Panevėžyje pagerbtas kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas

Autorius: Data: 2018-01-17 , 09:28 Spausdinti

Panevėžyje pagerbtas kankinys kunigas Alfonsas Lipniūnas

 

Mons. Juozapas Antanavičius ir renginio dalyvės prie kun. kankinio Alfonso Lipniūno kapo

Vlada ČIRVINSKIENĖ, Panevėžys, www.voruta.lt

,,Tu pažadinai savo pavyzdžiu, ne vieną paskatinai klausti savęs: kas gi gins lietuvių teises, jei mes neginsime? Jėzus ir Tavo žodžiais tariant, ‘‘

Jei druska netektų sūrumo, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? ( Mt 5, 13 ), jei šviesa užges, kas bešvies?‘‘ Vyskupas Jonas Kauneckas, str. ‘‘ Aš atėjau įžiebti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad ji jau liepsnotų‘‘ , – sako Jėzus ( Lk 12, 49)

Panevėžio katalikių moterų kvietimas

Sausio 14 d. ( sekmadieį) , Panevėžio katalikės moterys pakvietė į renginį, skirtą kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui. Panevėžietės ir viešnios iš Biržų, Pasvalio Palėvens ( Kupiškio r.) pirmiausiai skubėjo į Šv. Mišias Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.  Po Šv. Mišių renginio dalyviai kartu su mon. Juozapu Antanavičiumi aplankė šventoriuje kun. Alfonso Lipniūno kapą. Malda ir uždegtų žvakelių liepsnelėmis bei giesme ,,Marija, Marija“ pagerbė atminimą.

 Konferencija kunigui kankiniui Alfonsui Lipniūnui

ŠV. Juozapo globos namų salėje įvyko konferencija, kurią atidarė mon. Juozapas Antanavičius ir Panevėžio KMD pirmininkė Milda Krasnickienė. Apie kunigo Alfonso Lipniūno iškilią asmenybę, jo liepsnojančią veiklą su jaunimo katalikiškomis organizacijomis bei nepaprastą dvasinį gyvenimo kelią nuo vaikystės iki nužmogintų kančių Štuthofo koncentracijos stovykloje bei paskutinio atodūsio Pucko ligoninėje kalbėjo Panevėžio G. Petkevičaitės – Bitės vyr. bibliotekininkė Albina Saladūnaitė.

 Apie pasiruošimą, rūpinimąsi kunigo kankinio palaikų pargabenimu į Lietuvą prisiminė mons. Juozapas Antanavičius.  Mons. Juozapas kalbėjo:,,Visą sovietmetį buvo puoselėjimas sumanymas kunigo kankinio Alfonso Lipniūno palaikus parvežti į Lietuvą. To norėjo giminės, vyskupas K. Paltarokas, kunigai. Sumanymas išsipildė tik 1989 m. prasidėjus atgimimui. Į Pucką išvažiavo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros klebonas mons. Juozapas Antanavičius (grupės vadovas), kun. Alfonso Lipniūno sesuo Apolonija Lipnickaitė – Jankevičienė, jos sūnus Kazimieras, žurnalistė Aldona Kudžmaitė, panevėžietis Adolfas Ginaitis ir Prienų atstovai.

1989 – ųjų rugsėjo 4 – ąją Vilniaus akikatedroje bazilikoje buvo padėti trijų lietuvių kankinių karstai – kun. Alfonso Lipniūno, inžinieriaus Antano Šapalo ir generolo Jono Jodišiaus, kurio palaikų nepavyko surasti, todėl karste tebuvo sauja žemės iš bendro kapo. Šv. Mišas aukojo  mons. J. Antanavičius, koncelebravo kunigai V. Aliulis MIC, K. Ambrasa SJ. J. Baltušis, J. Zubrus SJ. Po Šv. Mišių karstai buvo išvežti skirtingomis kryptimis.

Kun. Alfonso Lipniūno palaikai, pabuvoję – gimtinėje – Pumpėnų  parapijos bažnyčioje, buvo pašarvoti Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kriptoje. Laidotuvės vyko rugsėjo  14 dieną. Karstas atgulė katedros šventoriuje  po svyruokliu gluosniu.

Pasvalio katalikės moterys pagerbia ir atsisveikina su savo kraštiečiu kun. Alfonsu Lipniūnu

1993 metais Panevėžio  16 – ta vidurinė mokykla buvo pavadinta kunigo Alfonso Lipniūno vardu. Surinkta daug eksponatų ir yra įkurtas  muziejus. Yra įkurtas kun. Alfonso Lipniūno kultūros centras.“

Mons. Juozapas Antanavičius pasidžiaugė Panevėžio katalikių moterų renginiu ir  pakvietė  melsti Viešpatį ir prašyti jo užtarimo, kad kunigas Alfonsas taptų palaimintuoju bei šventuoju.

Kalbėjo Pasvalio KMD pirmininkė Vlada Čirvinnskienė, jog kun. Alfonsas Lipniūnas, kuris gimė Pasvalio žemelėje – Talkonių kaime, Pumpėnų parapijoje, visuomet mums buvo ir bus dvasinės, tautinės ir patriotinės stiprybės pavyzdys. Ji  supažindino su Pasvalio katalikių moterų veikla, skirta kun. Alfonsuis Lipniūnui  ir  kraštiečių  vyskupo Jono Kaunecko, soc. mok. Dr. Aldonos Kačerauskienės, Astos Bitinaitės bei Onos Striškienės, nuoširdžios bičiulės iš Alytaus ,,Dzūkų pulkučiai‘‘ vadovės Antaninos Urmanavičienės katalikiškais straipsniais bei poezija, kurie garsina kun. Alfonso Lipniūno vardą.

Biržų KMD pirmininkė Rima Zuozienė padėkojo mons. Juozapui Antanavičiui, Panevėžio moterims už prasmingą renginį ir nuoširdžią bendrystę. Mintimis ir istorinėmis nuotraukomis apie kunigą Alfonsą Lipniūną, Antaną Jušką, katalikiškas organizacijas pasidalino Palėvens katalikės moterys, pirmininkė Aldona Ramanauskienė. Pasvalio krašto  poeto Mykolo Karčiausko eilėraštį „Paskutinė kunigo Alfonso Lipniūno išpažintis“ perskaitė Pasvalio KMD narė  Birutė Simonaiteinė. Paįstrietė Ona Striškienė padeklamavo savo eilėraštį „Sustokim amžinai skubėję“.

Padėkos ir linkėjimai

Padėkota  mons. Juozapui Antanavičiui, Albinai Saladūnaitei  Panevėžio  katalikėms moterims. Palinkėta ir toliau gražiai ir dvasingai bendradarbiauti, stiprinti savo katalikišką veiklą ir bendrystę, mylėti savo Gimtinę. Pakiliai sutikti garbingą Lietuvos valstybės atkūrimo 100 metų jubiliejų.

Nuotraukos autorės ir Onos Striškienės

ReligijaKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra