pilis 13–16
Žalia centrinė kerų pilis 17–20

260 stočių (majų – kin) galaktikos enziminis kodas susideda iš 20 Saulės žymių ir 13 galaktikos virpesių. Tai parodyta lentelėje.

Saulės žymių pavadinimai:

1. Drakonas                                           11. Beždžionė

2. Vėjas                                                 12. Žmogus

3. Naktis                                                13. Ėjimas dangumi

4. Sėkla                                                 14. Išminčius

5. Žaltys                                                15. Erelis

6. Pasaulio tiltas                                    16. Kovotojas

7. Ranka                                                17. Žemė

8. Žvaigždė                                           18. Veidrodis

9. Mėnulis                                             19. Audra

10. Šuo                                                  20. Žemė

Jei norite daugiau sužinoti apie galaktikos kodus, pastudijuokite Kelionė laiko laivu (Dreamspell)

2013.

KELIONĖ LAIKO LAIVU (DREAMSPELL)

1. Istorija

Tai atnaujintas majų kalendorius. Niekas geriau nežinojo Žemės, kaip žvaigždžių sistemos laiko matavimo, nei majai.

Majai norėjo perduoti visai planetos žmonijai 13:20 laiko dažnį. Jie laukė savo Užatlantės brolių. Tačiau kai 1492 m. spalio 12 d. Kolumbas atvyko į Naująjį pasaulį, prasidėjo vietinių gyventojų naikinimas, vergovė, grobimas. Ir kaip niekad anksčiau, buvo visiškai sutrypta aukšta majų kultūra.

Šis užkariavimas atėmė iš žmonijos laiko sampratą ir žinias apie laiką, kurias turėjo majai.

1583 m. Katalikų bažnyčia padarė savo „reformą“ – įvedė Grigaliaus kalendorių, o su juo įsitvirtino mechaninis laiko suvokimas – mašininės technologijos pagrindas.

Vietoj 13:20 galaktinio laiko dažnio planeta paskendo 12:60 mašininės technologijos laike.

Dabar, bandydama užkariauti erdvę, žmonija yra apsėsta erdvinės matematikos. Pripažindamas erdvę, bet nesuprasdamas laiko, mokslas sukūrė žmoniją žudančias lenktynes beviltiškai greitai nykstančioje planetoje.

Todėl dabar kuo greičiau reikia atsisakyti Grigaliaus kalendoriaus ir pakeisti jį matematiškai tiksliu 13 mėnesių kalendoriumi.

Laiko matematika neturi nieko bendra su erdvės matematika. Laiko matematika, paremta sveikais skaičiais ir trupmenomis, yra radialinė, ne tiesinė. Ši keturmatė matematika – tai persipynę virsmo komplektai, kurie kartojasi įvairiais lygiais.

Labai svarbu, kad kuo skubiau trylikos mėnesių kalendorius būtų išpopuliarintas per žiniasklaidą, mokyklose. Grigaliaus kalendorius turi būti panaikintas. Naudodamasi teisingu laikmačiu, žmonija sugebės susijungti ir įvykdyti didžiulį žygdarbį, kurį atliks artimiausiu metu.

Naujo laiko suvokimo mokymasis – tai ne tik dvasinis tobulėjimas.

Radialinio laiko fraktalinis virsmas

Radialinio laiko esmė yra ta, kad kiekvienas vienetas čia nulemia vienas kitą. Pagrindinis galaktinio laiko vienetas yra viena stotis (majų – kin). Stotis (majų – kin) gali reikšti dieną, metus, 20, 260 metų ir kt.

Pavyzdžiui, galaktinė Saulės kvėpavimo trukmė:

Įkvėpimas: 10 kin = 10 d. = pusė vienovės = 10 metų = pese katun, 10 katun = puse baktun

Iškvėpimas: 10 kin =  10 d. = pusė vientiso judėjimo, 10 metų.

Galaktinio laiko kodai:

Spalvos kodas.

Keturios bangos yra pažymėtos keturiomis spalvomis:

Raudona

Balta

Mėlyna

Geltona

Virštoninis dažnis yra žalias

2. Saulės kodas

Keturios bangos yra veikiamos penkto virštoninio dažnio. Turime dvidešimt Saulės dažnių arba žymenų. Taip pat yra naudojamas majų brūkšnelių bei taškelių žymėjimas

Galaktinis kodas

13 virpesių sudaro 13 stočių (majų – kin) bangos dydį.

Vienalaikis Saulės ir Mėnulio virsmas:

Virsmas Stotis (majų – kin) banga
1. Vientisas
2. Spalvinis
3. Savaitinis
4. Ritminis
5. Suderinamas
6. Priklausomybės datos
7. Mėnulio
8. Tvirtovės
9. Galaktinių spalvų
10. Galaktinio apsisukimo
11. Saulės ir Mėnulio metų

Galaktiniai Saulės savaiminiai virsmai:

Virsmas Saulės ir Mėnulio metai kin
1. Vientisas grąžos virsmas 4 (nuo bet kokio svarbaus įvykio, pvz., gimtadienis ar Saulės galaktikos vienovė, kuri visada liepos 26 d.) 13 vientisų slinkčių per 52 metų virsmą
2. (Holtun) 5 7 galaktiniai apsisukimai minus 5 dienos 1 820 stočių (kin)
3. Mėnulio oktava 8 5 Veneros apsisukimai po 584 dienas = 104 mėn. 28 dienos = 1 stotis (kin)100 mėn. po 29,20 d. = 2 920 (kin)
4. Galaktinė grąžaMėnulio oktava plius (holtun) 13 (nuo bet kokio svarbaus įvykio…) 4 galaktikos grąža per 52 metų virsmą
5. Majų katun4 holtun ir 5 vientisos grąžos 20 260 katun per Didįjį 5200 virsmą
6. Galaktinis Saulės grąžos virsmas = 13 vientisų grąžų ir 4 galaktikos grąžos 52 metų tiksli vienovė 73 galaktiniai apsisukimai 18 980 stočių (kin)
7. Galaktinis chromatinis arba penktasis = penkios 13 metų galaktinės grąžos 65 metai
8. Galaktinis šeštas arba hex= šešios 13 metų galaktinės grąžos 78 metai
9. Galaktinis septintas= septynios 13 metų galaktinės grąžos 91 metai
10. Amžius = 5 katun, 20 holtun, 25 vientisos grąžos 100 metų
11. Arcturian choras arba galaktinė oktava = 8 galaktinės grąžos, 13 mėnulio oktavų, 26 vientisos grąžos 104 metai 65 Veneros apsisukimai 37 960 stočių (kin)
12. Didysis katun = 13 katun = 20 per Didįjį ciklą 260 metų
13. Baktun = 20 katun = 13 per Didįjį ciklą 400 metų
14. Tūkstantmetis = 10 amžių po 50 katun = 200 holtun 1 000 metų, 26 per plejados metus
15. Didysis virsmas = 260 amžių = 5 didieji virsmai 5200 metų
16. Plejados metai = 5 didieji virsmai 26 000 metų 4 per Hunab ku laikotarpį
17. Hunab ku laikotarpis = 20 didžiųjų ciklų = 260 baktun 104 000 metų 4 plejados metai

Tai ne visi galaktikos virsmai, bet šie yra svarbiausi žmonėms.

Pastaba. Dreamspell ir klasikiniai majų skaičiavimo metai nesutampa. Majai pradėjo skaičiavimą nuo rugpjūčio 13 d., 3113, o Dreamspell – nuo 3187. 74 metų neatitikimas.

Pagal Dreamspell Kolumbas atvyko į Ameriką septintaisiais Audros metais, kurie būna kas 520 metų. Kiti Audros metai bus 2012 m. Tai paskutinis katun per 5 200 m, 260 katun – tai majų didysis virsmas per 26 000 metų, 1 300 katun – planetos didysis virsmas.

Metrika

Laikas g jėga apraizgo mūsų ląsteles kiekvieną dieną.

Tas dienos tinklas vadinamas stotimi (majų – kin).

G jėgos padedama, Žemė sujungia mus visus.

Ir tai vyksta diena iš dienos, apsisukimas po apsisukimo.

Mano kūnas – tai dalis kitų kūnų.

Šuo, medis, akmuo, žolė – tai vienas kūnas.

Galaktikos tinklas yra beribis ir nesuskaičiuojamas, kvėpuojantis kaip laikas, atsinaujinantis kiekvieną mėnesį.

Kiekviena aušra sujungia mūsų kūnus su beribe visuma.

Vėžlys ir 13 mėnesių

Visos pasaulio tautos žino ir gerbia vėžlio išmintį ir galią. Ant jo šarvų yra užkoduota trylikos laiko mėnesių išmintis.Vėžlio išmintyje slypi kosminė žinių galia.

Vėžlio šarvai yra padalyti į trylika skyrių. Per trylika mėnesių Žemė apsisuka apie Saulę. Šiaurės Amerikoje vietiniai vadina Žemę Vėžlio sala. Tai reiškia, kad Žemę valdo kosminė trylikos mėnesių galia.

Seniau kiekvienas vaikas žinojo apie vėžlio išmintį. Trylikos mėnesių kelias – gyvenimo kelias – buvo aiškus be paaiškinimo. Visi žinojo sėjos ir sodinimo laiką. Po to atėjo kardas ir užsimiršimas. Per paskutinius keturis šimtus metų tenykščiai vietiniai gyventojai pasitraukė gilyn į miškus, džiunglių platybes. Visur juos persekioja mašinos ir dvylikos mėnesių kalendoriaus vergovė. Iš jų buvo atimtas jų laikas. Jie buvo ir tebėra verčiami gyventi netikru mašinų laiku.

1993 metus Jungtinės Tautos paskelbė Tenykščių žmonių metais. Dar kartą buvo prisiminta trylika mėnesių po dvidešimt aštuonias dienas, keturios Mėnulio fazės, penkiasdešimt dvi savaitės, 364 dienos ir viena diena, nepriklausanti laikui, kiekvienais metais. Tai ir yra vėžlio išmintis.

Paklauskite vėžlio, ko reikia, kad trylika mėnesių judėtų.

Vėžlys atsakys: dvidešimt rankų ir kojų pirštų verčia jį judėti. Reikia dvidešimties žmonių genčių, kad Vėžlio sala taptų laiko laivu, plaukiančiu didžiuliu galaktikos vandenynu.

20 genčių su keturiais klanais:

geltonasis – Ugnies

raudonasis – Kraujo

baltasis – Teisybės

mėlynasis – Dangaus

turi patikėti 13 mėnesių galia.

Kiekvienas Mėnulis turi 4 fazes. Keturi – tai galinė baigtinė forma. Keturios vėžlio kojos turi po penkis pirštus. Penki – tai virštonis, kuris keturių formai suteikia jėgos.

Daugiau nei prieš tūkstantį metų majai žinojo trylikos mėnesių laikmatį ir dar daugiau įvairių dalykų.

Kiekviename iš trylikos mėnesių yra užkoduota tam tikro gyvūno dvasios jėga:

1. Magnetinis šikšnosparnis nuo 07–26 iki 08–22

2. Mėnulio skorpionas nuo 08–23 iki 09–19

3. Elektrinis elnias nuo 09–20 iki 10–17

4. Savarankiška pelėda nuo 10–18 iki 11–14

5. Virštoninis povas nuo 11–15 iki 12–12

6. Ritmiškas driežas nuo 12–13 iki 01–09

7. Išskirtinė beždžionė nuo 01–10 iki 02–06

8. Galaktinis erelis nuo 02–07 iki 03–06

9.  Mėnulio jaguaras nuo 03–07 iki 04–03

10. Galaktinis šuo nuo 04–04 iki 05–01

11. Spalvotoji gyvatė nuo 05–02 iki 05–29

12. Galaktinis triušis nuo 05–30 iki 06–26

13. Kosminis vėžlys nuo 06–27 iki 07–24

Trylikos mėnesių metai – tai viena laiko banga.

Banga yra galaktinis laikmatis. Tai judėjimas laike ir tai, ką patiriame per tą laiką.

Tai žino vėžlys, plaukdamas galaktikos vandenynu.

Banga – tai kelias, kurį nueina trylika mėnesių. Pažinę vieną bangą, pažinsime ir visas kitas.

Taigi, trylika mėnesių – tai ne tik kalendorius. Tai kelias, kuriuo turi eiti visi Žemės vaikai.

Dvidešimt genčių eina per trylikos mėnesių bangą. Kiekviena banga – tai trylikos žingsnelių ritmas.

Kiekvienas mėnuo turi savo užduotį:

1. Tikslo Koks tikslas
2. Iššūkio Koks iššūkis
3. Tarnavimo Kaip tarnauti
4. Būdas Kokį pobūdį turi įgauti tarnavimas
5. Švytėjimo Kaip geriausia pasielgti
6. Lygybės Kaip būti lygiam su kitais
7. Prisijungimo Kaip perduoti tai kitiems
8. Atsinaujinimo Kaip gyventi tuo, kuo tiki
9. Ketinimo Kaip pasiekti tikslą
10. Pareiškimo Kaip daryti geriau tai, ką darai
11. Išsilaisvinimo Kaip paleisti
12. Susijungimo Kaip save atiduoti
13. Buvimo Kaip dar labiau džiaugtis ir mylėti

Atsakydamas į šiuos klausimus, turi eiti per trylikos mėnesių bangą, tapti savarankišku šeimininku pačiam sau.

Kartu su kitais pasaulio vaikais galima pasiekti gerovę ir lygybę ateinančioms kartoms.

Einant į 2013 m. vėžlys pataria eiti šiuo bangos keliu, kuris yra paliktas ant jo nugaros. Ant vėžlio nugaros majų taškelių ir brūkšnelių sistema yra pažymėtas kelias.

Majų skaičių sistema yra labai paprasta. Nuliui žymėti yra atskiras ženklas, kuris taip pat reiškia dvidešimt.

Nulis majams yra kaip vėžlio šarvas.

Su dvidešimčia susijęs skaičiavimas yra tikslesnis, lankstesnis ir platesnis nei dešimtbalis.

Iki užkariautojų atėjimo majai buvo galaktinio laiko saugotojai Žemėje. Štai todėl jų kalendoriai yra tiksliausi žinomi kalendoriai.

Vėžlys sako: tu gali išmokti majų skaičiavimo susipažinęs su dvidešimčia laiko genčių, einančių trylikos mėnesių keliu.

Keturios vėžlio galūnės – tai keturi klanai po penkias gentis.

Dešinė ranka – tai geltonas ugnies klanas

Pirštai Gentis Brūkšneliai ir taškeliai
1. Nykštys Geltonos saulės 0/20 – nėra brūkšnelių
2. Smilius Raudono drakono Vienas taškas
3. Didysis vidurinis Balto vėjo Du taškai
4. Bevardis Mėlynos nakties Trys taškai
5. Mažylis Geltonos sėklos Keturi taškai

Dešinė koja – raudonas kraujo klanas:

Pirštai Gentis Brūkšneliai ir taškeliai
1. Nykštys Raudonos gyvatės 1 br.
2. Smilius Balto pasaulio tilto 1 br. 1 t.
3. Vidurinis Mėlynos rankos 1 br. 2 t.
4. Bevardis Geltonos žvaigždės 1 br. 3 t.
5. Mažylis Raudono mėnulio 1 br. 4 t.

Kairė ranka –  baltas teisybės klanas

Pirštai Gentis Brūkšneliai ir taškeliai
1. Nykštys Balto šuns 2 br.
2. Smilius Mėlynos beždžionės 2 br. 1 t.
3. Didysis vidurinis Geltono žmogaus 2 br. 2 t.
4. Bevardis Raudono keliautojo dangumi 2 br. 3 t.
5. Mažylis Balto driežo 2 br. 4 t.

Kairė koja – mėlyno dangaus klanas

Pirštai Gentis Brūkšneliai ir taškeliai
1. Nykštys Mėlyno erelio 3 br.
2. Smilius Geltono kovotojo 3 br. 1 t.
3. Didysis vidurinis Raudonos žemės 3 br. 2 t.
4. Bevardis Balto veidrodžio 3 br. 3 t.
5. Mažylis Mėlynos audros 3 br. 4 t.

Vėžlio sala nuplukdys dvidešimt genčių į 2013 metus.

Žemė keliauja savo keliu 13 mėnesių kiekvienais metais. Tai ir kiekvieno žmogaus kelias. Nėra žmogaus, kuris eitų pats sau. Nėra žmogaus, kuris nebūtų Saulės vaikas, einantis ritmiškai su Mėnuliu 13 mėnesių. Šis kelias dar kartą primena mums, kad esame viena šeima, viena lemtis.

Vėžlys sako: trylika mėnesių – tai Vėžlio salos Saulės bangos laikmatis. Tai vienerių metų judėjimas apie Saulę. O kas yra trylikos mėnesių laikmatis?

Vėžlys atsako: galaktikos vandenyne Vėžlio sala įgauna kryptį dėl Žemės sukimosi. 365 dienos – tai Saulės apsisukimo laikmatis. Trylika mėnesių vėžlys plaukia viena kryptimi, kitus trylika mėnesių – kita kryptimi. 260 dienų ir yra trylikos mėnesių laikmatis.

260 – tai tzolkin – šventas senovės majų skaičius. 365 sieja vėžlį su Saule, 260 – su galaktika ir kosminiu laiku. 260 dienų – tai galaktinis laikmatis.

Grigaliaus kalendorius neturi nieko bendra su galaktiniu laikmačiu, nes pagrįstas dvylikos, o ne trylikos mėnesių laikmačiu. Trylika – kosminis skaičius.

Vėžlys sako: 260 – tai šventas skaičius. Niekas kitas, tik žmogus turi dvidešimt pirštų ir moka skaičiuoti laiką. Kiekvienas žmogus turi savo Saulės gimtadienį ir savo trylikos mėnesių gyvūno dvasios galią.

Galaktinis gimtadienis parodo, kad kiekvienas žmogus priklauso vienai iš penkių žemės šeimų ir kad jis turi vieną iš 260 galaktinių žymenų.

20 Saulės genčių eina trylikos mėnesių keliu. 20×13=260. Tai ir yra galaktinis laikmatis.

Pagal šį skaičiavimą kiekvienais metais tavo Saulės gimtadienis apsisuka apie vieną iš keturių genčių ir vieną iš 13 skaičių. Kadangi Saulė apsisuka per 265 dienas, o galaktinis apsisukimas trunka 260 dienų, per 52 metus tie apsisukimai sutampa. Todėl per 52 metus tu gali pažinti visą savo Žemės šeimą.

Vadovaujantis 12 mėnesių vergovės kalendoriumi, negalime suvokti Žemės laiko stebuklų.

Žaisdami žaidimą Kelionė žemės laiko laivu į 2013 m., galime suvokti 13:20 laiką. Žaidimas išmokys saugiai nuplukdyti Vėžlio salą į 2013 metus.

Vėžlio išmintis ir žinios apie laiką yra ant jo nugaros, o Vėžlio sala – tai laiko laivas galaktikos vandenyne.

Vėžlys sako: Vėžlio sala turi išplaukti iš vergovės į galaktiką – išminties ir žinių šaltinį.

Svajonė – tai, ką mes kuriame laike. Vergovė – taip pat kažkada buvo svajonė.

Trylika mėnesių – tai nauja svajonė. Ji prasideda padedant kiekvieno rankoms ir kojoms.

20 pirštų, 20 genčių, 5 Žemės šeimos eina kartu 13 mėnesių keliu.

5 Žemės šeimos:

Poliarinė Žemės šeima: brūkšnelių, nykščių ir didžiųjų pirštų šeima

Gentis Žymėjimas = brūkšneliai Pirštas
Geltonosios saulės Nulis/nėra Dešinys nykštys
Raudonosios gyvatės Vienas Dešinys didysis
Balto šuns Du Kairys nykštys
Mėlyno erelio Trys Kairys didysis

Pagrindinė Žemės šeima: vieno taškelio, smiliaus šeima:

Gentis Žymėjimas Pirštas = smilius
Raudonojo drakono Vienas taškelis Dešinės rankos
Balto pasaulio tilto Brūkšnelis ir vienas taškelis Dešinės kojos
Mėlynos beždžionės Du brūkšneliai ir vienas taškelis Kairės rankos
Geltono kovotojo Trys brūkšneliai ir vienas taškelis Kairės kojos

Centrinė (šerdies) Žemės šeima: dviejų taškelių, vidurinio piršto šeima:

Gentis Žymėjimas Pirštas = vidurinis
Baltojo vėjo Du taškeliai Dešinės rankos
Mėlynos rankos Vienas brūkšnelis ir du taškeliai Dešinės kojos
Geltono žmogaus Du brūkšneliai ir du taškeliai Kairės rankos
Raudonos žemės Trys brūkšneliai ir du taškeliai Kairės kojos

Perspėjanti Žemės šeima: trijų taškelių šeima, bevardžio piršto šeima:

Gentis Žymėjimas Pirštas = bevardis
Mėlynos nakties Trys taškeliai Dešinės rankos
Geltonos žvaigždės Vienas brūkšneliai trys taškeliai Dešinės kojos
Raudono keliautojo dangumi Du brūkšneliai trys taškeliai Kairės rankos
Balto veidrodžio Trys brūkšneliai trys taškeliai Kairės kojos

Vartų žemės šeima: keturių taškelių, mažųjų pirštų šeima:

Gentis Žymėjimas Pirštas = mažasis
Geltonos sėklos Keturi taškeliai Dešinės rankos
Raudono mėnulio Vienas brūkšnelis keturi taškeliai Dešinės kojos
Balto išminčiaus Du brūkšneliai keturi taškeliai Kairės rankos
Mėlynos audros Trys brūkšneliais keturi taškeliai Kairės kojos

Poliarinė šeima kviečia.

Pagrindinė šeima padaro pradžią.

Centinė šeima iškasa tunelius.

Perspėjanti šeima atskleidžia paslaptis.

Vartų šeima atidaro įėjimą.

Kurios tu šeimos narys?

Koks tavo kelias?

Vėžlys sako: jei nori daugiau sužinoti apie laiko paslaptis ant vėžlio kiauto, turi susirasti šį žaidimą. Svajonės padedamas išmoksi būti Žemės šeimininku.

Išmintis slypi pačioje Žemėje. Žemė – mūsų tikrieji namai, kuriuose plaukiame laiko laivu į savo likimą.

Paklausyk Juodojo Elnio, Lakotos Mediko, išminties:

Stovėjau ant aukšto kalno, o aplink mane driekėsi visas pasaulis. Žmonių šventas laukas buvo vienas iš daugelio laukų, kuris sudarė vieną didžiulį ratą, tokį didžiulį kaip diena ir naktis. Jo vidury augo didžiulis medis, kuris suteikė pastogę visai vienos motinos ir vieno tėvo šeimai. Aš žinau – tas medis buvo šventas.

Tada atėjo du vyrai iš rytų ir davė man žolės. Tai buvo naujos dienos žvaigždės žolė – supratimo žolė. Jie liepė man mesti tą žolę ant Žemės. Kur žolė nukrito, įsmigo į Žemę, užsiaugino šaknis, išaugo, pražydo keturių spalvų žiedais ant vieno kamieno: mėlynais, baltais, raudonais ir geltonais.

Žiedų spindėjimas siekė dangų. Visi galėjo pasidžiaugti tuo vaizdu, visur buvo šviesu.

Liepos 25 diena nepriklauso laikui. Po jos galime grįžti į 13 mėnesių kelią.

Tegul laisva Vėžlio sala vėl plaukia Galaktikos laiko vandenynu.

Iš anglų kalbos vertė Violeta Galadauskaitė

Teksto redaktorės pastabos: Šis iš anglų kalbos į lietuvių kalbą išverstas tekstas nėra koks nors menkavertis žaidimas. Nuo jo priklausys mūsų ateitis, kai suvoksime laiko matavimo keitimo svarbą. Mes, Žemės gyventojai, tai galime padaryti tik per JTO, todėl vienas ES parlamentarų iš Lietuvos, manau, turėtų kreiptis į JTO su prašymu įtvirtinti 13 mėnesių kalendorių. Laiko turime tik iki 1212 metų.

Lietuviško teksto redaktorė Pranciška Regina Liubertaitė

13 mėnesių kalendorius:

Kalendorius PDF formatu

Nuomonės, diskusijos, komentarai , , , , , , , ,Susiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra