Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai švenčia Pašvęstojo gyvenimo metus

Autorius: Data: 2015-05-26 , 11:01 Spausdinti

Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkai švenčia Pašvęstojo gyvenimo metus

Nuotraukoje – prie vienuolyno įkūrėjos Marijos Rusteikaitės paveikslo. Sesė vienuolė Joana

Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio maldininkai kartu su visa katalikiška bendruomene prasmingai švenčia Pašvęstojo gyvenimo metus.

Kvietimas dalyvauti Šv. Mišių aukoje

 Kiekvieną mėnesį   gyvojo rožinio maldininkaikviečiami Į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos bažnyčią, dalyvauti  Šv. Mišių aukoje.  Anksti rytą , ruošdamiesi Eucharistijos šventimui suklumpame  rožinio maldai, kalbame gailestingumo vainikėlį , bei gailestingumo litaniją. Taip pat nepamirštame sukalbėti Viešpaties Angelo maldos  už iškeliavusius į amžinybę kunigus, vienuolius ir  vienuoles bei gyvojo rožinio narius.  Nuskambėjus giesmei ,, Su galinga  rožančiaus malda‘‘ visi susikaupiame  Šv. Mišių aukai.  Po šv. Mišių gyvojo rožinio maldininkai neskuba iš bažnyčios , nes visuomet  klausomės katechezių , kurios yra skirtos  Pašvęstojo gyvenimo metams.  Jų metu kalbama apie pašvęstojo gyvenimo prasmę, vienuolynų  steigimusi istorijas, vienuolių ordinus, veiklos kryptys, žiūrime kino filmus apie vienuolių gyvenimą.  Katechezių metu maldininkai aktyviai dalyvauja diskusijose.  Nuoširdi  bendrystė bei pokalbiai  tęsiasi, net agapės metu. Kiekvienas  , atvykęs gyvojo rožinio maldininkas gali papasakoti apie  veiklą  savo parapijose, pasidalinti Gerąja naujiena.Net, kaip pagal popiežių Pranciškų , papasakoti savo kasdienišką istoriją.  Maldininko ištartas žodis,  yra laukiamas, pamokantis, o svarbiausia gerbtinas.Malonu, kad  kiekvieną kartą  galima išvysti  gausų  maldininkų būrį iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos  bei maldininkų grupeles  išDaujėnųŠvč. Jėzaus vardo, Joniškėlio Švč. Trejybės, KyburiųŠvč. Mergelės Marijos Angeliškosios, Krinčino Šv. Apaštalo Petro ir Povilo, Saločių Šv. Juozapo , SkrebotiškioŠvč. Jėzaus širdies,  bei kitų parapijų.

Už šv. Mišių auką , katechezes bei visapusišką  globą  esame dėkingi Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo klebonui  Albertui Kasperavičiui , kun. Feliksui Čiškauskui, o ypač  Pasvalio dekanato gyvojo rožinio dvasiniam vadovui kun. MiroslavAnuškevič.

Išvyka į Panevėžį

Prieš pat Šventosios Dvasios nužengimo iškilmes ( Sekmines ) grupelė Pasvalio dekanato gyvojo rožinio maldininkų  išvykome  į  kelionę , tikslu aplankyti Panevėžio moterų vienuolynus bei artimiau pabendrauti bei išgirsti pasidalijimą apie vienuoliško kelio pasirinkimo prasmę.

 Diena buvo tikrai pavasariška ir šilta. Mus aplink  supo  labai graži lietuviško krašto gamta – žaliuojantys miškai bei laukai, pakelėse savo šakelėmis mojantys berželiai . žydinčių pienių pievos, savo žiedeliais besipuikuojančių alyvų krūmai,  darželiai pasipuošę įvairiaspalvėmis tulpėmis.

 Dievo apvaizdos kongregacijos vienuolyno aplankymas

Autobusiukas sustojo prie Panevėžio  Šv. Apaštalų  Petro ir Povilo parapijos  bažnyčios. Išlipę , pasukome prie Dievo apvaizdos vienuolyno.  Mes sustojome prie erdvaus, spindinčio pastato. Paskambinome  į duris.  Mus pasitiko sesės vienuolės.   Sesės vienuolės visus pakvietė į ekskursiją po vienuolyną. Pirmiausia sustojome  prie vienuolyno įkūrėjos Marijos Rusteikaitės portreto.  Sesės  vienuolė Agnietė  papasakojo šio vienuolyno istorija .  Susipažinome su vienuolyno kambarių paskirtimi, aplankėme valgyklą, biblioteką bei koplyčią.  Visi  privalėjome laikytis vienuolyno taisyklių. Negalėjome vaikščioti visais  vienuolyno  koridoriais , reikėjo palaikyti ramybę,  nes ant durų buvo galima pamatyti užrašą  ,, Klauzūra – praėjimo nėra‘‘.  Po  ekskursijos   susirinkome  į svečių kambarį. Čia  prisiminėme sesę vienuolę  Loretą, kurios gimtinė  Daujėnų parapiją, Pasvalio dekanatas.  Sesė Loreta  šiuo metu yra išvykusi tęsti savo vienuoliškos misijos į Uteną. Sesė Loreta  visuomet pasidomi  apie Pasvalio  dekanato gyvojo rožinio maldininkų veiklą.  S. Loreta pateikia daug  tinkamų bei naudingų  patarimų .  Po to  Sesė  Agnietė išsamiai   atsakinėjo į mūsų pateiktus  klausimus: ,, Kaip atpažinti savo pašaukimą? Kokiam reikia būti , kad taptum vienuoliu? Ką reiškia įžadai? Ką veikia vienuoliai? Koks šio vienuolyno uždavinys pašvęstojo gyvenimo metais? . Į klausimą ,, Popiežius Pranciškus laiške Pašvęstojo gyvenimo metų proga  ,, Laukiu, kad pažadintumėte pasaulį‘‘ rašė ,, Kur vienuoliai, ten džiaugsmas‘‘ sesė vienuolė Agnietė  atsakė, kad popiežius Pranciškus čia kalba ne apie išorinį, o apie vidinį  džiaugsmą . Tai kvietimas  daugiau  pajusti Dievo malonę, pripildyti savo širdis bei sielas vidiniu gėriu bei skleisti  visa tai į savo bei pasauliečių  aplinkoje. Sesė Agnietė pokalbio pabaigoje su šypsena veide pasakė, mielieji, visuomet prisiminkite, kad kartais  krikščioniui nors būna ir blogai, bet viskas išeina į gerą  . Palinkėjo  mums, o ypač jaunimui  gilintis į tikėjimą – dora, pasiaukojimu bei ištverme.

Padėkodami už šiltą priėmimą KyburiųŠvč. Mergelės Marijos Angeliškosios parapijos ansamblis parodė programą, kurį buvo skirtą Viešpačiui, Švč. Mergelei Marijai. Sesės vienuolės visiems atminčiai įteikė Švč. Trejybės paveikslėlius.

 Susitikimas su Marijos tarnaitėmis –   sesėmis vienuolėmis

 Jau atsisveikinus su Dievo apvaizdos sesėmis vienuolėmis, sulaukėme malonaus skambučio iš Švč. Nekaltosios M. Marijos tarnaičių kongregacijos  vienuolyno . Sesės vienuolės pasakė kad jos mūsų labai  laukia,  nes tuojau vienuolyno koplyčioje, prasidės gegužinės pamaldos.   Sėdome į autobusą ir labai greitai pasiekėme Sodų g. 10. Prievienuolynodurų mus pasitiko sesė  vienuolė Albertina. Mes patekome į erdvų , ramybę  bei dvasingumu  dvelkiantį pastatą.  Lipome laiptais į trečią  aukštą. Tyliai atidarėme koplyčios duris ir suklupome maldai.  Manyčiau, kad buvo  ne vienam iš mūsų  krūtinėje buvovirpuliukas  bei nenusakomas vidinis džiaugsmas,  juk  gegužinės pamaldos vyko  neįprastoje dvasinėje aplinkoje .

Po gegužinių pamaldų, kartu su Kyburių p. bažnytiniu ansambliu  sesės vienuolės giedojo giesmes Viešpačiui, Švč. Mergelei Marijai.  Karštais plojimais koncertas dar buvo pratęstas. Buvo pagiedota giesmė ,kurią labai mėgsta sesuo Elenutė.  Sesė Vijolė vyr. pavaduotoja, sesė Virginija provincijolės pavaduotoja, sesė Albertina, sesė Dalia netik  mus maloniai priėmė bet ir  pakvietė į  vienuolyno  valgomąjį.  Čia visų laukė skanūs pyragaičiai, sausainiai, garuojanti ir kvepianti arbata bei kava.  Vienuolėms palaiminus stalą  kartu  gėrėme garuojančią ir kvepiančią arbatą bei kavą ir  kalbėjomės.  Sesės vienuolės pasakojo apie savo gyvenimo kelią, o mes apie save.  Maldininkė iš Pasvalio Kazimiera su savo anūku Arnu padeklamavo eilėraštį apie Mamą bei padainavo ir inscenizavo  lietuvių liaudies dainą ,, Vai kur buvai kiškel mano‘‘ .  Jų pasirodymas buvo palydėtas džiaugsmingais plojimais. Galėjome dar ilgai čia sėdėti, toje   šiltoje katalikiškos bendruomenės apsuptyje,  bet  bėgantis laikas ragino vykti  į namus.  Padėkoję ir palinkėję Šv. Dvasios dovanų, Dievo meilės bei Švč. Mergelės Marijos globos išvykome į Pasvalį.   Už kelionę esame dėkingi vairuotojui Jonui ir Pasvalio r. Vaškų seniūnui Kęstučiui Jasėnui.

Grįžome   dvasiškai pakylėti .

,,Iš tiesų kiekvienas  turime  savo istoriją ir nuolat dalijamės su pasauliu. Ar esi patenkintas savo istorija? Ar iš visų jėgų  stengiesi, kad ji būtų kuo geriausia?  ‘‘( Žodis tarp mūsų‘‘ 2015 m. Gegužės – birželio  kasdienės meditacijos )

  Vlada Čirvinskienė

  Pasvalio dekanato G.rožinio vadovė

Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra