Mes už Algirdą Petrusevičių

Autorius: Data: 2010-01-10 , 07:33 Spausdinti

Vargingų bakūžių mes sūnūs –
Vaikai mes plačios Lietuvos, –
Atminę prabočius galiūnus,
Ugdykime dvasią tautos!
Į ateitį drąsiai žiūrėkim,
Nes padeda laimė drąsiems;
Sargyboje laisvės budėkim,
Kaip pridera sūnums tikriems!
Ir mokslą bei tiesą pažinę,
Paskleiskime broliams šviesos,
Kad kilusią jauną tėvynę
Papuoštų darbai mūs kartos.

(Ig. Petrušaitis, VIII-b kl., Šiauliai, 1924 03 09)

Laikau rankose pageltusį K. Cerpinskio išleistą Šiauliuose atviruką ir mąstau, kokie taurūs tėvai, kokia tautinė mokykla išauklėjo aštuntos klasės mokinį, parašiusį šį eilėraštį, tapusį Šiaulių valstybinės gimnazijos himnu? Prieš akis atvirukai su Tautinės Giesmės žodžiais, Lietuvos vėliava, LDK kunigaikščių atvaizdais, Lietuvos žemėlapiais, atvirukai, skirti Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą pažymėti. Tas pats K. Cerpinskis, nebijodamas maskolių, išleido atviruką, pašiepiantį Muravjovą-Koriką 1863 m. Stebiuosi pašto ženklais, išleistais Nepriklausomos Lietuvos laikais. Geriausi Lietuvos menininkai A. Varnas, A. Žmuidzinavičius, J. Buračas, J. Burba, V. Dobužinskis, P. Galaunė, V. Jomantas, P. Rimša, J. Steponavičius, K. Šimonis, D. Tarabildienė pasidarbavo taip, kad Lietuvos pašto ženklai tapo paieškomais Europos kolekcininkų. Nukaltų keturiolikoje monetų   Prezidento A. Smetonos, LDK Vytauto, J. Basanavičiaus portretai. Išleista šimtai knygų. Lentynose mirga A. Šapokos, K. Avižonio, A. Janulaičio, L. Karsavino, A. Smetonos, M. Yčo, J. Matuso, V. Putvinskio-Pūtvio istoriniai veikalai.
Garbė Prezidentui A. Smetonai – jam neteko aimanuoti dėl patriotizmo stokos Lietuvoje. Dygo mokyklos, masiškai spausdinti plakatai, skirti Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos aktui (1918 XI 30), Lietuvos kariuomenei, įžengusiai į Vilnių (1939 X 28), Lietuvos Tautos himnui (S. Kuprevičiaus Kaune „Spindulio“ giliaspaudė), Dariaus ir Girėno skrydžiui per Atlantą. Liejami A. Šaliamoro bareljefai su Prezidento A. Smetonos atvaizdu, kurie puošė Valstybinių įstaigų vadovų kabinetus. Ko verti Petro Rimšos istoriniai medaliai, J. Zikaro, V. Grybo skulptūros?! Kas juos ugdė patriotizmo? Svarbiausia   nepainiojo dviejų sąvokų: patriotizmo ir politikavimo. Ar ne toks patriotinis auklėjimas nulėmė tai, kad Lietuvoje kilo masiškas pasipriešinimas okupantui. Kai kariuomenė neatlieka tiesioginės savo pareigos   ginti savo valstybę, jos žemių vientisumą, tai vykdo partizanai.
Lietuvos partizaninis judėjimas unikalus pasaulio kontekste. Kur knygos ta tema, spektakliai, kino filmai? Tuo tarpu vienas, nepajėgiantis išlipti iš „Durnių laivo“, tapęs nuolatiniu jo keleiviu, svaičioja, 1991 sausio 13-ąją kad iš Televizijos bokšto į civilius šaudė savi pasieniečiai. VSD tyli, nes šiuometinis jų tikslas, tiksliau jų vado KGB rezervisto A. Pociaus tikslas   kalti prie kryžiaus Lietuvos patriotus, savanorius. Tikslas mąstančiam piliečiui ganėtinai aiškus   nuslėpti ekonominius nusikaltimus, valdininkų korupciją, nepasotinamą žemės grobimą. Estai pasielgė pragmatiškai, priklauso tamstai žemė Talino pakrašty, būk malonus ten ir atsiimk. Lietuvos skaitlingasis Seimas išmąstė, kad žemę galima perkelti, ir aišku, arčiau sostinės… Ir prasidėjo… STT tyli, prokuratūra tyli, VSD ir taip kurčias. Visos bėdos su ta nepriklausomybe ir jos gynėjais. Čia ne Prancūzija, kur Pasipriešinimo dalyviai švenčių metu eina šalia Prezidento. Šviesios atminties finansų ministras R. Sikorskis taikliai buvo išsireiškęs: „Tobulai, atbulai“. Iškilmingos rikiuotės švenčių metu Daukanto aikštėje, Nepriklausomybės aikštėje. Rikiuotėje plazda visuomeninių organizacijų vėliavos, vėliavos organizacijų, kurių nariai liejo kraują už Lietuvos Nepriklausomybę. Deja, Prezidento pagarba joms neparodoma. O iš tribūnos girdime: „Patriotizmo stoka Lietuvoje…“
Labai norėtųsi paklausti ir M. Ivaškevičiaus, „Žali“ autoriaus, kiek partizanų, Laisvės kovotojų, tremtinių Tamstos giminėje? Išvardinkit mokytojus, dėstytojus, kurie patį auklėjo. Nevėlu dar pačiam keliais apeit Kalvarijų koplyčias, žyminčias Kristaus kelią. Kiek Judo grašių atseikėta pačiam už juodą darbą… Patriotizmo stoka.
VSD organizavo (kas gali paneigti, kad tai ne užsakymo vykdymas) vieną šlykščiausių operacijų. Tikslas   įkalinti vieną žymiausių Lietuvos patriotų, jaunystę praleidusį Sovietiniuose lageriuose, visą sąmoningą gyvenimą paaukojusį Lietuvai   Algirdą Petrusevičių. Perfrazuojant Algirdą Patacką, visi prisidėję savo šlykščiais darbais prie A. Petrusevičiaus įkalinimo, esat įklimpę statinėje dvokiančio mėšlo, kurio nusiplaut jau nepavyks.
Spauda desperatiškai šmeižė šį kilnų patriotą, rašė tikrovės neatitinkančius faktus. Štai kovo 30 d. „Lietuvos ryto“ korespondentė Birutė Vyšniauskaitė išspausdino straipsnį „Ką ginkladirbys žino apie generolą“. Autorė trijų vyrų susitikimą pateikia kaip iš anksto suplanuotą slaptą susitikimą priešais LR Prezidentūrą, stebimą video kameromis. Ta pati nuotrauka „Lietuvos ryto“ spausdinama ir kovo 31 d., nenurodant straipsnio autoriaus. Reziumuodamas galiu padėkot brigados generolui Česlovui Jezerskui, iš toli pamačiusiam kitoje gatvės pusėje einantį jau nuteistą Algirdą Petrusevičių ir šių eilučių autorių,   perėjusiam per gatvę, pareiškusiam man užuojautą dėl Motinos mirties, pabendravusiam su bendražygiais, parlamento gynėjais. Generole, ačiū Jums! Pažinojau Jus kaip drąsų vyrą, tokiu ir likote. Munduro garbė nesutepta. Nepabūgote vidury dienos ištiest ranką bendražygiui.
Ne ką geriau parašo ir „Laisvas laikraštis“, išspausdindamas Mindaugo Šaulio „Kaip kriminaliniai nusikaltimai virsta politiniais arba GRU šmėkla po nematoma kepure“ (2007 02 08-22 Nr.3) pateikdamas retorinį klausimą: „Ar ši savanorių sąjunga neturi sąsajų su kriminaliniu pasauliu, nusikalstamom grupuotėm bei asmenimis ir ar jos veikloje nėra teroristinių požymių bei apraiškų“. Tai apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungą, kurios ilgametis pirmininkas ir buvo Algirdas Petrusevičius. Taip rašoma apie garbingą organizaciją, kurioje susibūrę Nepriklausomybės gynėjai, kuri organizuoja masę renginių, pagerbia žuvusius partizanus, stato jiems paminklus. Straipsnio tekstas vos ne paraidžiui atitinka organizacijos KASKA (skambus pavadinimas!) – Krašto apsaugos sistemos kūrėjų asociacijos parašytus raštus LR Seimui, VSD, prokuratūrai, informuojančius apie LKKSS nuteistus ir pripažintus kaltinamaisiais asmenis. KASKA vadovai, nepamirškite informuoti visas minėtas organizacijas, kad kaltinamasis šių eilučių autorius išteisintas. Kaip žinia, KASKA pastangomis šių eilučių autoriui buvo iškelta baudžiamoji byla už neva KASKA garbingų asmenų šmeižimą. Teisėsaugos struktūros galėtų pasidomėti, kas vadovauja KASKA, ar joje nėra teistų, neigiamai charakterizuojamų, pašalintų iš garbingų organizacijų,   net ir vadovų. Juk patys nepasigirs.
Tad iš garbingos tribūnos „Patriotizmo stoka“, o kasdieniniam gyvenime „tobulai atbulai“. Kiekviena pataisos namuose A. Petrusevičiaus praleista diena tegula sunkiu akmeniu ant kiekvieno palaiminusio ir vykdžiusio šią šlykščią operaciją.

Sena VorutaComments are closed.

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra