Šiaurės Amerikoje tęsiasi Lietuvos tūkstantmečio minėjimas

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Praėjusį savaitgalį (2009 m. spalio 23–25 d.) Čikagoje vyko „Evangelijos paskelbimo ir Lietuvos vardo tūkstantmečio“ iškilmės, praneša Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba, kuriomis paminėta vyskupo šv. Brunono krikščioniška misija, pirmasis Kristaus Evangelijos paskelbimas Lietuvos krašte, kartu buvo švenčiama Lietuvos vardo sukaktis.
 
„Lietuvos vardo 1 000–mečio arba Lietuvos Evangelizacijos žinia pasiekė ir Čikagos bei jos apylinkėse gyvenančius lietuvius krikščionis. Visą savaitgalį, pradedant spalio 23 d. penktadieniu, baigiant spalio 25 d. sekmadieniu, išeivijos lietuviai turėjo progą, anot šventėje dalyvavusio arkivysk. Sigito Tamkevičiaus, pasakyti, „kad mes gyvi, kad mes čia esame, ir kartu priminti tokius dalykus, kurie brangūs kiekvienai tautai”.

Tai taip pat buvo proga ne tik prisiminti istoriją, bet kartu ir apmąstyti dabarties dalykus. „Kažkas mums nešė Dievo žodį, o kaip mes atsiliepiam ir kaip mes patys jį nešam, ir kokius vaisius jis mumyse subrandina?“ – Šv. Vardo katedroje, Čikagoje, gausiai susirinkusių tikinčiųjų klausė arkivyskupas“, vedamajame rašo JAV lietuvių dienraščio „Draugas“ redaktorė Dalia Cidzikaitė.
 
Penktadienį, 2009 m. spalio 23 d.,  Ziono lietuvių evangelikų liuteronų parapijoje vyko ekumeninės „Taize” pamaldos. Jose dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Sigitas Tamkevičius, SJ. Šeštadienį, spalio 24 d., arkivyskupas atnašavo šv. Mišias Mundelein kunigų seminarijoje. Vakare Pasaulio lietuvių centre vyko vakaras–susitikimas tema „Lietuvos tūkstantmetis – Europos atradimas“, jame dalyvavo arkivysk. S. Tamkevičius, SJ ir Vilniaus universiteto docentė dr. Irena Vaišvilaitė.
 
Sekmadienį, spalio 25 d., tikintieji rinkosi į Šv. Vardo Čikagos katedrą, kur iškilmingas šv. Mišias šventė Čikagos arkivyskupas kardinolas Francis George, OMI ir arkivysk. S. Tamkevičius, SJ. Kartu meldėsi evangelikai liuteronai ir evangelikai reformatai. Giedojo „Dainavos” choras, vargonavo muzikas Ričardas Sokas, grojo kanklių ansamblis „Gabija”. Po šv. Mišių katedros parapijos salėje susirinkęs gausus būrys tikinčiųjų pabendravo, pasivaišino, pasiklausė ansamblio „Gabija“ atliekamos programos.
 
Arkivyskupas S. Tamkevičius programą už Atlanto tęsia toliau: Kanadoje, Toronte, spalio 31 d. skaitys paskaitą Evangelizacijos tūkstantmečio minėjime Prisikėlimo parapijoje – „Šv. Brunono Misija ir Evangelizacijos iššūkiai Lietuvos Tūkstantmečio kontekste.“
 
Spalio 20 atskridęs į Šiaurės Ameriką švęsti tūkstantmečio, S. Tamkevičius Toronte, turėjo ir kitų reikšmingų susitikimų: lydimas LVK užsienio lietuvių katalikų sielovados delegato prel. Edmundo Putrimo, susitiko su 2002 Pasaulio jaunimo dienų organizatoriumi kun. Thomas Rosica, kuris su juo vedė pokalbį televizijai. Kun. Th. Rosica prieš šešerius metus įsteigė ir dar vadovauja vienintelei Kanadoje katalikiškų televizijos programų studijai–transliuotojui „Salt + Light“ (www.saltandlighttv.org).
 
Kun. Th. Rosica prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Lietuvoje, paklausė arkivyskupo apie Lietuvos tikinčiuosius, kaip jie išlaikė tikėjimą priespaudos metu, apie jo paties patirtas kančias. Arkivyskupas papasakojo apie savo jaunystėje suformuotą gilų tikėjimą, apie savo ištrėmimą į lagerius, apie Katalikų bažnyčios kronikos įsteigimą. Arkivyskupo teigimu, tie sunkūs laikai – ne tik kančios metai, bet ir Dievo dovana – leido branginti tikėjimą. Jam didžiausią gyvenimo džiaugsmą, net didesnį už savo primicijose aukotas Mišias, suteikė galimybė pirmą kartą kalėjimo sąlygose aukoti Mišias.
Pokalbyje dvasiškiai pasidalino mintimis apie popiežiaus Jono Pauliaus II įtaką sovietinės santvarkos smukimui ir suteiktą viltį priespaudoje kenčiantiems. Arkivyskupas S. Tamkevičius taip pat pasidžiaugė Kanados lietuvių veiklumu ir solidarumu. Kokius žodžius jis skirtų kanadiečiams? „Branginkit tikėjimą. Visos bėdos prasideda, kai žmogus praranda gerus tikėjimo pagrindus.“ Šio pokalbio laida bus transliuojama 2010 metų pradžioje, informuoja Kanados savaitraštis „Tėviškės žiburiai“.
 
www.lrytas.lt
 
Ramunės nuotr.
 
Nuotraukoje: Arkivyskupas S. Tamkevičius TV studijoje, kartu su prelatu E. Putrimu (kairėje) ir kunigu Th. Rosica

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra