Šventimus priėmė naujasis Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

2010 m. kovo 4 d. švenčiant Lietuvos Globėjo Šventojo Kazimiero iškilmę Vilniaus Arkikatedroje vyskupo šventimus priėmė kun. Arūnas Poniškaitis
Popiežius Benediktas XVI Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru (pagalbininku) ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu buvusį Vilkaviškio vyskupo generalvikarą paskyrė vasario 5 d.
Šventojo Kazimiero šventės Mišių koncelebracijai, kurioje dalyvavo beveik visi Lietuvos vyskupai, vadovavo Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis taip pat buvo pagrindinis savo vyskupo pagalbininko konsekruotojas.
Iškilmėje dalyvavo ir Liuteronų Bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis bei ortodoksų atstovas.
Po nominuotojo vyskupo pristatymo ir iškilmingo popiežiaus dekreto skaitymo, kardinolas pasakė homiliją.

„Šią iškilmės valandą Viešpaties altorių supa dangaus šventieji, šlovindami Dievą, o drauge susirinkę Mistinio Kristaus Kūno nariai – broliai vyskupai, mūsų mylimi bendradarbiai kunigai, vienuoliai bei vienuolės ir pasauliečiai – sakė kardinolas. Esame čia, norėdami išreikšti savo džiaugsmą ir dėkingumą Dievui, kad Bažnyčia Vilniuje sulaukė jauno vyskupo, kuris padės man atlikti ganytojo pareigas.“

Kreipdamasis į naująjį vyskupą, kardinolas kalbėjo: „Šventasis Tėvas Benediktas XVI išrinko Tave, brangus broli Arūnai, pavesdamas ypatingą tarnystę Bažnyčioje – būti pirmųjų apaštalų įpėdiniu, tęsti žemėje Kristaus patikėtą misiją skelbti Evangeliją. Su džiaugsmu priimame Tave į vyskupų kolegiją, Lietuvos ir viso pasaulio vyskupų bendriją, kurią sudaro vienybės, meilės, bei taikos ryšiais tarpusavy susieti vyskupai, drauge su Romos popiežiumi.

Sena, o drauge gyva tradicija, kuri amžių bėgyje nenutrūkusia gija, šventimais, vyskupų rankų uždėjimu ir Šventosios Dvasios išliejimu sieja mus su Kristaus apaštalais. Šiandien Tau bus perduota Dievo dovana, kunigystės sakramento pilnatvė, skirta Kristaus Kūno ugdymui, Bažnyčios mokymui, šventinimui ir valdymui“.

Po homilijos, giedant Visų Šventųjų litaniją, prasidėjo konsekravimo apeigos. Pirmiausia buvo klausiama kandidato sutikimo prisiimti ganytojo atsakomybės naštą.

Naujajam vyskupui gulint kniūbsčiam prieš altorių, giedant Visų Šventųjų litaniją buvo šaukiamasi amžinybę jau pasiekusių Bažnyčios narių užtarimo. Po to sekė pagrindinė konsekracijos dalis – rankų uždėjimas, patepimas ir vyskupiškųjų insignijų suteikimas. Vyskupui buvo įteiktas žiedas, pastoralas ir mitra.
Vyskupas augziliaras arba (arki)vyskupijos ordinaro pagalbininkas talkina (arki)vyskupui Ganytojo darbe.

Vyskupus pagalbininkus įprasta skirti į diecezijas, kuriose platus sielovados ir administracinės veiklos laukas. Nuo 1991 m. Vilniaus arkivyskupijos vyskupo augziliaro pareigas eina vyskupas Juozas Tunaitis, sulaukęs garbingo amžiaus.
 

Pagal Kanonų teisę kiekvienam konsekruojamam dvasininkui turi būti pavesta vyskupija, todėl vyskupai augziliarai skiriami į vadinamuosius titulinius vyskupų sostus. Tai istorinės vyskupijos, kurių išlikęs tik vardas (titulas), nes įkurtos pirmaisiais krikščionybės amžiais jos vėliau nunyko tapusios kitų tikėjimų išpažinėjų teritorija.
Daugiausiai tokių vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.
Monsinjoras Arūnas Poniškaitis nominuotas tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu. Ši vyskupija buvo dabartiniame Tunise, žemėse, kurios kelis amžius prieš Kristų buvo žinomos kaip Kartagina. Nukariautos Romos imperijos, ankstyvosios krikščionybės laikais jos tapo svarbiu evangelinio tikėjimo židiniu. Ankstesnis titulinis Sinos vyskupas buvo A. A. apaštalinis nuncijus Graikijoje arkivysk. Paulas Fouadas Tabetas.
Arūnas Poniškaitis gimė 1966 m. rugpjūčio 1 d. uoliai praktikuojančių katalikų šeimoje, pakrikštytas Griškabūdžio bažnyčioje. Po privalomosios tarnybos sovietinėje armijoje, 1987 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1992 m. gegužės 31 d. Marijampolėje iš vysk. Juozo Žemaičio MIC rankų gavo kunigystės šventimus ir paskirtas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru.
Teologijos studijas tęsė Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete Romoje, kur 1997 m. įgijo teologijos licenciato, o 2001 m. – teologijos daktaro laipsnį.
Grįžęs į Lietuvą ėjo Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebono, 2001–2004 m. – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvo pareigas. 2001–2009 m. dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, kursus Marijampolės kunigų seminarijoje ir Marijampolės kolegijoje.
2003 m. kun. Arūnas Poniškaitis buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, o 2004 m. – Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. 2005 m. jam suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas.
Pastarąjį dešimtmetį jis taip pat buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu ir konsultoriumi, Marijampolės „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kapelionu, Vilkaviškio vyskupijos atstovu leidinyje „Bažnyčios žinios“, Ateitininkų federacijos Marijampolės vietovės valdybos dvasios vadu.
 
Zenekos nuotr.

www.bernardinali.lt

 
Nuotraukose: Kun. A. Poniškaitis Vilniaus Arkikatedroje priėmė vyskupo šventimus

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra