Mirė visuomenininkė Jadvyga Damušienė

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

2010 m. rugpjūčio mėn. 4 d. Čikagoje po sunkios ligos mirė Popiežiaus ir Lietuvos Prezidento apdovanota pedagogė, ilgametė ateitininkų jaunimo globėja, buvusi Dainavos stovyklos administratorė Jadvyga Damušienė.
Vėlionė bus pašarvota penktadienį, rugpjūčio 6 d. popiet Petkaus laidojimo namuose Lemonte. Šeštadienį, rugpjūčio 7 d. 10 val. bus laikomos atsisveikinimo Mišios Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje.
Rugpjūčio pabaigoje J. Damušienė bus laidojama Lietuvoje, kur gyveno nuo 1997 m. 94-erių Velionė bus palaidota Kauno Petrašiūnų kapinėse šalia vyro prof. Adolfo Damušio.
Liūdi duktė ambasadorė Gintė Damušytė, sūnūs Saulius ir Vytenis su marčia Vida, vaikaitės Andrėja Memėnienė ir Lina Nicklin su šeimomis.
Vietoj gėlių šeima prašo aukoti Dainavos jaunimo stovyklai. Čekius rašyti „Camp Dainava“ vardu. Siųsti adresu: Dana Rugieniūtė, 3752 N. Clifton #2, Chicago, IL 60613.
Damušių šeimos archyvo nuotr.
Nuotraukoje: J. Damušienė (sėdi priekyje) vaikų ir marčios apsuptyje. Iš kairės:
marti Vida, sūnūs Vytenis ir Saulius, duktė Gintė, 2010-02-28
Jadvyga gimė 1915 metų spalio 29 dieną mokesčių inspekcijos tarnautojo Juozo Pšibilskio ir Uršulės Černeckaitės šeimoje Jaroslavlyje, kur tėvas, kaip tarnautojo profesiją įgijęs lietuvis, buvo išsiųstas dirbti carinės administracijos. Lietuvoje pagal anuometę tvarką tokias pareigas ėjo ne lietuviai.
1919 metais, tuojau po Nepriklausomybės paskelbimo, Pšibilskių šeima sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Kybartuose. Jadvyga, 1934-aisiais baigusi Kybartų „Žiburio“ gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete Kaune, Klaipėdos pedagoginiame institute. Jį 1937 metais ir baigė.
Mokydamasi gimnazijoje ir studijuodama aukštosiose mokyklose Jadvyga dalyvavo ateitininkų veikloje, veikė korporacijoje „Giedra“. Studijų metais susipažino su Adolfu Damušiu, gabiu studentu chemiku, aktyviu visuomenininku, vienu pirmaujančių studentų ateitininkų. 1937-ųjų gruodį už jo ištekėjo.
1937-1938 metais jauna šeima gyveno Berlyne ir Frankfurte prie Maino.
Šių miestų universitetuose Adolfas sėmėsi profesinių žinių ir rengė doktoratą. Jadvyga lankė Goethe“s institutą, Frankfurto universitete tobulinosi pedagogikos srityje.
1938 metų gruodį Damušiai sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. Jaunas mokslininkas A. Damušis parengė preliminarų cemento pramonės Lietuvoje plėtros projektą: cemento fabriko statyba Skirsnemunėje jau buvo pradėta, o Akmenėje – suplanuota. Okupacija sugriovė šiuos planus.
Sovietams užėmus Lietuvą jaunas universiteto docentas A. Damušis 1940 metų spalį įsitraukė į organizuotą pogrindį. Rezistenciniame pogrindyje ir 1941 metų sukilime Adolfas buvo vienas pagrindinių logistinės strategijos vadų, tuo metu jo žmonai Jadvygai teko rizikinga ir nerami pogrindžio kovotojo gyvenimo draugės dalia. Sukilimo iškeltoje Laikinojoje vyriausybėje A. Damušis ėjo pramonės ministro pareigas. Tačiau rezistencinė veikla nuvedė jį į nacių kalėjimus.
J. Damušienė palaikė vyrą visose jo veiklos srityse – profesiniame ir visuomeniniame darbe, pogrindžio rezistencijoje. Adolfui patekus į vokiečių nelaisvę, aukojosi ir apgaubė jį nuolatiniu rūpesčiu – be perstojo siuntė maistą, palaikė moraliai, su mažais vaikais vyko į Vokietiją, kad padėtų jam išsilaisvinti.
Iš kalėjimo Bairoite, šiaurinėje Bavarijoje, dr. A. Damušį išvadavo amerikiečiai. Pietų Vokietijoje Adolfas susitiko su šeima – dviejų ir ketverių metukų sūneliais, žmona ir jos tėvais. Jadvygos drąsos, ryžto ir sumanumo dėka jie visi per Austriją laimingai pasiekė savo tikslą.
Apsigyvenę Kempteno DP stovykloje, Damušiai ėmėsi pedagoginio darbo – Adolfas vadovavo lietuvių gimnazijai, Jadvyga mokytojavo, būrė ateitininkus, stengėsi atkurti Ateitininkų federaciją tremtyje. A. Damušis buvo išrinktas Ateitininkų federacijos vyriausiuoju vadu.
1947 metais Damušiai išvyko į Ameriką, apsigyveno Klivlende. Dr. A. Damušis susitelkė į technologijos mokslus, Jadvyga ėmėsi pedagoginės veiklos. Abu daug laiko skyrė visuomeniniam darbui: aktyviai veikė Ateitininkų federacijos, Lietuvių fronto bičiulių, Lietuvių katalikų mokslo akademijos, Amerikos lietuvių Romos katalikų federacijos veikloje, rašė spaudoje, dalyvavo suvažiavimuose, simpoziumuose, studijų savaitėse.
Adolfas ir Jadvyga buvo jaunimo stovyklos „Dainava“, pastatytos gražiame gamtos prieglobstyje tarp Čikagos, Detroito ir Klivlendo, kūrėjai bei nuolatiniai jos globėjai. Pagrindinis stovyklos pastatas pavadintas dr. A. Damušio vardu.
1997 metų birželio 12-ąją Damušiai grįžo į Lietuvą. Čia tęsė prasmingą ir turiningą visuomeninę veiklą. Publicistas Juozas Kojelis prieš gerą dešimtmetį rašė: „Esu girdėjęs Jadvygos Damušienės ir Adolfo duetą – vokalinį duetą. Kas girdėjo, pripažino, kad tai buvo gražūs ir suderinti balsai. Tačiau šios dvi savarankiškos asmenybės yra sudainavusios ir tebedainuoja harmoningą gyvenimo duetą. Mokslinėje kūryboje Adolfas turbūt dainavo solo, bet kitoje veikloje jie buvo lygiaverčiai partneriai.“
Kokie tai buvo partneriai, galbūt geriausiai liudija ištrauka laiško, rašyto ant popierinės cemento maišo skiautės iš nacių kalėjimo: „Mano mylima Jadvute, Brangiausia mano Drauge, Tu esi mano Didžioji Meilė. Mintis apie Tave ir vaikučius mano, atrodo, pilkame kalinio gyvenime yra šviesiausios prošvaistės, kupinos tobulo pilno džiaugsmo. Tada pajuntu, kad mano gyvenimas toks turtingas, ir esu labai laimingas, nes šalia manęs yra valinga, mylima, gyvenimo audros išbandyta Draugė… Tavo valia ir dvasia man imponuoja… aš daug išlaikysiu dėl savo ryžtingos valios tęsti toliau mūsų jaukų, šventą ir gražų gyvenimą – jaukų dėl Tavo žavaus moteriškumo, šventą dėl sutarimo ir vaikučių. Karštai Tave bučiuoju. Tavo Adolfas.“
Netekome brangios Mamytės, mylimos Močiutės ir Promočiutės, šeimai, bendruomenei, Dievui ir Tėvynei ištikimai įsipareigojusios asmenybės. Liko nuliūdę duktė ambasadorė Gintė Damušytė, sūnūs Saulius ir Vytenis, marti Vida, vaikaitės Andrėja Memėnienė ir Lina Nicklin su šeimomis, Jadvygos bičiuliai bei draugai Lietuvoje ir pasaulyje.
Tegul šviesus Velionės atminimas lydi garbingą jos gyvenimo kelią ir kilniu pavyzdžiu stiprina gyvuosius.
Rugpjūčio pabaigoje Jadvyga Damušienė bus laidojama Lietuvoje, Kauno Petrašiūnų kapinėse, šalia vyro prof. Adolfo Damušio.
„Lietuvos žinios“

In memoriamKomentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra