Naujas lankytinas objektas Utenoje

Autorius: Data: 2016-11-30 , 08:15 Spausdinti

Naujas lankytinas objektas Utenoje

Chaimas Bergmanas

Dalia SAVICKAITĖ, www.voruta.lt

Malonu sulaukti skambučio iš kitame mieste gyvenančio, turizmo verslu besiverčiančio ir todėl Lietuvos savivaldybių pasiekimus galinčio lyginti žmogaus, kuris giria Utenos rajono savivaldybę už jos darbus. Bendrauti teko su Chaimu Bergmanu – gidu mėgėju nuo 1981 m., o tuo verslu profesionaliai besiverčiančiu ir besispecializuojančiu geneologinio turizmo srityje nuo 1993 m., nuolat gyvenančiu Kaune. Džiaugdamasis šiemet Utenos mieste sukurtu susigiminiavusių miestų ryšius įprasminančiu ir turizmo plėtrai labai patraukliu lankytinu objektu jis prisiminė ir pokalbius su rajono meru, kitais vadovais, jų geranoriškumą, akcentavo, kad tokie objektai Lietuvoje yra tik devyni, bet jis viliasi, kad savivaldybių politikai ir Anykščiuose, ir kitur supras koks prasmingas šis objektas daugelio veiklos sričių plėtotei, įvertins nemokamai, per prie jo apsilankančių turistų fotonuotraukas plintančią pozityvią informaciją apie rajoną ne tik šalyje, bet ir pasaulyje, pasakos jam apie čia gyvenančius plačių europietiškų pažiūrų žmones. Patyrusio gido žiniomis, kurias patvirtina iš savivaldybių leidinių surinkti straipsniai, pirmasis tokio pobūdžio reprezentacinis objektas buvo sukurtas Kėdainiuose, vėliau – Kelmėje, Kaune, Šiauliuose, Jonavoje, Kaišiadoryse, Telšiuose, Raseiniuose. Utena – devintoji. P. Ch. Bergmanas su malonumu prisimena vieną amerikietę turistę, kuri, sužinojusi, kad Šiauliai „giminiaujasi“ su jos gimtuoju Omahos miestu, privertė pakeisti visą sumanytą kelionės maršrutą, kad galėtų nusifotografuoti prie gimtinės herbo kažkur pasaulio pakraštyje, mažai kam žinomoje Lietuvoje… Amerikietiškais mastais Lietuvoje visi atstumai maži… Tarybiniais metais daugelis savivaldybių fasadų buvo puošiami herbais. Dabartiniai, vadovai, matyt, saugodamiesi praeities šleifo neigia viską. Gido nuomone tai tiesiog neefektyvu, nes jei vietovės heraldika ant fasadų (kaip pavyzdžiui Molėtų savivaldybėje) atsirastų vietoj buvusios tarybinės, tai ir turistus būtų galima atvesti, ir apie herbą, ir vietovės savitumą, ir net apie tame pastate sėdinčius žmones būtų galima atvykusiems papasakoti. Ignalinos savivaldybės pastato fasadas su savo atvira aikšte tiesiog „prašosi“ būti papuoštas… Ką jau kalbėti, kad nuotraukos būtų ne šiaip kažkur susibūrusių žmonių, o konkrečioje vietovėje esančių. Juk dabar visų mūsų patirtys „keliauja“ į beribį facebuką…

Utenos rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis su 8 užsienio šalių miestais. Siekdama įprasminti Utenos ir šių miestų partneriškus ryšius, savivaldybė nusprendė pastatyti informacinę funkciją atliekantį kūrybinės raiškos objektą. Tuo tikslu buvo  paskelbtas projektų konkursas. Dar 2015 m. lapkričio mėnesį Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius J.Slapšinskas pasirašė įsakymą, kuriuo sudarė vertintojų grupę būsimo objekto atitikties sumanymui įvertinti. Jai vadovavo administracijos direktoriaus pavaduotoja Z.Ringelevičienė, sekretoriavo Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotoja T.Baravickienė, savo nuomonę išsakė net trys nariai iš Teritorijų planavimo skyriaus: vedėjas N.Malinauskas, pavaduotojas, vyr. architektas E.Rimas, vyr. specialistė J.Paragytė, Kultūros skyriaus specialistas A.Mitalas. Projektavimo užduotyje buvo nustatyta, kad  kūrinys turi būti įrengtas netoli Utenos rajono savivaldybės pastato. Panaudojant įvairias kūrybinės raiškos formas, galėjo būti teikiami įvairūs pasiūlymai – stendai, vitrinos, rodyklės ir kt.  Konkurso sąlygose minima, kad pageidaujama ne tik originalaus meninio sprendimo, bet ir racionalumo. Pirmų trijų labiausiai patikusių ir atitikusių sumanymą kūrybinių projektų autoriams buvo numatyta skirti premijas. 2016 m. sausio 29 d. buvo gauti autorių darbai, kurie nuo vasario 1 d. net du mėnesius buvo eksponuojami Utenos rajono savivaldybės administracijos patalpose. Vasario mėn. 10 d. vyko viešas projektų  aptarimas, kuriame gyventojai, suinteresuoti asmenys turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę.

Atsižvelgusi į visas nuomones, komisija pasirinko UAB „Baltican“ pasiūlymą. Peržvelgus trijų kūrėjų pasiūlymus, akivaizdu, kad komisija rimtai padirbėjo. UAB „Baltican“ pasiūlymas tikrai pats originaliausias, kompaktiškai pateikiantis daug informacijos: pvz. stendus, pristatančius partnerių miestus, „kerta“ kryptį į tuos miestus rodančios originalios, per visą aukštį einančios rodyklės. Svarbu, kad nepamirštas ir Utenos herbas: besifotografuojantieji atvykėliai savo nuotraukose „išsiveža“ ir  Utenos „skiriamuosius ženklus“. Informaciją teikiantys objektai sumontuoti sutarčių pasirašymo seka, palikta vietos ir būsimiems partneriams. Tikėtina, kad toks objektas pamalonina ir atvykstančių delegacijų narių širdis, ir paskatina juos pagalvoti apie tokio objekto sukūrimą savo šalyse, o tuo pačiu ir Utenos pristatymą jose, pagaliau tai – puiki vieta reprezentacinėms nuotraukoms.

Pirmoji Utenos rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutartis buvo sudaryta su Švedijos Lidčopingo savivaldybe 1997 m. birželio 12 d., pasirašyta 1997 m. liepos 7 d.. Utenos r. taryba patvirtino bendradarbiavimo sutartį. Savivaldybės nusprendė keistis žiniomis ir patyrimu pagyvenusių žmonių priežiūros, vietos demokratijos ir laisvo verslo vystymo, rajono šildymo, atliekų surinkimo ir nutekamųjų vandenų sistemų tvarkymo srityse. 2008 m. balandžio 18 d. sutartis pratęsta dar penkeriems metams, joje numatyta skirti dėmesį pagyvenusių žmonių ir žmonių su negalia priežiūrai, švietimui, socialinei apsaugai, kultūrai, sportui, aplinkos apsaugai, turizmui, smulkiajam verslui ir prekybai, bendradarbiavimui ES finasuojamuose projektuose. 2011-09-26 buvo aptartos tolesnės bendardarbiavimo perspektyvos .

Su Čekijos Respublikos Trebono miestu sutartis pasirašyta 1997 m. spalio 10 d.  1997 m. lapkričio 26 d. ji patvirtinta Utenos r. taryboje. Miestai sutarė bendradarbiauti kultūros, švietimo, turizmo ir sporto srityse.

1997 m. gruodžio 10 d. sudaryta ir 1997 m. gruodžio 23 d. Utenos r. tarybos patvirtinta bendradarbiavimo sutartis su Latvijos Preilių rajono savivaldybe. Utenos ir Preilių rajono savivaldybės susitarė keistis žiniomis ir patyrimu sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos srityse, demokratijos, laisvo verslo, pramonės, prekybos, žemės ūkio, susisiekimo ryšių, planavimo vystymesi, kultūros, mokslo, aplinkosaugos, turizmo bei sporto, rajono šildymo, atliekų surinkimo ir nutekamųjų vandenų sistemos tobulinimo srityse ir kt.

1998 m. kovo 10 d. Utenos r. taryba patvirtino 1998 m. vasario 10 d. sudarytą bendradarbiavimo sutartį su Pontinijos savivaldybe Italijoje. Giminingi miestai susitarė keistis žiniomis ir patyrimu vietos demokratijos ir laisvo verslo vystymo, sveikatos apsaugos srityse. Sutarties ruošėjams aktualus pasirodė ir susitarimas kurti kontaktus tarp gyventojų, suteikti miestų gyventojams (piliečiams) galimybę keistis žiniomis ir patyrimu skirtingose srityse.

1998 m. gegužės 6 d. Utenos r. taryba patvirtino 1998 m. balandžio 2 d. sudarytą sutartį su  Lenkijos Respublikos Chelmo miestu. Savivaldybės susitarė nuolatos keistis patyrimu, ieškoti bendrų sprendimų aplinkos ir sveikatos apsaugos, socialinės globos, švietimo ir auklėjimo, kultūros, sporto, turizmo srityse. Siekdamos įgyvendinti bendrus susitarimus šalys susitarė remti įvairias bendradarbiavimo formas tarp įmonių kolektyvų, draugijų, fondų, institucijų. Taip pat nuspręsta keistis vietos savivaldybių įstaigų, įmonių, švietimo, kultūros ir sporto įstaigų, o atostogų metu jaunimo ir moksleivių delegacijomis, skatinti kultūrinius mainus, keičiantis meno kolektyvų ir profesionalių atlikėjų pasirodymais, turistinėmis grupėmis, parodomis, muziejų ekspozicijomis, organizuoti muges ir kt.

2004 m. rugsėjo 30 d. Utenos r. savivaldybės taryba pritarė bendradarbiavimo sutarties pasirašymui su Ukrainos Respublikos Kovelio miestu. Kovelyje ši sutartis pasirašyta 2005 m. gegužės 20 d. Nuspręsta bendradarbiauti ekonominės veiklos, prekybos, verslo, ekologijos, komunalinio ūkio, transporto, švietimo, kultūros, sporto, turizmo, sveikatos apsaugos ir kt. srityse.

Utenos r. savivaldybės taryba bendradarbiavimo sutarčiai su Glubokoje miestu (Baltarusijos Respublika) pritarė 2008 m. spalio 30 d. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti kultūros, švietimo, valstybės valdymo, sveikatos apsaugos, žemės ūkio, ekonomikos vystymo srityse.

 Pati “jauniausia” sutartis sudaryta 2015 m. rugsėjo 5 d. su Beit Sahour miesto (Palestina) savivaldybe. Šalys įsipareigojo bendradarbiauti vietos savivaldos lygmens srityje ir ypatingą dėmesį skirti bendradarbiavimui švietimo ir jaunimo bendradarbiavimo, kultūros, istorinio ir religinio paveldo, sporto, socialinės apsaugos,  aplinkos apsaugos, turizmo, ekonominio bendradarbiavimo, prekybos, smulkaus verslo ir amatų, savivaldybių lygmens institucijų ryšių srityse.

Net trijų bendradarbiavimo sutarčių dvidešimtmečius kitais metais minės Utenos savivaldybė. Tai ne tik puiki proga įvertinti bendradarbiavimo naudą oficialiame lygmenyje, bet ir sudaryti sąlygas intensyviau keistis “jubiliejinėmis” delegacijomis. Ne vien valstybinių įstaigų lygiu, bet ir privačiame bei visuomeniniame sektoriuose. Įstaigos tuoj pradės ruošti kitų metų veiklos planus – gal reiktų prašyti savivaldybės tarpininkavimo ir iškeliauti “pasisemti” patirties? Gal Trečio amžiaus universitetui, gal literatams, gal tautodailininkams, teatralams… Kuo platesnis gyventojų akiratis, tuo didesnė tolerancija. Jokie ryšiai, joks populiarumas nebūna sukuriamas jei nepasitelkiamas atskirų asmenybių žavesys. Savivaldybė su meru priešakyje savo charizma jau “pritraukė” nemažą būrį naujų “giminaičių”.  Gal reiktų ir asmeninių iniciatyvų “iš apačios”, kad tie ryšiai ir toliau kurtų patrauklų Utenos įvaizdį, gal tai pagrindas atsirasti novatoriškiems projektams, kurie teikiami ministerijų finansavimui? Kaip dainuojama senoje dainoje “upės prasideda nuo upeliukų”, o taika ir ekonominė gerovė nuo gero vietovės vardo pasaulyje ir asmeninių žmonių ryšių…

Kultūra Savickaitė Dalia , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra