Pasvalio dekanato maldininkų viešnagė Utenoje

Autorius: Data: 2013-07-29 , 13:16 Spausdinti

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Pasvalys

Vykstame į Gyvojo Rožinio kongresą

Ankstų 2013 m. liepos 27 d. rytą, kada visa Pasvalio parapija jau gyveno Šv. Onos atlaidų iškilmių stebuklingu laukimu, o dekanato gausus  maldininkų  būrys  ruošėsi  vykti į Uteną – Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio IX kongresą.  Maldininkės ir maldininkai buvo labai gražūs vidumi ir išore, nes jų veidus puošė dvasinis vidinis švytėjimas, ramybė bei  šventinė apranga. Kiekvieno  maldininko kelionės palydovais buvo: rožančius, maldaknygė bei kruopščiai paruoštas šventinis lauknešėlis..  Pasvaliečiai prieš kelionę dar minutėlei užsuko į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią. Maldoje pasveikinę Jėzų Kristų, uždegę žvakutę  prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus, čia sukalbėję ,,Sveika, Marija’’, suklupę prie gražiai išpuošto vainikais Šv. Onos altoriaus  išskubėjome prie Pasvalio krašto muziejaus. Čia jau laukė  autobusas bei nuoširdus vairuotojas Egidijus Chraptavičius  su kongreso dalyviais iš Skrebotiškio parapijos. Į autobusą atskubėjo dar keliauninkai iš Daujėnų, Krinčino parapijų. Rūpestingai savo maldininkus iš Saločių bei Kiburių  atlydėjo šių parapijų klebonas Eimantas Novikas. Atsisveikindamas su savo parapijiečiais klebonas Eimantas Novikas palinkėjo visiems kongreso dalyviams Dievo palaimos ir Švč. Mergelės Marijos globos.

Trumpai palikę  savo gimtuosius kampelius išvykome į Uteną. Pakelėje dar užsukome į Joniškėlį bei Pušalotą, nes ir čia laukė būrelis gyvojo rožinio maldininkų.  Pilnutėlis autobusas pasuko link Panevėžio. Keliavome į Uteną apie  dvi valandas. Kelionės metu, netik grožėjomės įvairiaspalvėmis pievomis, nokstančiu javų derliumi, miškais, upėmis, ežerais, kalneliais, pakalnėmis, kaimo sodybomis, prabėgančiais pro autobuso langus miesteliais ir išnyrančiais bažnyčių bokštais, bet visi nuoširdžiai meldėmės už sėkmingą kelionę, ligonius, dvasininkus, vienuolius bei vienuoles, bažnyčios patarnautojus bei pagalbininkus, jaunimo dienas Brazilijoje, savo šeimos narius, mirusiuosius.  Kelionės metu kiekvienam kongreso dalyviui buvo įteikta vizitinė kortelė, bei renginio atmintinė.

 Lydint pakilios nuotaikos pasiekėme Uteną

Lydint pakilios nuotaikos pasiekėme Uteną. Pasigrožėję ir pasivaikščioje miesto gatvėmis bei aplankę Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčią atvykome prie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios.  Darniai išsirikiavę, paskui savo dekanato gyvojo rožinio vėliavą, kurią nešė maldininkas Andrius Pakėnas (Pasvalio p.) bei lydėjo asistentės maldininkės Vilma Gaigalaitė (Pasvalio p.) ir Aldona Banelienė ( Daujėnų p.) prisijungėme prie kongreso eigos bažnyčios šventoriuje.

„Šviesos slėpiniai’“

Rožinio maldą „Šviesos slėpinius“ bažnyčios šventoriuje vedė, mąstymus skaitė Utenos Dievo Apvaizdos vikaras kun. Mangirdas Maasas. Eidami nuo  vienos slėpinio stoties iki  kitos visi drauge giedojome giesmes Marijai. Visus sužavėjo įspūdingai ir prasmingai įrengtos slėpinių stotelės bei išpuošta gėlėmis šventoriaus aplinka. Procesijoje buvo nešama ir Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio vėliava.

Po iškilmingos procesijos visi rinkosi į bažnyčią. Kunigas Mangirdas visus pakvietė sugiedoti Švč. Mergelės Marijos litaniją.  Pagiedojus litaniją buvo perskaitytos užbaigosmaldos.

 Šv. Mišias aukojo vyskupas Jonas Kauneckas

Dvyliktą valandą prasidėjo šv. Mišios. Jas aukojo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai.

Mišių metu giedojo Utenos bažnyčios choras, kuris kvietė į bendrą maldą jungtis visai bažnyčiai. Šv. Mišių metu skaitinį skaitė Rokiškio dekanato atstovas, bendrą maldą Nijolė Gylienė.

Homilijos metu vyskupas Jonas Kauneckas pasveikino visus kongreso dalyvius iš visų vyskupijos dekanatų bei svečius iš Vilniaus,Kauno, Kaišiadorių, Tytuvėnų.

Kalbėdamas vyskupas akcentavo, kad rožinis – nuostabi malda savo paprastumu ir gilumu. Pasidžiaugė,  kad Panevėžio vyskupijos gyvasis rožinis, vadovaujamas Nijolės Gylienės, bei  Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio dvasios vado, Zarasų dekano Remigijaus Kavaliausko yra stipri atrama katalikiškoje veikloje. Tai padeda įveikti daugelį promblemų, neleidžia pasauliui pražūti. Vyskupas baigdamas homiliją pakvietė Tikėjimo metais tapti gyvu Prisikėlusiojo buvimo pasaulyje ženklu, būti laimingais ir savo malda nešti paguodą daugeliui. Ragino daugiau nuostabios maldos vaisių švenčiant Tikėjimo metus, prisimenant savo valstybės svarbias istorines datas bei laukiant  Jono Pauliaus II-ojo paskelbimo  šventuoju.

Atnašas prie Dievo stalo duonos ir vyno pavidalu nešė Biržų dekanato atstovai.

Po šv. Mišių buvo perskaitytas pasiaukojimo Švč. Mergelei Marijai aktas. Vyskupas J. Kauneckas visus palaimino bei pašventino įsigytas devocianalijas.

„Marija – tikėjimo motina“

Po šv. Mišių vyko konferencija tema „Marija – tikėjimo mokytoja“. Ją vedė Panevėžio Švč. Trejybės kunigas Rimantas Kaunietis. Pranešėjas konkrečiais pavyzdžiais pateikė Marijos pavyzdį bei reikšmę kiekvieno kataliko gyvenime.

„Marija mums suteikia naują būdą matyti ir suprasti. Veikiame ne patys – veikiame paklusdami malonei. Gyvename ir dirbame su Marija ir Joje: meldžiamės kartu su Ja, meldžiamės Jos malda, mylime jos meile, esame stiprūs ir atsparūs Jos tvirtumu ir drąsa. Nuolatinio bendravimo su Švč. Mergele Marija įtakoje kasdien mumyse nepastebimai auga ta karalystė, kurios Viešpats yra Jėzus.

Gražus ir kilnus dalykas yra melstis į Mariją, bet nepalyginamai brangesnis ir didingesnis – gyventi ir priklausyti Jai“, –  tokiais dvasingais žodžiais baigė konferenciją pranešėjas.

Atminimo medelis ir iškilminga eisena

Pasibaigus konferencijai visa bažnyčia sugiedojo giesmę „Marija, Marija“. Nuskabėjus giesmei visi rinkosi į bažnyčios šventorių, kur buvo pasodintas atminimo medelis.

Po to  iškilminga eisena ėjome į „Saulės“ gimnazijos parką agapei. Vaišinomės, bendravome tarusavyje bei su kitų dekanatų dalyviais bei draugais. Užgrojus muzikantams sukomės smagiai draugystės ratelyje. Agapės metu pasvaliečius aplankė vyskupas J. Kauneckas, Kupiškio dekanato, Subačiaus p. kun. Albertas Kasperavičius bei kiti renginio svečiai.

Atsisveikinant maldoje padėkojome Panevėžio vyskupijosdvasios vadui kun. Remigijui Kavalauskui, Gyvojo rožinio vadovei Nijolei Gylienei, bei Utenos kunigams, bei Utenos gyvojo rožinio maldininkams už nuoširdų rūpestį organizuojant šį kongresą ir tariame  iki susitikimo kitais metais Panevėžyje.

 Džiaugiamės suteikta Dievo malone

Grįždami džiaugėmės suteikta Dievo malone, dalinomės patirtais įspūdžiais kongreso metu.

 Malonu, kad mūsų vėliava susilaukė daug dėmesio, išgirdome daug gražių atsiliepimų.

Tikrai mūsų vėliava nepaprasta, nes kada buvo pašventinta (Pasvalio šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, kun. Feliksas Čiškauskas. 2012 m. birželis), ir skubėjome prie bažnyčios fotografuotis, Marijos veidu nuriedėjo ašara“, – dalinosi prisiminimais maldininkė Vilmutė.

Kad tarnautų ilgus metus, privalome ją saugoti ir rūpintis“,  – vieningai atsakė visi maldininkai.

Baigiantis kelionei vieni kitiems palinkėjome kasdieninės nuoširdžios ir gilios Rožinio maldos bei parnešti į savo namus nors po grūdelį dvasingumo, ką suradome, ką patyrėme kongreso metu. Juk ir grūdelis gali išauginti kiekvieno tikinčiojo širdyje brandų derlių.

Autorės nuotr.

Nuotraukose:
1. Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventorius. 2013 m. liepos 27 d.
2. Pasvaliečiai agapės metu kalbasi su Panevėžio vyskupu J. Kaunecku Utenoje, „Saulės“ gimnazijos parke. Panevėžio vyskupijos IX Gyvojo Rožinio kongresas. 2013 m. liepos 27 d.

Katalikų Bažnyčia , , , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra