Memorialinė lenta kun. prof. Petrui Kraujaliui

Autorius: Data: 2013-12-13 , 09:34 Spausdinti

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ, Vilnius

2013 m. sausio 31 d. pradėtas Lietuvių švietimo draugijos „Ryto“ šimtmečio minėjimas truko visus metus. Nuo straipsnelių periodikoje iki mokslinių straipsnių, nuo pranešimų konferencijose – iki solidaus mokslo straipsnių leidinio.

„Ryto“ šimtmečio jubiliejiniai renginiai užbaigti 2013 m. gruodžio 7 d.: šv. Mišiomis, paminklinės lentos atidengimu bei pašventinimu ir knygos „Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ pristatymu.

Šv. Mišias Vilniaus arkikatedros Tremtinių koplyčioje aukojo Visų Šventųjų parapijos klebonas Vytautas Rapalis ir Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras dr. kun. Mindaugas Ragaišis. Ši koplyčia buvo pasirinkta neatsitiktinai: čia po Dievo tarno arkivyskupo Mečislovo Reinio bareljefu įmūryta žemių sauja iš Vladimiro (prie Kliazmos) miesto kapinių, kur palaidotas M. Reinys. Šiemet lapkričio 8-ąją minėjome 60-ąsias jo mirties metines, o M. Reinys glaudžiai susijęs su „Ryto“ draugija: du kartus buvo renkamas jos pirmininku.

Pamokslo metu kun. V. Rapalis plačiai nagrinėjo Evangelijos žodžius „Pjūtis didelė, o darbininkų maža“. „Evangelija sako, – kalbėjo pamokslininkas, – Kristus pasišaukė dvylika ir siuntė juos: „Eikit ir gydykit…“. Mes turime girdėti „eikit ir gydykit Vilniaus krašto žmones ir tuos, kurie viską dėl įvairiausių aplinkybių praradę, prikelkit mirusius dvasia, nes kurti gali morali ir taikinga visuomenė“. Kun. V. Rapalis linkėjo suteikti vieni kitiems džiaugsmo ir vilties, nuvalyti „raupsuotuosius“, kurie per problemas nebemato ateities. Tremtinių koplyčioje, kurioje meldžiamės, kiekvienas savaip  išgyvena tremtį, tad mūsų užduotis – gebėjimas suprasti ir atgaivinti tai, kas labai seniai prarasta, – kalbėjo kun. V. Rapalis.

Šv. Mišiose Juliaus Gaidelio „Maldą už Tėvynę“ giedojo prof. Antanas Kiveris.

Paminklinė lenta. Tilto gatvėje prie namo, pažymėto 12 numeriu (tai buvęs kunigų namas, čia gyveno ir M. Reinys), Rimantas Kraujalis (kun. P. Kraujalio giminaitis) atidengė paminklinę lentą (skulptorius Kristupas Vilutis) prof. kun. Petrui Kraujaliui, pašventino kun. V. Rapalis. Rimantas Kraujalis (nuotraukoje prie kunigo). „Ryto“ pirmininkas Algimantas Masaitis pateikė keletą svarbiausių prof. kun. Petro Kraujalio gyvenimo bei veiklos faktų. Padėkojo Rimantas Kraujalis.

Mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ pristatymas

Lietuvos nacionaliniame muziejuje vyko knygos – mokslinių straipsnių rinkinio „Lietuvių švietimo draugija „Rytas“ pristatymas. Renginį moderavo dr. Aldona Vasiliauskienė.

Algimantas Masaitis kalbėjo apie sausio 31-ąją vykusius renginius, skirtus „Rytui“, o jų svarbiausias atgarsis – knyga.

Knygos atsiradimui daug nusipelnė LEU mokslininkai: iš devynių autorių – trys universiteto darbuotojai (doc. dr. Vida Pukienė, doc. dr. Romualdas Juzefovičius ir prof. Libertas Klimka); iš trijų recenzentų – du iš Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto – Visuotinės istorijos katedros vedėjas prof. dr. Juozas Skirius ir  Katalikų tikybos katedros lektorius dr. kun. Mindaugas Ragaišis. Konferencijos rengimo komitete iš šešių asmenų net keturi iš LEU: prof. dr. Libertas Klimka, doc. dr. Vida Pukienė, dr. kun. Mindaugas Ragaišis ir prof. dr. Juozas Skirius. Tad knyga tarsi tampa LEU produktu. Tad neatsitiktinai knygos pristatyme, džiaugdamasis jos pasirodymu, svarių minčių išsakė prof. dr. Juozas Skirius. Katalikų tikybos katedros lektorius, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikaras dr. kun. Mindaugas Ragaišis pasidalijo įspūdžiais bei įžvalgomis, kilusiais recenzuojant straipsnius, o vėliau – skaitant knygą. Akcentavo kruopštų knygos parengimą, profesionalų apipavidalinimą, džiaugėsi gausiomis nuotraukomis bei apibendrinančiomis lentelėmis, į „Ryto“ draugiją pažvelgė kaip į Lietuvos Katalikų Bažnyčios istorijos dalį, pabrėždamas kad „Rytas“ nebuvo klerikalinė organizacija, kuri rūpinosi vien tik Bažnyčios įtakos plėtimu ir užtikrinimu, tikėjimo doktrinos perteikimu.

Fizikas Rimantas Kraujalis, kalbėjo apie sąsajas, vienijančias žmones, P. Kraujalio kelią į mokslą, jį supusias asmenybes: juos visus siejo šviesa: noras būti šviesuliais ir šviesti kitus. Pažymėjo, kad Kraujalių giminėje buvo net šeši kunigai.

Karolio Baužio vaikaitė Nijolė Baužytė praplėtė R. Kraujalio pasakojimą apie Karolio Baužio ir jo žmonos Karolinos Meidutės veiklą – abu tapo knygnešiais.

Prof. Kęstutis Makariūnas pažymėjo, kad „Ryto“ šimtmečio jubiliejus baigiamas dviem gražiais akordais: paminkline lenta ir knyga, iškėlė P. Kraujalio rūpestį kaimo mokyklomis.

Užbaigos žodžiui pakviestas „Ryto“ pirmininkas A. Masaitis kalbėjo, kad lieka tik pasidžiaugti renginiu, klausantis vienas kitą papildančių kalbų.

Pirmininkas ragino pedagogus, atvažiavusius nuo Pabradės iki Šalčininkų dirbti prie dvasinių vertybių, kad jaunimas žinotų, jog yra lietuvių tauta, turinti savo kalbą, tradicijas, papročius, istoriją, kultūrą. Mokyklose turi būti sukurta puiki aplinka, liudijanti lietuvybę. Itin sunki padėtis, reikalaujanti pasiaukojimo, Pietryčių Lietuvoje. A. Masaitis ragino atvykusius priminti savo kolegoms, kad Lietuvių švietimo draugijoje „Rytas“ buvo pasiaukojančių, ir sekti jų pavyzdžiu.

Algimantas Masaitis už pagalbą organizuojant renginius, išleidžiant knygą padėkos raštus įteikė Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto Visuotinės istorijos katedros vedėjui prof. dr. Juozui Skiriui, LEU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros lektoriui, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojui, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios vikarui dr. kun. Mindaugui Ragaišiui, LEU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros kapelionui, Visų Šventųjų bažnyčios klebonui kun. Vytautui Rapaliui, prašydamas būti ir „Ryto“ draugijos kapelionu,  taip pat parodos kuratorei ir leidinio sudarytojai Jūratei Gudaitei bei redaktorei Nijolei Deveikienei. Knygos recenzentui dr. kun. Gediminui Jankūnui A. Masaitis padėką įteikė kiek anksčiau LEU M. Reinio auditorijoje vykusioje konferencijoje „Mečislovas Reinys istorinėje atmintyje“.

Voruta. – 2013, gruod. 21, nr. 26 (790), p. 1, 10.

Katalikų kunigai Vasiliauskienė Aldona , , , , , , , , , , , ,Komentarai

traffix.lt

Susiję straipsniai

Lankomumas


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai

Archyvas

Rubrikos

Sekite mus per Facebook!

RSS srautas

Vorutos RSS srautas

Svetainės medis

Svetainės struktūra