Pagerbtas Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Autorius: Data: 2017-04-03 , 11:21 Spausdinti

Pagerbtas Arkivyskupas Teofilius Matulionis

Arkivyskupo Teofilio Matulionio pagerbimas Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Autorės nuotr.

Vlada ČIRVINSKIENĖ, www.voruta.lt

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai  iš Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo,  Joniškėlio Švč. Trejybės, Kyburių Švč. Mergelės Marijos Angeliškosios, Daujėnų Švč. Jėzaus vardo, Saločių  Šv. Juozapo, Skrebotiškio Švč. Jėzaus Širdies, Vaškų Šv. Juozapo parapijų bei Pasvalio Katalikių Moterų Skyriaus Draugijos narės po Šv. Mišių rinkosi katechezei  į kleboniją.  Šią katechezę skyrėme  Garbingojo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju iškilmei.  Maldininkai  žiūrėjo filmą  „Arkivyskupas Teofilis Matulionis“.  Taip tarsi iš arčiau susipažinome su Garbinguoju arkivyskupu Teofiliu Matulioniu, šios kilnios asmenybės  gyvenimo ir dvasinės veiklos bei kankinio keliu.

Stebėdami filmą supratome, kad  Arkivyskupas Teofilius Matulionis visą savo gyvenimą  buvo nepalaužiamas, visuomet pasitikintis Dievu ir  žmonėms  atsidavęs ganytojas, persekiotojų kankintas už ištikimybę Evangelijai ir  begalinę meilę Bažnyčiai.  Niekuo nenusikaltęs, jis buvo pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo ir ketveriems metams namų arešto vien dėl ištikimybės krikščioniškajam tikėjimui.

Paminklas Arkivyskupui Teofiliui Matulioniui prie Kaišiadorių Katedros vartų

Maldininkus sujaudino išgirstas pasakojimas  apie  1934 m. kovo 24 d. vyskupo  Teofiliaus Matulionio  priėmimą  popiežiaus Pijaus XI audiencijoje, kuri užtruko apie pusvalandį. Vyskupui priklaupus, Šv. Tėvas jį pakėlė, atsiklaupė pats ir tarė: „Esi kankinys ! Privalai pirmas mane palaiminti!“.  Visą gyvenimą labai gerbdamas Šv. Tėvą ir visada jam absoliučiai klusnus, vysk. Teofilius ir šį kartą išpildė nelengvą jo širdžiai prašymą — jis uždėjo ant Šventojo Tėvo galvos drebančias rankas ir virpančiu balsu ištarė palaiminimo žodžius … Tik dabar Pijus XI jam atsilygino — priklaupusį palaimino, davė pabučiuoti žvejo žiedą ir pabučiavo į veidą taip retą svečią.

Baigiantis filmui ekrane perskaitėme pamokančius  žodžius, kuriuos yra sakęs Arkivyskupas Teofilius Matulionis: „Kai pamanai, koks geras ir gailestingas yra Viešpats: savuosius suranda miškuose, tundrose, vidurnaktį… Širdingai dėkui Jam! Gerai sutvarkė Apvaizda, kad ir mus – brolius kunigus – atsiuntė ten, kur tikintieji. Kur avys – ten ir ganytojai.“

Pasibaigus filmui dar  ilgai diskutavome  apie garbingo Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimo Palaimintuoju iškilmę, kuri  Lietuvoje vyks pirmą kartą.  Pagerbdami Arkivyskupą Teofilių, prisiminėme maldoje ir kitas sovietinio rėžimo aukas:  Arkivyskupą kankinį Mečislovą Reinį, kunigą kankinį Alfonsą Lipniūną.

Gyvojo Rožinio maldininkai ir  Katalikės moterys prisiminė apie savo piligriminę kelionę į Kaišiadoris  bei apsilankymą  Kaišiadorių Katedroje, kur  vyskupų kriptoje palaidotas Arkivyskupas kankinys Teofilius Matulionis.

Agapės metu  Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai  pasidalijo Gerąja Naujiena iš savo parapijų gyvenimo.

Maldininkė Genutė iš Saločių parapijos  papasakojo savo įspūdžius iš Šv. Juozapo iškilmių. Maldininkė Stanislava  iš Vaškų parapijos  pasidalino mintimis apie Rožinio maldos galią.  Ji  kalbėjo, „jeigu  aš supykstu, ar pasidaro liūdna, kalbu  rožinį ir viskas manyje keičiasi. Net ir kai linksma, Dievui ir Švč. Mergelei Marijai  nepamirštu padėkoti Rožinio malda. Maldininkas Ramutis iš Skrebotiškio parapijos pasidžiaugė šios parapijos gyvenimu. Maldininkės Stanislava ir Vanda iš Pasvalio parapijos kvietė į piligriminę kelionę, kurios tikslas aplankyti Fatimos Švč. Mergelę Mariją.

Po diskusijų dar buvo aptarti  Panevėžio vyskupijos bei Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio artimiausi darbai. Dekanato  Gyvojo Rožinio vadovybė maloniai pakvietė būrelių vadovus savo parapijų Gyvojo Rožinio būreliuose  supažindinti su Garbinguoju  Arkivyskupu Teofiliumi  Matulioniu, prašė  iki Šv. Velykų aplankyti savo parapijose ligonius, kartu sukalbėti Rožinio maldą, įteikti parūpintas šventines dovanėles.

Sesuo  vienuolė  Loreta pasvaliečių piligrimų tarpe, prie Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų mažosios bazilikos Gailestingumo durų

Atsisveikinant kiekvienam  maldininkui buvo įteiktos  dovanėlės: šventi paveiksliukai „Krekenavos Švč. Mergelės Marija“. Juos padovanojo mūsų kraštietė, sesuo vienuolė Loreta iš  Dievo Apvaizdos  seserų kongregacijos vienuolyno.  Gyvojo Rožinio  vadovybė įteikė po tris ūgliukus kambarinių  gėlių, įpareigojo juos pasodinti į vazonėlius bei padovanoti:  pirmą ligoniui, antrą –  naujam  Gyvojo Rožinio  nariui, trečią – savo šeimai.

Atsisveikinant  buvo padėkota Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonui už malonią bendrystę, palinkėta, kad gyvendami gavėnios laikmetį bei laukdami Kristaus prisikėlimo  iškilmės, palydėtume vieni kitus nuoširdžia  Rožinio malda, gerumo žodžiais bei prasmingais darbais.

Religija , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra