Sesijos naujienlaiškis: 2009 m. gruodžio 14–17 d. EP plenarinė sesija Strasbūre

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

EP Sacharovo premija bus įteikta Rusijos žmogaus teisių gynėjams
 
Europos Parlamento Sacharovo premija už minties laisvę šiemet paskirta Rusijos žmogaus teisių gynimo organizacijai „Memorial“ bei visiems Rusijos žmogaus teisių gynėjams. Trečiadienio vidurdienį Strasbūre rengiamoje premijos įteikimo ceremonijoje jiems atstovaus Liudmila Aleksejeva, Sergejus Kovaliovas ir Olegas Orlovas. Laureatams bus įteiktas diplomas ir 50 tūkst. eurų čekis.
 
Organizacija „Memorial“ viešina tiesą apie represijas buvusioje Sovietų Sąjungoje ir žmogaus teisių pažeidimus dabartinėje Rusijoje bei kaimyninėse šalyse. Ji taip pat gina pabėgėlius, diskriminacijos ir politinio persekiojimo aukas. Be to, organizacija yra surinkusi duomenis apie 1,3 mln. sovietmečiu persekiotų žmonių ir siekia sukurti viešą represijų buvusioje SSSR archyvą.
 
„Šiemetinę premiją skirdami Olegui Orlovui, Sergejui Kovaliovui ir Liudmilai Aleksejevai „Memorial“ ir visų Rusijos žmogaus teisių gynėjų vardu, tikimės padėti nutraukti baimės ir smurto ratą, supantį žmogaus teisių gynėjus Rusijos Federacijoje“, – pabrėžė Europos Parlamento pirmininkas Jerzy Buzek.
 
Šių metų Sacharovo premijos laureatai taip pat dalyvaus ketvirtadienį rengiamame bendrame Užsienio reikalų komiteto, Vystymosi komiteto ir Žmogaus teisių pakomitečio posėdyje. Tuo tarpu trečiadienį 9-10.30 val. LOW S 4.2 salėje EP spaudos tarnyba rengia informacinį seminarą žurnalistams apie Sacharovo premiją.
 
Garsaus rusų disidento Andrejaus Sacharovo vardu pavadintą premiją Europos Parlamentas nuo 1988–ųjų kasmet teikiama už minties laisvę, demokratiją ir žmogaus teises kovojantiems asmenims ir organizacijoms. Šiemet minimos 20–osios Andrejaus Sacharovo mirties metinės.
 
Įteikimo ceremonija: 2009–12–16 12 val.


Europos Parlamentas balsuos dėl 2010 m. ES biudžeto
 
Ketvirtadienį EP balsuos dėl 2010 m. ES biudžeto. Jo įsipareigojimų asignavimai sudarys apie 141,5 mlrd. eurų, o mokėjimų asignavimai – apie 123 mlrd. eurų. Parlamentui ir ES Tarybai galiausiai pavyko sutarti dėl to, kaip reikėtų finansuoti Europos ekonomikos gaivinimo planą, kuriam kitąmet numatyta 2,4 mlrd. euro.
 
Sutarta šiam tikslui pasitelkti 2009 ir 2010 m. žemės ūkio bei administracijos biudžeto dalių maržas ir likučius. Tuo tarpu valstybės skirs papildomų lėšų šiam planui per lankstumo instrumentą, iš kurio taip pat bus suteikta parama Kozlodujaus branduolinės elektrinės Bulgarijoje uždarymui.
 
Nors iki Lisabonos sutarties įsigaliojimo Parlamentas neturėjo įtakos žemės ūkio lėšoms, EP pavyko pasiekti, kad kitų metų biudžete būtų numatyta 300 mln. eurų parama pienininkams. Lisabonos sutartis suteikė Parlamentui lygias biudžeto sudarymo galias su ES Taryba.
 
Biudžeto procedūra
 
Svarstymas: 2009–12–15
 
Balsavimas: 2009–12–17
 
EP spręs dėl paramos bedarbiams, kuriantiems mažąsias įmones
 
Europos Parlamentas balsuos dėl siūlymo sukurti mechanizmą, kuris leistų teikti finansinę paramą esamiems bei potencialiems bedarbiams, norintiems pradėti savo verslą. Naujasis „Europos mikrofinansavimo instrumentas“ (European Microfinance Facility) leis teikti paramą mikroįmonių kūrėjams, kuriems sunkiai įmanoma gauti įprastą paskolą.
 
Instrumentas veiks ketverius metus, pradedant nuo 2010 m. sausio. Jam numatyta 100 mln. eurų ES lėšų, kurias turėtų papildyti Europos investicijų banko ir kitų tarptautinių finansinių institucijų lėšos. Europarlamentarai tebesidera su ES Taryba dėl šio instrumento finansavimo: Europos Komisija siūlo skirti šią sumą iš „Progress“ programos, skirtos užimtumui ir visuomenės solidarumui skatinti, tuo tarpu EP nariai norėtų numatyti jam atskirą biudžeto eilutę.
 
Biudžeto procedūra
 
Svarstymas 2009–12–14
 
Balsavimas 2009–12–15


EP aptars būdus gaivinti Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonomiką
 
Tęsiantis krizei, europarlamentarai aptars siūlymus padėti ekonomiškai atsigauti Vidurio ir Rytų Europos šalims. Diskusijose dalyvaus ir Europos Komisijos atstovas, kuris perskaitys pareiškimą šiuo klausimu. Rezoliucija nenumatyta.
 
Diskusiją surengti paskatino lapkričio 25 d. datuotas Liberalų ir demokratų aljanso lyderio Guy Verhofstadt (Belgija) laiškas Europos Komisijos pirmininkui J. . Barroso, kuriame siūloma priimti grupę priemonių Vidurio ir Rytų Europos šalių ekonomikai skatinti – teikti joms Europos centrinio banko ir Europos investicijų banko paramą; įteisinti mokėjimus eurais šalia savo valiutos; taip pat suteikti papildomą ES paramą šių šalių transporto bei energetikos infrastruktūros integravimui į ES, ypač Baltijos šalių energetikos projektams.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–12–15 21 val.
 
Europarlamentarai klausinės J. . Barroso apie naująją ES strategiją
 
Antradienį rengiamos klausimų Europos Komisijos pirmininkui valandos metu europarlamentarai galės pasiteirauti J. . Barroso apie naująją strategiją „ES 2020“. Ji pratęs esamą Lisabonos strategiją ir sieks paversti ES rinką ekologiškesne bei labiau socialiai orientuota.
 
Tuo tarpu per pirmąjį pusvalandį europarlamentarai galės paklausti Komisijos pirmininko bet kokia tema.
 
Diskusija: 2009–12–15


Europarlamentarai įvertins Švedijos pirmininkavimą ES
 
Trečiadienį EP nariai aptars gruodžio 10–11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo bei Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai rezultatus. Diskusijoje kalbės Švedijos ministras pirmininkas Fredrik Reinfeldt.
 
Pusmetį trukusio Švedijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai buvo ekonomikos gaivinimas ir darbo vietų kūrimas, taip pat klimato kaitos stabdymas. Šie klausimai buvo svarstomi ir gruodžio 9 d. Briuselyje surengtame Europos Vadovų Tarybos susitikime, kaip ir Stokholmo programos teisingumo ir vidaus reikalų srityje tvirtinimas.
 
Sausį pirmininkavimą ES Tarybai perims Ispanija.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–12–16 9 val.
 
EP aptars padėtį Baltarusijoje ir Gruzijoje
 
Neseniai ES Taryba nusprendė bent iki kitų metų spalio pratęsti kai kurių aukštų Baltarusijos pareigūnų banko sąskaitų ES šalyse įšaldymą, o kita vertus – dar metus netaikyti jiems kelionių į ES draudimo. Europarlamentarai aptars šią temą trečiadienį, o ketvirtadienį priims rezoliuciją. Antradienį EP taip pat aptars pastarojo meto padėtį Gruzijoje.
 
ES Tarybos nutarime Baltarusija raginama patobulinti rinkimų įstatymą, užtikrinti išraiškos ir žiniasklaidos laisvę, taip pat atsisakyti mirties bausmės. Savo ruožtu siekiama pradėti derybas dėl vizų režimo palengvinimo ir migrantų grąžinimo sutarčių su Baltarusija.
 
Tuo tarpu Gruzija neseniai nusprendė nusiųsti daugiau kaip 900 kariškių į Afganistaną, siekdama prisidėti prie JAV vadovaujamos koalicijos veiksmų šioje šalyje. Antradienį EP skirs dėmesio padėčiai šioje šalyje. Rezoliucija nenumatyta. Beje, lapkritį Parlamentas pritarė siūlymui suteikti 46 mln. eurų makrofinansinę pagalbą Gruzijos ekonomikai stiprinti.
 
Svarstymas dėl Gruzijos (be rezoliucijos): 2009–12–15
 
Svarstymas dėl Baltarusijos: 2009–12–16
 
Balsavimas: 2009–12–17


Europarlamentarai aptars ES vaidmenį Afganistane ir Pakistane
 
Trečiadienį europarlamentarai aptars naują ES veiksmų planą Afganistanui ir Pakistanui, dalyvaujant ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovams. Tikėtina, jog diskusijoje bus skirta dėmesio ir neseniai priimtam NATO sprendimui nusiųsti į regioną papildomus 6 800 karių.
 
Naujojoje ES strategijoje Afganistanui ir Pakistanui, kurią ES užsienio reikalų ministrai patvirtino spalį, skiriama daug dėmesio institucijų pajėgumo stiprinimui, terorizmo užkardymui, pasienio kontrolei, švietimui, taip pat kovai su korupcija ir narkotikų platinimu. Pakistano atžvilgiu taip pat bus siekiama branduolinių ginklų neplatinimo bei prekybos liberalizavimo.
 
Šiuo metu EP Užsienio reikalų komitetas rengia ataskaitą apie padėtį Afganistane. Dėl jos turėtų būti balsuojama kitąmet.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–12–16
 
Europarlamentarai susirūpinę padėtimi Artimuosiuose Rytuose
 
Antradienį EP aptars padėtį Artimuosiuose Rytuose ir ypač Rytų Jeruzalėje po neseniai kilusių neramumų. Gruodžio 8 d. ES Taryba savo pareiškime paragino rasti taikų sprendimą, kuris leistų Jeruzalei būti ir Izraelio, ir būsimosios Palestinos valstybės sostine.
 
Tuo tarpu gruodžio 9 d. EP delegacijos ryšiams su Palestinos teisėkūros taryba nariai nebuvo įleisti į Gazos ruožą, nors Izraelio valdžia buvo leidusi surengti šį vizitą. Antradienį 15 val. EP rūmuose Strasbūre delegacija surengs spaudos konferenciją, o trečiadienį 17.30 val. ji pateiks ataskaitą EP darbo grupei Artimųjų Rytų klausimu.
 
Svarstymas (be rezoliucijos): 2009–12–15


EP aptars prekybos liberalizavimo derybų pažangą
 
Šioje sesijoje europarlamentarai paragins Europos Komisiją siekti didesnės pažangos tarptautinėse prekybos liberalizavimo derybose, dar vadinamose „Dohos raundu“. Balsuoti dėl rezoliucijos numatyta antradienį.
 
EP įvertins Ženevoje pasibaigusios Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) ministrų konferencijos rezultatus. Pagrindinės PPO iniciatyva surengtų Dohos derybų temos yra žemės ūkio produktų rinka, taip pat prieiga prie ne žemės ūkio prekių bei paslaugų rinkos.
 
Svarstymas: 2009–12–14
 
Balsavimas: 2009–12–15


Kiti šios plenarinės sesijos klausimai
 
Šioje sesijoje bus svarstoma ir daug kitų klausimų, kurių atskirai nepaminėjome. Tarp jų – parama atleistiems darbuotojams bei terorizmo aukoms, profesinių kvalifikacijų pripažinimas, žaislų sauga, maisto higiena bei žemės ūkio krizė.
 
Kiti klausimai, kurie bus svarstomi šioje sesijoje:
 
– Prisitaikymo prie globalizacijos fondo paramos suteikimas uždarius gamyklas Švedijoje (Volvo), Austrijoje (Steiermark) ir Nydermanduose (Heijmans);
 
– diskusija su Europos Komisija apie Europos pagalbos terorizmo aukoms instrumentą (rezoliucija nenumatyta);
 
– žodinis klausimas Komisijai apie sanglaudos politikos ateitį po 2013 m. (rezoliucija nenumatyta);
 
– žodinis klausimas Tarybai ir Komisijai apie naują ribojamųjų priemonių teisinį pagrindą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (rezoliucija);
 
– žodinis klausimas Komisijai apie abipusį profesinių kvalifikacijų pripažinimą (rezoliucija nenumatyta);
 
– žodinis klausimas Tarybai ir Komisijai apie prieigos prie ES institucijų dokumentų reglamentavimą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai (rezoliucija);
 
– diskusija su Europos Komisija apie žaislų saugą (rezoliucija nenumatyta);
 
– diskusija su Europos Komisija apie žemės ūkio krizę ne pieno rinkoje (rezoliucija nenumatyta);
 
– žodinis klausimas Komisijai apie maisto higieną (rezoliucija nenumatyta);
 
– padėtis Konge, Azerbaidžane, Ugandoje ir Vakarų Sacharoje.
 
Daugiau informacijos rasite EP sesijos naujienlaiškyje: EP_sesijos_naujienlaiskis_2009_12_14-17.doc
 
Susisiekti: Rolandas Pyragis, EP Informacijos biuras Lietuvoje, Naugarduko g. 10, 01309 Vilnius; tel. (8 5) 212 1530, 212 0766, mob. (+370) 689 53306, faks. (8 5) 261 9828

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra