Sesijos naujienlaiškis: 2009 m. lapkričio 23–26 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Telekomunikacijų paketas sustiprins vartotojų teises ir konkurenciją

Antradienį, lapkričio 24 d., Parlamente vyks galutinis balsavimas dėl esminės ES telekomunikacijų taisyklių, kuriomis bus praplėstos telefonijos ir interneto vartotojų teisės ir padidinta telekomunikacijų įmonių konkurencija, reformos. Naujosiomis taisyklėmis, kurios turi įsigalioti iki 2011 m. vidurio, bus išplėstos vartotojų teisės, užtikrinta prieigos prie interneto ir duomenų apsauga, padidinta konkurencija ir modernizuotas radijo spektro naudojimas.

 
Persvarstytoje Pagrindų direktyvoje dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, numatytos interneto prieigos apsaugos priemonės; suderintas radijo spektro valdymas visoje ES, ypač siekiant iki 2012 m. pereiti nuo analoginės prie skaitmeninės televizijos; valstybių narių telekomunikacijų reguliavimo institucijų bendradarbiavimas; ir galimybė taikyti „funkcinį atskyrimą“, t. y. taisyklės, pagal kurias reikalaujama, kad didelę įtaką rinkoje turintys operatoriai atskirtų savo tinklo infrastruktūrą nuo verslo subjektų, siūlančių paslaugas, kurioms teikti naudojama ši infrastruktūra.
 
Tuo tarpu Piliečių teisių direktyva siekiama plėsti vartotojų teises, pvz., sudarant sąlygas ryšių operatorius pakeitusiems klientams perkelti savo mobiliojo telefono numerį per vieną darbo dieną, ir gerinti asmens duomenų ir privatumo apsaugą, pvz., prašant interneto vartotojo sutikimo naudoti slapukus.
 
EP nariai taip pat sutarė su ES telekomunikacijų srities ministrais įsteigti europinę instituciją, jungiančią visus 27 nacionalinius reguliuotojus – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų instituciją.
 
Pranešėja Catherine Trautmann (S&D, FR)
 
C7-0273/2009 Dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų
 
Bendro sprendimo procedūra, trečiasis svarstymas
 
Svarstymas: 2009–11–23
 
Balsavimas: 2009–11–24


Europos Parlamentas skirs LUX kino apdovanojimą
 
Europos Parlamentas šiemet skirs LUX kino apdovanojimą vienam iš trijų konkurse dalyvaujančių filmų: „Rytietiški spektakliai“ (Bulgarija, Švedija), „Audra“ (Vokietija, Danija ir Olandija) bei „Sveiki atvykę“ (Prancūzija). 87 tūkst. eurų vertės premija leis subtitruoti laimėjusį filmą visomis oficialiomis ES kalbomis, taip pat pagaminti 35 mm formato filmo kopiją arba išleisti DVD diską.
 
EP lėšomis originali laimėjusio filmo versija taip pat bus pritaikyta neprimatantiesiems ir neprigirdintiesiems.
 
Tris konkurse dalyvaujančius filmus atrinko kino ekspertų žiuri, o laimėtoją balsavimu išrinks europarlamentarai, matę filmą. Oficiali apdovanojimo įteikimo ceremonija įvyks trečiadienį 11.45 val. EP plenarinių posėdžių salėje Strasbūre. Joje dalyvaus EP pirmininkas Jerzy Buzek, dėl apdovanojimo kovojusių filmų režisieriai ir prodiuseriai, taip pat filme „Rytietiški spektakliai“ pagrindinį vaidmenį suvaidinusi aktorė Saadet Işil Aksoy.
 
Ceremonija: 2009–11–25
 
Ženklinimas padės vartotojams pasirinkti ekologiškesnes padangas
 
Visos naujos mašinų padangos Europoje turės būti ženklinamos, kad vartotojai galėtų pasirinkti ekologiškiausias. Nuo 2012 m. lapkričio bus žymimas padangų kuro sutaupymo efektyvumas, sukibimas bei triukšmingumas. Pagal panašią sistemą šiuo metu žymimi namų apyvokos reikmenys, pvz., šaldytuvai. Dėl EP komiteto ir ES Tarybos atstovų sutarimo trečiadienį bus balsuojama plenarinėje sesijoje.
 
Kadangi kitaip negu šaldytuvai, padangos parduotuvėse ne visuomet būna išdėliotos, EP nariai pasiekė, kad jų pardavėjai privalėtų parodyti pirkėjui padangų ženklinimo etiketę prieš jas parduodami, o taip pat pateikdami sąskaitą. EP nariai taip pat išsiderėjo padangų triukšmingumo ženklinimo pakeitimus, kad būtų skatinamos itin tylios padangos. Apie ketvirtadalis viso anglies dvideginio išmetama automobilių, o padangos padidina automobilių kuro suvartojimą iki 30 proc. Siekdama sumažinti klimato šilimą ir aplinkos taršą bei taupyti energiją, ES ėmėsi skatinti padangų tobulinimą.
 
Pranešėjas Ivo Belet (EPP, BE)
 
Dokumentas Apie kuro efektyvumą ir padangų ženklinimą
 
Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas
 
Balsavimas (be debatų): 2009–11–25


Europarlamentarai ragina pasirašyti ryžtingą klimato kaitos susitarimą
 
Europarlamentarai paragins ES šalių vyriausybių vadovus padaryti viską, kad gruodį Kopenhagoje rengiama aukščiausiojo lygio klimato kaitos konferencija baigtųsi sėkmingai. EP narių nuomone, jei klimato kaitos nestabdysime dabar, ateities kartos nebegalės jos sukontroliuoti.
 
Rezoliucijos projekte, dėl kurio numatoma balsuoti trečiadienį, raginama Kopenhagoje sutarti dėl privalomų išlakų mažinimo įsipareigojimų išsivysčiusioms ir besivystančioms šalims, finansinių išteklių skyrimo bei sankcijų už įsipareigojimų nesilaikymą.
 
Tuo tarpu antradienį EP nariai paklaus Tarybos ir Komisijos apie rengimąsi Kopenhagos konferencijai.
 
Svarstymas: 2009–11–24
 
Balsavimas: 2009–11–25
 
Europarlamentarai siekia kompensacijų bankrutavusių skrydžių bendrovių keleiviams
 
Bankrutavusių skrydžių bendrovių keleiviai turi gauti kompensaciją, sakoma rezoliucijos projekte, dėl kurio europarlamentarai numato balsuoti trečiadienį. EP nariai ragina Komisiją persvarstyti esamus teisės aktus arba priimti naujus siekiant, kad keleiviai nebūtų palikti be nakvynės ar skrydžio. Jie siūlo įsteigti rezervinį kompensacijų fondą, taip pat paskatinti kitas ta pačia kryptimi skraidinančias bendroves įsipareigoti padėti bankrutavusių aviakompanijų keleiviams.
 
ES galioja teisės aktai dėl kompensacijų keleiviams už skrydžių atšaukimą ar atsisakymą skraidinti, dėl vežėjo atsakomybės keleivių mirties ar sužeidimų atvejais, dėl atostogų paketų pirkėjų apsaugos, taip pat dėl skrydžių kainų skaidrumo. Tuo tarpu nuo skrydžių bendrovės bankroto iki šiol nesaugo nė vienas ES teisės aktas.
 
Nuo 2000 m. ES bankrutavo 77 skrydžių bendrovės. Viena paskutiniųjų – Slovakijos SkyEurope. Daugeliui jos keleivių nebuvo atlyginta už prarastus skrydžius.
 
Svarstyta: 2009–10–07
 
Balsavimas: 2009–11–25


Europarlamentarai ragina tęsti ES plėtrą
 
EP svarstymui ir balsavimui teikiamoje rezoliucijoje ES raginama priimti naujas nares, atidžiai įvertinus atskirų šalių pažangą.
 
Šiuo metu dėl narystės ES derasi Kroatija ir Turkija, o derybos su Buvusiąja Jugoslavijos Respublika Makedonija, kuri nuo 2005 m. yra narystės kandidatė, dar nepradėtos. Per pastaruosius metus ES gavo dar trijų valstybių prašymus priimti į ES: Juodkalnijos (2008 m. gruodį), Albanijos (2009 m. balandį) ir Islandijos (2009 m. liepą). Lapkričio 16 d. ES šalių užsienio reikalų ministrai pritarė tam, kad Albanija įgytų kandidatės statusą.
 
Pranešėjas Gabriele Albertini (EPP, IT)
 
Dokumentas Rezoliucijos projektas
 
Iniciatyva
 
Svarstymas: 2009–11–25
 
Balsavimas: 2009–11–26
 
Europos Parlamentą papildys 18 naujų narių
 
Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, Europos Parlamentas išaugs nuo 736 iki 754 narių. Visoms ES šalims ratifikavus atitinkamą protokolą (tikimasi, jog tai bus padaryta per porą mėnesių), Parlamentą papildys 18 naujų narių iš 12 valstybių. Iki to laiko jie galės dalyvauti EP veikloje kaip stebėtojai. Dėl tokio Parlamento darbo tvarkos taisyklių pakeitimo bus balsuojama šioje plenarinėje sesijoje.
 
Šios taisyklės taip pat iš dalies keičiamos atsižvelgiant į sustiprėjusias Parlamento galias teisėkūros ir biudžeto formavimo srityse. Pagal Lisabonos sutartį beveik visos ES politikos sritys bus reglamentuojamos pagal „įprastinę teisėkūros procedūrą“ (tolygią esamai bendro sprendimo procedūrai), kuri suteikia EP ir Tarybai lygias teisėkūros galias. Bus pakeistos ir biudžeto formavimo taisyklės, kurios sulygins EP ir Tarybos galias šioje srityje.
 
Pranešėjas David Martin (S&D, GB)
 
2009/2062(REG) Dėl EP Darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi
 
Svarstymas: 2009–11–23
 
Balsavimas: 2009–11–24


EP ragina ištaisyti Tarybos biudžeto vykdymo trūkumus
 
Tikėtina, jog šioje sesijoje Europos Parlamentas patvirtins 2007 m. Tarybos biudžeto įvykdymą, atsižvelgęs į Tarybos sutikimą atverti savo dokumentus bei atsakyti į EP klausimus.
 
Šių metų balandį Parlamentas patvirtino kitų ES institucijų ir agentūrų biudžeto įvykdymą, tačiau atidėjo atitinkamą sprendimą, reikalaudamas, kad Taryba paviešintų savo metinės veiklos ataskaitą, taip pat atsakytų į EP Biudžeto kontrolės komiteto narių klausimus apie biudžeto valdymą. Kitaip negu likusios ES institucijos, Taryba nuolat atsisakydavo tai padaryti.
 
Vis dėlto EP Biudžeto kontrolės komitetas, rekomenduodamas patvirtinti Tarybos biudžeto įvykdymą, nėra iki galo patenkintas tuo, kaip Taryba valdo biudžetą. Iki kitų metų ataskaitos tvirtinimo Parlamentas reikalauja uždaryti biudžete nenumatytas sąskaitas, patikrinti mokėjimus, paviešinti visus administracinius biudžeto valdymo sprendimus, taip pat kasmet siųsti Parlamentui savo veiklos ataskaitą, o prireikus atsakyti į europarlamentarų klausimus raštu bei žodžiu.
 
Pranešėjas Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL, DK)
 
2008/2277(DEC) Dėl 2007 finansinių metų ES bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Taryba
 
Europarlamentarai aptars migrantų grąžinimą į Afganistaną
 
Spalio 20 d. bendrai Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos užsakytu skrydžiu į Afganistaną buvo priverstinai grąžinti 27 Afganistano piliečiai. Europarlamentarai aptars šį klausimą išklausę Tarybos ir Komisijos nuomonių.
 
Rezoliucija nenumatyta.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–11–24


Stokholmo programa: EP pateiks teisingumo ir vidaus reikalų prioritetus
 
Europos interneto teismas, tos pačios lyties porų pripažinimas visose ES šalyse ir bendri kalinių teisių standartai – europarlamentarų nuomone, šie dalykai turi būti numatyti penkiametėje Stokholmo programoje, kurią ES ir jos šalių vadovai tvirtins gruodžio 10–11 d.
 
Rezoliucijos projekte šiuo klausimu, dėl kurio bus balsuojama trečiadienį, EP nariai taip pat ragina sustiprinti kovą su terorizmu, organizuotu nusikalstamumu, neteisėta imigracija, prekyba žmonėmis seksualiniu išnaudojimu. Be to, siūloma numatyti teisinės pagalbos priemones nusikaltimų, ypač prekybos žmonėmis, ir prievartos (ypač prieš moteris) aukoms.
 
B7-0155/2009 Apie piliečiams tarnaujančią laisvių, saugumo ir teisingumo erdvę – Stokholmo programą
 
Svarstymas: 2009–11–24
 
Balsavimas: 2009–11–25
 
Parlamentas aptars rengimąsi Europos Vadovų Tarybai
 
Lisabonos sutarties įsigaliojimas, ekonomikos krizė, teisėkūra ir piliečių teisių stiprinimas bei Kopenhagos klimato kaitos konferencija – tarp klausimų, kuruos gruodžio 10-11 d. svarstys ES, jos valstybių ir vyriausybių vadovai. Europarlamentarai aptars šį klausimą plenarinėje sesijoje. Rezoliucija nenumatyta.
 
Tarp svarbiausių Europos Vadovų Tarybos susitikimo temų – Stokholmo programa teisingumo ir vidaus reikalų srityje, taip pat strategijos ekonomikos ir finansų krizei įveikti.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–11–25


Europarlamentarai ragina griežčiau prižiūrėti nerūkymo erdvių taikymą
 
Rūkymas yra dažniausia priešlaikinės mirties priežastis ES. Rezoliucijoje šiuo klausimu europarlamentarai paragins geriau prižiūrėti nerūkymo erdvių plėtimą ES šalyse, taip pat skatinti valstybių keitimąsi šios srities patirtimi.
 
Tikimasi, jog ES Taryba gruodį paskelbs šios srities rekomendacijas Sąjungos šalims. Visos ES valstybės, išskyrus Čekiją, jau pasirašė Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės konvenciją.
 
Svarstymas: 2009–11–25
 
Balsavimas: 2009–11–26
 
EP svarstys „Google“ knygų projekto įtaką autorių teisėms
 
Ketvirtadienį rengiamoje diskusijoje europarlamentarai paklaus Europos Komisijos nuomonės apie „Google“ knygų projektą, leidžiantį skaityti knygų dalis internete, ir jo įtaką autorių teisėms bei skaitmeninių bibliotekų kūrimui Europoje. Rezoliucija nenumatyta.
 
Šis projektas susilaukė kai kurių autorių ir leidėjų nepasitenkinimo. JAV „Google“ iškeltos kelios bylos dėl autorių teisių pažeidimo. Europarlamentarai paragins Europos Komisiją pasiūlyti pakeitimų ES autorių teisių apsaugos srityje, atsižvelgiant į situaciją.
 
Pranešėjas Klaus–Heiner Lehne (EPP, DE)
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–11–26
 
Audito Rūmų ataskaita: ES išlaidų padėtis vis dar taisytina
 
Šioje sesijoje europarlamentarai aptars Europos Audito Rūmų 2008 m. ataskaitą apie ES biudžeto išlaidų valdymą. Nors pastebimas išlaidų kontrolės pagerėjimas, vis dar tebėra apyskaitos netikslumų, ypač sanglaudos bei struktūrinių fondų valdyme bei ES išorės politikoje, pastebi Audito Rūmai.
 
Šios ataskaitos pristatymas EP Biudžeto kontrolės komitete lapkričio 11 d. pradėjo 2008 m. ES biudžeto įvykdymo ataskaitų tvirtinimo procedūrą.
 
Svarstymas: 2009–11–26


Europarlamentarai ragina geriau apsaugoti moteris nuo prievartos
 
Pažymėdami lapkričio 25–ąją – Tarptautinę prievartos prieš moteris panaikinimo dieną, europarlamentarai ragina ES Tarybą ir Komisiją parengti moterų apsaugos nuo prievartos veiksmų planą, taip pat paskelbti Europos kovos su prievarta prieš moteris metus.
 
Jungtinių Tautų duomenimis, kas ketvirta ES moteris yra patyrusi prievartą.
 
O-0096/2009 Klausimas žodžiu Tarybai
 
O-0097/2009 Klausimas žodžiu Komisijai
 
Svarstymas: 2009–11–25
 
Balsavimas: 2009–11–26
 
Europarlamentarai aptars mažumų kalbų padėtį
 
Europarlamentarai aptars mažumų kalbų vartojimą, išklausę Komisijos pareiškimą šia tema.
 
Rezoliucija nenumatyta.
 
Daugiau informacijos rasite EP sesijos naujienlaiškyje: EP_sesijos_naujienlaiskis_2009_11_23-26.doc

Susisiekti:
Rolandas Pyragis, EP Informacijos biuras Lietuvoje; Naugarduko g.10, 01309 Vilnius, tel. (8 5) 212 1530, 212 0766, mob. (+370) 689 53306, faks. (8 5) 261 9828

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra