Spindinti Fatimos Švč. Mergelės šviesa

Autorius: Data: 2017-06-14, 10:39 Spausdinti

Spindinti Fatimos Švč. Mergelės šviesa

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys, www.voruta.lt

Baigiantis gegužei,  Pasvalio  dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai  ankstų rytą rinkosi į Šv. Mišias  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčioje.  Visi suklupo Rožinio maldai, sugiedojo Gyvojo Rožinio himną – giesmę ,,Su galinga Rožančiaus malda‘‘.   Šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas Albertas Kasperavičius.  Šv. Mišių metu Gyvojo Rožinio maldininkai meldėsi už motinas ir šeimas.

Klebonas Albertas Kasperavičius  pakvietė Gyvojo Rožinio maldininkus į katechezę

Po Šv. Mišių  klebonas visus maldininkus maloniai pakvietė į katechezę ,, Fatimos Švč. Mergelė Marija‘‘, kuri vyko jaukioje klebonijos salėje. Katechezė prasidėjo bendra malda.  Ją vedė klebonas Albertas Kasperavičius. Klebonas priminė visiems Gyvojo Rožinio maldininkams  Fatimos Švč. Mergelės  Marijos  apsireiškimų  istoriją bei jų šimtųjų metinių minėjimo svarbą šiuolaikiniame katalikiškame pasaulyje  ir Lietuvoje.

Jis kalbėjo: ,,Šiandien Fatima – piligrimams gerai žinomas miestelis. Jie čia plūsta jau šimtą metų, trokšdami pasimelsti Švenčiausiajai Mergelei Marijai, kuri net kelis kartus pasirodė trims piemenėliams. Klebonas Albertas, plačiau apibūdindamas  Mergelės Marijos apsireiškimų Fatimoje istoriją, atkreipė dėmesį, jog jų dalyviais būti Dievo Motina išsirinko tris vaikus – Jacintą, Pranciškų ir Liuciją. Jie nemokėjo nei skaityti, nei rašyti, bet turėjo tikėjimą, perduodamą šeimoje, kuri, nors ir vargingai, gyveno kaimo žmonių gyvenimą, buvo paprasta ir laiminga, dirbo kasdienius darbus, o sekmadieniais ilsėjosi.

Trys vaikai: brolis ir sesuo – devynerių metų amžiaus Pranciškus ir septynerių metų Jacinta – o taip pat dešimties metų jų pusseserė Liucija, ganydami avis, 1917 m. gegužės 13-osios vidudienį pamatė moterį spindinčiais rūbais, kuri paragino juos kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Vaikams apsireiškusi Švenčiausioji Mergelė paprašė ateiti į tą pačią vietą po mėnesio. Apsireiškimas pasikartojo birželio 13-ąją, po to ir liepos 13-ąją. Per tą laiką garsas apie nepaprastus įvykius pasklido po apylinkę, žmonės pradėjo rinktis vaikų maldos vietoje. Įvykiais ėmė domėtis taip pat ir iš pradžių gana skeptiškai į vaikų pasakojimus reaguojanti vietinė bažnytinė vyresnybė, o taip pat staigiam liaudies pamaldumo proveržiui priešiška vietinė valdžia. Rugpjūčio 13-ąją vaikai su Marija negalėjo kalbėtis, nes buvo sulaikyti. Apsireiškimai dar pasikartojo rugsėjo 13-ąją ir spalio 13-ąją. Paskutinio apsireiškimo metu Mergelė Marija vaikams pasakė esanti Rožinio Karalienė ir dar kartą paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą. Du iš trijų Mariją regėjusių vaikų greit mirė: Pranciškus – 1919 m., Jacinta – 1920 m. Vyriausioji, Liucija, sulaukusi pilnametystės, įstojo į vienuolyną. Mirė 2005 m. Koimbros karmelyje sulaukusi beveik 98 metų amžiaus. Netrukus buvo pradėta beatifikacijos byla. Su Marijos apsireiškimais susijusios ir vadinamosios trys Fatimos paslaptys, kurių ypač trečioji, ilgai neatskleista, buvo apaugusi legendomis. Pirmosios dvi paslaptys buvo atskleistos anksčiau – Marija Fatimoje piemenėliams kalbėjo apie didžiąsias pasaulio nelaimes, kurių priežastis – nuodėmė. Trečioji paslaptis, kurią popiežius Jonas Paulius II atskleidė 2000 m. dviejų piemenėlių beatifikacijos dieną, kalba apie krikščionių persekiojimus.

1928 metais buvo pradėta statyti bazilika, kuri baigta 1953 m. Jos bokštas yra 65 m aukščio. Greta šventovės yra ligoninės ir poilsio nameliai, didelė aikštė su maža Apsireiškimo kapela. Teigiama, kad Fatimoje yra pasveikę nemažai žmonių. 1967 m. gegužės 13 d., sukakus 50 metų nuo pirmojo apsireiškimo, Fatimoje susirinko beveik milijonas žmonių, o popiežius Paulius VI čia laikė mišias ir meldėsi už taiką.

XX amžiaus pabaigoje buvo spėliojama, kokias tris žinias 1917 m. yra pasakiusi Marija piemenukams. Pirmosios dvi žinios atskleistos apie 1940–1950 metus: pirmoji apie pirmojo pasaulinio karo pabaigą ir antrojo pradžią, o antroji – apie komunizmo atsiradimą ir žlugimą, tačiau trečiąją Vatikanas ilgai laikė paslaptyje. 2000 metais oficialiai buvo pranešta, kad trečioji žinia buvo apie 1981 m. pasikėsinimą į popiežių Joną Paulių II. Ši žinia buvo pranešta per piemenėlių Francisco ir Jacinta beatifikacijos ceremoniją.

Fatimos Marijos šventovę gausiai lanko viso pasaulio tikintieji, ją pamėgo ir popiežiai, per pastaruosius penkis dešimtmečius penkis kartus kaip piligrimai aplankę Fatimą. Popiežiaus Pranciškaus piligrimystė bus šeštoji. Pirmasis Fatimoje lankęsis popiežius buvo pal. Paulius VI, kaip piligrimas nukeliavęs į Cova da Iria šventovę minint Marijos apsireiškimų Fatimoje penkiasdešimtmetį 1967 metais. Popiežius Jonas Paulius II jautė asmeninį ryšį su Fatimos Marija, jos apsireiškimais ir žinia trims piemenėliams. Šv. Jonas Paulius II  Fatimos šventovę aplankė tris kartus: 1982 metais nukeliavo padėkoti Marijai už gyvybės išgelbėjimą per nepasisekusį pasikėsinimą Šv. Petro aikštėje 1981 metais gegužės 13 d. (kulka, per plauką, prasilenkusi su gyvybiniais organais, jo padovanota Fatimos Marijos šventovei, įdėta į Fatimos Marijos statulos karūną).

Antroji šv. Jono Pauliaus II kelionė į Fatimą įvyko 1991, trečioji – 2000. Popiežius emeritas Benediktas XVI Fatimoje lankėsi 2010 metais, Popiežius Pranciškus   taip pat Fatimą aplankė 2017 m. gegužės 13 d. – Marijos pirmojo apsireiškimo Fatimoje metinių dieną.

Vyko diskusija

Katehezės metu vyko diskusija  apie Fatimos  Švč. Mergelės Marijos  atvaizdą statulose ir paveiksluose  bei ,,Kuo Fatimos žinia tebėra aktuali šiandien?‘‘

Gegužės 13 – ąją keli tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos bei iš Pasvalio, Šiluvoje susivienijo su popiežiaus Pranciškaus ir milijono Fatimos maldininkų malda, Šventajam Tėvui atvykus į šią Švč. Mergelės Marijos šventovę minėti Dievo Motinos apsireiškimų šimtmečio ir kanonizuoti dviejų jos regėtojų – vaikų, per kuriuos ji prabilo pasauliui.

Popiežiaus Pranciškaus mintys

,,Ir šiandien labai reikia maldos ir atgailos, – sakė Pranciškus. Turime prašyti atsivertimo malonės; turime prašyti, kad visur baigtųsi pasaulyje vis labiau plintantys karai; turime prašyti, kad liautųsi absurdiški dideli ir maži konfliktai, žeidžiantys žmonijos veidą.

Leiskime, kad mus vestų iš Fatimos sklindanti šviesa. Nekaltai Pradėtoji Marijos širdis visada mums tebūnie priebėga, mūsų paguoda ir pas Kristų vedantis kelias.‘‘ (Popiežius Pranciškus, Fatima, 2017 05 13 ).

Pasidalijimas gerąja naujiena

Pasibaigus katechezei  vyko  nuoširdi bendrystė prie kavos puodelio ir  pasidalijimas  Gerąja Naujiena iš parapijų bei aptarta Gyvojo Rožinio artimiausia veikla.   Šio jubiliejaus proga  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai buvo kviečiami aplankyti Fatimos Švč. Mergelę Mariją bei padėkoti už visas  iš jos gautas malones.

ReligijaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra