Prelato E. J. Putrimo kalėdinis sveikinimas

Autorius: Data: 2012-12-21 , 15:45 Spausdinti

Kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas“ (Izaijas 9,5).

Brangūs broliai, seserys Kristuje,

Kalėdų slėpinyje Dievas apsireiškė per savo Sūnų Jėzų Kristų. Kalėdos yra ypatingas šventinis laikotarpis, kurio metu žmogus labiau siekia susipažinti su gyvuoju Kristumi ir vienytis su Juo dalyvaudamas iškilmingose Mišių apeigose, susikaupimuose, kalėdinių giesmių koncertuose, gilesniame maldos išgyvenime bei švenčiant Kūčių vakarą ir Kalėdų dieną su lietuviškomis tradicijomis. Kalėdos nėra atostogos, o pasitraukimas iš kasdienybės į šventają tylą, taip švelniai išreikštą Franz Güberio giesmėje „Tyli naktis“.

Kalėdoms artėjant, prasidėjo popiežiaus Benedikto XVI paskelbti „Tikėjimo metai“, kurie mums primena mūsų atsakomybę dalintis tikėjimo dovana su kitais. „Mums reikia žmonių, kurie kalbėtų su Dievu ir įdant kalbėtų apie Dievą“, – aiškina Popiežius. Kalėdų laikotarpis yra puiki proga suaugusiems labiau susipažinti su kalėdinio tikėjimo tiesa, t. y., kad „Šventosios Dvasios veikimu, (Kristus) priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmogumi“ (Tikėjimo išpažinimo malda). Svarbu ir su vaikais bei vaikaičiais pasikalbėti apie Kalėdų laikotarpio tikrąją prasmę, jog Kalėdos yra apie mūsų Išganytojo Emanuelio gimimą, o ne tik apie Kalėdų senio dovanų maišą.

Kaip tik naujasis evangelizacijos siekis yra iš naujo atrasti tikėjimo džiaugsmą ir juo pasidalinti įvairiais būdais. Tai ne vien kunigų veiklos atsakomybė, nes visi turime asmeniškai priimti tikėjimą į Dievą savo širdyse ir gyvenime. Prisiminkime, kad Kalėdos yra Dievo didžiausia meilės dovana mums ir duodama, kad ja dalintumėmes. Aš šį Dievo meilės įgyvendinimą esu paliudijęs aplankydamas įvairias lietuvių katalikų bendruomenes išeivijoje:

* Kai Sao Paolo, Brazilijoje, įvyko „Dievo gailestingumo“ simpoziumas, programą praturtino visa lietuvių bendruomenė, Šv. Juozapo lietuvių parapijos choras, abu tautinių šokių ansambliai ir net iš Montrealio atvykęs Kanados choras bei vietiniai brazilai teologai ir dvasiškiai, kurie pasidalino mintimis apie Dievo gailestingumą.

* Londone, Jungtinėje Karalystėje, jau 100 metų Šv. Kazimiero lietuvių parapija su savo klebonais ir savanoriais parapijiečiais aptarnauja lietuvių bendruomenę, kuri šiuo metu yra viena iš didžiausių išeivijoje.

* JAV, Kanadoje ir Europoje yra daug įvairių lietuvių bendruomenių, įsisteigusių mažesniuose miestų centruose, kur dar nėra įsteigta nei lietuviškų parapijų nei misijų. Bendruomenių nariai savo iniciatyva kviečia lietuvius kunigus lankytis ir atnašauti Mišias lietuvių kalba.

Lieku dėkingas visiems: kunigams, vienuoliams, vienuolėms, katechetams ir savanoriams, kurie jungiasi bei remia lietuvių katalikų veiklą užsienyje, mūsų lietuviškose parapijose ir misijose. Per jų pasiryžimą, Evangelijos skelbimas įsikūnija ir virsta pagalba artimui, dvasine ir labdaringa parama vargšams, švietimo galimybėmis katechizuojant bei evangeliziuojant vaikus ir suaugusius, ypač besiruošiantiems priimti Sakramentus. Jų įsijungimas į vietinį lietuvišką bendruomeninį gyvenimą padeda perduoti ir išlaikyti mūsų krikscioniškas bei tautines vertybes ir tapatybę.

Linkiu visiems išgyventi savo asmenišką susitikimą su Dievu šv. Mišiose ir ypač per šias Kalėdų šventes.

Kalėdų laikotarpio palaima telydi Jus ir Jūsų šeimos narius per 2013 metus.

Linksmų švenčių!

Prelatas Edmundas J. Putrimas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Martyno Ambrazo nuotr.

Nuotraukoje: Prel. E. J. Putrimas

Išeivija , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra