Pirmasis Pezidento V. Adamkaus skrydis į Rumuniją

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2005 m. gruodžio 8-9 dienomis LR Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Rumunijoje. Tai pirmasis Lietuvos Prezidento oficialus apsilankymas Rumunijoje.

Iki tol nei vienas LR Prezidentas nebuvo lankęsis šioje šalyje Prezidentą lydėjo LR Seimo nariai, Lietuvos verslininkų delegacija ir gausus būrys žiniasklaidos atstovų.

Truputį sitorijos

Įvairios Lietuvos enciklopedijos apie Rumuniją pateikia panašias žinias. Daugiausiai žinių žinoma yra JAV išleistoje „Lietuvių enciklopedijoje“ (1956, t.26 .p.115-124)

Keletą faktų norėtume paminėti.Rumunija išaugo iš  XIV a.įsikūrusių Moldavijos ir Valakijos kunigaikštysčių. Beje rumunai yra dakų ir romėnų kolonistų palikuonys, daugiausia stačiatikiai, paveldėję Bizantijos kultūrą. Ilgus šimtmečius rumunai nešė turkų jungą ir tik 1877 m. gegužės 22 d. buvo paskelbta šalies nepriklausomybė, o 1881 m Rumunija paskelbta karalija su karaliumi Karoliu I.

Prasidėjus pirmąjam pasaulinui karui Rumunija buvo neutrali, o 1916 m. paskelbė karą Austro Vengrijai.
Dalyvavusi kare sąjungininkų pusėje, Rumunija  tapo nugalėtoja ir atgavo  savo etnines teritorijas – Besarabiją, Transilvaniją, Bukoviną.

1940 m. birželyje Sovietų Sąjunga okupavo Besarabiją, šiaurės Bukoviną, o 1940 m. rugsėjo mėn į Rumuniją  įžengė nacių Vokietijos kariuomenė.

Rumunijos kariuomenė dalyvavo antrąjame pasauliniame kare nacių Vokietijos pusėje ir jos kariniai daliniai kovėsi su sovietais dėl Odesos, Kerčės, Sevastopolio ir Stalingrado. Rumunai antrojo pasaulinio karo frontuose patyrė didelių nuostolių.

Nuo 1945 m. Rumuniją  valdė komunistai, 1947 m. šalis paskelbta „liaudies respublika“. 1989 m., gruodžio mėnesį nuversta N. Čaušesku diktatūra.

Rumunijoje gyvena 22 milijonai gyevntojų, jos sostinėje Bukarešte – 3 milijonai gyventojų.
1991 m. Lietuva ir Rumunija atkūrė diplomatinius santykius, 2006 m. turėtų būti atidarytos abiejų šalių ambasados.

Lietuvos Prezidentas Rumunijoje lankosi pirmą kartą

Prezidentas V. Adamkus į Rumuniją oficialaus vizito skrido lydimas verslininkų ir gausaus žiniasklaidos būrio, kurie atstovavo įvairiems Lietuvos regionams. Beje kartu su Prezidentu vyko LR Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Justinas Karosas bei LR Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rumunija grupės pirminnikas Henrikas Žukauskas, Respublikos prezidento patarėjas, Užsienio politikos grupės vadovas Edminas Bagdonas, LR  URM, Susisiekimo, Ūkio ministerijų sekretoriai Oskaras Jusys, Arvydas Vaitkus bei Artūras Dainius bei LR URM  Europos šalių departamento patarėja Ramunė Stirpeikaitė, Prezidento atstovė spaudai Rita Grumadaitė, Lietuvos ambasados Ministras patarėjas Valdimiras Jarmolenko ir kiti lydintys asmenys.

Ir į kitus šių metų oficialius Prezidento vizitus į Ukrainą, Gruziją, Ispaniją, Bulgariją metu jį lydėjo gausus būrys žiniasklaidos iš įvairių Lietuvos regionų . Mums dalyvaujant šioje kelionėje nekilo abejonių dėl Prezidento palydos – žiniasklaidos atsovų, juk be jų mūsų piliečiai negalėtų žinoti kaip Lietuva priimama ir ko pasiekė atkūrus savo nepriklausomybę.

Su didele pagarba buvo sutiktas Prezidentas, tai rodo Lietuvos valstybės pripažinimą pasaulyje. Nuo pat lėktuvo Boing 737-500 nusileidimo Bukarešto tarptautiniame oro uoste „Henri Coanda“, Prezidentą lydėjo ne tik motociklininkų eskortas, bet ir per visą kelionės į Prezidento Cotroceni rūmus maršrutą sustabdytas transporto eismas bei iškabintos Rumunijos ir Lietuvos vėliavos.

Garbės sargybos iškilminga rikiuotė Rumunijos Respublikos Prezidento rūmuose, kur jį pasitiko Rumunijos Respublikos Prezidentas Trajanas Basesku, atlikti Lietuvos Respublikos ir Rumunijos valstybiniai himnai  mums akivaizdžiai parodė, kad  tūkstančiai lietuvių, žuvusių už Lietuvos laisvę
pralietas kraujas ir patirtos kančios nebuvo bevertės – Lietuvos valstybė užėmė garbingą vietą šalia kitų Europos valstybių.

Dviejų valstybių prezidentų ir delegacijų susitikimai

Rumunijos Respublikos Prezidento Cotroceni rūmuose vyko dviejų prezidentų V. Adamkaus ir Trajano Basesko susitikimai, o vėliau – dviejų oficialių delgacijų. Po to Prezidentai surengė Rmunijos ir Lietuvos žurnalistams spaudos konferenciją, trukusią apie valandą. Abiejų Prezidentų kalbos buvo verčiamos į anglų ir rumunų kalbas.

Mūsų Respublikos prezidentas padėkojo už pakvietimą atvykti ir priėmimą Rumunijoje. Pasak jo, šis vizitas reiškia naują abiejų valstybių istorijoje puslapį, nes artimi ryšiai tarp valstybių yra labai svarbūs.

„Mes džiaugiamės, kad esame čia Rumunijoje, – sakė Prezidentas V. Adamkus,- kuomet jūs ruošiatės stojimui į Europos Sąjungą. Tarp mūsų šalių yra daug bendro ir turime galvoti ką suteiksime savo piliečiams būdami Europos Sąjungoje. Mes svarstėme kaip skatinsime demokratiją Juodosios ir Kaspijos jūrų regiono valstybėse, aptarėme būsimo susitikimo, skirto naujoms demokratinėms šalims Bukarešte klausimus. Noriu priminti apie bendrus dalykus. Aš tikiu, kad kartu dirbsime mūsų valstybių piliečių gerovei, įrodysime, kad esame kūrybingi ir kompetetingi“.

Prezidentas V. Adamkus pakvietė Rumunijos Respublikos Prezidentą aplankyti 2006 metais Lietuvą.

Rumunijos Respublikos Prezidentas Spaudos konferencijoje apie Lietuvos ir Rumunijos santykius Europos Sąjungoje sakė, kad abi šalys išgyveno komunistinį rėžimą ir abi jos turi bendrų interesų Europos Sąjungos zonoje. Beje, Prezidentas sakė, kad Rumunija prisideda prie Rytų Europos šalių vystymosi, ekonomikos kėlimo, labai vertiną Lietuvos poziciją, kuri palaiko Rumunijos stojimą į Europos Sąjungą. Rumunijos Prezidentas sakė, kad nėra saugesnio sprendimo kaip stiprinti teritorines valstybių sienas stiprinant demokratiją Ukrainoje, Bulgarijoje, Moldavijoje, Gruzijoje bei kitose valstybėse.

Demokratinis procesas ir ekonominė plėtra mūsų šalyje negali nepaliesti ir tokio didelės valstybės kaip Rusija, todėl mes suinteresuoti įtraukti Rusiją į diskusijas, susijusias su procesais vykstančiais mūsų regione.

Po spaudos konferencijos abu Prezidentai čia pat prezidentūroje apžiūrėjo Abiejų valstybių diplomatinių dokumentų archyvinę parodą.

Kiti Prezidento susitikimai su oficialiais Rumunijos vadovais

Tą pačią dieną Prezidentas  apsilankė Lietuvos ir Rumunijos verslo forumo atidaryme. Prezidentą lydėjusieji verslininkai turėjo dideles galimybes išsisaiškinti verslo galimybes Rumunijoje.

Gruodžio 8 d. vakare Lietuvos Respublikos Prezidento garbei buvo buvo surengta Rumunijos Prezidento ir ponios Maria Basescu vardu oficiali vakariene, kurioje dalyvavo Lietuvos delegacija

Oficialaus vizito programoje Prezidento susutikimas su Rumunijos Senato Pirmininku Nikolaje Vakarojumi ir Atstovų rūmų Pirmininku Adrianu Nestase.

Prezidento spaudos tarnyba informavo, kad šiuose susitikimuose aptarti dvišaliai valstybių santykiai, Rumunijos integracija į Europos Sąjungą.

Gruodžio 9 d. Prezidentas susitiko su Rumunijos Ministru Pirmininku Kelinu Popesku – Taričenu . Abu valstybių vadovai aptarė dvišalius santykius, Europos Sąjungos perspektyvas, apie situaciją Ukrainoje ir Padnestrėje.

Valstybių vadovai sutarė, kad būtina sudaryti palankias sąlygas verslo plėtojimui abiejose šalyse.
Prezidentas Valdas Adamkus Bukarešte padėjo vainiką prie Nežinomojo kareivio kapo ir apsilankė Nacionaliniame meno muziejuje.

Po apsilankymno Nacionaliniame meno muziejuje, Prezidentas atsakė į Lietuvos žurnalistų klausimus.
Konkrečius klausimus pateikė LTV  apžvalgininkas Vygintas Pugačiauskas. Prezidentas buvo patenkintas vizito rezultatais, pažymėjo, kad stiprės abiejų šalių ekonominiai santykiai, po Naujųjų metų į Lietuvą atvyks rumunų verslininkų delgacija, kuri aiškinsis verslo plėtros galimybes Lietuvoje.

Lietuvos Seime – Rumunijos grupė

Prezidentą lydinčioje oficialioje delegacijoje buvo ir LR Seimo tarpparlamentinės Lietuvos – Rumunijos parlamentarų grupės pirmininkas Henrikas Žukauskas. Pasak parlamentaro prieš pusantro mėnesio Traptautinių prekybos rūmų ICC gen. direktorius Algimanats Akstinas lankėsi Rumunijoje, ten susitiko su Užsienio reikalų komiteto pirmininku bei kitais Rumunijos parlamento atstovais LR Seime. Tokia grupė turėtų  inicijuoti stojimo į ES sutartį.

Lietuvoje veikia Lietuvos rumunų kultūros bendrija „Dačija“, kurios pirmininkėyra Lietuvos televizijos redaktorė Lučija Bartkienė.

Seimo nario Henriko Žukausko nuomone Lietuvos ir Rumunijos dvišaliai santykiai  pagyvės kai Lietuvoje bei Rumunijoje bus atidarytos ambasados. Rumunai jau turi ambasadorių Lietuvoje, Lietuvos ambasadoriaus kandidatūra svarstoma. Pasak Dainiaus Junevičiaus, LR Nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Rumunijai,darbas dirbamas, šiuo reikalu užsiima Vladimiras Jarmolenko ir ambasada tikrai įsikurs. Ambasadoriaus įsitikinimu, ambasadų atidarymas atvers visiškai naujas abiejų šalių bendradarbiavimo perspektyvas.

Prezidentas ir žiniasklaida

Oficialaus Prezidento vizito metu į Rumuniją jį lydėjo du prezidentūros metraštininkai: Džoja Barysaitė (fotografė) ir Romualdas Kuprys, apsaugos karininkai Darius Cvirka ir Darius Urbanavičius. Respublikos prezidento atstovė spaudai Rita Grumadaitė yra svarbiausias delegacijos asmuo, tvarkantis žiniasklaidos ir delegacijos ryšius. Visus praktinius žiniasklaidos reikalus tvarkė Prezidento konsultantas Juozas Ruzgys.

Pasak Prezidento atstovės spaudai R. Grumadaitės, regioninė žiniasklaida pasiekia daugelį rajonų gyventojų ir todėl labai svarbu, kad mūsų valstybės vadovo veikla būtų žinoma visiems valstybės piliečiams, ji atsispindėtų rajonų laikraščiuose.

Šiais metais Prezidentas į įvairius vizitus,susitikimus, konferencijas vyko apie 30 kartų. Aukščiausio lygio vizitas buvo Ispanijoje, šalies vadovas skrido į Afganistaną ir Azerbaidžaną. Grįždami atgal į Lietuvą, žurnalistai turėjo galimybę beatrpiškai kalbėtis su Prezidentu, išgirsti jo mintis apie Lietuvos ir Rumunijos  eknominį ir socialinį vystymąsi ir šalių perspektyvas Europos Sąjungoje.
 
Voruta. –  2005, gruod. 17, p. 1-2.

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra