Punsko parapijoje

Autorius: Data: 2012-09-11 , 08:20 Spausdinti

Punsko parapijoje

„<…> Sielovados ateitis – bandyti patekti pas žmones, kurie, nors pakrikštyti – retai arba visiškai nepraktikuoja savo tikėjimo. Būtent šiems žmonėms Bažnyčia turi padėti priimti Komuniją su Kristumi. Ypatingą reikšmę čia turi krikščioniškojo gyvenimo liudijimas. Didžiulis iššūkis Elko bažnyčiai yra dėti pastangas, kad žmonės artėtų prie Kristaus, atversti juos į tikėjimą, mokyti Evangelijos ir perteikti Kryžiaus mokslą.

Kitas vyskupijos iššūkis, svarbus nuo pat jos įkūrimo pradžios (1992 m.), yra gilinti bendradarbiavimo dvasią tarp dvasininkų ir pašvęstojo bei pasaulietinio gyvenimo atstovų, o taip pat skatinti pasaulietinius asmenis aktyviau įsijungti į parapijos gyvenimą. Juk Bažnyčia – tai ne tik dalyvavimas šv. Mišiose. Gyvoji Bažnyčia – tai daugelio jos narių aktyvi veikla įvairiose parapijos bendruomenėse, grupėse, draugijose.

Šiais metais mūsų vyskupijoje pradėjome rengti apmokymus Parapijos tarybų (Ekonominių ir Sielovados) nariams, norėdami suteikti jiems galimybę efektyviau veikti bei siekdami paaiškinti, ką reiškia bendra atsakomybė ir „Bažnyčios kūrimas“. Kviečiu visus aktyviai įsijungti į parapijos bendruomenės gyvenimą, atsiverti vietos dvasininkų prašymams ir angažuotis į parapijos šeimos gyvenimą. <…>“

Elko vyskupas Jerzy Mazur

Ištrauka iš:Elko vyskupijos vyskupo sielovados žodis vyskupijos 20-mečio proga“

(„Słowo pasterskie biskupa ełckiego z okazji jubileuszu dwudziestolecia istnienia diecezji“)

Ketvirtadienį, 2012 m. rugsėjo 6 d., Punsko parapijos klebono kvietimu klebonijoje įvyko Parapijos tarybos narių susitikimas. Elko vysk. Jerzy Mazur nurodymu, Punsko parapijoje veikia Parapijos taryba, kurios pirmininkas yra pats klebonas, kun. Cz. Bagan. Jam talkina vikaras Egidijus Kazlauskas.

Sielovados tarybos narių gali būti iki 30 asmenų. Tai žmonės, atstovaujantys visus Punsko parapijos tikinčiuosius, ypatingai katalikiškąsias bendruomenes, tikybos mokytojus, procesijų rengėjus, choro dalyvius. Jie yra atsakingi už tam tikrus veiksmus susijusius su bažnyčia, skatinančius maldingumą, dvasingumą.

Šiuo metu Sielovados tarybai priklauso: Teresė Uzdilaitė (Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupės atstovė), Anelė Krakauskienė (Gyvojo Rožančiaus atstovė), Anna Koncewicz („Caritas“ atstovė), Zita Venslauskienė (ministrantų, skaitovų atstovė), Artūras Grigutis (vėliavų nešėjų ir brostvininkų atstovas), Elżbieta Januszanis (lenkų procesijos atstovė), Božena Bobinienė (mažesniųjų vaikų dalyvaujančių procesijoje atstovė, spaudos atstovė), Onutė Birgelienė (bažnytinio choro atstovė), Ina Pečiulytė ir Jurgita Vaičiulytė (jaunimo choro ir KSM (Katalikų jaunimo draugija) atstovės), Birutė Venslauskienė (Navinykų mokyklos tikybos mokytoja), Onutė Samulevičienė (Vidugirių mokyklos tikybos mokytoja), Irena Mackiewicz (Pristavonių mokyklos tikybos mokytoja), Aldona Vaicekauskienė (Muziejaus „Senoji klebonija“ atstovė), Elżbieta Kotlarz (Punsko gimnazijos tikybos mokytoja), Genutė Vaznelienė (Punsko gimnazijos tikybos mokytoja).

Šį kartą susirinkusieji aptarė altorių ir bažnyčios puošimo problemą. Trūksta lėšų gėlių ir žolynų pirkimui, todėl buvo pasiūlyta pastatyti bažnyčioje skrynelę su užrašu „Auka gėlėms“. Bažnyčios puošyba turėtų susirūpinti visi parapijiečiai.

Buvo paliestas vėliavų atnaujinimo klausimas.

Visi pasidžiaugė šiųmečių Žolinių procesija (2012 08 15), kurioje dalyvavo daug jaunimo ir vaikų, buvo nešami ne tik derlinių vainikai, bet ir visi altorėliai ir vėliavos.

Susitarta, kad Sielovados tarybos susirinkimai vyks kiekvieno mėnesio pirmąjį trečiadienį po šv. Mišių (17 val.) ir Rožančiaus.

bb

www.punskas.pl

Nuotraukose:

1. Žolinių atlaidai Punske 2012 m. (V. Žilionio nuotr.)

2. Palaimintojo Jurgio Matulaičio maldos grupė veikianti Punske (T. Uzdilaitės nuotr.)

3-7. Punsko Žolinės atlaidų procesija 2012 m. (V. Žilionio nuotr.)

Seinų - Punsko kraštas , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra