Širdžių šiluma paženklintas susitikimas

Autorius: Data: 2014-09-05 , 16:28 Spausdinti

Rugpjūčio 14 dieną į Kauno arkikatedrą baziliką jau šešioliktą kartą sugužėjo įvairių kartų ir įvairaus amžiaus ministrantai. Tai jau tradicinis šventų Mišių patarnautojų susitikimas, kasmet rengiamas iniciatyvaus Katedros ministrantų vadovo zakristijono Alberto Koženiausko kvietimu. Ši diena yra ir vardinė. Ji žymi ministrantų Dangiškojo globėjo šventojo Tarcizijaus vardą. Šventasis Tarcizijus yra pirmasis kankinys, gynęs nuo užpuolikų Eucharistiją. Jis gyveno trečiame amžiuje, kada dar vyko nuožmus krikščionių persekiojimas. Jaunasis Tarcizijus, kaip uolus krikščionis, labai mylėjo Eucharistiją, dažnai lankydavosi privačiuose namuose ar Romos katakombose, kur vykdavo slapti krikščionių grupių susirinkimai, kad kartu su jais galėtų melstis ir švęsti šventas Mišias. Ypač pavojinga buvo nešti Eucharistiją krikščionims ligoniams ir kaliniams. Tarcizijus čia parodė savo jaunatvišką drąsą. Pakelėje užpultas pagonių, norėjusių atimti iš jo glaudžiamą prie širdies Eucharistiją, jis kiek įmanydamas gynėsi. Jėgos buvo nelygios. Užpuolikai jį spardė kojomis, apmėtė akmenimis. Kaip pasakojama, vienas imperatoriaus gvardijos narys, slapta tapęs krikščionimi, matydamas gulintį sumuštą vaikiną, nugabeno jį pas kunigą. Jaunuolis jau buvo miręs, tačiau prie krūtinės jis laikė prispaudęs mažytę lino skiautę su Eucharistija, kurią užpuolikai iš jo neįstengė atimti. Pašventinta Ostija, kurią keturiolikmetis Tarcizijus apgynė savo gyvybe, virto jo paties kūno dalimi. Jį palaidojo Romos Kaliksto katakombose. Antkapinis užrašas skelbia, kad Tarcizijus mirė 257 m., o Romos katalikų bažnyčios liturgijos knygoje, kurioje aprašomos krikščionių kankinių istorijos (martirologe) nurodyta jo mirties data – rugpjūčio 15- oji. Devynioliktajame amžiuje šv. Tarcizijus buvo paskelbtas ministrantų globėju.

1960 metais Altenberge – Vokietijoje buvo įkurtas Tarptautinis ministrantų sambūris. Jo penkiasdešimtosios metinės pakiliai buvo pažymėtos 2010 m. rugpjūčio mėn. Romoje. Čia atvyko iš įvairių pasaulio šalių apie 53 tūkstančiai ministrantų – vaikinų ir mergaičių, patarnaujančių šv. Mišių eigoje prie altoriaus. Šis sąskrydis pavadintas „Gerti iš tikrojo šaltinio“. Tas šaltinis tai meile trykštanti Jėzaus širdis, gyvybingoji Kristaus Eucharistija. Iškilmingai aukotos šv. Mišios, sklido giesmės, maldos ir liudijimų žodžiai, prie Šv. Petro bazilikos laiptų buvo pastatyta didžiulė ministrantų globėjo šv. Tarcizijaus statula. Antrąją suvažiavimo dieną ministrantai susitiko ir su popiežiumi Benediktu XVI. Popiežius ragino susirinkusius jaunuolius skelbti draugystės su Kristumi dovaną savo bendraamžiams, kvietė visada atsakingai pasirengti šv. Mišių aukai. Jis pabrėžė, kad šv. Tarcizijaus gyvenimo ir herojiškos mirties liudijimas „rodo mums tą didžiulę meilę, kurią turime išlaikyti Eucharistijai“, atveriančiai kelią į amžinąjį gyvenimą.

Šio amžinojo gyvenimo Duoną visas susikaupusių ministrantų būrys priėmė ir mūsų susitikimo metu Kauno Katedroje iš šv. Mišioms vadovavusio monsinjoro Adolfo Grušo rankų. Jam šv. Mišių metu atestavo iškilieji Katedros kunigai – monsinjoras Vincentas Jalinskas, monsinjoras dr. Artūras Jagelavičius ir Kauno arkivyskupijos tribunolo narys, darbštusis vikaras Nerijus Vyšniauskas.

Susitikimo proga buvo išleistas laikraštėlis „Ministrantas“, einantis jau nuo 1999 metų ir proginis lankstinukas. Parapijos konferencijų salėje ministrantų dvasios vadas monsinjoras Adolfas Grušas ir ministrantų vadovas Albertas Koženiauskas įteikė kiekvienam atvykusiam esamam ir buvusiam ministrantui gražias prisiminimo dovanėles. Pasidžiaugėme buvusio aktyvaus ministranto, dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Politikos ir diplomatijos mokslo magistranto Gedimino Laskausko sėkme: jis laimėjo konkursą stažuotei Lietuvos ambasadose bei Lietuvių katalikų mokslų akademijos dr. Juozo Kriaučiūno stipendijai gauti.

Garbingiems monsinjorams Vincentui Jalinskui, Adolfui Grušui, Petrui Meilui ir dr. Artūrui Jagelavičiui buvo įteikti Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Padėkos raštai. Tokiais pačiais raštais apdovanoti ir buvę ministrantai – visuomeninikai: Gediminas Laskauskas, Kęstutis Ignatavičius, Juozas Bakutis, Jonas Šalčius bei didelis ministrantų sambūrio pagalbininkas Vytautas Laskauskas. Praėjusį kartą Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Padėkos raštai buvo įteikti Kauno arkikatedros bazilikos administratoriui kunigui Evaldui Vitulskiui, vikarui Nerijui Vyšniauskui ir ministrantų vadovui Albertui Koženiauskui.

Baigiamojoje susitikimo dalyje, vadovaujant vargonininkui Jonui Šalčiui, susikibę rankomis sugiedojome „Lietuva brangi…“ Visi jutome dvasinį pakylėjimą, vieni kitų širdžių šilumą.

Zigmas Tamakauskas –
Garbės ministrantas,
LS Kauno skyriaus Švietimo komiteto pirmininkas.

Katalikų BažnyčiaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra