Švč. Mergelės Marijos Karalienės tituliniai atlaidai Kyburiuose

Autorius: Data: 2013-08-30 , 10:54 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys

Kvietimas švęsti

Rugpjūčio paskutinįjį sekmadienį (2013 08 25) Pasvalio dekanas Algis Neverauskas bei kun. Eimantas Novikas maloniai pakvietė katalikiškas organizacijas, Gyvojo Rožinio kalbėtojus, jaunimą, kyburiečius bei visus tikinčiuosius Kyburių bažnyčioje kartu švęsti Švč. M. Marijos Karalienės titulinius atlaidus.

Jau ankstų rytą susitikę su Dievu ir Jį pagarbinę savo šeimose ar savo parapijų bažnyčiose, šviečiant pusiaudienio saulei, šventiškai pasipuošę, rinkomės į Vytauto Didžiojo aikštę. Visų laukė kultūros centro direktorės Danutės Breimelytės parūpintas autobusas bei nuoširdus jo vairuotojas Rimas. Pakvietėme keliauti ir pro šalį ir einantį pasvalietį Petrą, kilusį iš Kiemėnų. Jis labai apsidžiaugė, kad galėsiąs nuvykti į atlaidus, pavaikščioti jaunystės takais, susitikti su pažįstamais bei padėkoti Dievui ir M. Marijai už visas suteiktas malones. Petras pajuokavo, kad ši kelionė jam buvo tokia netikėta kaip aklai vištai grūdas.

Su malda lūpose išvykome iš Pasvalio. Autobusas stabtelėjo pakelėje ties Tetirvinais. Prie kaimo parduotuvės mūsų laukė Skrebotiškio parapijos Gyvojo Rožinio būrelio rūpestingoji vadovė Verutė su savo maldininkėmis. O prie Nečionių kaimo į autobusą įsėdo Skrebotiškio kaimo siela, maldininkė Albinutė. Keliaudami į atlaidus dalinomės prisiminimais apie Juodojo Kaspino dieną, nepakartojamo istorinio įvykio – Baltijos kelio – patirtas akimirkas, klausėmės pasakojimų apie Kyburių kaimo, bažnyčios istoriją bei apie iš šių vietų kilusių įžymių žmonių gyvenimus ir jų nuopelnus. Pro autobuso langus stebėjome savo pažįstamas gimtinės vietas, gražiai suartus laukus, darželiuose nusvirusius margaspalvius jurginų žiedus. Su liūdesiu žiūrėjome į besibūriuojančius gandrus, kurie jau rengėsi į tolimą, kupiną visokių pavojų kelionę. Daug kas iš maldininkų kalbėjo, kad gandrai, kaip ir mūsų tautiečiai, emigruoja svietur į nežinią ieškoti laimės. Ir ilgimės, ir laukiame jų, kaip tų gandrų vėl sugrįžtančių į gimtinę.

– Tik visi kartu esame laimingi bei orūs jaukiame šeimos lizdelyje, – pridūrė kiti keliauninkai.

Kelionės metu kiekvienam piligrimui atlaidų proga buvo įteikta kukli dovanėlė.

Autobusas sustojo prie bažnyčios

Autobusas sustojo prie Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapijos bažnyčios. Mus pasitiko šios parapijos tikintieji bei gražiai išpuošta bažnytėlė, kuri pastatyta 1927 m. Ją projektavo architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.

Į vidų kvietė pagrindiniame altoriuje šviesoje bei gėlėse spindintis Švč. M. Marijos altorius. Į atlaidų iškilmes maldininkai atvyko iš Daujėnų Švč. Jėzaus vardo, Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios, Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo, Skrebotiškio Švč. Jėzaus širdies, Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus (Biržų d.), Saločių Šv. Juozapo parapijų. Čia buvo galima sutikti Pasvalio Katalikių Moterų Draugijos nares, Marijos legiono maldininkes, didžiausias būrys buvo Gyvojo Rožinio kalbėtojų bei jaunimo. Buvo galima sutikti svečių iš Pasvalio bei kaimo bendruomenių pirmininką Stanislovą Butkų.

Atlaidų šventimas prasidėjo Adoracija, Rožinio malda. Rožinį ,, Garbės slėpiniai‘‘ vedė Skrebotiškio parapijos Gyvojo rožinio maldininkė Albinutė.

Visus susirinkusius švęsti M. Marijos Karalienės titulinius atlaidus pasveikino šios parapijos klebonas Eimantas Novikas.

Mišių auka prasidėjo iškilminga procesija

Šv. Mišių auka prasidėjo iškilminga procesija aplink bažnyčią. Jas aukojo kun. E. Novikas. Jam talkininkavo Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas. Atlaidų iškilmių metu visi meldėsi už Kyburių Švč. M. Marijos Angeliškosios parapiją, jaunimą bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkus.

Homilijos metu Pasvalio dekanas kun. A. Neverauskas tikinčiuosius Tikėjimo metais kvietė nuoširdžiai ir giliai Rožinio maldai. Ragino atlikti gerus darbus, nepamiršti ateiti dvasiniam augimui į savo parapijos bažnyčią. Baigdamas homiliją dekanas kalbėjo, kad kiekvieno tikinčiojo gyvenime atsiveria daugybė vartų į tikėjimo rūmus ir kvietė pasirinkti pačius svarbiausius vartus į Viešpaties pasaulį.

Šv. Mišiose giedojo katechetės Renatos Kaziliūnienės vadovaujami vaikai.

Gyvojo Rožinio maldininkai savo veiklą pristatė jaunimui

Po Mišių Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai pristatė šios organizacijos istoriją, tikslus, struktūrą bei veiklą jaunimui. Gyvojo Rožinio maldininkai jaunimui padovanojo parengtą lankstinuką ,,Gyvasis rožinis‘‘, kuriame plačiau pristatyta Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio istorija, veikla.

Kun. Eimantas jaunimą kvietė pabandyti įsijungti į Gyvąjį Rožinį bei visus maldininkus pakvietė į bažnyčios šventorių – kūrybinei valandėlei.

Kūrybinė valandėlė – bažnyčios šventoriuje

Užduotis buvo dvasinga ir prasminga. Tai skatino kūrybiškumą katalikiška tema bei bendrystei tarp įvairaus amžiaus žmonių. Kiekviena grupelė privalėjo iš rudens gėrybių sukurti mozaika katalikiška tema. Visi kibo į darbą. Dirbo atidžiai, išklausydami grupelės narių nuomonės, vertinimo. Prie Pasvalio kūrybinės užduoties atsakingai plūšėjo bei kartu su maldininkas iš Pasvalio meldėsi dekanas kun. Algis Neverauskas. Jis iš kankorėžių užrašė Pal. popiežiaus Jono Pauliaus II pasakytus lotyniškus žodžius ,,Totus tuus‘‘ („Visiškai Tavo‘‘). Po pusvalandžio pabaigus darbą, šventorius pasipuošė išradingais kilimėliais iš rudens gėrybių.

Darbus apibendrino šios užduoties sumanytojas kun. Eimantas. Jis kalbėjo, kad už tai ką padarėme turime būti dėkingi Dievui bei Švč. Mergelei Marijai. Tai jiems padedant sukūrėme nuostabias mozaikas. Ši veikla mums kartu leido dar tobuliau apmąstyti Jėzaus Kristaus gyvenimo ir kančios kelią, daugiau pažinti M. Marijos žemišką ir dangišką meilę. „Esame visi nugalėtojai. Prizai – vyskupo Jono Kaunecko dovana – škaplieriai, šventųjų paveiksliukai – jūsų laukia bažnyčios gale. Išeidami iš bažnyčios kiekvienas galite pasiimti ir parsinešti į namus“, – paragino kun. E. Novikas.

Katalikiškos poezijos, muzikos žiupsnelis

Pasigrožėję kūrybiniais darbais šventoriuje visi susirinko į bažnyčią. Čia buvo pristatytas katalikiškos poezijos ir muzikos žiupsnelis.

Jį pristatė katechetė Renata Kaziliūnienė su dukra Gabriele. Jos atliko giesmę, kuriai žodžius sukūrė Gabrielė. Savo poeziją skaitė Regina Kvedarienė, Kiemėnų kaimo Gyvojo Rožinio maldininkė.

Giesmes „Ausk Marija“, „Marija, Motina brangi“, dainuojamąją poeziją „Tu mums džiugini, Viešpatie‘‘ (ž. E. Rinkevičius, muz. V. Gaigalaitės), „Išeikime į mūsų pasaką“ (ž. R. Adomaitytės-Chabarinos, muz. V. Gaigalaitės) pristatė Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio valdybos narė, maldininkė Vilma Gaigalaitė.

Pasibaigus katalikiškos poezijos, muzikos žiupsneliui, kun. Eimantas Novikas apibendrino atlaidų iškilmių renginius ir padėkojo Švč. M. Marijai bei visus pakvietė apsisaugoti nuo nuodėmės pristatydamas apsisaugojimo receptą.

Susirinkome į agapę

Po to visi susirinkome į bažnyčios šventorių agapei. Visi bendravome, dalinomės gerąja naujieną, vaišinomės šių metų derliumi. Visus gaubė rami aplinka, nuoširdus bendravimas.

Išvykdami dėkojome Dievui ir Švč. M. Marijai, Kyburių parapijos tikintiesiems, Pasvalio dekanui, kun. E. Novikui, kad kartu taip nuoširdžiai ir dvasingai galėjome švęsti Švč. Mergelės Marijos atlaidų iškilmes.

Pabaigai

Garbingoji Marija, mūsų Valdove ir Motina! Mes ryžtamės žengti Tavo dorybių keliu, tikėdamiesi pamatyti Tave amžinybėje“ (Švč. Mergelės Marijos Rožinio slėpinių kelias – Tėviškės šviesa).

Autorės nuotr.

Nuotraukose:

1. Prieš atlaidų iškilmes 2013 m. rugpjūčio 25 d.

2. Kun. E. Novikas su Gyvojo Rožinio maldininkų grupe iš Daujėnų, Pasvalio, Skrebotiškio parapijų prie Pasvalio dekanato G. Rožinio vėliavos

3. Kūrybinė užduotis. Pasvalio dekanas A.Neverauskas. Daujėnų, Pasvalio, Skrebotiškio p. G. rožinio maldininkai

4. Kiemėnų Kyburių maldininkai

5. Smilgių p. maldininkai

6. Saločių maldininkai

7. Kiemėnų ir Kiburių jaunimas

8, 9. Kūrybinė užduotis

10. Katalikiškos poezijos, muzikos žiupsnelį atlieka Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkė V. Gaigalaitė

11. Agapė

Religija , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra