Pro Vita nr. 40

Autorius: Data: 2011-10-17 , 09:49 Spausdinti

Mieli bičiuliai, Ateitininkų organizacija www.ateitis.lt organizuoja moksleivių kuopų globėjų kursus.

Kursai vyks 2011 m. lapkričio 26 d. Kaune. Vienos dienos kursai paprastai trunka nuo 10 val. iki 16 val. Registruotis telefonu 8 37 324025 AF sekretoriate ar el. paštu lina.zailskaite@ateitis.lt iki lapkričio 15 d.

 ***
Spalio 25 d. konferencija Seime „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“. LR Konstitucinio Teismo nutarimas dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos atitikties LR Konstitucijai kelia nerimą, jog ne tik santuokai ir šeimai, bet ir pačios Lietuvos valstybės išlikimui iškilo reali grėsmė. Spalio 25 d. minėsime Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną. Šia proga Seime, Konstitucijos salėje vyks konferencija, kurioje kelių universitetų mokslininkai gvildens prielaidas pagimdžiusias tokią KT nutartį ir galimas pasekmes teisės ir socialinių mokslų žvilgsniu.

Visus kurie neabejingi šeimai, kuriems rūpi Lietuvos ateitis kviečiame į konferenciją „Iššūkiai konstitucinėms vertybėms šiandien“, kuri vyks spalio 25 d., 10.30 val. Konstitucinėje salėje, Seimo I rūmuose.

Išankstinė registracija būtina. Registruotis el. paštu socrdakt@lrs.lt iki spalio 24 d. 10 val. ir nepamiršti asmens dokumentų vykstant į konferenciją. http://www.katalikai.lt/index.php?id=7&nid=6286

Konferencijos programa: http://www.katalikai.lt/files/File/renginiai/2011/2011-10-25_lrs_konf_seima-konstitucija.doc

***
Kviečiame aplankyti naująją LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“. Tuskulėnų memorialinis kompleksas pagaliau atveriamas kaip muziejus, moderniomis priemonėmis eksponuojantis surinktą istorinę dokumentinę medžiagą, atspindinčią dvaro istoriją, sovietinės okupacinės valdžios vykdytą represinę politiką ir pastangas nuslėpti jos nusikaltimus Lietuvos gyventojams. Ekspozicija atskleidžia sovietinio totalitarinio režimo sukurtą mirties nuosprendžių priėmimo ir vykdymo mechanizmą. Pristatoma Tuskulėnų dvaro istorija nuo XVI a. iki XXI a. ir archeologų rasta XVII a. keramikos degimo krosnis. Viena salė skirta Telšių vyskupui Vincentui Borisevičiui, kuris savo pavyzdžiu tapo dvasinės stiprybės, tvirto tikėjimo ir ištikimybės humanistiniams idealams simboliu brutalaus totalitarinio bolševikinio režimo akivaizdoje.

1) apžvalginė ekskursija po muziejinę ekspoziciją „Tuskulėnų dvaro paslaptys“: trečiadieniais–šeštadieniais nuo 10 iki 18 val., sekmadieniais – nuo 10 iki 17 val.
2) edukacinis užsiėmimas „TUSKULĖNUS KŪRUSIOS IR GRIOVUSIOS RANKOS“ (1 val.): trečiadieniais-ketvirtadieniais 10.00-17.00 val.
3) pažintinė ekskursija (30 min.): pirmadieniais-ketvirtadieniais 10.00-17.00 val., penktadieniais 10.00-15.45 val.
4) dokumentinio filmo „TUSKULĖNŲ DVARO PASLAPTIS“ peržiūrą (28 min.): pirmadieniais-ketvirtadieniais 10.00-17.00 val., penktadieniais 10.00-15.45 val.
Muziejaus lankymas, ekskursijos bei edukaciniai užsiėmimai yra nemokami. Informacija ir ekskursijų užsakymas tel.: (8 5) 275 2547; (8 5) 275 0704

 

***
lzinios.lt 2011 10 14 Sekmadienį penktą kartą oficialiai minėsime Mažosios Lietuvos genocido dieną. 1944 metų spalio 16-ąją Raudonosios armijos Trečiojo Baltarusijos fronto daliniai įžengė į Rytprūsius. Taip buvo atverstas vienas šiurpiausių Antrojo pasaulinio karo istorijos puslapių. To, ką sovietų kariuomenė darė Mažojoje Lietuvoje, o vėliau – okupuotoje Vokietijoje, Europa nematė nuo mongolų antplūdžio laikų. Praėjus penkioms dienoms nuo Rytprūsių operacijos pradžios, spalio 21 dieną, į netoli Gumbinės (vėliau sovietų perkrikštytos Gusevu) esantį Nemerkiemio kaimą įsiveržę raudonarmiečiai surengė pirmąsias civilių skerdynes. Jie ne tik išniekino ir žiauriai nužudė 72 kaimo moteris, bet ir sušaudė penkiasdešimt šį klaikų nusikaltimą mačiusių prancūzų karo belaisvių. Norėdami atsikratyti liudytojų, sovietai nesigailėjo net savo sąjungininkų! Vėliau, po sėkmingo vokiečių kontrpuolimo sovietams trumpam atsitraukus, gydytojų komisija nustatys, kad išprievartautos buvo net 8-12 metų mergaitės ir 84-erių senutė. Pastarajai kareivišku kastuvėliu vėliau buvo nukirsta pusė galvos.

Raudonarmiečių ordoms slenkant į Vakarus, kruvinos orgijos įgaudavo vis platesnį mastą. Ypač po 1945-ųjų sausio, kai sovietų kariuomenė iš pietvakarių įžengė į tas Rytprūsių sritis, kurias Stalinas, sąjungininkams neprieštaraujant, priskyrė Lenkijai. Mažojoje Lietuvoje ir visuose Rytprūsiuose nebuvo nė vienos gyvenvietės, kurioje sovietai nebūtų masiškai žudę, kankinę ir prievartavę civilių gyventojų, naikinę ir plėšę jų turto. Ką jau kalbėti apie 1945 metų balandžio 9 dieną kapituliavusį Karaliaučių, kurį sovietų karinė vadovybė 6 dienoms buvo atidavusi savo kareivių ir karininkų savivalei.

Pasak amerikiečių istoriko Williamo Pierco, sovietų daliniai čia, kaip ir vėliau kituose miestuose, išdarinėjo tokius dalykus, kokių Europa nematė nuo mongolų antplūdžio viduramžiais. Visus vyrus jie tiesiog žudė, iškart, vietoje. Visos be išimties moterys buvo prievartaujamos. Besipriešinančioms perpjaudavo gerklę arba nušaudavo. Daugelį moterų ir mergaičių prievartaudavo tiek daug kartų, kad jos jau vien nuo to mirdavo.

Raudonųjų budelių piktadarybės kėlė šiurpą ne tik jų nusikaltimų aukoms, bet ir žmogiškumo nepraradusiems sovietų karininkams. Tuometis Raudonosios armijos artilerijos kapitonas, o vėliau – žinomas rašytojas, disidentas ir Nobelio literatūros premijos laureatas Aleksandras Solženicynas savo užrašuose įamžino tai, ką savo akimis matė nedideliame Naidenburgo miestelyje. „Hernigštrasė, 22 namas. Jis nesudegintas, tik išplėštas, ištuštintas. Prie sienos – prislopinta rauda: sužeista motina, vos gyva. Maža mergaitė ant čiužinio, mirusi. Kiek jų buvo ant šio čiužinio? Būrys, kuopa? Mergaitė, paversta moterimi, moteris, paversta lavonu… Motina maldauja: „Kary, nužudyk mane!“ Ne geresnis likimas laukė ir tų Mažosios Lietuvos bei Rytprūsių gyventojų, kurie pamėgino ištrūkti iš pragaru tapusios žemės. Jie buvo šaudomi, kiti žuvo po tankų vikšrais, skendo ledinėje jūroje, likusieji gyvi patekdavo į specialias stovyklas, kur jų laukdavo vergiškas darbas, o neretai – ir mirtis.

Viena iš didžiausių Karaliaučiaus krašte pabėgėlių tragedijų įvyko prie vokiečių Angerburgu vadinto Unguros miesto, kai rusų tankų kolona pastojo kelią didžiulei pabėgėlių vilkstinei. Visus, net ir sunkiausius ligonius sovietų kareiviai išmetė iš vežimų, kurie čia pat buvo nustumti nuo aukšto Ungurupės skardžio. Išplėšę bėglių mantą ir atėmę arklius, raudonarmiečiai visų akivaizdoje ėmė prievartauti moteris. Žvėriškai sudarkyti jų lavonai vėliau ilgai gulėjo pakelės grioviuose. Kitoje gyvenvietėje maždaug šimtas sovietų kareivių išprievartavo ir nužudė motiną bei tris jos dukteris, kurių vyriausiai buvo vos dvylika metų. Dar kitur Gėlupės (vok. – Goldapp) miestelio 16 pabėgėlių (15 moterų ir vienas senyvas vyriškis) buvo susodinti ratu ant žemės ir sušaudyti automatų papliūpomis. Visas žudynes lydėjo plėšimai – budeliai pasiimdavo visus aukų daiktus, net kojines ir batus.

Besigelbstintieji nuo mirties buvo žudomi ir kitais būdais – netoli minėto Gėlupės miestelio buvo surengta tyčinė dviejų pabėgėlių ešelonų katastrofa. 1945 metų žiemą suvaryti ant užšalusių Kuršių marių dešimtys tūkstančių taikių gyventojų buvo ne tik šaudomi, bet ir skandinami, sprogdinant marių ledą. Niekas dabar nesuskaičiuos ir tūkstančių Klaipėdos ir Mažosios Lietuvos pabėgėlių, subombarduotų ir sušaudytų traukiantis per užšalusias Aistmares.

Ne ką geresnis likimas laukė mėginusiųjų pasitraukti jūra. Per visą Rytprūsių operaciją sovietai paskandino 73 laivus su pabėgėliais iš Karaliaučiaus krašto. Didžiausias iš jų – laineris „Wilhelmas Hustloffas“, apie jo tragediją verta pakalbėti atskirai. Tą šaltą 1945 metų sausio 30-osios vakarą buvęs kruizinis laivas stovėjo Gdynės uoste. Taikos metu jis plukdydavo iki 1 900 keleivių ir įgulos narių. Dabar lainerio keleivių sąraše buvo daugiau nei 6 000 žmonių, tarp jų – evakuojami iš karo ligoninių sužeistieji, amputuotomis rankomis ir kojomis, ir nėščios moterys, kurioms viename iš denių buvo įrengtas gimdymo skyrius. „Hustloffui“atsišvartavus nuo prieplaukos, jį apsupo daugybė laivelių su pabėgėliais, maldaujančiais paimti juos drauge.

Gailėdama nelaimingųjų įgula paėmė į laivą dar 2 000 keleivių, tarp jų buvo daug moterų su mažais vaikais. Niekas iš jų nenujautė, kad išsvajotas išsigelbėjimas tėra iliuzija.

Atviroje jūroje taikus laineris netruko tapti lengvu sovietų povandeninio laivo grobiu. Keli torpedų šūviai – ir „Wilhelmas Hustloffas“ ėmė skęsti. Laive kilo siaubingas sąmyšis. Dauguma jo keleivių neturėjo nė mažiausios galimybės išsigelbėti – sužeistųjų, ligonių ir senyvų žmonių laukė lėta kankinama mirtis. Kiti žmonės, sprogus torpedoms, liko įkalinti tarp automatiškai nusileidusių metalinių pertvarų. Jūreiviai šūviais mėgino sutramdyti panikos apimtą minią, besiveržiančią viršun iš žemutinių denių. Nepasisekė net ir tiems, kam pavyko patekti į gelbėjimo valtis – tą naktį buvo 18 laipsnių šalčio, jūroje plaukiojo ledai, tad dauguma nelaimingųjų mirtinai sušalo, taip ir nesulaukę paryčiais pasirodžiusių gelbėtojų.

Lainerio „Wilhelmas Hustloffas“ žūtis tapo didžiausia katastrofa visoje laivybos istorijoje. Ji pareikalavo 7 tūkst. aukų – keliskart daugiau nei per garsiąją „Titaniko“ tragediją. Išsigelbėti iš šio ledinio pragaro pavyko tik 949 žmonėms. Reikėtų pažymėti, kad pabėgėlių lainerį nuskandinusio sovietų povandeninio laivo kapitonui Aleksandrui Marinesko paskutinį XX amžiaus dešimtmetį Rusijos valdomame Kaliningrade buvo pastatytas paminklas, įamžinantis jo „žygdarbį“ kovoje su moterimis, ligoniais ir vaikais. Mažai kas žino ir tai, kad 1941 metų lapkričio 17 dieną Stalinas pasirašė slaptą direktyvą Nr. 0428, kurioje specialioms diversinėms grupėms nurodoma persirengti vokiečių uniforma, pereiti fronto liniją ir žudyti savo taikius tėvynainius vokiečių okupuotose teritorijose. Be to, diversantai turėjo palikti bent kelis gyvus žudynių liudytojus, kad šie vėliau galėtų papasakoti, esą nusikaltimus įvykdė vokiečių kareiviai.

Pagaliau kuo čia dėtas kerštas vokiečiams, jei sovietų kareiviai panašiai (tik, žinoma, ne tokiu mastu) elgėsi ir 1944-ųjų rudenį „išvaduotoje“Jugoslavijoje, kurios gyventojai šiurpo nuo brolių slavų kariaunos „žygdarbių“ – plėšimų ir prievartavimų. Vokietijos kapituliacija neatnešė Rytprūsių gyventojams palengvėjimo. Kaip knygoje „Šauksmas iš pragaro. Tragiškas Sudetų vokiečių likimas“ rašo istorikas Ingomaras Pustas, 1946-1949 metais, prižiūrint Raudonajai armijai ir pritariant sąjungininkams, iš Prūsijos buvo deportuota 2,3 mln. vokiečių. Rytprūsių dalyje, po Potsdamo konferencijos atiduotoje administruoti Rusijos Federacijai, baigiantis 1945-iesiems buvo likę tik apie 160 tūkst. vietos gyventojų.

1947-ųjų spalio 11 dieną, pažeisdama 1907 metų Hagos konvenciją, SSRS Ministrų taryba priėmė nutarimą „Dėl vokiečių iškeldinimo iš Karaliaučiaus srities“. 102 tūkst. atlaikiusių sovietų genocidą vietos gyventojų beveik tuščiomis rankomis buvo deportuoti į komunistinę Rytų Vokietiją.
Iš viso pokarinėje Rytų Europoje už pamišusio fiurerio ir jo šutvės piktadarybes turėjo sumokėti 18 mln. vokiečių. Tiek jų buvo deportuota iš gimtųjų vietų Maskvos kontroliuojamose teritorijose – Dancige, Žemutinėje Silezijoje, Brandenburge, Pomeranijoje, Sudetuose, Vengrijoje, Jugoslavijoje ir Rumunijoje. 2,5 mln. tremtinių pakeliui į tremties vietas žuvo. Pergalės euforijos apimta Europa negirdėjo ir nenorėjo girdėti jų pagalbos šauksmo. http://www.lzinios.lt/lt/2011-10-14/istorija/mazoji_lietuva_kruvinas_isvaduotoju_pedsakas.html
 

***
Informacija apie mokymus TobTaxY (making Tobacco Tax TrendY). Tai Europos Komisijos projektas skirtas visuomenės sveikatos specialistams bei tabako kontrolės ekspertams, taip pat dirbantiems šioje srityje. Tema- tabako mokesčiai bei kontrabanda. Registracija bei daugiau info: http://my.smokefreepartnership.eu/civicrm/event/info?reset=1&id=21

***
Delfi.lt 2011 10 14 Šalies vyriausybės administracinį ištižimą, kuris beje nesustiprins Lietuvos autoriteto dvišaliuose santykiuose, demonstruoja Švietimo ir mokslo ministerijos vadovų abejinga reakcija į skandalingą 1 000 zlotų pakišą. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=50696694

***
lrytas.lt 2011-10-14 Penki dažniausi nepageidaujami kontraceptinių priemonių vartojimo padariniai
http://www.lrytas.lt/print.asp?k=news&id=13185363621316840781

***
2011 10 14 HLI PL. Neseniai Rusijos Dūmon priimtas svarstymui įstatymo projektas, pagal kurį motina po gimdymo 0,5 metų laike galės anonimiškai atsisakyti savo vaiko. http://www.hli.org.pl/xoops-ru/modules/news/article.php?storyid=1569

***
Nuo kada prasideda žmogaus gyvybė? http://photos.streamphoto.ru/7/a/4/5615113d9ba4250816ab1a099708d4a7.jpg  http://orthodoxy33.livejournal.com/98982.html

***
Dr. Bernardo Natansono filmas „Nebylus Šauksmas“. http://lovi.tv/video/qvnnriajbz/Bezmolvnii_krik_NET_Abortam_cast_1_iz_3 
http://www.google.pl/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BA+%28%D0%9D%D0%95%D0%A2+%D0%90%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%29&hl=pl&client=firefox-a&hs=Evu&rls=org.mozilla:pl:official&prmd=ivns&source=univ&tbs=vid:1&tbo=u&ei=G_sOTY3AMY-SjAf-wbDGDg&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=1&ved=0CDUQqwQwAA

***
Jaunimo sukurtas filmas apie abortus. http://www.hli.org.pl/xoops-ru/modules/news/article.php?storyid=1385

***
Homoseksualai pakilo į kovą Lietuvoje įvesti homoseksualų „santuoką“.
2011-10-14 V. Simonko: „Moku tokius pačius mokesčius, kodėl negaliu gauti tokių pačių teisių?“


(I) http://www.lrytas.lt/videonews/?id=13185085341318294347&sk=18
(II) http://www.lrytas.lt/videonews/?id=13185086561317423254

***
KK 2011 10 13 Mantas Adomėnas: M. A. Pavilionienė balnoja Konstitucinį Trojos arklį. „M. A. Pavilionienė, tarnaudama įvairių marginalų įgeidžiams, jau nuo seno ir atkakliai bruka Lietuvai tautos vertybėms ir moraliniams įsitikinimams svetimus „šeimos“ pavidalus. Pastarasis jos išpuolis prieš šeimos vertybes ir moralę, deja, yra logiškas ką tik pasirodžiusio Konstitucinio teismo nelogiško nutarimo dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos tęsinys“, – sako Seimo narys M. Adomėnas. Jis dar kartą pažymi, kad prielaidas šiam ir panašiems įstatymų projektams rastis sudarė minėtas Konstitucinio teismo nutarimas, iškraipęs konstitucinę šeimos sampratą.

„Tenka pakartoti, kad interpretuodamas Konstituciją ne pagal jos raidę ir dvasią, o pagal liberalaus elito grupelės madas bei jų „pažangos“ supratimą, ne pagal Konstituciją priėmusios tautos valią ir intenciją, o pagal Europos Žmogaus teisių teismo nuomones, Konstitucinis teismas sukūrė naują teisinę tikrovę – Konstitucinį Trojos arklį, kurį pabalnoti ir mėgina M. A. Pavilionienė“, – teigia parlamentaras. http://www.komentaras.lt/?p=12423

***
vtv.lt 2011-10-13 Lietuvos moksleivių fizinis aktyvumas – tarp mažiausių pasaulyje. Fizinio aktyvumo reikšmė vaikystėje ir paauglystėje yra didžiulė – nepakankamai judant, padidėja nutukimo, širdies ir kraujagyslių ligų rizika, gali atsirasti depresijos požymiai. Vis dėlto Lietuvoje vidutiniškai tik kas antrą 11–15 metų amžiaus berniuką (45 proc.) ir tik kas penktą (20 proc.) mergaitę galima laikyti pakankamai fiziškai aktyviais, tačiau ir šie rodikliai per pastaruosius 16 metų nuosekliai mažėja.

Remiantis naujausiais apibendrintais 2010 metų tyrimo duomenimis, Lietuvos berniukai pagal fizinį aktyvumą tarp beveik 40 Europos ir Šiaurės Amerikos šalių užėmė penktą nuo galo vietą (už juos mažiau fiziškai aktyvūs buvo tik bendraamžiai iš Lenkijos, Estijos, Turkijos ir Makedonijos), o mergaitės – trečią (už jas mažiau fiziškai judėjo tik Turkijos ir Makedonijos mergaitės).

Tokie duomenys gauti Lietuvos sveikatos mokslų universitete, apibendrinus 2010 metais atliktą tarptautinį mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimą (HBSC). http://www.vtv.lt/naujienos/sveikata/lietuvos-moksleiviu-fizinis-aktyvumas-tarp-maziausiu-pasau.html

***
WALSINGHAM, UK, 2011 10 13 (LSN) – Jau 41 metus Britanija gyvena „valstybės remiama mirties kultūra, kurios metu nužudyta 5 milijonai vaikų. O dar mes dabar stebimės, kodėl kai kurie išgyvenę vaikai pasidavė smurtui ir nusikalstamumui. Taip, abortai, kontracepcija, eutanazija ir pagalbinė savižudybė sunaikina gyvybę, jie sunaikina ir namų šventumą. Štai kodėl mes turime tiek daug suirusių namų mūsų tėvynėje“, – sakė Lankasterio vyskupas emeritas Patrick O’Donoghue per pamokslą piligrimystėje už negimusius vaikus praėjusią savaitę Norfolk`e. http://www.lifesitenews.com/news/uk-bishop-ties-englands-riots-to-5-million-abortions-over-last-40-years

***
BOGOTÁ, 2011 10 13 (LSN) – Kolumbijos Nacionalinio kongreso komitetas nusprendė atmesti pasiūlytą Gyvybę ginančią konstitucinę pataisą, nepaisant, kad peticiją pasirašė 10%šalies gyventojų. http://www.lifesitenews.com/news/ignoring-millions-of-petition-signatures-colombian-congress-shelves-pro-lif

***
VAŠINGTONAS, 2011 10 13 (LSN) Evangelinių krikščionių koalicija, atstovaujanti daugiau, nei 2 000 karinių kapelionų pareiškė neatlikinės homoseksualų „jungtuvių“ apeigų. Chaplain Alliance for Religious Liberty paskelbė spalio 5 d., kad prisijungia prie katalikiškos karinės vyskupijos ir sako „NE“ rugsėjo 30 d. Pentagono direktyvai dėl homoseksualų „santuokų“. http://www.lifesitenews.com/news/more-than-2000-military-chaplains-say-no-to-homosexual-marriage

***
VAŠINGTONAS, D.C., 2011 10 13 (LSN) – Atstovų Rūmai ketvirtadienio vakare 251-172 balsais pataisė federalinį sveikatos draudimo įstatymą, įtraukdami apsaugą prieš federalinį abortų finansavimą ir apsaugodami medicinos darbuotojų sąžinės laisvę nuo priverstinio abortų darymo. Prieš tai buvo priimtas Gyvybės apsaugos aktas Protect Life Act, H.R. 358,  248-173 balsais. http://www.lifesitenews.com/news/house-passes-protect-life-act

***
PROVO, Utah, 2011 10 13 (LSN) – Mokslininkai iš Brigham Young universiteto tyrė santuokos stabilumą ir rado, kad materialistinės poros nors ir turi daugiau pinigų, bet turi ir daugiau santuokinių problemų. Duomenys buvo surinkti iš 1 734 porų. „Materializmas turi neigiamą įtaką santuokinei kokybei“ – sakoma tyrime. Pilnas tyrimas „Materialism and Marriage: Couple Profiles of Congruent and Incongruent Spouses“ buvo išspausdintas Journal of Couple & Relationship Therapy spalio 13 d. http://www.tandf.co.uk/journals/journal.asp?issn=1533-2691&linktype=145 

***
WINNIPEG, Manitoba, 2011 10 13 (LSN) Vinipego pradinės katalikiškos Kristaus karaliaus mokyklos direktorius David Hood gali būti atleistas iš darbo, kai leido mokiniams dalyvauti 40 Days for Life vigilijoje keletą valandų. 7 ir 8 klasės mokiniams jis užskaitė dalyvavimą gyvybės akcijoje 10 valandų kaip visuomeninės tarnystės laiką, privalomą tų klasių mokiniams. Tai sukėlė medijos triukšmą už „politinį“ aktyvumą ir grasinimą prarasti 50% valstybinį finansavimą. http://www.lifesitenews.com/news/catholic-principal-could-face-dismissal-for-promoting-40-days-for-life

***
skrastas.lt 2011 10 13 Žagarėje pradėti rinkti gyventojų parašai dėl parapijoje daug metų dirbusio šviesaus atminimo arkivyskupo Julijono Steponavičiaus paskelbimo palaimintuoju. http://www.skrastas.lt/?data=2011-10-13&rub=1065924810&id=1318436254

***
2011 10 12 (LSN) – Teisės profesoriai, susirinkę į Argentinos svarbiausią kas du metus vykstančią konferenciją (Jornadas Nacionales de Derecho Civil), vykusią Tucumán universitete rugsėjo 29-spalio 1 d. priėmė 32-24 balsais rezoliuciją, kad Argentinos įstatymas 26.618 dėl homoseksualų santuokos yra nekonstitucinis. Tą įstatymą priėmė Nacionalinis kongresas 2010 liepos mėnesį ir pasirašė prezidentė Cristina Fernandez de Kirchner. http://www.lifesitenews.com/news/national-gathering-of-argentinean-attorneys-rejects-homosexual-marriage-as

***
MELBURNAS, Australija, 2011 10 12 (LSN) Prostitucija gali būti legali Australijos Viktorijos ir Naujoje Pietų Velso valstijose, bet tai nestabdo legalių viešnamių turėti saitų su prekyba moterimis, sekso vergove ir organizuotu nusikalstamumu, sakoma policijos atliktame tyrime. pasigirdo balsų, kurie pasmerkė valdžios sprendimą legalizuoti prostituciją, kaip nepasiteisinusį. http://www.theage.com.au/victoria/legal-brothels-sex-slavery-links-20111009-1lfy0.html, http://www.lifesitenews.com/news/legal-australian-brothels-linked-to-human-trafficking-sex-slavery-and-organ

***
STOKHOLMAS, 2011 10 12 (LSN) – Švedijos valdžia 2009 m. atėmė 7 m. vaiką Domenic Johansson iš tėvų Christer ir Annie Johansson, nes šie vaiką mokė ne mokykloje, o namuose. Dabar vaikas yra 9 m. Home School Legal Defense Association (HSLDA) ir Alliance Defense Fund (ADF) 2010 m. pradėjo teisinį mūšį, kad vaikas būtų gražintas tėvams. Jie kreipėsi į Europos Žmogaus teisių teismą ir šiuo metu palaiko šeimą. „JAV Aukščiausias teismas tėvų teisių atėmimą prilygino mirties bausmei“, – sakė Michael Donnelly, International Relations at the Home School Legal Defense Association direktorius. „Vyriausybė neturi atimti ir įkalinti vaikų vien todėl, kad nemėgsta namų mokyklos. Tai jau pakankama. Bet valstybė eina dar toliau, bandydama vaiką atimti iš tėvų visam laikui,“ – sakė ADF teisės patarėjas Roger Kiska. „Mes darysime viską ką galime, kad gražintume vaiką šeimai.“ ADF ir HSLDA prašo rašyti laiškus Švedijos pareigūnams, kad Domenic būtų gražintas šeimai.

Prime Minister of Sweden Fredrik Reinfeldt
Mailing Address: Rosenbad 4, SE-103 33 Stockholm
Phone: +46 8 405 10 00

Ambasada Lietuvoje: http://www.swedenabroad.com/Start____17174.aspx
http://www.lifesitenews.com/news/swedish-authorities-threaten-to-completely-revoke-parental-rights-of-homesc

***
Delfi.lt 2011 10 12 Seimo narė, socialdemokratė Marija Aušrinė Pavilionienė parengė ir Seimo posėdžių sekretoriate įregistravo įstatymo projektą, leidžiantį registruoti partnerystę heteroseksualams ir homoseksualams. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=50606044 

Įstatymo projektas: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=408151

***
klaipeda.diena.lt, 2011-10-12 Sveikuoliai ragina labiau rūpintis prevencija, o ne ligų gydymu. „Reikalinga ilgalaikė strateginė sveikatos politika. Mūsų ligonių kasos finansuoja 5 mlrd. litų ligų gydymui, tačiau sveikatos palaikymui skiriama 35 kartus mažiau“, – sakė Lietuvos sveikos gyvensenos rūmų prezidentas ir įkūrėjas Algirdas Kirkutis. http://klaipeda.diena.lt/naujienos/grozis-ir-sveikata/sveikuoliai-ragina-labiau-rupintis-prevencija-o-ne-ligu-gydymu-382679

***
2011 rugsėjo 20-30 d. Sevastopolyje vyko XX Tarptautinė blaivybės konferencija „Pasaulio religijos prieš narkotizmą, už sveiką blaivų gyvenimo būdą.“ http://www.tvereza.info/sobriety/movement/sevastopol2011_ru.html

***
Mitingas už Blaivybę Sevastopolyje, prie admirolo Nachimovo paminklo, 2011 09 25. Kalbėjo V. Ždanovas. http://www.tvereza.info/video/ua/sevastopol/meeting-2011-09-25_ru.html

Įrašo trukmė 14 min. video 326 MB  http://www.arhiv.tvereza.info/video/ua/sevastopol/meeting-2011-09-25.avi 
audio 6 MB http://www.arhiv.tvereza.info/MP3/ua/sevastopol/meeting-2011-09-25.mp3

***
2011 10 11 (LSN) – Po sekusios JTO kritikos Airijai už griežtus aborto įstatymus, pagaliau vyriausybė atmetė JTO reikalavimus. Vyriauybę paskatino atsakyti daugybės žmonių kreipimaisi į savo atstovus ginti negimusius vaikus, sakė Uí Bhriain. http://www.lifesitenews.com/news/irish-government-rejects-un-abortion-demands

***
Vienos merginos istorija. http://www.lifesitenews.com/news/my-two-unplanned-pregnancies-pushed-me-to-the-brink-but-i-will-never-regret

***
KERALA, Indija, 2011 10 11 (LSN) – Kerala katalikų vyskupai paskelbė, kad atsakydami į pasiūlytą naują valstijos įstatymą, kuris baus daugiau nei 2 vaikus auginančias šeimas, organizuoja gausių šeimų šventę. Šventė planuojama lapkričio 14 d. Kochyje, sakė vyskupų atstovas Sabu Jose Chekkontheyil. http://www.cathnewsindia.com/2011/10/03/kcbc-to-organize-gathering-of-big-families/

Renginyje dalyvaus daugiau kaip 5 000 gausių šeimų. Pagal naują įstatymą bauda už trečią vaiką sieks 10 000 rupijų ($203 USD) arba 3 mėnesiai kalėjimo. Tokiems nebus leidžiama dirbti valdžios struktūrose. http://www.lifesitenews.com/news/kerala-bishops-respond-to-two-child-policy-with-huge-day-celebrating-large

***
2011 10 11 (HLIWorldWatch.org) Brian Clowes – Kaip tyrimas parodė, labiausiai populiarios kontraceptinės priemonės Rytinėje ir Pietinėje Afrikoje gali padvigubinti užsikrėtimo ŽIV riziką. Kaip tyrimą išspausdintame žurnale Lancet rašyta, moterys, kurios naudojo įšvirkščiamą gimdymo kontrolės priemonę depot-medroxyprogesterone acetate (DMPA), užsikrėtė ŽIV santykiu 6.61 / 100 asmenų. Palyginus su 3.78 užsikrėtusių moterų, kurios nenaudojo šio metodo. Vyrai nuo kontracepciją vartojančių moterų užsikrėtė santykiu 2.61 / 100 asmenų lyginant su 1.51 užsikrėtimų nuo moterų, nevartojančių kontracepcijos. Tyrime dalyvavo 3 800 porų iš Botsvanos, Kenijos, Ruandos, P. Afrikos, Tanzanijos, Zambijos ir Ugandos. Uganda sėkmingai kovojo su AIDS. Jos prezidentas Yoweri Museveni 2004 m. sakė ,,AIDS yra moralinė, socialinė ir ekonominė problema ir geriausias būdas su ja kovoti yra puoselėti meile ir pasitikėjimu pagrįstus santykius, o ne klaidinančius prezervatyvais.“ Prezidento programa vadinosi ABC: Susilaikymas iki santuokos, ištikimybė santuokoje ir prezervatyvų naudojimas tik kai absoliučiai būtina. („Abstain before marriage, Be faithful after, and use Condoms only when absolutely necessary“) 1992 m. įvedus ABC programą, ŽIV/AIDS sumažėjo 30% miestuose, o gyvenimo trukmė padidėjo 44 m. Kai programa ABC įsitvirtino, AIDS/ŽIV užsikrėtimų sumažėjo 80%. Su naujo tūkstanmečio pradžia Ugandoje per nevyriausybines organizacijas ABC programa pradėjo trauktis. Gimdymo kontrolierių kredo yra „prezervatyvai pirmiausia, prezervatyvai galiausiai, prezervatyvai visada.“

Martin Sempa per 2006 m. Toronto AIDS konferenciją sakė, kad gimdymo kontrolieriai serga patologija (absitenfobija), nes jie nekenčia lytinio susilaikymo ir motinystės. http://www.lifesitenews.com/news/ugandan-clearly-shows-contraceptives-not-the-answer-to-hiv-aids-epidemic

***
Kaunas, 2011 10 10 Lietuvos Caritas pareiškimas dėl Konstitucinio teismo nutarimo. Lietuvos Caritas bendrija, virš 20 metų dirbanti skurdo mažinimo, socialinės atskirties ir socialinio neteisingumo įveikimo srityse, viešai pareiškia:

Konstitucinio teismo nutarimas, kuriuo skelbiama, kad Valstybinė šeimos politikos koncepcija (ir, savo ruožtu, šeimos sampratos kildinimas iš santuokos instituto) neatitinka LR Konstitucijos, yra neatsakingo ir neatsižvelgiančio į ilgalaikius visuomenės poreikius juridinės biurokratijos veikimo pavyzdys.

Tūkstančiai Lietuvos Caritas bendradarbių ir savanorių kasdien darbuojasi, padėdami išgyventi kraštutiniame skurde atsidūrusiems asmenims, globodami bausmes atliekančius nuteistuosius ir buvusius nuteistuosius, iš prostitucijos vergovės ištrūkusias moteris, socialiai apleistus vaikus. Dešimtmečiais sukaupta mūsų darbo patirtis leidžia vienareikšmiškai tvirtinti: efektyviausia skurdo, socialinės atskirties ir visuomenės kriminalizacijos prevencija yra tradicinė, vyro ir moters sudaroma, viešu santuokos įsipareigojimu atsakomybę prisiimanti, savo pareigas atliekanti šeima.

Dėl išskirtinio vaidmens užtikrinant tautos bei pačios valstybės tęstinumą, šeima, kaip ją apibrėžia Valstybinė šeimos politikos koncepcija, neabejotinai turi būti įstatymų leidėjo palaikoma, remiama ir proteguojama vadinamųjų „alternatyvių“ sugyvenimo formų atžvilgiu – bendro gyvenimo nesusituokus, meilužių, paralelinių su šeima „emocinio prieraišumo darinių“ ir t. t. Tai nereiškia, kad ilgalaikių ar trumpalaikių sugyventinių poros ir jose gimusieji vaikai turėtų netekti jų socialinę ekonominę situaciją atitinkančios valstybės globos dalies. Tačiau jų santykio įstatyminis prilyginimas šeimai reikštų teisės degradavimą, pamažu vedantį į visuomenės būseną, kuri pagal vieną žmonijos vystymosi tarpsnių teoriją vadinama promiskuitetu…

Valstybės ir Konstitucinio teismo pareiga – įstatymais ir teisėkūra skatinti pozityvias, ugdančias ir harmonizuojančias visuomenės gyvenimo formas, o ne gaminti teisės aktus, atmetančius amžių patvirtintą tautos moralės ir šeimos etikos paveldą, legitimuojančius griaunantį individualistinį egoizmą.
Visuomenė turi teisę tikėtis ir reikalauti iš Konstitucinio teismo ir visų teisėkūrą vykdančių institucijų, kad jos neužmirštų savo atsakomybės prieš tautos istoriją ir ateitį, o ne aklai pataikautų vienadienei tariamo „modernumo“ konjunktūrai.

Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas http://www.katalikai.lt/index.php?id=9&nid=6274

***
ROMA, 2011 10 10 (LSN) Nėra tokio dalyko kaip „teisė“ į abortą, – sakė lordas Nicholas Windsor interviu Daily Telegraph. Lordas Windsor yra jauniausias Kento kunigaikščio sūnus. Vienas iš tų retų karališkos šeimos narių, kurie atsivertė į katalikybę. Apie aborto kainą lordas Windsor sakė: ,,ji per daug aukšta, nes kainuoja nekaltą gyvybę.“ http://www.lifesitenews.com/news/queens-cousin-there-is-no-such-thing-as-a-right-to-abortion

***
2011 10 10 (40DaysforLife.org) – Pirmadienio rytą atėjo gera žinia: per 40 Dienų už Gyvybę akciją nuo pradžios buvo išgelbėta nuo mirties 122 negimę kūdikiai. Štai kelios istorijos: http://www.lifesitenews.com/news/122-babies-saved-from-abortion-heres-a-few-of-the-amazing-stories-behind-th

***
Delfi.lt 2011 10 10 „Tai velnio darbas, velnio apsėdimas. Protingas, tikintis žmogus tokių dalykų nedaro“, – taip apie Anykščių rajone išniekintas dvi šventoves sako Anykščių šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas Stanislovas Krumpliauskas. Klebonas mano, kad išpuoliams įtakos turėjo jau keleri metai Anykščiuose vykstantis ekstremaliosios muzikos festivalis „Velnio akmuo“. http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=50544908 

***
Susisiekimo ministerija. Eismo saugos atžvilgiu pirmieji 9 šių metų mėnesiai sėkmingesni nei atitinkamas praėjusių metų laikotarpis – Lietuvos keliuose sumažėjo eismo įvykių, žuvusiųjų ir sužeistų. Išsaugota dešimčia daugiau gyvybių, žuvusiųjų skaičius sumažėjo 4,6 proc. Šiemet sausio–rugsėjo mėnesiais, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, eismo įvykių Lietuvoje užregistruota beveik 8 proc. mažiau (2010 m. – 2 566, 2011 m. – 2 363). Žuvusiųjų sumažėjo 4,6 proc. (2010 m. – 218, 2011 m. – 208), sužeista beveik 7 proc. mažiau žmonių (2010 m. – 3 096, 2011 m. – 2 882).
Dėl vairuotojų kaltės įvykusių eismo įvykių šiemet užfiksuota beveik 13 proc. mažiau. Neblaivūs vairuotai sukėlė apie 20 proc. mažiau eismo įvykių nei pernai atitinkamu laikotarpiu.

Per pirmus 9 šių metų mėnesius, kaip ir pernai atitinkamu laikotarpiu, žuvo 17 dviratininkų. Beveik ketvirtadalis jų žuvo tamsiu paros metu.

Tuo tarpu pėsčiųjų, žuvusių tamsoje, dalis kasmet vis mažėja. Per pirmus tris metų ketvirčius 2009 m. tamsiu paros metu žuvo 76 proc. visų žuvusių pėsčiųjų, 2010 m. – 53 proc., 2011 m. – 46 proc. Iš viso pėsčiųjų šiemet žuvo trimis daugiau nei pernai – 65 žmonės (2010 m. – 62). http://www.sumin.lt/lt/naujienos/11493

***
2011 10 03 Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija mato būtinybę reaguoti į sveiku protu sunkiai suvokiamą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimą dėl Valstybinės šeimos politikos koncepcijos atitikimo Konstituciją. http://www.mususeima.lt/lt/naujienos/pasikesinimas_i_valstybes_pamatus

***
Delfi.lt 2011 10 08 Naujos apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei trys ketvirtadaliai vokiečių norėtų, jog būtų uždrausta sėstis prie vairo išgėrus bet kokį kiekį alkoholio. Apklausa surengta atsižvelgiant į rugsėjo pabaigoje Europos Parlamento priimtą rezoliuciją, kurioje siūlomos radikalios priemonės sumažinti mirčių keliuose skaičių ir pagerinti eismo saugą. http://auto.delfi.lt/archive/print.php?id=50420774

***
Delfi.lt 2011 10 07 Jau prieš 15 metų bandymai su gyvūnais įrodė, kad kontraceptiniai vaistai su progesteronu didina infekcijų riziką, – rašo nature.com. Neseniai tyrimai Afrikoje parodė, kad ilgai veikiančius leidžiamuosius kontraceptinius preparatus vartojančioms moterims rizika užsikrėsti ŽIV yra dvigubai didesnė, nei nevartojančioms kontraceptinių preparatų. Tyrėjų teigimu, apie tai sužinota prieš 15 metų, tačiau visą šį laiką rizika ignoruota. Tyrime dalyvavo 3 790 porų. Paaiškėjo, kad tikimybė užsikrėsti ŽIV dvigubai didesnė tiems vyrams, kurių partnerės vartoja kontraceptinius vaistus su progesteronu. Kontraceptinio preparato injekcija kainuoja apie 1,08 dolerio, ji leidžiama kas tris mėnesius. Visame pasaulyje tokias injekcijas leidžiasi apie 90 mln. moterų. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=50463628

***
Delfi.lt 2011 10 07 Tėvai privalo sudaryti sąlygas vaikui augti, vystytis ir tobulėti sveikoje bei saugoje aplinkoje, todėl šių reikalavimų nevykdęs Alytaus rajono gyventojas privalės sumokėti 200 litų baudą. Taip nusprendė teismas, nubaudęs tėvą, kurio be priežiūros palikta dukra namuose per gimtadienį išgėrė dvi taures šampano. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=50455040

***
Mobilusis vėžys. http://antenos.blogas.lt/gresmingas-signalas-660.html

***
Pavojus Barselonos Šv. Šeimos šventovei. Po ja nori rausti metro tunelį. http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24352059.html

***
NUGIRDYTA LIETUVA. Respublika.lt 2011 10 08. Vien tą savaitę šalies teismuose skambėjo net trijų įžymių pramogų pasaulio atstovų pavardės. Temidės tarnai jas linksniavo dėl to, kad būti pavyzdžiu visuomenei turintys garsūs veikėjai vairavo automobilius apsvaigę nuo alkoholio.

Klaipėdos miesto apylinkės teismas paskelbė nutarimą administracinėje byloje, kuri už vengimą pasitikrinti girtumą šių metų gegužės pabaigoje buvo iškelta aktoriui Ramūnui Rudokui. Iš aktoriaus 2 metams atimta teisė vairuoti transporto priemones, jis privalės sumokėti 2 tūkst. litų baudą.

Kur kas labiau nepasisekė R. Rudoko kolegai aktoriui Ramūnui Cicėnui. Sostinės Kalvarijų ir Žvalgų gatvių sankryžoje naktį į rugsėjo 15-ąją automobiliu „Audi TT“ ant saugumo salelės užlėkęs ir šviesoforą nugriovęs neblaivus R. Cicėnas teisės vairuoti transporto priemones neteko 4 metams, be to, privalės sumokėti 4,5 tūkst. litų baudą. R. Cicėnas per metus tos pačios rūšies pažeidimą padarė pakartotinai.

Buvęs kolektyvo „Žuvėdra“ šokėjas Arturas Bajoras, rugpjūčio 23-iąją neblaivus vairavęs automobilį „Mitsubishi Colt“ ir susižalojęs avarijoje sostinės Nemenčinės plente, teismo verdikto dar turės palaukti. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/pramogos/zvaigzdes_ir_zmones/girtu_zvaigzdziu_lietus/

http://provita.vdu.lt/

Pro Vita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra