Pro Vita nr. 41

Autorius: Data: 2011-10-21 , 16:16 Spausdinti

Lietuvos bičiuliai, penktadienį (2011 10 21) Seimas svarstė vaikų girdymo pasiūlymą: atšaukti alkoholio reklamos draudimą. Prašome rašyti laiškus savo apylinkės seimūnui su pažadu, – jei balsuos už atšaukimą, – daugiau jo nerinkti ir informuoti visus draugus, kad daugiau nebūtų išrinktas.

Mitingas prie Seimo įvyko spalio 21 d. 12 val.

***
vlmedicina.lt 2011 10 20 Nepaisant šios grėsmingos statistikos ir PSO perspėjimo (alkoholio vartojimo lygiui pasiekus 6-7 litrus absoliutaus alkoholio vienam gyventojui per metus, sparčiai nyksta valstybės ir tautos), daugelio Lietuvos visuomeninių organizacijų prašymo, Lietuvos Seimas inicijuoja ir skubos tvarka (!) imasi svarstyti visiško alkoholio reklamos draudimo nuo 2012 metų atšaukimą. Į ateinančio penktadienio, 2011 m. spalio 21 d. Seimo darbotvarkę 47 Seimo narių prašymu įtrauktas alkoholio reklamos draudimo atšaukimo klausimas. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408879 http://www.vlmedicina.lt/2011/10/apie-krastieciu-svente-valstybes-sauguma-ir-sveiko-gyvenimo-sajudi-bei-nenumatytus-seimo-posedzius/ 

***
2011-10-20 dr. Aurelijaus Verygos radio kreipimasis-kvietimas į mitingą prie LR Seimo spalio 21-ąją 12 val. http://koalicija.org/serveris/Radio_laidos/11-10-20%20dr.%20A.Verygos%20kreipimasis.mp3

***
Dr. A. Verygos laiškas Seimo nariams

Gerb. Seimo nariai,

Dar prieš keletą dienų Jums visiems išsiunčiau kvietimą dalyvauti 2011-ųjų spalio 21 d. Seime vyksiančioje Sveikatos reikalų komiteto ir Šiaurės šalių alkoholio ir narkotikų politikos tinklo organizuojamame apskritajame stale, kuriame bus aptariama efektyvi ir mokslu pagrįsta alkoholio kontrolės politika.

Apskritajame stale dalyvauja Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono atstovas šiems klausimams, bei pasaulinio lygio PSO ekspertas ir žymiausio šios srities mokslinio žurnalo redaktorius profesorius Thomas Babor.

Iš visų Seimo narių, išskyrus tuos, kurie patys dalyvauja organizuojant šį apskritąjį stalą, į mano laišką sureagavo tik A. Endzinas ir N. Puteikis. Ačiū už tai.

Tačiau reakcija vis tik buvo ir 49 Seimo nariai pasirašė teikimą, kad į penktadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę būtų įtrauktas klausimas apie alkoholio reklamos draudimo atšaukimą. Keista, bet sąrašo pamatyti taip ir nepavyksta. Bijot ir slepiatės? Ar pažeisdami procedūras pasinaudojote liūdnai pagarsėjusiu senuoju sąrašų lapu?

Tokiu atveju esat ne tik bailiai, bet ir elgiatės kaip nusikaltėliai. Ir šis klausimas bus svarstomas tuo metu, kai Lietuvoje dirbs daugiau kaip 20 šalių šios srities tarptautiniai ekspertai ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

Ačiū Jums, gerbiami Seimo nariai, kad ne tik aiškiai parodėt, jog alkoholio reklamos klausimas Lietuvos Respublikoje yra žymiai svarbesnis nei valstybės biudžeto svarstymas, bet ir tuo, kad svarstymui pasirinkote būtent šią datą, kuomet jūsų visų sprendimus galės stebėti visų Šiaurės ir Baltijos šalių nevyriausybinių organizacijų atstovai, žurnalistai, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas.

Turėsit puikią progą pademonstruoti visam pasauliui savo kompetenciją ir išmanymą alkoholio kontrolės srityje.

Žinoma labai ačiū ir už tai, kad viską darot skubiai, kad nevyriausybinės organizacijos turėtų minimalų laiką sureaguoti į jūsų veiksmus. Visokeriopos Jums visiems sėkmės.

Padarbiai, Aurelijus Veryga, MD, PhD, Assoc. prof.

http://koalicija.org/index.php?option=com_content&task=view&id=174&Itemid=154

***
KARAS UŽ VAIKUS. Dėl UAB „Ekspress leidyba“, UAB „Boslita“ ir Ko, Įmonių grupės „Alita“ pateiktos alkoholinių gėrimų reklamos į paauglius ir vaikus orientuotame žurnale „Panelė“.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nutarimais skyrė UAB „Ekspress leidyba“ 10 000 Lt, UAB „Boslita“ ir Ko 10 000 Lt, Įmonių grupei „Alita“ 10 000 Lt baudas už Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 2 p. pažeidimus, nes UAB „Ekspress leidyba“ leidžiamame žurnale, orientuotame į paauglius ir vaikus, „Panelė“ (2011 m. balandžio mėn. Nr. 4, 2011 m. gegužės mėn. Nr. 5) pateikė UAB „Boslita“ ir Ko gaminamo fermentuoto alkoholinio gėrimo „Bosca“ reklamą ir Įmonių grupės „Alita“ gaminamo pusiau sauso putojančio vyno „Alita“ reklamą.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 29 str. 2 d. 2 p. draudžia alkoholio reklamą vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose.

Priimti Departamento nutarimai nėra įsigalioję, dėl minėtų nutarimų taikyti ekonomines sankcijas bendrovėms už Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimus vyksta teisminiai ginčai.

UAB „Ekspress leidyba“, UAB „Boslita“ ir Ko ir Įmonių grupė „Alita“ Departamento priimtus nutarimus apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Teismas UAB „Ekspress leidyba“ skundą atmetė, bendrovė pateikė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Teismas patvirtino Departamento nustatytą Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimą UAB „Boslita“ ir Ko atžvilgiu. Bendrovei nėra pasibaigęs pirmosios instancijos teismo sprendimo apskundimo terminas. Įmonių grupės „Alita“ atžvilgiu Vilniaus apygardos administracinis teismas dar nėra priėmęs sprendimo.

***
alfa.lt 2011-10-19 Seimo pirmininkė Irena Degutienė sieks, kad dar šios kadencijos Seimas pakeistų Konstitucijos 38 straipsnį, kuriame išsakomas valstybės įsipareigojimas rūpintis šeima, tačiau nėra tiesioginės nuorodos į šeimos kaip santuokos sampratą. Tai parlamento vadovė patvirtino trečiadienį duodama interviu interneto dienraščiui Bernardinai.lt. Pasak interneto portalo, Seimo pirmininkė neabejojo, kad dauguma Lietuvos žmonių remia šeimos ir santuokos sąsają. Ji taip pat atkreipė dėmesį, kad 90 parlamentarų savo parašais patvirtino, kad remia heteroseksualios, tarpusavio įsipareigojimu sutvirtintos, šeimos sampratą ir tai leidžia manyti, kad tikrai galima spėti priimti reikiamas Konstitucijos pataisas dar šios kadencijos Seime. http://www.alfa.lt/print/12750162/

***
Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos K R E I P I M A S I S Uždrauskime alkoholio reklamą Vilnius 2011 10 19

Lietuvoje nevykdoma 1998 07 02 LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“, kurioje buvo numatyta iki 2010 m. 25 procentais sumažinti alkoholio vartojimą, o faktiškai vartojimas padidėjo 25 procentais.

2008 04 18 d. LR Seimas priėmė pasaulyje neturinčias analogų Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, kurios turi įsigalioti nuo 2012 01 01. Šiomis pataisomis uždraudžiama alkoholio reklama ir sugriežtinama atsakomybė. Šios pataisos yra labai svarbios įgyvendinant Lietuvos sveikatos programą ir siekiant mažinti alkoholio prieinamumą bei vartojimą.

2008 04 18 Seime svarstant ir priimant šias pataisas nebuvo iškilusių rimtų problemų dėl jų įgyvendinimo.

Beveik 3 metus verslininkai, žiniasklaidininkai ir politikai tylėjo. Niekam nekvaršino galvų ir alkoholinių gėrimų VARTOTOJAI.

Kai 2011 kovo–gegužės mėnesiais alkoholio industrijos atstovai ir kai kurie politikai pradėjo totalinius veiksmus, kad būtų atšauktos 2008 04 18 alkoholio reklamos pataisos, tada pradėjo priešintis daugybė Lietuvos žmonių, visuomeninių organizacijų ir tikinčiųjų konfesijų atstovai. Alkoholinių gėrimų vartotojai tylėjo ir dabar tebetyli, nes manoma, kad tokia gausi alkoholinių gėrimų prekyba juos tenkina.

Išaiškėjo, kad siekdami GRUPINIŲ INTERESŲ ir galimai SAU NAUDOS alkoholinių gėrimų gamintojai, prekeiviai, žiniasklaidos atstovai ir 74 Seimo nariai ryžosi panaikinti 2008 04 18 d. priimtas alkoholio reklamos draudimo pataisas.

Žmones kankina daugėjančios alkoholizmo ligos. Valstybę slegia alkoholio padarinių likvidavimo išlaidos, kurios 5 kartus didesnės už pajamas iš alkoholio. Tik alkoholio industrija džiaugiasi reklama ir milžiniškomis pajamomis.

Prašome visus Seimo narius nenaikinti 2008 04 18 priimto įstatymo pataisų ir vykdyti LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 1998 07 02 patvirtintą „Lietuvos sveikatos programą“.

Atkreipdami dėmesį, kad prieš pusantro šimtmečio Žemaičių Vyskupas M. Valančius ir kunigai gelbėjo Lietuvą nuo alkoholizmo, prašome Lietuvos Seimą ir Vyriausybę imtis ypatingų priemonių, kad būtų vykdoma LR Seimo nutarimu Nr. VIII – 833 1998 07 02 patvirtinta „Lietuvos sveikatos programa“ ir kad būtų įgyvendinamos 2008 04 18 įstatymo pataisos dėl alkoholio reklamos draudimo.

Vilniaus Sąjūdžio taryba 2011 10 05 savo kreipimusi į Jus prašė įstatymo pataisų svarstymo dieną paskelbti prieš 14 dienų žiniasklaidoje, nes buvo nutarta organizuoti mitingą Nepriklausomybės aikštėje.

Prašome Seimą atidėti įstatymo pataisų svarstymą 14 dienų, kad būtų galima suspėti organizuoti mitingą.

Piketas numatomas spalio 21 dieną 12 valandą prie Seimo rūmų.

Prašome šį kreipimąsi pridėti prie Seime svarstomos įstatymo pataisų medžiagos.

Tarybos pirmininkas L. Kerosierius
Atsakingasis sekretorius A. Budriūnas

Tarybos nariai: G. Adomaitis, A. Akelaitis, A. Ambrazas, G. Araminaitė, K. Balčiūnas, A. Barysas, S. Boreika, A. Bružas, A. Budriūnas, J. Česnavičius, P. Dirsė, S. Eidukonis, P. Girdzijauskas, P. Gvazdauskas, R. Jakučiūnienė, L. Kerosierius, J. Kuoras, S. Makauskienė, A. Malinionis, A. Markūnienė, H. Martinkėnas, V. Masikonis, K. Milius, J. Parnarauskas, F. Petkus, B. Raila, P. Rutkauskas, G. Ruzgys, R. Simonaitis, A. Skaistys, K. Staniulevičius, L. Šalavijienė, J. Šaulys, L. Tamkevičienė, L. Veličkaitė, K.Vidžiūnas, R. Vilimienė, B. Zaviša, S. Žilinskas

Pasiteiravimui: A.Budriūnas, Sąjūdis, Gedimino pr. 1, Vilnius, + 370 673 95837, L. Kerosierius + 370 5 231 81 11, P. Rutkauskas + 370 699 37691, http://www.sajudis.com/LTENRU/LT/20111019.htm

***
KVEBEKAS, 2011 10 19 (LSN) Kvebeko valdžia nutarė normalizuoti homoseksualumą, paskelbusi karą prieš tradicinės moralės ir šeimos gynėjus. Šią savaitę paskelbta, kad homoseksualų organizacijoms bus skirta $400 000. O vyriausybė per 5 metus skirs $3.6 milijonus. Tai dalis $7 milijonų, vyriausybės skirtų kovai prieš ,,homofobiją“. http://www.lifesitenews.com/news/quebec-pledges-7-million-to-combat-negative-attitudes-against-homosexuality

***
Kaip Planuota Tėvystė bando susidoroti su buvusiu prokuroru Phill Kline, kuris demaskavo jos nusikaltimus. http://www.lifesitenews.com/news/phill-kline-the-man-who-knows-too-much

***
Pravoslaviškas interneto radijas. http://www.grad-petrov.ru/online.phtml

***
Europoje ir JAV jau veikia šariato teisė. http://i-r-p.ru/page/stream-event/index-28600.html

***
Kaip Šv. Pranciškus išsaugojo Šv. apaštalo Petro romėniškąją liturgiją. http://www.lrytas.lt/print.asp?k=news&id=13189180091318080420

***
Pasak Sunday Times, internete spermos donorų ieškančios iki 25 m. moterys sudaro 25%. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2047114/Young-women-turn-sperm-donors-online-hunt-Mr-Right.html#ixzz1ajXd2f2b

***

Iš kelių tėvų sudaryta šeima būtų ideali? 2? 4? 5? http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9785

***
lrytas.lt, 2011-10-18 Nuo fizinio ir dvasinio negalavimo kenčia ne vien alkoholikių vaikai http://www.lrytas.lt/print.asp?k=news&id=13188644111318522032

***
Delfi.lt 2011 10 18 Siūloma dar kartą atidėti valstybinių pensijų mokėjimą penkis ir daugiau vaikų užauginusioms motinoms. http://www.delfi.lt/archive/article.php
id=50827428

***
2011 10 17 (LSN) – Čilės Evangeliniai protestantai ir ortodoksiniai krikščionys susijungė į ,,beprecedentį“ aljansą ginti šeimos ir gyvybės vertybes. http://www.lifesitenews.com/news/evangelicals-join-catholics-in-unprecedented-alliance-to-affirm-right-to-li

***
2011 10 17 (LSN) – Pranešama, kad Maroko vyriausybė rengia teisės aktus legalizuoti negimusių vaikų žudymą, jei jie pradėti po išprievartavimo, incesto ar yra apsigimę.

***
Kava – legalus narkotikas. http://www.kinu-medicina.lt/mityba/30-kava.html

***
KK. 2011-10-17 Eglė Mirončikienė. Konstitucinė šeimos samprata populiariai. http://www.komentaras.lt/?p=12472

***
Rusijoje už rūkymą namų laiptinėje bauda tėra 500 rublių. Gatvėje ar kavinėje nerūkančiųjų aprūkinimas praktiškai nebaudžiamas. Belgijoje tiek įstaigų savininkams, tiek klientams už rūkymą bauda 1 650 eurų. Škotijoje už rūkymą draudžiamoje vietoje bauda iki 200 svarų sterlingų. O įstaigos vadovui ar savininkui už leidimą rūkyti – 2 500 svarų. Vokietijoje – iki 1 000 €; Italijoje už rūkymą viešose vietose – bauda 250 €. Rūkymas prie vaikų ar nėščių moterų – 500 €. Islandijoje, Švedijoje ir Norvegijoje negalima tapti ministru, pedagogu, policininku, mediku jei rūkai ar nors ir labai retai pavartoji alkoholį ar kitus narkotikus. Slovėnija draudžia rūkyti viešbučiuose, ligoninėse, restoranuose, senelių namuose ir kalėjimuose. bauda privatiems žmonėms 125 €, o įstaigų šeimininkams iki 33 000 €.

Turkijoje už tabako pardavimą nepilnamečiams – laisvės atėmimas nuo 0,6 mėn. iki 1 metų. Bet tai dar ne pačios griežčiausios bausmės.

***
«Против ли нас (абстинентов) Библия» : доклад священномученика Владимира (Богоявленского), Московского архиерея, а позднее митрополита Киевского, 1912 год. http://trezvenie.org/news/full/729.shtml

***
Tarptautinės konferencijos forumo „Ar įmanoma sėkminga sveikatos programa Lietuvoje?“ 2011 10 12 vaizdo įrašas:
http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2011/RENGINIAI/20111012_LT.wmv

***
Mitingas prieš tabako ir alkoholio lobistus, vykęs 2011 10 10 Maskvoje. http://www.youtube.com/watch?v=bHmB7L4qDs8&feature=related

***
lzinios.lt 2011 10 15 Jungtinės Karalystės gydytojai įspėja – įprasti antibiotikai, skiriami gonorėjai gydyti, nebeveiksmingi. Lytiniu būdu plintanti liga palengva jiems tampa atspari. Tyrimai parodė, kad 2010 metais atsparumas įprastiniam cefiksimo antibiotikui išaugo 20 proc., nors dar 2009-aisiais tokių atvejų, kai vaistas nepadėjo, buvo vos 10 procentų. Cefiksimui atspari gonorėjos bakterija Jungtinėje Karalystėje aptikta dar 2005 metais. Infekciją sukelianti bakterija – Neisseria gonorrhoeae – turi neįprastą savybę prisitaikyti ir įgyti atsparumą. Pirmiausia jos pradėjo nebeveikti penicilinas, vėliau – tetraciklinas, ciprofloksacinas, o dabar – ir cefiksimas. Gonorėja yra antra pagal populiarumą lytiniu būdu plintanti liga Jungtinėje Karalystėje. 2010 metais ši liga diagnozuota 16 145 britams, t. y. 3 proc. daugiau nei 2009 metais. http://www.lzinios.lt/lt/2011-10-15/lietuva_ir_europa/pats_laikas_saugiam_seksui.html

***
KANSAS CITY, Kansas, 2011 10 14 (LifeSiteNews.com) – Kanzaso disciplinarinė taryba nutarė, kad buvęs generalinis prokuroras Phill Kline yra kaltas etiškai, kad ėmė tirti abortų darytojos Planned Parenthood ir vėlyvų terminų abortisto George Tiller nusikaltimus. Taryba rekomendavo, kad jam būt uždrausta dirbti ir mokyti teisės dalykus. Kline sakė, kad jo toks sprendimas nenustebino. Jis sakė, kad jo ,,klaida“ buvo noras tirti bylas politiškai galingų žmonių ir leisti, kad tyrimas eitų ten, kur įkalčiai vedė. Dabar rekomendacijos apie jo suspendavimą eis į Kanzaso Aukščiausią teismą. http://www.lifesitenews.com/news/former-kansas-attorney-general-phill-kline-found-guilty-of-ethical-miscondu

http://provita.vdu.lt/

Pro Vita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra