Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės atlaidai Pasvalyje

Autorius: Data: 2012-10-16 , 11:22 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, LKMS valdybos narė, Pasvalio Katalikių Moterų draugijos pirmininkės pavaduotoja, Pasvalys

2012 m. spalio 7 d. dekanato katalikiškų organizacijų narius ir visus tikinčiuosius Pasvalio dekanas, kun. Algis Neverauskas, Katalikių Moterų Draugija, Gyvasis Rožinis bei Marijos Legionas pakvietė atvykti į Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės (Rožančinių) atlaidų iškilmes, vykusias Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Šventės svečiai

Šioje šventėje dalyvavo svečiai: Lina Ražukaitė – Marijos radijo administratorė, Nerijus Pipiras – Kauno kunigų tarpdiacezinės seminarijos klierikas, Genutė Ulevičienė – Marijos radijo savanorė, Kaišiadorių ansamblis „Rudenėlis“, jo vadovė Rita Baušienė, ilgametė LKMS valdybos narė, Marytė Šukienė – Kaišiadorių Katalikių Moterų Draugijos pirmininkė, LKMS valdybos narė.

Darbus lydėjo malda

Šioms iškilmėms parapijos tikintieji kaip ir visada pradėjo ruoštis iš anksto. Tvarkė bažnyčios aplinką bei vidų, pynė vainikus. Nepakeičiamos vainikų pynėjos buvo Genutė, Irutė, Saliutė, Aleksytė, Julytė, Vijolė (Pasvalio parapija) ir Aldutė (Daujėnų parapija). Joms talkino Boneventūra, Stasytė, Zenutė, Rūtelė, Danutė, Julytė, Vandutė, Algimantas, Feliksas (Pasvalio parapija) bei Verutė (Skrebotiškio parapija). Karšta arbata ir bandelėmis visus pynėjus vaišino Carito valgyklos ,,Varpelis“ vyr. šeimininkė Verutė bei nepailstantis visuose darbuose bažnyčios zakristijonas Romas. Visi darbai vyko sklandžiai, nes juos lydėjo nuoširdi malda.

Atlaidų rytas

Atlaidų rytą Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia pasitiko gražiai pasipuošusi bei sklidina dvasingumo, ramybės ir maldos.

Iškilmių diena prasidėjo rytinėmis šv. Mišiomis.

Po votyvos vikaras mgr. Miroslav Anuškevič vius pakvietė Rožinio maldai (IV dalis „Garbės slėpiniai“). Nuoširdžia Rožančiaus malda pabendravę su savo dangiškąja Motina, maldininkai pasirengė Švč. Sakramento adoracijai.

Šv. Mišias aukojo Saločių parapijos klebonas kun. E. Novikas

Šventiškas bažnyčios varpų skambesys pakvietė visus parapijiečius ir svečius į pagrindines Mišias. Jas aukojęs Saločių parapijos klebonas kun. Eimantas Novikas, homilijos metu atskleidė Rožinio istorijos kelią ir dalijosi savo gyvenimo pavyzdžiais apie maldos prasmę. Jis, su nuoširdžia šypsena veide, kalbėjo: „Nuo pat vaikystės Rožinio malda užėmė svarbiausią vietą mano gyvenime. Tai nuostabi, kartu ir paprasta malda. Popiežius Jonas Paulius II nuolat skelbė: „Kas platina Rožinį, gali išgelbėti pasaulį“. Norėdamas dar daugiau pelnyti tos nuostabios maldos vaisių, Jis praplėtė Rožinį, sukurdamas Šviesos slėpinius. Ne tik Jonas Paulius II, bet ir visi pasaulio didieji šventieji ypač vertina Rožinį. Dažnai tikinčiųjų paklausiu, ko iš mūsų laukia Dievas. Vieni sako, kad šeimos sutarimo, kiti – sąžiningo darbo, treti – lankyti bažnyčią. Tai svarbūs dalykai. Bet pats svarbiausias laukimo momentas yra nuoširdi malda“, – tvirtino kunigas. Homilijos pabaigoje visus paragino kasdien panirti į Rožinio maldą taip, kad vidiniame gyvenime ir dvasiniuose išgyvenimuose viskas vyktų pagal Dievo ir Švč. M. Marijos valią bei planą.

Po šv. Mišių įvyko Eucharistinė procesiją.

Konferencija „Švč. Mergelė Marija mūsų tikėjimo pavyzdys“

Pasibaigus pamaldoms visi tikintieji neskubėjo išeiti iš bažnyčios. Čia pat prasidėjo konferencija „Švč. Mergelė Marija – mūsų tikėjimo pavyzdys“. Ją giesme pradėjo ansamblis iš Kaišiadorių „Rudenėlis“ (vadovė R.Baušienė, ilgametė LKMS valdybos narė ).

Marijos radijo administratorė L. Ražukaitė organizatoriams padėkojo už pakvietimą dalyvauti šiuose atlaiduose bei pristatė konferencijos vedėjus. Ji supažindino su šio radijo istorija bei paskirtimi. Viešnia akcentavo, kad pirmosios radijo laidos buvo pradėtos transliuoti Kaune 2004 m. rugpjūčio 30 dieną. Marijos radijas – Lietuvoje transliuojama katalikiška nekomercinė regioninė radijo programa. Ji neturi nei komercinių, nei politinių tikslų. Laidas veda savanoriai. Programa transliuojama visą parą.

Kauno kunigų tarpdiacezinės seminarijos klierikas N. Pipiras, pradėdamas pagrindinę konferencijos dalį, pasidžiaugė, kad Dievas jam davė progą pirmą kartą atvykti į Pasvalį. „Kas sieja mane su šiuo miestu? Kuo brangi man ši bažnyčia? Bažnyčios šventoriuje ilsisi AtA monsinjoras Jonas Balčiūnas, kuris mane pakrikštijo“, – sakė klierikas. Paskiau dalijosi mintimis apie Švč. M. Mariją – tikėjimo pavyzdį. Pasiremdamas filosofo Antano Maceinos ir palaimintojo Jono Pauliaus II mintimis, klierikas Nerijus bandė atskleisti, jog Mergelė Marija, gražiausias pavyzdys, visuomet yra ,,laimingai įtikėjusi‘‘.

G. Ulevičienė pasidžiaugė, kad yra labai pakylėta, nes turi galimybę darbuotis Marijos radijuje. Čia Dievas suvienija pačius įvairiausius žmonės. Ji kvietė visus būti savanoriais ir skelbti Gerąją Naujieną, nes šis darbas yra pasiaukojantis bei svarbus. Konferenciją baigėsi bendra giesme, kurią vedė svečiai iš Kaišiadorių.

Visi susirinko agapei

Po konferencijos visi susirinko agapei į Pasvalio kultūros centrą. Vietą bendrystei geranoriškai parūpino šių namų šeimininkė Danutė Breimelytė. Čia svečių jau laukė gėlėmis bei margaspalviais klevo lapais papuošta jauki salė. Dar iškilmingesnį šventiškumą bei artumą aplinkoje teikė degančios žvakutės. Visą šį grožį bei eleganciją sukūrė darbščios sesučių Aldutės ir Valytės Žemaityčių rankos. Prie baltomis staltiesėmis uždengtų stalų kaip voveraitės sukosi šeimininkės. Dekanui pašventinus gausiomis gėrybėmis padengtus stalus, prasidėjo vaišės, katalikiška bendrystė. Visus linksmino Kaišiadorių ansamblis „Rudenėlis“. Agapės metu buvo padėkota Marijos radijo laidų vedęjams ir svečiams iš Kaišiadorių už apsilankymą Pasvalio žemėje su prasmingomis misijomis. Svečiai ir šeimininkai pasikeitė atminimo dovanėlėmis bei vieni kitiems palinkėjo ilgalaikės nuoširdžios bendrystės su katalikiškomis organizacijomis. Nepamiršta Dievo palaimos palinkėti Kaišiadorių, Pasvalio valdžios atstovams už suteiktą pagalbą ir paramą bei visiems maldininkams, kurie rūpinosi Rožinio Karalienės atlaidų šventės organizavimu.

Ekskursija po gimtąjį miestą

Pasibaigus agapei buvo organizuota ekskursiją po Pasvalį. Mielus svetelius supažindinome su savo gimtojo miesto istorija, aplankėme Kryžių slėnį, Žalsvajį šaltinį ir Girnų muziejų. Svečiai džiaugėsi, kad jie Pasvalyje pasijautė kaip namuose. Ir mes norime pasakyti, kad labai greitai prabėgo taip lauktos šių atlaidų bei susitikimo akimirkos.

Linkime Jums palaimingų dienų, esate visuomet laukiami Pasvalyje.

Kviečia mąstyti ir ieškoti

O krentantys lapai, palaipsniui apmirštanti gamta kviečia mąstyti ir ieškoti to, kas tikra, saugu bei amžina.

Nuotraukose:

1.Susimąstymas prie Švč. Mergelës Marijos altoriaus

2. Gražiausi vainikai – atlaidų iškilmėms

3. Švč. Sakramento adoracija

4. Į iškilmes atvyko svečiai iš Kaišiadorių

5. Konferencijos vedėjus pristatė Marijos Radijo administratorė L. Ražukaitė

6. Agapės dalyvius linksmino ansamblis „Rudenėlis“ iš Kaišiadorių

7. Svečiai aplankė Baltijos kelio simbolį – Kryžių slėnį

8. Svečiai iš Kaišiadorių – Girnų muziejuje

Religija , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra