Pasvaliečiai pagerbė Šv. Jono Bosko relikvijas

Autorius: Data: 2014-03-17 , 17:01 Spausdinti

Šv. Jono Bosko relikvijos kelionė po Lietuvą kovo 3 – 16 d.
Žodis relikvijos  reiškia palaikų liekanas, jų pagerbimas , šventojo, prie kurio kapo rinkdavosi melstis, prisiminimas , meilės ir pagarbos aktas. Kun. Jono Bosko relikvijų piligrimystė- proga Šeimos metais prisiminti šventojo liudijimą ir leistis, kad jo gyvenimas įkvėptų ir šių laikų žmonės atsiduoti  Dievui  taip, kaip jai atsidavė jis, tapti Dievo gerumo įrankiu, tarnauti kitiems, ypač vargstančiam jaunimui.
Šv. Jono Bosko relikvijų piligrimystė po pasaulį prasidėjusi  2009 m. balandžio 25 d. Turine ir pasibaigsianti ten pat Italijoje, iš tiesų yra ypatinga. Šiuo metu vyksta baigiamasis jos etapas.
Relikvijų kelionės svarbiausias tikslas – suvienyti įvairių kraštų kultūras, pasaulėjautą ir bendrystėje švęsti svarbią sukaktį : prieš 200 metų gimęs ir prieš 80 metų paskelbtas šventuoju Jonas Boskas – tai krikščioniškas medis iš kurio išaugo tūkstantinių medžių giria. Jo gimimo jubiliejų švęsime 2015 m. rugpjūčio 16 d.  O katalikiška lietuvių tauta š.m. kovo 3 – 16 d. turėjo galimybę aplankyti Šv. Jono Bosko relikvijas, pasimelsti, gavėnios laikmetyje atnaujinti savo tikėjimą, prašyti šventojo užtarimo, kad  Viešpats suteiktų gausių dvasinių malonių.
Šventojo relikvijos saugomos urnoje, vaško statuloje, kuri yra tiksli statulos Turino Marijos Krikščionių Pagalbos šventovėje ( skulptorius Gabriele Garbolino ) kopija. Statulos veidas – Jono Bosko pomirtinės kaukės kopija. Tad pamatėme ne šventojo kūną ar mumiją!
Statulos viduje  garbingai patalpintos  šventojo relikvijos – kun. Jono Bosko dešiniosios rankos kaulai. Dešine ranka šventasis jaunimo globėjas daugybę sykių drauge melsdamasis laimino vaikus, geradarius, pažįstamus. Urna , 199 cm. Ilgio, 80 cm. Pločio, 82 cm. aukščio ir sverianti 570 kg., pagaminta taip , kad būtų matoma iš visų pusių.
Lietuvoje urna pirmiausia aplankė  parapijas, kur darbuojasi saleziečiai  ( Kauno Palemono ir Vilniaus  Lazdynų )  bei visas septynias vyskupijų katedras.
Šv. Jono Bosko asmenybė
Kovo 10 d. atkeliavus Šventojo relikvijoms į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą  Šv. Jono Bosko parapijos klebonas  kun. Alessandro Barelli SDB  pamoksle   kalbėjo: „Apibūdinant šv. Jono Bosko asmenybę, ką jis padarė įspūdingo, kodėl mes gerbiame jo atminimą – tai todėl, kad jis yra ir buvo Dievo žmogus, sugebėjo naudoti visą savo gyvenimą Dievo tarnystei, ir ne žodžiais, o savo darbais. Kun. Bosko yra didis todėl, kad dėl artimo meilės pasidaro mažu. Jis nuo vaikystės jautė didelį troškimą tarnauti bažnyčiai per jaunimą. Valstiečių vaikui kunigystė buvo sunkiai įgyvendinama svajonė. Kai stojo į seminariją, reikėjo pristatyti viso namų turto sąrašą, įrodantį, kad esi finansiškai nepriklausomas. Ir jis, kai ėjo į seminariją, visų pirma ėjo pas savo kaimynus prašyti pagalbos. Tą dešinę ranką, kuri čia yra, jis nuo vaikystės turėjo laikyti ištiestą prašyti pagalbos. Jau būdamas kunigas, kai turėdavo pasirūpinti globojamais vaikinais, juos maitinti, jis eidavo pas turtingus žmones prašyti – ištiesti tą ranką.
Pasvaliečiai maldininkai pagerbė Šventojo relikvijas
Šv. Jono Bosko relikvijas aplankė ir pagerbė  daugelis maldininkų iš Pasvalio. Vieni  vykome  į piligriminę kelionę paraginti parapijų kunigų , kiti vedini savo vidinio krikščioniško pašaukimo, ieškodami  to nelengvo kelio link Viešpaties.  Keliavome įvairiai. Kas pasirinko dviejų dienų piligrimystės kelią į Panevėžio Kristaus Karaliaus  katedrą, kas keliavo į Šiluvą, net grupelė  maldininkų kovo 16 dieną pasiekė Žemaičių Kalvarijas, kad galėtų iškilmingai  palydėti Šv. Jono  Bosko relikvijas iš Lietuvos.
Grupelė pasvaliečių maldininkų  ankstų Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos rytą  išvyko į Panevėžį  su plazdančia Trispalve širdyse ir rankose, o svarbiausia su nenusakomu troškimu  turėti galimybę kartu su daugybę tikinčiųjų prisiartinti prie šio katalikų Bažnyčios šventojo, oficialiai paskelbto ,, jaunimo tėvu ir mokytoju‘‘.    Susikaupimas, ramybė ir malda buvo kelionės palydovė. Per gerą pusvalandį pasiekėme Panevėžio Kristaus Karaliaus  katedrą.  Įėję į vidų ir pagarbinę Viešpatį , skubėjome aplankyti Šv. Jono Bosko relikvijų.  Buvo ankstus rytas , todėl ilgai laukti nereikėjo.  Pagerbę relikvijas, suklupome maldai.  Per Šventąjį  apgailestavome dėl paklydimų , meldėme atleidimo. Meldėmės už   bažnytinių bendruomenių dvasinį atsinaujinimą, už stiprias katalikiškas šeimas,  jaunimą, pašaukimus į kunigystę bei vienuolystę.  Gal kas mintimis prisiminėme prieš  septynerius metus  Šv. Teresėlės  relikvijų kelionę per Lietuvą bei iškilmingą pagerbimą  Pasvalyje ir  gautą užtarimą kaip rožių lietų  iš Viešpaties ir Šv. Mergelės Marijos .  O dabar glaudėmės kaip bendra katalikiška šeima prie Šv. Jono Bosko relikvijų.    Vieni laikė prie stiklo šventus paveikslėlius, kiti rožančius, treti pridėjo tiesiog rankas.  Čia buvo galima išvysti katalikes moteris,  gyvojo rožinio , Marijos legiono maldininkus; seną ir jauną; pavargusį ir labai elegantišką; panevėžietį, biržietį ar pasvalietį.   Bet visus tarsi jungė tas stiprus , nepamatuojamas siūlas – tikėjimas bei noras    nuoširdžia malda  padėkoti   Dievui už patirtas malones , už pragyventas  su Dievo pagalba akimirkas šioje gimtojoje žemelėje.
Šv. Mišias aukojo Vyskupas Lionginas Virbalas
Po valandos katedroje sugūžėjo   daug maldininkų iš visos Panevėžio vyskupijos.  Katedros centre kaip puošmena  išsirikiavo  įvairių katalikiškų organizacijų vėliavos.  Dauguma susirinkusiųjų buvo pasipuošę trispalve simbolika.
Šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas, jam koncelebravo  vyskupas Jonas Kauneckas bei kiti Panevėžio vyskupijos kunigai.
Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas visus tikinčiuosius pasveikino su dviguba švente: Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo  diena bei Šv. Jono Bosko relikvijų apsilankymo iškilme.
Savo homilijos žodžiais  vyskupas  kvietė maldininkus melstis už Tėvynę ne iš įpratimo , o melstis su tam tikru rūpesčiu ir supratimu ,koks trapus  yra mūsų gyvenimas ir Tėvynė.  Saugokime savo Tėvynę. Atrodo , kad 1990 m. kovo 11 –oji visam laikui sugrąžino laisvę, išvadavo iš svetimšalių priespaudos. Deja girdime šiandien žodžius: puolimas, invazija, televizijos užgrobimas,  žuvusieji.  Tai kalbama ne apie Afriką, o kalbama apie kaimyninę Europos valstybę .  Šie įvykiai skatina mus tikinčiuosius laikytis Dievo žodžio. Dievo žodis yra galingiausias ginklas prieš visą blogį. Dėka Dievo žodžio  mes esame šiame pasaulyje. Mes be jo negalime gyventi. Šv. Jono Bosko šventumas  tai kasdienis pasitikėjimas Dievo žodžiu.   Tas pasitikėjimas Joną Boską vedė pas jaunus žmonės per visą gyvenimą. Dievo žodis  mus gali išgydyti.  Dievo žodis prabyla , paskatina. Kartais net vienas sakinys pasakytas pagal Dievo žodį  gali į mus  prabilti taip iškalbingai, kad jį prisimename  visą gyvenimą.  Vyskupas Lionginas Virbalas prisiminė išgirstus žodžius pasakytus kardinolo Vincento Sladkevičiaus 1988 metais Vilniaus Arkikatedroje :
Kai Viešpats iš nelaisvės mus vedė, atrodė kad sapnas.
Toliau Vyskupas kalbėjo , iš visų nelaimių Viešpats gelbsti teisiuosius. Jis artimas sugrubusiai širdžiai.  Sugrubusia širdimi melskimės į Viešpatį už Tėvynę.
Homilijos pabaigoje vyskupas  ragino melstis už tuos ,kurie kovojo , melstis už visus tautiečius, kad jie  būtų  garbingi ir eitų doros keliu.
Šv. Mišių pabaigoje bendra malda pagerbėme Šv. Joną Boską ir garbingai urną su relikvijomis išlydėjome į Kaišiadorių vyskupiją.
Meilės takas
Atsisveikindami  įsigijome kun.  Alessandro  Bareli SDB knygutę ,, Meilės takas‘‘ bei šventų paveikslėlių ,, Šventas Jonas Boskas ( 1815 – 1888 ).  Grįžome į namus kupini  dvasinės stiprybės. O  gyliai atmintyje liko iš knygelės puslapių perskaityti žodžiai :
,, Meilės takas yra tas, kuris , nepaisant sunkumų , veda į laimę Dieve per asmeninį pašaukimą. Šv. J. Bosko kiekvienam žmogui , nepriklausomai nuo jo amžiaus ir gyvenimo situacijos, rodo , kad verta gyventi su Jėzumi, jį mylėti, eiti su juo pirmyn, iki amžinybės‘‘.

2014 m. kovo 16 d.                                  Vlada Čirvinskienė, Pasvalys

Pasvalys , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra