Trakų istorijos muziejui – 60

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Saugo grožį ir praėjusių dienų atminimą
Šiemet 2008 m. liepos 6-ąją Lietuvos valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną bus minimas Trakų istorijos muziejaus šešiasdešimtmetis. Jo direktorius Virgilijus Poviliūnas maloniai sutiko papasakoti ,,Trakų žemės“ skaitytojams apie muziejaus įsteigimą, jo raidos kelią, svarbiausius įvykius, darbus, šventes bei jubiliejui skirtus renginius.
Kokie objektai priklauso Trakų istorijos muziejui?
Trakų istorijos muziejus daugeliui žmonių asocijuojasi tik su salos pilimi. Bet tai tik viena jo dalis. Galime pagrįstai didžiuotis, kad mūsų muziejui priklauso penki objektai, turintys didelę istorinę, kultūrinę ir architektūrinę vertę. Trys pilys: salos, pusiasalio bei Medininkų, Karaimų etnografinė paroda ir Dominikonų vienuolynas, jo koplyčioje nuolat veikia Sakralinio meno ekspozicija.
Prašau prisiminti tikslią muziejaus gimtadienio datą

1948 m. liepos 28 d. TSRS Ministrų Tarybos potvarkiu, kurį pasirašė TSRS MT pirmininkas J. Stalinas, Lietuvoje buvo leista įkurti 2 kraštotyros muziejus: Klaipėdoje ir Trakuose.
Kur įsikūrė naujasis muziejus ir kas buvo pirmasis direktorius?
Trakų kraštotyros muziejui buvo paskirta dalis Karaimų muziejaus patalpų: salė ir du kambariai. Pirmasis muziejaus direktorius – P. Vinevičius. Jo darbo pėdsakų nerasta. Antrasis – V. Šaulys. Jis vadovavo dvejus metus. Paskui dirbo keli atsitiktinai priimti žmonės, kurie nerinko eksponatų ir neorganizavo mokslinio tiriamojo darbo. 1953 m. atidaryta pirmoji ekspozicija. 1955 m. paskirta direktorė istorikė N. Kovrigina pradėjo kaupti eksponatus, atliko archeologinius kasinėjimus. Muziejaus ekspozicijų plotas žymiai išsiplėtė ir veikla suaktyvėjo tik nuo 1959 m., kai jam pradėjo vadovauti Vilniaus valstybinio universiteto absolventė istorikė archeologė Irena Misiūnienė. Jinai vadovavo Trakų istorijos muziejui 1959-1992 m. Nuo 1993 m. iki šiol (15 m.) vadovauja Virgilijus Poviliūnas.
Kuriais metais Trakų muziejui perduotas visas Karaimų muziejaus pastatas?
Nors 1950 m. pastatas, kuris tik iš dalies priklausė Kraštotyros muziejui, buvo perduotas į jo balansą, tačiau jame veikė rajoninio laikraščio ,,Spartuolis“ redakcija bei spaustuvė. Tik 1958 m. visas pastatas pagaliau skiriamas Kraštotyros muziejui.
Kada ten įrengta Karaimų etnografinė paroda?
Karaimų etnografinė paroda įrengta 1967 m. Ji supažindino lankytojus su karaimų istorija, buitimi ir papročiais. Ekspozicijos pagrindą sudarė S. Šapšalo sukauptos kolekcijos, kurios, uždarius Karaimų muziejų Vilniuje, buvo perduotas į Nacionalinio muziejaus fondus. Pastatas, kuriame veikė Karaimų etnografinė paroda, buvo 1995 m. remontuojamas. Trakų istorijos muziejui priklausanti Karaimų etnografinė paroda atidaryta 1997 m. birželio 28 d., švenčiant karaimų ir totorių įsikūrimo Lietuvoje 600-ąsias metines.
Kaip per tuos dešimtmečius keitėsi salos pilis?
Salos pilis pastatyta XIV a. pb. – XV a. pr. Galvės ežero saloje, valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui (1392-1430). Ją sudaro centriniai rūmai ir priešpilis.
XV a. pilis buvo LDK valdovų rezidencija. XVI a. buvo naudojama kaip kilmingų žmonių kalėjimas. Per Žečpospolitos ir Rusijos karą 1655 m. į Trakus įsiveržusi Maskvos kariuomenė nusiaubė miestą ir sugriovė pilį.
1929-1935 ir 1936-1940 metais pilis buvo užkonservuota. 1953-1962 m. restauruoti centriniai pilies rūmai (architektas Bronislavas Krūminis). 1987 m. restauruoti pagrindiniai priešpilio objektai (architektas Stanislovas Mikulionis).
Kuriais metais salos pilyje buvo atidaryta pirmoji ekspozicija ir kada ji atnaujinta?
Pirmoji ekspozicija salos pilyje buvo įrengta ir pasitiko lankytojus 1962 m. 1992 m. parodos buvo atnaujintos, o priešpilyje (kazematuose) – naujai įrengta 14 salių. Ekspozicijos plotas pilyje – 1388 m 2. Iš viso lankytojai gali apžiūrėti daugiau negu 10 tūkstančių eksponatų.
Papasakokite apie pusiasalio pilį
Nors pusiasalio pilis pastatyta anksčiau nei salos ir buvo didesnė bei svarbesnė gynybiniu požiūriu, ilgainiui tapo apleista, užmiršta. Pasitaikė net anekdotinių situacijų. Vaikštinėja turistai po pilies teritoriją, apžiūrinėja jos gynybinius bokštus, sienas, o, pastebėję muziejaus darbuotoją, klausia: sakykite, kur yra pusiasalio pilis?
Natūralu, kad pastačius reprezentacinę pilį Galvės ežero saloje, visų dėmesys nukrypo jos pusėn. Kita vertus, kai po XV a. karų su kryžiuočiais jų galybė buvo palaužta, pusiasalio pilis prarado turėtą reikšmę. Laikas bei gyventojai ją po truputį griovė. Iš galingos pilies sienų su dešimčia gynybinių bokštų XX a. pr. beliko tik didžiausio pietinio bokšto griuvėsiai, kitų bokštų, sienų fragmentai. Pusiasalio pilies konservavimo darbai pradėti tik 1930-1931 m. Po trejų metų nutarta jį įtraukti į saugotinų paminklų sąrašą. Daugiau dėmesio ir lėšų skirta pusiasalio pilies konservavimui bei restauravimui tik po Antrojo pasaulinio karo. 1953-2005 m. restauruoti 4 pusiasalio pilies bokštai, sienos ir Dominikonų vienuolynas. 1991-1992 m. į restauruotą vienuolyno dalį persikėlė Trakų istorijos muziejaus (toliau TIM) administracija ir muziejininkai.
Kiek žmonių kasmet aplanko visus Trakų istorijos muziejaus objektus?
Pernai Trakų istorijos muziejų aplankė 354 871 lankytojas: pilyje – 344 890, Karaimų parodoje – 7 015, Dominikonų vienuolyno koplyčioje – 2 966. Kiek vietinių gyventojų bei svečių iš užsienio aplanko pusiasalio bei Medininkų pilis – galima tik spėti, nes jos apžiūrimos nemokamai. Ko gero, nesuklysime, sakydami, jog tai lankomiausias muziejus mūsų šalyje.
Medininkai – trečioji TIM priklausanti pilis
Medininkų pilis – seniausias architektūrinis paminklas Lietuvoje. Spėjama, kad ji pastatyta XIII a. pb. Tai pirmoji mūrinė pilis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (LDK). Vokiečių kronikose ji minima 1311-1313 m. Beje, Medininkų ir Trakų pusiasalio pilys turi daug panašumo. Deja, ilgą laiką neturėdama gero valdovo Medininkų pilis sparčiai nyko. Tik 2004 m. pr. Kultūros ministerija perdavė Medininkų pilį į TIM balansą. 2005-siais Medininkų pilies skyriui pradėjo vadovauti Donatas Žukauskas. Jo skyriaus darbuotojai rūpinasi piliavietės priežiūra, kaupia istorinę medžiagą, ruošia projektus, kad gautų finansinę paramą iš ES fondų.
Trumpai papasakokite apie jauniausią TIM kūdikį Sakralinio meno parodą.
Ilgai laukta ir puoselėta Sakralinio meno paroda įrengta buvusioje Dominikonų vienuolyno koplyčioje. 2005 m. birželį ji sulaukė pirmųjų lankytojų. Nedidelėje, tačiau labai jaukioje erdvėje eksponuojama daug itin vertingų bažnyčiose naudotų monstrancijų, kielikų (taurių) relikvijorių, komuninių, kryžių, žvakidžių, paveikslų. Eksponatai į muziejų pateko iš daugelio Europos šalių. Tačiau mieliausi yra lietuvių meistrų rankų darbo šedevrai. Padaryti prieš 200-300 m., daiktai išsaugojo į juos įdėtą meilę, šilumą ir tarsi Rembranto paveikslai tebeskleidžia šviesą. Net ir garsūs Europos muziejai didžiuotųsi įsigiję tokius eksponatus: Kasapanka (suolas dėžė) padarytas XVI a. Florencijoje, Taurė (kielikas) lietuvio meistro darbas 1633 m., Dominikonų vienuolyno spaudas – 1703 metai.
Kokie skyriai veikia muziejuje? Kiek juose darbuotojų?
TIM veikia 9 skyriai: Ryšių su visuomene ir edukacijos (lankytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Brigita Balčytienė), Istorijos – Danutė Pavilonienė, Archeologijos – Ugnius Buivydas, Karaimikos – Alvyra Zagreckaitė, Medininkų pilies – Donatas Žukauskas, Restauravimo – Renata Mečkovskienė, Buhalterinės apskaitos – Janina Chomičienė, Ūkio – Gražina Jonikienė, Apsaugos – Gintas Krikštopaitis, Vadovybės skyrius – direktorius Virgilijus Poviliūnas, pavaduotojas mokslui Vydas Narvydas bei vyresnioji fondų saugotoja Irena Senulienė, bibliografė Aelita Grigonytė, fotografas Viktoras Neliubinas. Iš viso TIM dirba 117 darbuotojų. Vasaros sezonu dar pasamdoma daugiau nei 30 žmonių.
Per šešis dešimtmečius TIM darbuotojai parengė daugybę įdomių parodų, organizavo daug įsimintinų švenčių. Prisiminkite bent pastarųjų metų parodas.
Siekdami, kad į salos pilį atvyktų ir tie lankytojai, kurie joje jau ne kartą buvę, muziejaus darbuotojai kasmet parengia po kelias naujas temines parodas. 2005 m. salos pilyje veikė paroda ,,Viduramžių kankinimai ir bausmės“. Ją muziejui paskolino istorikas kolekcininkas iš Lenkijos Piotras Bučkovskis. Dėl kilusio didžiulio susidomėjimo paroda, ją teko pratęsti antriems metams. 2007-siais veikė 3 didelės parodos ,,Medžioklės trofėjai“ bei itin brangi 38 milijonais JAV dolerių įkainuota Tomokinų šeimos muziejaus tarptautinė (Kanada) paroda: ,,Šaltieji ginklai, ikonos, rankraštinės knygos“. Rudenį buvo surengta įdomi paroda apie tarpukario Lietuvoje pagamintas emaliuotas iškabas bei reklamas.
2007 m. lapkritį Slupsko muziejuje (Lenkija) buvo atidaryta Trakų istorijos muziejaus paroda ,,Karaimai Lietuvoje“. Į parodą buvo išvežtas 151 eksponatas iš TIM muziejaus karaimikos rinkinio, supažindinantis Lenkijos visuomenę su karaimų tautos istorija, papročiais, kalba bei religija. Slupske paroda veikė iki vasario vidurio. 2008 m. vasario 29 d. ši paroda atidaryta Gdansko muziejuje. Paskiau bus perkelta į Olštyno Varmijos ir Mozūrų muziejus.
Šiemet TIM ir laikraštis ,,Trakų žemė“ pasirašėme bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas pristatyti visuomenei įdomiausius eksponatus saugomus mūsų rinkiniuose. Kas savaitę laikraščiuose ,,Trakų žemė“ ir ,,Voruta“ bei jų internetinėse svetainėse bus rašoma apie savaitės eksponatus, demonstruojamus Dominikonų vienuolyno koplyčioje. Išsamus eksponato aprašymas pateikiamas su nuotraukomis. Per metus taip bus pristatyta 50 itin vertingų eksponatų.
Šiemet, po remonto atidarytose dvejose ekspozicijų salėse bus parengtos 3 išsamios parodos. ,,Trakai – vaivadijos centras“, ,,Ukrainos auksas nuo skitų iki dabarties“ bei ,,Lietuvos sąjūdžio 20-metis“.
TIM garsėja ne tik savo pilimis, vertingomis kolekcijomis, bet ir šventinais renginiais. Galima pasigirti, jog ne tik trakiečiai, vilniečiai, bet ir kitų miestų gyventojai noriai lankosi Didžiojoje pilies menėje, kieme bei pusiasalio pilies teritorijoje vykstančiuose renginiuose. O kiek per tą laiką būta nepakartojamų, ilgai žiūrovų atmintyje išlikusių, nuostabių koncertų, spektaklių, festivalių.
1967 m. Trakų pilyje įvyko pirmasis kamerinės muzikos koncertas. Didžiojoje menėje koncertavo geriausi Lietuvos kolektyvai ir atlikėjai: G. Kaukaitė, R. Maciūtė, J. Leitaitė, S. Trimakaitė. 1979-1989 m. vyko kaimo kapelų varžytuvės Trakų pilies prizui laimėti. 1996 m. gegužę-rugsėjį Vilniuje vyko muzikos festivalis ,,Muzika seckra terrae Vilnensi“. Du šio festivalio koncertai vyko mūsų pilyje. 1985-1992 m. pilyje vyko ,,Poezijos pavasaris“ šventės. 1998-siais baleto žvaigždės Majos Pliseckajos iniciatyva buvo įkurtas Trakų festivalis. Nuo 2000-ųjų pilyje rengiamas Operos ir baleto teatro vasaros sezonas.
Įspūdingiausia šventė ,,Viduramžių dienos“ vyksta pusiasalio pilies teritorijoje. Šiemet ji bus rengiama 10-ąjį kartą. Šventė įtraukta į respublikinių renginių ,,Vilnius – Europos sostinė 2009“ bei ,,Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo“ programas. Nors ir sakoma, kad laiko nesustabdysi bei atgal nepasuksi, tačiau mūsų muziejaus darbuotojai tarsi, kokie stebukladariai, trumpam sustabdo jo tėkmę. Visiems šventės dalyviams suteikia galimybę pasijusti viduramžių miestelėnais ir riteriais, amatininkais, pirkliais, vienuoliais. Dvi dienas pusiasalio pilies kieme aidi patrankų salvės, žvanga kalavijai, lekia strėlės, liejasi viduramžių muzikos garsai, šoka puošniai apsirėdžiusios damos ir jų kavalieriai. Čia pat prie galingų akmeninių sienų triūsia kalviai bei puodžiai. Kalamos smulkios monetos, sukasi karuselės, tarškina puodus virėjai, gardžiai kvepia ant laužo kepamas paršėkas. ,,Viduramžių dienos“ į pusiasalio pilį kasmet sutraukia daugiau negu 5 tūkstančius žiūrovų.
Šiemet gegužės mėnesį salos pilyje trečiąjį kartą vyks ,,Muziejų naktis“. Kunigaikščių valdymo metus menančiose pilies menėse ir kieme, žvakių šviesoje lankytojus pasitiks kilmingi ponai, damos, narsūs šarvuoti riteriai, paslaptingi vienuoliai, šmaikštūs juokdariai bei elgetos. Visą naktį riterių brolijos ,,Viduramžių pasiuntiniai“ demonstruoja savo sugebėjimus, šokama, dainuojama ir puotaujama.
Rugpjūčio mėnesį salos pilyje rengiamos ir Amatų dienos. Renginys jau tapo tradiciniu ir kasmet sutraukia vis daugiau žiūrovų.
Kiek per 60 metų TIM išleido įvairių leidinių suskaičiuoti nelengva. Gal išvardinkite pačius reikšmingiausius?
Per minėtąjį laikotarpį TIM išleido 8 didelės apimties gausiai iliustruotus parodų katalogus: ,,Pasai ir asmens dokumentai Lietuvoje“ (1997), ,,Monetos ir medaliai juvelyriškoje ir buityje“ (2003), ,,Taupyklės ir monetinės“ (2004).
2003 m. Trakų istorijos muziejus išleido knygą ,,Trakai. Praeities ir šių dienų vaizdai“. Sudarytojai Vytautas Lisauskas, Virgilijus Poviliūnas. Knygoje pateikiama daug unikalių nuotraukų, kuriuose užfiksuotas Trakų miesto ir pilių raida nuo 19 a. pr. iki šių dienų.
Kaip TIM ruošiasi pasitikti garbingąjį 60-čio jubiliejų?
Ta proga nusprendėme išleisti leidinį, kuriame atsispindės muziejaus veikla nuo 1948-ųjų iki 2008 metų. Leidinį ruošiame bendromis visų skyrių vadovų pastangomis. Bus pristatyti muziejaus fonduose sukaupti rinkiniai, svarbiausi įvykiai, muziejininkų prisiminimai. Jau kuriamas filmas apie TIM valdomas pilis, Karaimų ir Sakralinio meno parodas, unikalius eksponatus, nuostabią Trakų apylinkių gamtą. Planuojame išleisti albumą apie muziejaus rinkinius.
Dėkoju už pokalbį. Linkiu, kad Trakų istorijos muziejus gyvuotų dar bent 600 metų, toliau augtų ir klestėtų.
Kalbėjosi Austra Zapolskienė

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra