Pensijų sistemos reformos įstatymo pakeitimas (2)

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Lyginamasis variantas
 
 
Lietuvos Respublikos
Pensijų sistemos reformos įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo bei 6 ir 9 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymais 
 
2010 m.      d. Nr.
Vilnius
 
(Žin., 2002, Nr. 123- 5511; 2003, Nr. 75-3474; 2004, Nr. 96-3522, Nr. 171-6301)
 
1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas
 
Papildyti 3 straipsnį 5 dalimi ir ją išdėstyti taip:
 
„5. Dalyvis, norintis sugrąžinti į VSDF sąskaitą visas dalyvio vardu pensijų kaupimui sumokėtas įmokas, kurios Valstybinio socialinio draudimo fondui buvo kompensuotos iš valstybės biudžeto ar kitų valstybės viešojo administravimo lėšų, ir atkurti valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį, koks jis būtų buvęs be atitinkamų pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis pasirašymo, turi teisę bet kuriuo metu per pirmąjį kiekvienų kalendorinių metų pusmetį sudaryti tokią sutartį su VSDF. VSDF, sudariusi tokią sutartį su dalyviu, privalo per 3 kalendorines dienas nuo jos sudarymo elektroniniu būdu ją pateikti pensijų kaupimo bendrovei, kurios valdomame pensijų fonde dalyvis kaupė pensijų įmokas, kartu su dalyvio prašymu nutraukti pensijų kaupimo sutartį. Pensijų kaupimo bendrovė, gavusi dalyvio prašymą nutraukti pensijų kaupimo sutartį ir VSDF informaciją apie tokią VSDF ir dalyvio sudarytą sutartį, ne vėliau kaip 14 kalendorinių dienų privalo pervesti į VSDF sąskaitą visas dalyvio vardu sumokėtas pensijos kaupimo įmokas, išskyrus 0,2 nuošimčių dalį, kuri lieka jai nuo visų šių įmokų sumos už administravimo išlaidas. Pensijų kaupimo dalyviui pageidaujant, VSDF privalo sudaryti su juo tokią sutartį ne vėliau kaip per 3 dienas nuo dalyvio prašymo pateikimo ir atkurti jo valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydį tokį, koks jis būtų buvęs be pensijų kaupimo sutarčių su pensijų kaupimo bendrovėmis pasirašymo, bei padaryti atitinkamą įrašą pensijų kaupimo sutarčių registre, kai pensijos kaupimo bendrovė dalyvio vardu perveda į VSDF biudžetą visą pensijų kaupimui sumokėtų įmokų sumą (išskyrus 0,2 nuošimčių administracines išlaidas, kurios lieka bendrovei, tačiau kurias dalyvio vardu kompensuoja VSDF, atkurdama dalyviui senatvės pensijos dydį neatsižvelgiant į šį atskaitymą).“
 
2 straipsnis. 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas.
 
Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį iš ją išdėstyti taip:
 
2. Dalyviams šio straipsnio 1 dalyje nustatytu pensijų įmokos dydžiu didinamas pensijų socialinio draudimo įmokos tarifas. Bendrasis valstybinio socialinio draudimo įmokos tarifas šio straipsnio nustatytos pensijų įmokos dydžiu nedidinamas.
 
3 straipsnis. 6 straipsnio pripažinimas netekusiu galios. 
 
Pripažinti 6 straipsnį netekusiu galios.
 
6 straipsnis. valstybinio socialinio draudimo ir kaupiamųjų pencijų išmokų santykis

1. Dalyviams valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyta tvarka proporcingai mažinamas, atsižvelgiant į pensijų kaupimui skirtą valstybinio socialinio draudimo įmokos dalį. Už laikotarpį, kurį asmuo nebuvo pensijų kaupimo dalyvis, valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos dydis jam nemažinamas.

 
2. Asmenims, nebuvusiems pensijų kaupimo dalyviais, valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis bei paskirtų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų dydis nemažinamas.
 
4 straipsnis. 9 straipsnio pripažinimas netekusiu galios.
 
Pripažinti 9 straipsnį netekusiu galios.
 
9 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų trūkumo finansavimas
Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų trūkumas, atsiradęs dėl šio Įstatymo įgyvendinimo, gali būti finansuojamas Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka iš lėšų, gautų pardavus valstybės turtą, taip pat valstybės biudžeto lėšų ir kitų finansavimo šaltinių. Šie asignavimai Valstybinio socialinio draudimo fondui nustatomi kasmet tvirtinant Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžetus.
 
5 straipsnis. Įstatymo galiojimas
 
1. Šis įstatymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.
 
2. Šio įstatymo 2, 3 ir 4 straipsniai įsigalioja nuo 2011m. liepos 1d.
 
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
 
RESPUBLIKOS PREZIDENTAS
 
Teikia Seimo nariai: Gintaras Songaila

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra