Mūsų sielose ir širdyse Troškimas ir Meilė

Autorius: Data: 2015-09-28 , 12:00 Spausdinti

Viena iš garsiausių vietų  Lietuvoje yra Šiluva, kur 1612 m. Švč. Mergelė  Marija pasirodė ant akmens ne tiktai bandą ganantiems piemenims, bet ir suaugusiems, jų tarpe ir kalvinų katechetui, kuris pakvietė bakalaurą  Saliamoną.  Nesistebėtina,  kad Šiluva yra gausiai lankoma  ir iki mūsų dienų.  Per ištisus metus beveik kasdieną  pastebima atvykusias   maldininkų  grupes  ar  atskiras šeimas pasimelsti prie Marijos . Daugiausia žmonių suplūsta per didžiuosius Švč. Mergelės Marijos Gimimo arba ( Šilinių )  atlaidus rugsėjo  7 – 15 d. 

 

Pasvaliečiai Švč. M.Marijos atlaidų iškilmes šventė su visa Lietuva

 

Atlaidų aštuodienį pasvaliečiai kartu su visa Lietuvos katalikiška bendruomene šventė Pašvęstojo gyvenimo Šilines. Savo maldomis pasvaliečiai ne tik prašė Viešpaties malonių beiŠvč. Mergelės užtarimo sau, savo šeimoms , bet ir meldėsi už Bažnyčios bendruomenę, Lietuvos valstybę, taiką visame pasaulyje.

Rugsėjo 10 –oji Šiluvoje buvo  katalikiškų bendruomenių, judėjimų,  maldos grupių diena.   Tą dieną į atlaidų iškilmes lydimi rožinio maldos, giesmių  taip pat atvyko Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio maldininkai, LKMS Pasvalio Katalikių Moterų draugijos narės.  Diena buvo labai graži ir šilta.  Miestelyje su katalikiškų bendruomenių vėliavomis bei pasipuošę tautiniais rūbais jau šurmuliavo maldininkai iš visos Lietuvos. Prie Šiluvos katalikiškos bendruomenės namų mus pasitiko arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.  Jis nuoširdžiai nusišypsojo ir ištiesęs ranką   pasveikino pasvaliečius. Paėmęs  Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio vėliavą, ją įnešė į pastato vidų  bei  pasirūpino laikina jos globa, pakol prasidės iškilminga procesija. Šis  arkivyskupo emerito  poelgis  mums  padarė šiltą  ir nepakarojamą įspūdį.  Tiesiog  mūsų širdys prisipildė didžiulės palaimos. Čia taip pat mes sutikome  vienuoles, kurios betarpiškai bendravo su visais ateinančiais piligrimais. Pastato viduje galėjome  pasigrožėti  paroda katalikiška tema iš lauko gėlių bei augaliukų. Ši paroda buvo skirta Švč. Mergelei Marijai. Kiekvienas paveikslas  savo kūryba atspindėjo Švč. Mergelės Marijos  grožį, paprastumą , nuolankumą bei kantrybę.

,, Aš esu lauko gėlė ir slėnių lelija‘‘ – taip sako šv. Raštas. Tikrai, Marija, Tu esi, gražiausioji Gėlė dangiškųjų lankų.  Jei mes gėlėse matome įvairių dorybių simbolius, tuomet Marija yra tų gėlių darželis‘‘ ( Pranciškonų pasaulis‘‘  1938 m. Nr.5)

Šv.Mišių aukai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, koncelebravo Kauno arkivyskupai ir Telšių vyskupas Juozas  Boruta SJ. Homilijoje vysk. RimantasNorvila daug vietos skyrė  krikščioniško tikėjimo  prasmei, jo skaidrumui.  Vysk. Rimantas Norvila pasidžiaugė  spinduliuojančia jaunimo tikėjimo dvasia Lietuvos jaunimo dienų renginyje Alytuje.

Pasibaigus Šv. Mišioms, dar mes  neskubėjome vykti į namus. Meldėmės  Apsireiškimo, Ligonių koplyčiose bei pačioje bažnyčioje prie Švč. Mergelės Marijos altoriaus paveikslo.  Grožėjomės  floristų papuošimu, kaip pasakė arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, kad Šiluva apsirengė nauju drabužiu, pasipuošusi laukia ir pasirengusi sutikti visus. Dovanoti dvasinį grožį ir patiems vargingiesiems, stokojantiems.

Atsisveikindami su Šiluvos Marija  mes tyliai tarėme žodžius :

,, Švč. Mergele Marija, mes norime būti Tavo vaikais. Savo širdies meile papuošti Tavo altorių kaip žydinčiu žiedu.‘‘

 Apmąstymai Kryžių kalne

 

 Su  malda lūpose  nuostabiu Dievo keliu bei rūpestinga  Mergelės Marijos globa riedėjome namų link.

Netoli  Šiaulių pasukome į Kryžių kalną, jug rugsėjį  visa katalikiška bendruomenė švenčia Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Šios šventės metu kiekvienas  apmąstome Kristaus kančią bei mirtį ant kryžiaus dėl mūsų nuodėmių atpirkimo.  Kiekvienas maldininkas užduoda sau  klausimą: ,, Ar aš galėčiau pasiryžti tokiom kančiom ir numirti dėl kitų?‘‘.  Ar galėčiau būti toks klusnus kaip  Kristus buvo klusnus   iki mirties ant kryžiaus?“ ,, Kodėl Kristus  išsirinko šią auką  mums atpirkti.?‘‘ Juk tokia auka buvo anais laikais baisiausias dalykas!’’ ,, Brangia kaina esam atpirkti!‘‘, ,,Rankas ištiesęs, nuo žemės paaukštintas, visų apleistas, Kristus buvo žmonijos Atpirkėjas?‘‘. Mūsų širdyse bei sielose vyko  įvairios diskusijos.  Ieškojome atsakymų maldose, tvarkydami aplinką  bei puošdami kryžius,  stovėdami ir  žvelgdami Į nukryžiuotą Jėzų, prisimindami savo gyvenimo kelią, skaitydami knygas  bei dalyvaudami Šv. Kryžiaus išaukštinimo atlaidų iškilmėse Krinčino Šv. Apaštalo Petro ir Povilo  parapijos bažnyčioje.

Mus pasitiko stulbinančiu didingumu bei ramybe skleidžiantis Kryžių kalnas. Čia gal neužtektų net 100 metų kiekvieno kryžiaus pagarbinimui.  Nusileidę į Kryžių kalno papėdę, visi  ėjome maldingą procesiją ir garbinome kryžius.  Atrodo, kad kiekvienas galėtumėme nueiti ilgiausią kelią, kuriame nėra vietos neapykantai, pykčiui, godumui, pažeminimui tarpe šeimų, visuomenės, tautų, net viso pasaulio. Aplink kryžių kalną  ėjome kaip viena bendra  krikščioniška šeima . Eidami tarsi išgyvenome ne tik  tas skausmingas, bet ir stiprėjančias  gyvenimo akimirkas kartu su Jėzumi.

Išvykome  nuo Kryžiaus kalno  į Pasvalį su dar gilesnėmis krikščioniškomis vertybėmis bei nuoširdžia padėka geradariui, autobuso šeimininkui Petrui Karobliui.

 Kryžiaus išaukštinimo šventės akimirkos

 

Sugrįžę į Pasvalį kartu su maldos grupele  pynėme vainikus. Jais  papuošėme kryžius Pasvalio miesto kapinėse ( P. Avižonio g. ). Uždegę žvakutes meldėmės prie kunigo Petro Lileikio, knygnešio Kazio Gumbelevičiaus, 1918 – 1920 m. savanorių Neprikausomybės kovų  dalyvių, lietuvybės puoselėtojų Vileišių artimųjų kapų. Vakare skubėjome į Pasvalio Šv. Jono krikštytojo parapijos bažnyčią. Šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapijos kun. Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio dvasios vadas Miroslav Anuškevič.  Savo homilijoje kun. Miroslav supažindino su Kryžiaus išaukštinimo iškilmių istorija bei daug vietos skyrė  Kristaus  kančios ir aukos prasmei.  Kunigas kalbėjo, kad  kasdien Kristus žiūri į mus nuo aukos altoriaus. O ar pamąstome, kad šv. Mišios yra laikas, kada esame arčiausiai Dievo, mūsų Meilės, mūsų Tikslo, Gaivintojo ir Globėjo? Bent čia pamąstykime apie tą Golgotos auką, šv. Mišias, kad jas geriau suprastume.  Sunki buvo Golgotos auka, sunkus kryžiaus kelias. Kristaus meilė buvo tokia didelė, kad Išganytojas pasiryžo mus atpirkti brangiausia kaina, kad tada ir mes išmoktume labiau mylėti Dievą.  Homilijos pabaigoje kun. Miroslav paragino visus tikinčiuosius  visuomet  pasitikėti Jėzumi  bei  Švč. Mergele Marija.

Po šv. Mišių bažnyčios šventoriuje vieni dalinosi Gerąja naujiena  apie Kryžiaus išaukštinimo atlaidų iškilmes Krinčino parapijos bažnyčioje bei  ten gautas malones iš Viešpaties rankų.  Kiti  gyvojo rožinio maldininkai  prisiminė dar niekaip  iš atminties neišblėsusias akimirkas iš Kryžiaus išaukštinimo atlaidų iškilmių,  kurios vyko  prieš keletą metų  Smilgių Nukryžiuotojo Jėzaus parapijoje ( Biržų dekanatas).

   ,, Kasryt Tave, o Dieve, aplankau,

       Tau savo širdį paaukoju.

       Užkurk joj meilės ugnį dar labiau,

       Kad ji sugrįžtų vėl į rojų.

                             ( Ant. Valantinas)

2015 m. rugsėjo  26 d.                          Vlada Čirvinskienė

          Pasvalio dekanato Gyvojo rožinio draugijos vadovė, autorės nuotraukos

Religija , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra