Pro Vita nr. 39

Autorius: Data: 2011-10-10 , 08:06 Spausdinti

Bernardinai.lt 2011-10-07. Andrius Navickas. Konstitucinis Teismas – tautos valios gynėjas ar gyvenimo mokytojas?

Galima būtų klausti šių teisėjų, kas bus tas emocijų termometras, kuris esą leidžia konstatuoti, kada prasideda ir baigiasi šeima. Galima stebėti, kodėl septyniems teisėjams tokia interpretacija pasirodė svaresnė nei, pavyzdžiui, buvusio ilgamečio Konstitucinio Teismo teisėjo ir vieno iš Konstitucijos teksto autorių Egidijaus Jarašiūno tvirtinimas, jog Konstitucijos tekste šeima ir santuoka yra susietos. Didžiausia bėda, kad po Konstitucinio Teismo sprendimu puikuojasi užrašas, jog jis yra galutinis ir neskundžiamas. Tai reiškia, kad ši interpretacija nuo šiol mums pateikiama kaip visos tautos valia. Štai čia ir prasideda didžiausios bėdos ir pradeda kilti nepasitikėjimo bangos. Ar bent vienas iš mūsų vardu kalbančiu teisėjų tikrai tiki, kad 1992 metais, kai buvo priimama Konstitucija, tiek jos tekstą rašę, tiek balsavę žmonės galvojo, kad šeima negali būti susieta su santuoka? Egidijus Jarašiūnas teigia, jog toks teiginys nebuvo įrašytas, nes atrodė perteklinis ir savaime suprantamas. Galima paklausti kitų šio teksto kūrėjų, kad patyrinėtų ano meto spaudą. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-10-07-andrius-navickas-konstitucinis-teismas-tautos-valios-gynejas-ar-gyvenimo-mokytojas/70014

***
Bernardinai.lt 2011-10-04 Egidijus Jarašiūnas. Šeimos koncepcijos pagrindai 1992 m. Lietuvos Respublikos Konstitucijoje
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-10-04-egidijus-jarasiunas-seimos-koncepcijos-pagrindai-1992-m-lietuvos-respublikos-konstitucijoje/69895
 

***
Konstitucinio teismo nutarimas dėl Seimo 2008 m. birželio 3 d. nutarimu nr. x-1569 „dėl valstybinės šeimos politikos koncepcijos patvirtinimo“ patvirtintos valstybinės šeimos politikos koncepcijos nuostatų atitikties LR konstitucijai. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=407449&p_query=&p_tr2=

***
„Lietuvos Caritas“ ir jo skyrius Panevėžyje nuo šiol skurstančiųjų neberems iš „Maisto banko“ gautais produktais. Organizacija nutraukė ne vienerius metus trukusį bendradarbiavimą su „Maisto banku“. Tokį sprendimą „Lietuvos Caritas“ priėmė „Maisto bankui“ nuo spalio 1 dienos paramą gaunančioms organizacijoms įvedus maisto tvarkymo mokestį. http://www.sekunde.lt/panevezio-naujienos/apmokestintas-„caritas“-traukiasi/

***
Bernardinai.lt 2011-10-06 Vatikano laikraštis „L’Osservatore Romano“ sako, kad BBC ėmėsi „istoriškai beprasmiškos veidmainystės“, nutardama nebenaudoti sutrumpinimų B.C. (Before Christ, Prieš Kristų) ir A.D. (Anno Domini, Viešpaties metai) šį pasirinkimą motyvuodama tuo pagrindu, kad tai gali įžeisti ne krikščionis, rašo katalikų naujienų agentūra CNS. Šie žymėjimai buvo pradėti naudoti maždaug 525 m. Spalio 4-osios „Osservatore Romano“ pirmajame puslapyje sakoma, kad pakeitimas atspindi platesnę pastangą „ištrinti bet kokį krikščionybės pėdsaką iš Vakarų kultūros“. Britų žiniasklaidos korporacija neseniai pranešė, kad ruošiasi pakeisti B.C. ir A.D. į B.C.E (prieš bendrąją erą) ir C.E. (bendroji era). Pasirinkimas grindžiamas tuo, kad naujieji terminai yra „religiniu požiūriu neutrali“ alternatyva. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/70015

***
Alfa.lt 2011-10-06 Į medikų rankas pateko alkoholiu apsinuodijęs dviejų metų berniukas. Spėjama, kad iš Joniškyje Sodų gatvėje esančio buto atvežtas mažametis, „velnio lašais“ apsinuodyti galėjo išgertuvių metu. http://www.alfa.lt/print/12630198/
 

***
2011 10 06 Statistikos duomenys tikslūs ir negailestingi – šalies visuomenė sensta. Šių metų pradžioje Lietuvoje 60-mečiai ir vyresnio amžiaus žmonės sudarė beveik 22 procentus visų gyventojų. Per pastarąjį dešimtmetį pagyvenusių žmonių padaugėjo 32,6 tūkstančio, beveik 5 procentais. Šių metų pradžioje 100 šalies vaikų teko 115 pagyvenusių žmonių, o prieš dešimtmetį – tik 78. http://www.balsas.lt/naujiena/558825/senoliai-keicia-statistika

***
Renginys/diskusija vyks Kaune 2011 m. spalio 8 d., šeštadienį 18 val., K. Donelaičio g., 65, Kaune. Paskaita : „Rokas ir alkoholis“. Dalyvauja Šarūnas Mačiulis iš „Poliarizuotų Stiklų“ http://antipops.lt/

***
Respublika.lt 2011 10 05 Teismas nustatė, kad šeima – ožkos ir žmogaus sąjunga. Lietuvos Konstitucinis Teismas nusprendė, kad šeima gali būti įvardijamas ne tik vyro ir moters pagrindu sukurtas darinys. Jei taip traktuojama Lietuvos Konstitucija, tai traktuokime dar laisviau. Tarkime, vieniša moteris įsižiūri į beržą, augantį prieš jos virtuvės langą. Ir, parafrazuojant Konstitucinio Teismo mokslinguosius teisėjus, sukuria šeimą ne moters ir vyro, bet moters ir medžio pagrindu. Taip sakant, užgimsta romantiškas dendrofilijos jausmas. Beržas maloniai linguoja. Moteriškė maloniai burkuoja. Ir šit nelaimė. Šeimai priešiškos jėgos pasikėsina į moters ir medžio sąjungą. Sukežusį beržą, galintį užgriūti mašinas bei praeivius, nupjauna uolūs seniūnijos darbuotojai. Ką darys nelaimingoji našlė? Turbūt turi teisę kreiptis į policijos komisariatą. Pareiškime nurodyti, kad šis ar anas žudikas be ceremonijų papjovė jos mylimą sutuoktinį. Liudininkams matant, šiurkščiai išardė ne tik vyro ir moters pagrindu sukurtą darinį.

Jei Konstitucija taip laisvai traktuojama, Lietuvos piliečiai gali sudarinėti šeimas ir su salotomis, gėlytėmis bei katinais. Su televizoriais ir šlepetėmis. Ir kai ponia, pasikišusi po pažastimi rankinę, žingsniuos gatve, nebus aišku, ar ponia žingsniuoja viena, ar pasikišusi po pažastimi teisėtą sutuoktinį. Iš viso tampa neaišku, kas yra šeima. Nes vyras ir moteris, tėvas ir motina tampa kažkokiais archajiškais žodeliais, nepriderinamais prie šauniosios, pseudoliberaliosios dabarties. Iš viso, kam vartoti žodį „vyras“. O gal tas „vyras“ jaučiasi moterimi, todėl labai įsižeis. Matyt, iš pradžių teks paklausti, kuo jaučiasi. Nes sijono segėjimas, lūpdažis ar kelnių mūvėjimas gali suklaidinti. Jei taip žalosime savo priimtą Konstituciją, kad prisitaikytume prie naujų madų, vyrus ir moteris atskirsime tik tada, jei vaikščios užsikabinę plakatus – lytis mot., lytis vyr. Jei kas nors nemėgsta monotonijos, galės porinėmis savaitės dienomis būti moterimi, o neporinėmis – vyru.

Keisčiausia, kad keli Konstitucinio Teismo teisėjai už visus šalies piliečius nusprendžia, ką turime laikyti šeima. Ar ne per didelę sau prisiima atsakomybę, iškraipydami Lietuvoje nuo seno įsitvirtinusį pasaulėvaizdį. Ne viena lietuvių karta nėra užaugusi turėdama tik dvi „mamas“ ar tik du „tėčius“. Nes gamta tokių fokusų nenumatė. Teisingiausias kelias, kai žmonės pseudoliberaliai susipainioja, atsigręžti į gamtą. Kad ir kiek stengtumėmės, du „vyrai-mamos“, net ir labai stengdamiesi įtikti Konstitucinio Teismo teisėjams bei sudarydami sąjungas, vis vien nepagimdys vaiko. Fiziologija ne ta. Užsikirs.

Valstybės požiūris, kas yra šeima, yra kertinė tos valstybės politika. Kertinė Lietuvos ir jos visuomenės politika aiški – šeima yra vyro ir moters sąjunga. Todėl absurdiška, kad keli Konstitucinio Teismo teisėjai ryžtasi kvestionuoti kertinę valstybės politiką. Juolab kai teismai privalo būti apolitiški. Matome tik tai, kad keli teisėjai pervertino savo galias ir įtaką visuomenės raidai. Tarsi visuomenė būtų golfo kamuoliukas. Trinktelėjai Lietuvą lazda – ir paridenai į duobę. http://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/respublikos_redakcijos_skiltis/teismas_nustate_kad_seima__ozkos_ir_zmogaus_sajunga/

***
GIRDOMA LIETUVA. lzinios.lt 2011 10 05 Kupiškio rajono Almos Adamkienės Šepetos pagrindinės mokyklos bendruomenei tikru išbandymu tapo vienintelio kaime alaus baro kaimynystė. Iš jo nuolat sklinda girtuoklių dainos, o mokinukai priversti vaikščioti pro įkaušusius vyrus. Vietos valdžia bejėgiškai skėsčioja rankomis. http://www.lzinios.lt/lt/2011-10-05/trecias_puslapis/a_adamkienes_mokykloje_aidi_girtuokliu_dainos.html

P. S. kokius įstatymus priėmė Seimas, kad bendruomenė, seniūnija ir savivaldybė negali apsiginti nuo 1 girdytojo?

***
vtv.lt 2011 10 04 Rima Baškienė Konstitucinis Teismas atidarė Pandoros skrynią. Kas toliau? Konstitucinio Teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarimas neabejotinai įeis į istoriją kaip santuokos reikšmingumo sumenkinimo nutarimas. Nutarime teigiama: „kad konstitucinė šeimos samprata negali būti kildinama tik iš santuokos instituto, įtvirtinto Konstitucijos 38 straipsnio 3 dalies nuostatose. Kad santuokos ir šeimos institutai yra įtvirtinti tame pačiame Konstitucijos 38 straipsnyje, rodo neatsiejamą ir neginčijamą santuokos ir šeimos ryšį. Santuoka yra vienas iš šeimos konstitucinio instituto pagrindų šeimos santykiams kurti. Tai yra istoriškai susiklostęs šeimos modelis, neabejotinai turintis išskirtinę vertę visuomenės gyvenime, užtikrinantis Tautos ir valstybės gyvybingumą bei istorinį išlikimą. Tačiau tai nereiškia, kad pagal Konstituciją, inter alia jos 38 straipsnio 1 dalies nuostatas, nėra saugomos ir ginamos kitokios nei santuokos pagrindu sudarytos šeimos, inter alia santuokos nesudariusių vyro ir moters bendras gyvenimas, kuris grindžiamas pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos, bendro vaikų auklėjimo ir panašiais ryšiais bei savanorišku apsisprendimu prisiimti tam tikras teises ir pareigas, kurie yra konstitucinių motinystės, tėvystės ir vaikystės institutų pagrindas. Konstitucinė šeimos samprata grindžiama šeimos narių santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma konstitucinei šeimos sampratai esminės reikšmės neturi.“

Po tokio Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo išties tapo nebeaišku kas yra šeima, nes teigiama, kad šeimos samprata grindžiama santykių turiniu, o šių santykių išraiškos forma šeimos sampratai esminės reikšmės nebeturi.

Liberalų sąjūdis suskubo vykdyti Konstitucinio Teismo nutarimą ir pasiūlė kuo skubiau registruoti partnerystės įstatymą. Pabandykime atsakyti į klausimą, kuo skirsis partnerystė nuo santuokos ? Ar tai taps palengvinta santuokos forma su mažiau pareigų ir daugiau laisvių?

Atkreiptinas dėmesys į kitų valstybių Konstitucinių Teismų požiūrį ir sprendimus santuokos ir šeimos atžvilgiu.

Vengrijos Konstitucinis Teismas, aiškindamas Vengrijos Respublikos Konstitucijos 15 straipsnį, kuriame įtvirtinta, kad „Vengrijos Respublika saugo santuokos ir šeimos institucijas“, yra konstatavęs, jog „santuoka ir šeima yra svarbiausia ir natūraliausia visuomenę sudaranti piliečių bendrija“ Konstitucijos 15 straipsnyje įtvirtinta apsauga apima valstybės pareigą ne tik saugoti sudarytas santuokas, bet ir teisės aktais sudaryti sąlygas (pvz., numatant išmokas tiems, kurie gyvena susituokę), skatinančias piliečius pasirinkti ne kitas gyvenimo kartu formas, o santuoką ir sukurti šeimą. Siekiant išsaugoti konstitucinę santuokos apsaugą, partneriai, kurie sąmoningai nepasirenka santuokos, neturėtų naudotis to paties lygmens apsauga kaip santuokos atveju. Platus sutuoktiniams suteiktų teisių ir pareigų spektras neturėtų būti prieinamas tiems asmenims, kurie turi teisę tuoktis, tačiau nusprendė šia teise nepasinaudoti.

Konstitucijos 15 straipsnyje nustatyta valstybės pareiga saugoti santuokos ir šeimos institucijas neapima pareigos saugoti ne santuoka grindžiamos partnerystės formų (Vengrijos Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 154/2008).

Prancūzijos Respublikos Konstitucinė Taryba 2011 m. liepos 29 d. nutarime konstatavo, kad santuokos tikslas yra ne tik užtikrinti asmenines, materialines ir tėvų pareigas, bet ir saugoti šeimą. Šiame nutarime Konstitucinė Taryba išaiškino, kad sutuoktinių, asmenų, sudariusių partnerystės sutartį, ir sugyventinių statusas yra skirtingas, ir konstatavo, kad teisinis reguliavimas, pagal kurį kompensacinė pensija skiriama tik mirusio asmens sutuoktiniui, ir nėra skiriama nei sugyventiniui, nei partneriui, neprieštarauja Konstitucijai (Konstitucinės Tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimas Nr. 2011-155).

Vokietijos Federalinis Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad pagal Pagrindinio Įstatymo 6 straipsnio 1 dalį santuokai suteikiama ypatinga valstybės apsauga, valstybė turi pareigą saugoti ir remti santuoką. Pagal šį konstitucinį įpareigojimą įstatymų leidėjas turi teikti pirmenybę santuokai, o ne kitoms gyvenimo kartu formoms, kaip antai vyro ir moters civilinei partnerystei (Vokietijos Federalinio Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. 855/06“ ), (KT nutarimas III 3.4, 3.5, 3.6).

Lyg šviesa rudenėjančio Lietuvos dangaus fone 2011 m. spalio 3 d. pasirodė Konstitucinio Teismo teisėjos Ramutė Ruškytės atskiroji nuomonė dėl anksčiau minimo Lietuvos Konstitucinio Teismo nutarimo, akcentuojant, jog „Konstitucinis Teismas nepaaiškina, ką reiškia esminė ir neesminė santuokos reikšmė šeimos sampratai ir kodėl santuoka yra būtent tik neesminė šeimos santykių išraiškos forma“.

„Tuo tarpu šeimą Konstitucija saugo tokią, kokia kyla iš santuokos – laisvo vyro ir moters sutarimo. Apie kitas šeimos formas Konstitucijoje nekalbama, t. y. vien dėl to, kad Konstitucija nedraudžia egzistuoti ir kitoms šeimos formoms, apie kurias joje nekalbama, tiems asmenims, kurie turi teisę tuoktis, tačiau nusprendė šia teise nepasinaudoti, negali būti suteikta tokia pat (lygiavertė) apsauga, kokia numatyta Konstitucijoje iš santuokos kylančiai šeimai“.

Lietuvos Konstitucinis teismas pateikė kitokią santuokos sampratą. Ar Lietuva po tokio Konstitucinio Teismo nutarimo taps modernesnė? Ekonominę krizę įveiksime, tik ar įveiksime vertybinę krizę. http://www.vtv.lt/naujienos/politikos-komentarai/konstitucinis-teismas-atidare-pandoros-skrynia.-kas-to-4.html

***
Paklaustas, ar norint užpildyti jo minimą teisinę spragą, reikėtų taisyti Konstituciją, Andrius Kubilius sakė tokio varianto neatmetantis.

„Bet galbūt užtenka ir specialiuose įstatymuose labai aiškiai apibrėžti, nes teisinės spragos egzistavimas atsiranda iš skirtingo juridinio suvokimo. Galbūt tą spragą, esančią Konstitucijoje, galima būtų užpildyti arba gerai sutvarkytais įstatymais, arba ir pačiu Konstitucijos tekstu“, – mano Premjeras.

http://www.vtv.lt/naujienos/politika-ir-visuomene/neatmeta-kad-del-seimos-savokos-teks-taisyti-ir-konstit-7.html

***
Spalio 12 d. 13 val. LR Seimo Kovo 11-osios salėje rengiama konferencija – forumas „Ar įmanoma sėkminga sveikatos programa Lietuvoje?“. Tai konferencijos – „Pasibaigė Lietuvos sveikatos programa. rezultatai ir perspektyvos. Visuomeninių organizacijų požiūris“ (2010 10 20), organizuotos Seime http://media3.lrs.lt/SEIMAS2010/2010/RENGINIAI/20101020_1151_OR.WMV, tęsinys.

***
Balsas.lt 201110 03 Sigitas Tamkevičius: šeima be atsakomybės yra pasmerkta mirčiai. Jei santuokinis įsipareigojimas yra toks nereikšmingas ir jį galima pakeisti emocijomis bei laisvu įsipareigojimu prisiimti tam tikras pareigas, tuomet kodėl Prezidentui, teisėjams ir Seimo nariams neužtenka emocijų ar laisvo įsipareigojimo sąžiningai atlikti pareigas, bet reikia dar ir prisiekti? Kodėl tos priesaikos sulaužymas yra smerkiamas ir net griežčiausiai baudžiamas? Šeima tik tuomet gali tapti visuomenės pamatu, jei ji kuriama atsakingai. O atsakomybė niekuomet negali būti grindžiama tik emocijomis ar neapibrėžtu įsipareigojimu. Apgailėtina, kad dabarties žmogus kratosi aiškios atsakomybės ir nori iš gyvenimo tik gauti, bet nieko nenori duoti, nenori įsipareigoti. Tai veda į aklavietę. Šeima be atsakomybės yra pasmerkta mirčiai. Šeima be atsakomybės niekuomet netaps valstybės ir visuomenės pagrindu. Jokie Konstitucinio Teismo išaiškinimai negalės pakeisti mūsų krikščioniškos šeimos supratimo, jei mes patys šito nenorėsime. Matydami šeimos institucijos griovimą Europoje ir mūsų tautoje, mes turime dar tvirčiau angažuotis ginti šeimą. http://www.balsas.lt/News/print/558310

***
lrytas.lt Mindaugas Kubilius 2011-10-01 Išgirdusi LR Konstitucinio teismo sprendimą, Lietuva suūžė. Atrodo, kad LR Konstitucinis teismas, demonstruodamas neišmanymą ir neigdamas šeimos santykių kilnumą bei esmę, tuo pačių griauna ir Lietuvos valstybės teisinius pamatus. Apie tai prieš keletą dienų rašiau Redaktoriui.

Tiesiog stulbina teisinės „išminties“ nesąmonės: emocinis prieraišumas yra šeimos santykių turinys! Nenorom imi galvoti, kad gal anie teisėjai šeimos neturėjo ir nepažįsta jos santykių pobūdžio, gal jie emociškai nuskriausti ir todėl itin jautrūs? Kitas LR Konstitucijos teismo „filosofijos“ principas, atskleistas aptariamoje nutartyje, tvirtina: turinys gali būti viršesnis už formą. Kaip tai įmanoma iš principo? Kokioje anapusinėje dvasinių fantazijų pasaulyje tokius dalykus teigiantys teisės guru gyvena? Tikrai ne žmonių tikrovėje, kur turinys nebūna be formos, nes forma apibrėžia turinį. Juk nėra upės be krantų ir nėra minties be sąvokos. Pažvelkime į aptariamą apgailėtiną išaiškinimą krikščionio akimis ir paklauskime: kodėl mūsų laikais tenka šeimą ginti? Kodėl šimtmečiais krikščionių mūsų Tėvynėje tvirtintas amžinasis Dievo įstatas yra atvirai niekinamas http://www.lrytas.lt/-13174968851315382825-nieko-naujo-jausmingieji-teisininkai-skers-krikščionis.htm

***
VAŠINGTONAS, 2011 10 04 (LifeSiteNews.com) – Playboy prostitučių šlovinimo laikas TV pasibaigė po sėkmingo boikoto, kurį organizavo Morality in Media. Antradienį, 2011 m. spalio 4 d., NBC ,,uždarė Playboy klubą“, sumažėjus jo reitingams ir padidėjus žiūrovų pasipiktinimui dėl moterų išnaudojimo. www.ClosetheClubOnNBC.com  http://www.lifesitenews.com/news/the-playboy-club-tv-show-cancelled-following-outcry

***
VACAVILLE, Kalifornija, 2011 10 04 (LifeSiteNews.com) Kalifornijos mokyklos, esančios už 45 mylių nuo San Francisko direktorius pareiškė, kad daugiau nedraus klasėje mokiniams sakyti ,,Telaimina tave Dievas“ (God, bless you). http://www.lifesitenews.com/news/principal-says-students-will-no-longer-be-punished-for-saying-god-bless-you

***
lzinios.lt 2011 10 04 Serbijos valdžia savaitgalį neleido surengti gėjų parado Belgrade. Valstybė baiminosi, kad vėl, kaip pernai, kils riaušės. Šiųmetis paradas būtų buvęs trečias per visą Serbijos istoriją. Tačiau valdžia, išsigandusi praėjusių metų įvykių, nusprendė, kad viešoji tvarka svarbiau. Pernai per paradą įvykus susirėmimams tarp policijos ir radikalų dešiniųjų grupuočių buvo sužeista daugiau kaip 100 policininkų, 60 asmenų suimta. Įtakingos šalies ortodoksų bažnyčios vadovas, patriarchas Irinėjus paradą vadino „gėdos paradu“. „Pavadinčiau tai užkrečiama liga, gėdos paradu, suteršiančiu žmogaus orumą ir gyvybės bei šeimos šventumą“, – aiškino Irinėjus. http://www.lzinios.lt/lt/2011-10-04/lietuva_ir_europa/venge_kraujo_praliejimo.html 

***
Delfi.lt 2011 10 04 Virusas, kuris plinta oralinio sekso metu, vyrams gali sukelti daugiau gerklės vėžio atvejų, nei rūkymas, teigiama tyrime. Mokslininkai ištyrė 271 gerklės auglio mėginį, surinktą per daugiau nei 20 metų, iki 2004 m. Paaiškėjo, kad gerklės vėžio atvejų, siejamų su žmogaus papilomos virusu arba ŽPV, skaičius išaugo nuo 16 iki 72 proc., teigiama straipsnyje, kuris buvo paskelbtas leidinyje „Journal of Clinical Oncology“. Iki 2020 m. su ŽPV siejamas gerklės vėžys, kuriuo dažniausiai suserga vyrai, paplis labiau nei su tuo pačiu virusu siejamas gimdos kaklelio vėžys, teigiama pranešime. http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=50324238

***
2011 10 03 (40DaysforLife.org) – Praėjusi pirmoji savaitė akcijos 40 dienų už gyvybę buvo vaisinga: nuo mirties išgelbėti 38 kūdikiai. http://www.lifesitenews.com/news/38-babies-saved-from-abortion-in-less-than-a-week

***
NIUJORKAS, 2011 10 03 (LSN) – Apie 1 200 mokyklų moksleiviai pasirašė išlaikyti tylą spalio 18 d. per Tylaus solidarumo dieną su negimusiais vaikais (Pro-Life Day of Silent Solidarity). http://www.silentday.org/

Praėjusių metų akcija: http://www.youtube.com/watch?v=cK7QG6hbNE8 http://www.lifesitenews.com/news/nearly-1200-colleges-and-schools-sign-up-for-powerful-pro-life-day-of-silen

***
YUBA CITY, Kalifornija, 2011 10 03 (LSN) 10 000 gyvybę palaikančių amerikiečių sekmadienį, 2011 m. spalio 2 d., bei 1 800 JAV miestų ir miestelių įsijungė į kasmetinę Gyvybės grandinę (Life Chain). Pirmąjį spalio sekmadienį gatvėse žmonės liudija žmogaus gyvybės šventumą. http://lifechain.net, http://www.lifesitenews.com/news/tens-of-thousands-pray-for-unborn-in-nationwide-life-chain-sunday

***
Žurnale American Journal of Medical Genetics, Dr Brian Skotko iš Bostono rašo, kad dauguma tėvų (iš 2 044 – 79%) yra laimingi, augindami Dauno sindromo vaikus. http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9773

***

Kinijoje organų donorystė klesti iš kalinių: http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/9774

***

Melagingos kontracepcijos pasekmės. http://www.lifesitenews.com/news/birth-control-mandate-based-on-cherry-picked-data-experts

http://provita.vdu.lt

Pro Vita , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,Comments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra