Paskutinis sekmadienis po Sekminių

Autorius: Data: 2010-01-10, 07:33 Spausdinti

Bažnyčia yra Dievo kūnas. Ar įmanoma šią tiesą deramai suvokti ir išgyventi? Kaip suvokti ir išgyventi Bažnyčią kaip vieną, šventą, visuotinę ir apaštalinę?
 
Žiniasklaidoje dažnai skelbiamos religinės naujienos. Ten knibinėjamos Bažnyčios narių – kurie yra tik žmonės – tarpe pasitaikančios negerovės; it žaibas drioksteli viena kita žinia iš Romos. Apie Bažnyčią sužinome, kai Jos vardu visuomenėje kalba vyskupai. Bažnyčią mes pažįstame parapijos kunigo asmenyje, parapijos veiklos įvairovėje. Bažnyčia taip pat yra skarelėmis pasirišusios ir rožančiais rankose apsiginklavusios mielaširdingos mūsų bobutės. Bažnyčia mums yra naujienos. Ir Bažnyčia yra mūsų žmonės. Tikrai Bažnyčia yra įvairovė.
 
Tačiau, nepaisant šios įvairovės, Bažnyčia yra vientisas kūnas. Ji yra viena ir visuotinė, šventa ir apaštalinė. Viena, nes kyla iš vieno vienintelio Dievo; apaštalinė, nes pastatyta ant Viešpaties įsikūnijimo pamato; visuotinė, nes vieno Viešpaties pažinimas mums yra perduodamas Šventuoju Raštu ir apaštaline tikėjimo doktrina; šventa, nes Dievo malonė mus yra perteikiama apaštalinės įpėdinystės dėka.
 
Tačiau kaip šią, keliais žodžiais išreiškiamą, Bažnyčios tikrovę patirti kaip vientisą tikėjimo slėpinį? Kaip suvokti ir kaip būti ne žmonių ir naujienų įvairovėje, bet šventoje tikrovėje? Kaip peržengti tai, kas skiria, ir išgyventi tai, kas jungia?
 
„Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17,21).
 
Krikščioniu ir vienos Bažnyčios nariu tampame tam, kad įžengtume į Tėvo ir Sūnaus vienybę. Ir būdas būti vienybėje su Švenčiausios Trejybės asmenimis tėra irgi vienas.
 
Mat žmoniją į vienį sutelkė atpirkimas – Dievo Auka, kurią vadiname Meile. Ir ši Auka-Meilė ir yra tas vienintelis šventasis kunigiškasis kelias, kuriuos Dievo šventumo link yra pakviesta žengti žmonija. Mylintis žmogus yra save Dievui aukojantis žmogus. Ir Šventojoje Dvasioje žmogus tampa viena su save aukojančia Auka – Kunigu Kristumi.
 
„Viešpats Kristus, iš žmonių paimtas vyriausiasis Kunigas (plg. Žyd 5, 1–5), iš naujosios tautos „padarė […] karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui“ (Apr 1, 6; plg. 5, 9–10). Mat pakrikštytieji savo atgimimu ir Šventosios Dvasios patepimu pašvenčiami būti dvasine buveine ir šventąja kunigyste, idant visais krikščionio žmogaus darbais būtų atnašaujamos dvasinės aukos ir skelbiama šlovė to, kuris juos pašaukė iš tamsos į savo nuostabią šviesą (plg. 1 Pt 2, 4–10). (Lumen gentium, 10)
 
Stiprūs žodžiai. Būti „dvasine buveine“ ir būti „šventąja kunigyste“! O svarbiausia ir sunkiausiai – tapti „atnašaujama dvasine auka“!
 
Teologiniai samprotavimai ir tikėjimo doktrinos tiesų rinkiniai, dažnai kartojami, yra kažkiek suprantami ir vis dar … priimtini. Ir čia stop. Bet šis raginimai – „tapti auka“! –šiame malonumus ir jų vartojimą pamėgusiame pasaulyje yra nebesuvokiamas ir, tiesiog … skandalingas!
 
O štai šie II Vatikano Susirinkimo žodžiai pritrenkia savo visiškai tiesmukiškumu:
 
„Todėl visi Kristaus mokiniai, ištvermingai melsdamiesi ir šlovindami Dievą (plg. Apd 2, 42–47), turi atnašauti save kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką (plg. Rom 12, 1), kiekvienoje žemės vietoje liudyti Kristų ir ieškantiesiems aiškinti juose slypinčią amžinojo gyvenimo viltį (plg. 1 Pt 3, 15).“ (Lumen gentium, 10)
 
„ … turi atnašauti save kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką“ …
 
Sunkūs žodžiai ir sunkus tai gyvenimas. Ir kas tokį gyvenimą gyvena, ir kas jį pakelia?
 
Ir kas dar tokiu gyvenimu tiki?
 
Šiandien po paskaitos prie manęs priėjo vienas katalikas ir paklausė: kaip tampama auka Viešpačiui Aukos liturgijoje? Matyt jis nori pažinti tai, ko dar nepažino. Ir Dieve laimink šį kataliką.
 
O kitas mane ir mano draugus išvadino „pusiau katalikais“. Matyt jis nebenori pažinti tai, ką jis jau pamiršo – aukos prasmę ir aukos gyvenimą. Juk jis jau švenčia, bet nebeaukoja.
 
Tačiau tik Aukoje sutampama su Dievo kūnu ir vieniu Švenčiausioje Trejybėje. Ir tampama viena, apaštaline, šventa ir katalikiška Bažnyčia.
 
www.lrytas.lt
 
Nuotraukoje: M. Kubilius

Sena VorutaSusiję straipsniai

Comments are closed.

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra