Šengeno erdvė. ES Komisija siūlo laikytis visai Europai bendro požiūrio, kad piliečių laisvo judėjimo teisė būtų geriau ginama

Autorius: Data: 2011-09-19 , 08:35 Spausdinti

2011 m. rugsėjo 16 d. Komisija pateikė pasiūlymą stiprinti Šengeno erdvę, kad būtų užtikrinta šimtų tūkstančių ES ir trečiųjų šalių piliečių, kasdien keliaujančių po ES teritoriją, laisvo judėjimo teisė.

Komisijos pasiūlymo tikslas – bendradarbiavimui Šengeno erdvės klausimais taikyti veiksmingesnį ir visai ES bendrą požiūrį. Konkretūs sunkumai, dėl kurių gali sutrikti visos Šengeno erdvės veikimas, turi būti sprendžiami veiksmingai ir bendromis jėgomis. Pasiūlymuose numatoma griežtesnė bendra ES vertinimo ir stebėjimo, kaip taikomos Šengeno taisyklės, sistema, ir struktūriškesnis ES sprendimų priėmimo mechanizmas, pagal kurį kilus rimtai grėsmei viešajai tvarkai ar vidaus saugumui bus galima laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę.

„Šiais pasiūlymais užtikriname Šengeno erdvės veikimą ateityje. Kad sistema būtų veiksmingesnė, turime garantuoti, kad Šengeno erdvės valdymas būtų patikimas, grindžiamas aiškiomis ir skaidriomis taisyklėmis. Pasiūlymuose nustatyta Europos sprendimų priėmimo sistema, dėl kurios padidės valstybių narių tarpusavio pasitikėjimas ir Šengeno erdvės pajėgumas spręsti ateities uždavinius ir tvarkytis nenumatytais atvejais. Stiprindami Europos matmenį mes giname vieną labiausiai branginamų ES laimėjimų – piliečių judėjimo laisvę“, – sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilija Malmström.

Erdvėje be vidaus sienų kiekvienas pavojus bet kurios erdvės dalies vientisumui turi tiesioginių pasekmių visai Šengeno erdvei ir visai ES. Paaiškėjo, kad dabartinis tarpvyriausybine tarpusavio vertinimo sistema grindžiamas mechanizmas ir galimybė nacionaliniu lygmeniu priimti individualius sprendimus išimtine tvarka atnaujinti vidaus sienų kontrolę yra neveiksmingi, kai reikia stiprinti Šengeno erdvei priklausančių narių tarpusavio pasitikėjimą ir ginti judėjimo laisvę erdvėje be vidaus sienų kontrolės. Būtina dar daug nuveikti stiprinant šios bendros erdvės valdymą ir teikiant tinkamą pagalbą kritinėje padėtyje atsidūrusioms valstybėms narėms.

Be aiškinamojo komunikato, Komisija priėmė du teisės aktų pasiūlymus, kurių tikslai: 1) Šengeno erdvės valdymo stiprinimas; 2) Europos sprendimų priėmimo mechanizmo nustatymas, siekiant apsaugoti bendrus interesus.

1) Šengeno erdvės valdymo stiprinimas

Turimų stebėjimo ir trūkumų šalinimo priemonių nepakanka. Šiandienos pasiūlymu, kuris grindžiamas patikslintu 2010 m. lapkričio mėn. Komisijos pasiūlytu Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmu (IP/11/1493), nuo dabartinio tarpvyriausybine tarpusavio vertinimo sistema grindžiamo valdymo būtų pereinama prie visai ES bendro Šengeno erdvės valdymo. Tokios sistemos esmė – Komisijos vadovaujamų grupių, kurioms priklauso ir kitų valstybių narių, ir FRONTEX ekspertai, rengiami patikrinimai atitinkamoje valstybėje narėje, apie kuriuos iš anksto informuojama arba ne ir per kuriuos nustatoma, kaip taikomos Šengeno taisyklės.

Po kiekvieno patikrinimo rengiamoje ataskaitoje būtų nustatyti trūkumai, pateikti aiškūs taisomųjų veiksmų pasiūlymai ir nurodomi jų įgyvendinimo terminai. Paskui įvertinta valstybė narė turėtų parengti veiksmų planą ir jame nurodyti, kaip ketinama atsižvelgti į rekomendacijas.

Kita svarbi naujovė – Europos Parlamentas ir Taryba, remdamiesi Europos Komisijos parengta apžvalga, dukart per metus aptars, kaip veikia Šengeno erdvė analizuodami padėtį Šengeno erdvėje.

2) Visai ES bendrų sprendimų priėmimo mechanizmas bendrai vertybei ginti

Pagal dabartines taisykles, kuriose numatyta, kad 25 Europos šalyse galima keliauti be pasų kontrolės, nacionalinės valdžios institucijos kontrolę pasienyje gali išimtine tvarka ir laikinai atnaujinti, jeigu viešajai tvarkai ir vidaus saugumui kyla rimta grėsmė. Tačiau Komisija laikosi nuomonės, kad tokios priemonės darytų poveikį visai Šengeno erdvei, todėl galimybė atnaujinti vidaus sienų kontrolę turėtų būti skaidriai, nuosekliai ir veiksmingai nagrinėjama Europos lygmeniu.

Šiandienos pasiūlymais užtikrinama, kad būtų įdiegtas suderintų ES atsakomųjų veiksmų mechanizmas, galintis apsaugoti Šengeno erdvės veikimą ir vientisumą. Pagal naująją tvarką sprendimas atnaujinti vidaus sienų kontrolę dėl numatomų renginių (pvz., svarbaus sporto renginio arba aukšto lygio politikų susitikimo) būtų priimamas Europos lygmeniu, vadovaujantis Europos Komisijos pasiūlymu, priimtu kvalifikuota valstybių narių ekspertų balsų dauguma. Tokio sprendimo pagrindas nesikeičia: priemonė būtina, kad būtų pašalinta rimta grėsmė viešajai tvarkai ir vidaus saugumui. Paprastai tokiu atveju konkrečių sienų kontrolė būtų atnaujinama 30 dienų laikotarpiui, kuris gali būti pratęsiamas.

Valstybės narės ir toliau galėtų vienašališkai atnaujinti vidaus sienų kontrolę nenumatytais kritiniais atvejais, dėl kurių nedelsiant būtina imtis veiksmų, bet ne ilgiau kaip 5 dienoms, o sprendimas dėl šio laikotarpio pratęsimo būtų priimamas ES lygmeniu.

Nustačius nuolatinių didelių su Šengeno taisyklių taikymu susijusių trūkumų, pvz., jeigu valstybė narė tinkamai neužtikrina ES išorės sienos ruožo apsaugos, galima taikyti paramos priemones, įskaitant techninę ir finansinę Komisijos, valstybių narių, FRONTEX ar kitų agentūrų, pvz., Europolo arba Europos prieglobsčio paramos biuro, pagalbą. Tačiau jeigu taikant tokias paramos priemones dideli trūkumai nepašalinami, gali būti priimtas sprendimas laikinai atnaujinti vidaus sienų kontrolę. Tokios kraštutinės priemonės būtų priimamos ES lygmeniu, taip išvengiant vienašalių atskirų valstybių narių sprendimų ir laikantis kolektyvinio požiūrio į bendrų mūsų interesų gynimą.

Naujais pasiūlymais visiškai laikomasi ES piliečių ir jų šeimos narių laisvo judėjimo teisės. Komisija informuos Europos Parlamentą apie įvairių stebėjimo vizitų, rengiamų pagal Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą, išvadas ir veiksmus, galinčius paskatinti atnaujinti sienų kontrolę.

Šiandien priimtos iniciatyvos:

  • komunikatas „Šengeno erdvės valdymas. Erdvės be vidaus sienų kontrolės stiprinimas“
  • pasiūlymas stiprinti Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą (patikslintas pernai priimtas pasiūlymas, žr. IP/10/1493)
  • pasiūlymas parengti mechanizmą dėl suderintų veiksmų išimtine tvarka atnaujinant vidaus sienų kontrolę (iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas).

Šiuos pasiūlymus Europos Parlamentas ir Taryba svarstys pagal įprastą teisėkūros (bendro sprendimo) procedūrą.

Išsamesnė informacija

Už vidaus reikalus atsakingos Komisijos narės Cecilijos Malmström interneto svetainė

Vidaus reikalų GD interneto svetainė

Europos Komisija (EK) , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra